ผลงานสอบเข้า
ReadyPlanet.com
dot
คนเก่ง KDC
dot
bulletผลงานความสำเร็จ KDC
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletชำระเงินผ่านธนาคาร
bulletเเผนที่ รร รถประจำทาง
bulletชำระเงินที่สาขา
bulletOfficial Line KDC
bulletใบลงทะเบียนเรียน
bulletข้อกำหนดด้านกฎหมาย
dot
สอบเข้า ม.1
dot
bulletหลักสูตรเเละคำเเนะนำ
bulletทำไมลูกสอบตก
bulletเรียนให้เก่งอย่างไร
dot
ผลสอบ KDC
dot
bulletเครื่องตรวจกระดาษคำตอบอัตโนมัติ
bulletSummer61
dot
ระบบรักษาความปลอดภัย
dot
bulletระบบป้องกันอัคคีภัย
bulletกล้อง CCTV
dot
การรักษาความสะอาด
dot
bulletBig Cleaning Day
bulletล้างทำความสะอาดประจำ
ผลงานสอบเข้า

นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อ ได้เรียนกวดวิชา กับ KDC คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 (ข้อมูลจริงทุกประการ ตรวจสอบได้) ทั้งหลักสูตร

  • 5 วิชา คณิตเเละการตีโจทย์,วิทย์,อังกฤษ, สังคมเเละความรู้รอบตัว,ภาษาไทยเเละมิติสัมพันธ์
  • Gifted คณิต,วิทย์,EP อังกฤษ 

ผลงานเด่น KDC ระดับประถม ปี2553

 1. ด.ช ศุภากร มั่งคั่ง (รร.ไผทอุดมศึกษา) ที่1 EP ม.1 รร.สวนกุหลาบ นนทบุรี
 2. ด.ช.ชัยยา รักวิจัย (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) Gifted คณิตศาสตร์ ที่2 ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คะเเนน 65/70 (ที่1 คะเเนน 66/70)
 3. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) ที่3 สามัญ ม.1 รร.สวนกุหลาบ นนทบุรี
 4. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) ที่ 3 Gifted คณิต-วิทย์ รร.สายปัญญารังสิต
 5. ดญ.สุขุมาล พงษ์พัฒนาศึกษา(รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่4 สามัญ ม.1 รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย.
 6. ด.ช. ภูวิชญ รัชตวุฒิมงคล (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) ที่5 Gifted คณิต-วิทย์ ม.1 รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ
 7. ดญ.สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่11 ม.1 รร.สาธิตวัดพระศรี
 8. ดช.ชานน ทองธรรมชาติ (รร.อรรถมิตร) ที่12 ม.1 รร.สาธิตวัดพระศรี
 9. ด.ญ.สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร. ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่1โครงการสอบ Pretest สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา2 ปี2552 "รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองคะเเนนรวม 5วิชา" ได้คะเเนน 89%
 10. ด.ญ.สุภิดา อึ้งอร่าม (รร.เเสงโสม) ที่6 โครงการสอบ Pretest สอบเข้า ม.1รร.สาธิตประสานมิตร ปี2552 (คะเเนนความถนัดทางการเรียน 57/60คะเเนน)
 11. ด.ญ.สิริวิภา ติระตระกูลวิชยา (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต.ค 2552
 12. ด.ช.ภูวิชญ รัชตวุฒิมงคล (รร.สารสาทน์)
  • เป็นตัวเเทนประเทศไทยปี2552 (สพฐ/สสวท) ที่ได้รับเหรียญเงินประเภทบุคคลเเละเหรียญเงินประเภททีม ที่ชนะการเเข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2009 (WIZMIC) ที่ประเทศอินเดีย
  • ที่3 วิชาคณิตศาสตร์ คะเเนน 94/100 สอบชิงทุนครบรอบ30ปีของสถาบันกวดวิชาเอี่ยมจิตต์(กานดา) ปี2552
 13. ด.ช.ชัยยา รักวิจัย (รร.พระยาประเสริฐ)
  • รางวัลชมเชย "เพชรยอดมงกุฏคณิตศาสตร์"ปี2552 เเละรางวัลชมเชยคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต.ค 2552
  • ที่2 วิชาคณิตศาสตร์ คะเเนน 95/100สอบชิงทุนครบรอบ30ปีของสถาบันกวดวิชาเอี่ยมจิตต์(กานดา) ปี2552
 14. ผลสอบ Pretest ป.6 สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา2 ปี2552 รางวัลเกียรติบัตรวิชาภาษาอังกฤษ
  • ด.ช.ศุภากร มั่งคั่ง ชั้น ป.6 (สาขาบางเขน) เหรียญเงิน คะเเนน 44/50
  • ด.ญ.ฐิติณัชชา ธะนะวโรทัย ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญเงิน คะเเนน 43/50
  • ด.ญ.ชนิกานต์ จินตยานนท์ ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญทองเเดง คะเเนน 42/50
  • ด.ช.วรเดช จิตต์ผ่องใส ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50
  • ด.ญ.อิสรีย์ ประเสริฐภูมิดำรง ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญทองเเดง คะเเนน 41/50
  • ด.ญ.กฤตินี มุสิกะรังษี ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50
  • ด.ช.ณัฐภาคย์ ภูมินิลรัตน์ ชั้น ป.6 (สาขาบางเขน) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50
  • ด.ญ.ชลธิศา คงสาหร่าย ชั้น ป.6 (สาขาบางเขน) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50
  • ด.ญ.อัณศยา บุรีเทพ ชั้น ป.5 (สาขาบางเขน) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50

ผลงานเด่น KDC ระดับประถม ปี2552

 1. ดญ. รุศวรรณ ชดช้อย (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) ที่2 สามัญ ม.1 รร.สามเสน
 2. ด.ญ.ชรีนาฏ สิทธิการุณ (รร.อุดมศึกษา) ที่2 สามัญ ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 3. ดช. ภูริณัฐ สันติมณีรัตน์ (รร.อุดมศึกษา) ที่3 EP ม.1 รร.สตรีวิทยา2
 4. ดช.กฤตภาส มีบำรุง (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่) ที่3 IEP ม.1 รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2
 5. ดช. เกษมสันต์ ชุ่มชาติ (รร. เอ.ไอ.ที) ที่3 EP ม.1 รร.โยธินบูรณะ
 6. ดญ. มยุรินทร์ กิจวิถี (รร.ถนอมพิศวิทยา) ที่4 EP ม.1 รร.บดินทรเดชา3
 7. ด.ญ.เขมิกา คงเพ็ชร (รร.สายอักษร) ที่ 5 สามัญ ม.1 รร.สตรีวิทยา2
 8. ด.ญ.นิสิตา สุขผล (รร.โชคชัย ครูเกียว) ที่5 สามัญ ม.1 รร.สตรีวิทยา2
 9. ด.ช.เกษมสันต์ ชุ่มชาติ (รร.เอ.ไอ.ที) ที่6 สามัญ ม.1 รร.สตรีวิทยา2
 10. ด.ญ.มนชรินทร์ มณีไพโรจน์ (รร.เซนฟรังฯ) ที่8 สามัญ ม.1 รร.สามเสน

ผลงานเด่น KDC ระดับประถม ปี2551

 1. ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่1 สามัญ ม.1 รร.สามเสน
 2. ดช. พสุรวิชญ์ ประสพสันต์ (รร.แสงโสม) ที่2 EP ม.1 รร.สาธิตสวนสุนันทา
 3. ดญ. ชนกันต์ ศิลปบุตร (รร.พระเเม่สกลสงเคราะห์) ที่4 สามัญ ม.1 รร.ราชวินิต บางเขน
 4. ดญ. ทอฝัน ทอเเสงทอง (รร.พระเเม่สกลสงเคราะห์) หลักสูตรสามัญ ที่6 สามัญ ม.1 รร.ราชวินิต
 5. ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่9 ม.1 รร.สาธิตวัดพระศรี
 6. ดช. จิรัสย์ สมัคราษฎร์ (รร.ปราโมช รามอินทรา) ที่11 ม.1 รร.สาธิตวัดพระศรี
 7. ดช.จิรัสย์ สมัคราษฎร์ (รร.ปราโมช รามอินทรา) ที่11 Gifted คณิต ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 8. ดช. สมัชญ์ สกุลสุพิชญ์ (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่) ที่12 ม.1 รร.สาธิตประสานมิตร
 9. ดช.สุพีรณัฐ โพธิ์ศรี (รร.ปราโมช รามอินทรา) ที่13 Gifted คณิต ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 Congratulation ผลการสอบเข้า มัธยม1 ปี 2553

 ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปี 2553

 1. ด.ญ สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร.ธัญวิทย์) Gifted วิทย์-คณิต (สาขาบางเขน)
 2. ด.ญ สุภิดา อึ้งอร่าม (รร.แสงโสม) Gifted วิทย์-คณิต (สาขาบางเขน)
 3. ด.ช.จิรายุ ระมาศ (รร.ไผทอุดมศึกษา) Gifted วิทย์-คณิต (สาขาบางเขน)
 4. ด.ญ เพชรรพี พิมลภัทรกุล (รร.แย้มสอาดรังสิต) EP (สาขาบางเขน)
 5. ด.ญ.กุลภากร งามวิจิตร์ (รร.อนุราชประสิทธิ์) EP (สาขาลาดพร้าว)
 6. ด.ช.สิทธิเขตต์ ขวัญสง (รร.อุดมศึกษา) EP (สาขาลาดพร้าว)
 7. ดญ.อภิชญา อัมพะเศวต (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ ลำดับที่13 (สาขาบางเขน)
 8. ด.ช.สุรวิชญ์ ลาภรัตนไตร (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 9. ด.ญ.ศุภิสรา สุพิเพชร (รร.พระแม่สกลสงเคราะห์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 10. ด.ช.จิรภัทร เสมสุวรรณ (รร.เรวดี) สามัญ (สาขาบางเขน)
 11. ด.ช.จิรายุ ระมาศ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 12. ด.ช ชินพัฒน์ วีระวัฒน์ (รร.เพลินพัฒนา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 13. ด.ช ศิรวิชญ์ อัมพรศรีสุภาพ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 14. ด.ช. อาณกร ต้นสุริวงศ์ (รร.สอนบัว) สามัญ (สาขาบางเขน).
 15. ด.ญ ฐิติญา กาญจนกังวาฬกุล (รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียส) สามัญ (สาขาบางเขน).

  ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ มศว.ประสานมิตร ปี 2553

 1. ด.ช พัทธ  ทิพย์วงศ์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) (สาขาบางเขน)
 2. ด.ช วีรสิทธิ์ เกียรติกิตติกุล (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)
 3. ด.ญ ณภัทร อินทรทัต (รร.พิชญศึกษา) (สาขาบางเขน)
 4. ด.ญ นันท์นภัส  เลาหพูนรังษี (รร.วัฒนาวิทยาลัย) (สาขาบางเขน)
 5. ด.ญ สุภิดา อึ้งอร่าม (รร.แสงโสม) (สาขาบางเขน)
 6. ด.ช ณฐพนธ์ โกสีย์สวัสดิ์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) (สาขาบางเขน)
 7. ด.ช กิตติพันธ์ สินิทธ์วรากุล (รร.พิชญศึกษา) (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี ปี 2553

โครงการพิเศษ สอบเเข่งขัน 76โรงเรียน รับ 31คน Entrance_M1.pdf

 1. ดช.ธรรมรัฐ มิ่งพันธุ์ (รร.เซนโยเซฟเมืองเอก) ลำดับที่9 (สาขาบางเขน)
 2. ดญ.กุสุมล พฤกษ์พิริยะกุล (รร.โชคชัยลาดพร้าว) ลำดับที่10 (สาขาบางเขน)
 3. ดญ.อภิชญา อัมพะเศวต (รร.ไผทอุดมศึกษา) ลำดับที่15 (สาขาบางเขน)
 4. ดญ.เพชรรพี พิมลภัทรกุล (รร.เเย้มสอาดรังสิต) ลำดับที่18 (สาขาบางเขน)

สอบคัดเลือก entranceM1.pdf

 1. ดญ.สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ลำดับที่11 (สาขาบางเขน)
 2. ดช.ชานน ทองธรรมชาติ (รร.อรรถมิตร) ลำดับที่12 (สาขาบางเขน)
 3. ดญ.ณัฐมน มูลกิจ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ลำดับที่25 (สาขาบางเขน)
 4. ดญ.สุภิดา อึ้งอร่าม (รร. เเสงโสม) ลำดับที่31 (สาขาบางเขน)
 5. ดญ.สุขุมาล พงษ์พัฒนาศึกษา (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ลำดับที่37 (สาขาบางเขน)
 6. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) ลำดับที่50 (สาขาบางเขน)
 7. ด.ช.สุรวิชญ์ ลาภรัตนไตร (รร.ไผทอุดมศึกษา) ลำดับที่60 (สาขาบางเขน)
 8. ดญ.ธัญชนก ชาวสวน (รร.ไผทอุดมศึกษา) ลำดับที่85 (สาขาบางเขน)
 9. ดญ.สิริวิภา ตริตระกุลวิชยา (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) ลำดับที่103 (สาขาบางเขน)
 10. ด.ญ.ศุภิสรา สุพิเพชร (รร.พระแม่สกลสงเคราะห์) ลำดับที่128 (สาขาลาดพร้าว)
 11. ดญ.ณพรรษา ชละเอม (รร.เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เมืองทอง ) สำรองลำดับที่3 (สาขาบางเขน)
 12. ดญ.ภัทรพล มูลเเก่น (รร.เเสงอรุณ) สำรองลำดับที่13 (สาขาบางเขน).
 13. ด.ช ณัฐวิชช์  จิตจาตุรันต์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) (สาขาบางเขน).
 14. ด.ช ศุภพัฒน์  จัตุฑะศรี (รร.อมาตยกุล) (สาขาบางเขน).
 15. ด.ญ กมลรัชต์ สงวนหมู่ (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) (สาขาบางเขน).

 ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยรามคำเเหง ปี 2553

 1. ด.ญ นงนภัส มาตรวิจิตร์ (รร.ศรีวิกรม์) (สาขาซีคอน)
 2. ด.ญ เปมิกา ชมรัตน์ (รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) (สาขาซีคอน)
 3. ด.ช.ปองณัฐ  ยั่งยืนตระกูล (รร.ปิยะจิตวิทยา) (สาขาซีคอน)
 4. ด.ช ปฎิภาณ  แดงบุษผา (รร.ปิยะจิตวิทยา) (สาขาซีคอน)
 5. ด.ช ธนวินท์  ปวีณพงษ์พัฒน์ (รร.เซนต์ดอมินิก) (สาขาซีคอน)
 6. ด.ญ.ปลิดา  อุดมสิริมาศ (รร.พระแม่มารีพระโขนง) (สาขาซีคอน)
 7. ด.ช.ชวกร ขอพึ่งกลาง (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) (ลาดพร้าว)
 8. ด.ญ นนทินี แย้มศิริ (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) (สาขาบางเขน)

 ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ มศว.ปทุมวัน ปี 2553

 1. ดญ.สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว ปี 2553

 1. ด.ญ.อิสรีย์ ประเสริฐภูมิดำรง (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ(สาขาลาดพร้าว)
 2. ด.ช คณิศร จารุชาพงศ์ (รร.แย้มสะอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)
 3. ด.ช ธัชพล นุกูลอุดมพานิชย์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 4. ด.ญ.สิริวิภา ติระตระกูลวิชยา (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 5. ด.ญ สุภิดา อึ้งอร่าม (รร.แสงโสม) สามัญ (สาขาบางเขน)
 6. ด.ช.ปิยะวัฒน์ ฉัตรอนันทเวช (รร.การัญศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 7. ด.ช.ภัทรพล มูลแก่น (รร.แสงอรุณ) สามัญ (สาขาบางเขน)
 8. ด.ญ.ทิชา วงศ์พิมลพร (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 9. ด.ช.วรรธนะ อดุลย์ศิริอังกูร (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 10. ด.ญ.ธนัชพร สินิทธ์วรากุล (รร.แย้มสอาดลาดพร้าว) สามัญ (สาขาบางเขน)
 11. ด.ช.กฤติน ชวาลรติกุล (รร.ธัญวิทย์) สามัญ (สาขาบางเขน)
 12. ด.ช ปุลวัชร  จิตรหวล (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)
 13. ด.ช.พสุวงศ์ ไตรรัตน์ (รร.แย้มสอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)
 14. ด.ช.พสุรัตน์ ไตรรัตน์ (รร.แย้มสอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)
 15. ด.ช ศุภวิชญ์ ยาอินทร์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 16. ด.ช. อานนท์เดช จาวรุ่งฤทธิ์ (รร.แย้มสอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)
 17. ด.ช อินทัช ชุมศรี (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 18. ด.ญ ผกามาศ มีแจ้ง (รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม) สามัญ (สาขาบางเขน)
 19. ด.ญ พิชชาพร นนทกนก (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 20. ด.ช ณัฐธนากร รักชาติ (รร.สตรีวรนาถบางเขน) สามัญ (สาขาบางเขน)
 21. ด.ญ ณัฐพร ชังเจริญ (รร.ประชาอุทิศ จันทรธามอนุศร) สามัญ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ปี 2553

 1. ด.ช. ภูวิชญ รัชตวุฒิมงคล (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) Gifted คณิต-วิทย์ ลำดับที่5 (สาขาซีคอน)
 2. ด.ญ.ปิยะธิดา กีรติไพบูลย์ (รร.ปิยะจิตวิทยา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาซีคอน)
 3. ด.ญ ศิริวรรณ  แจ้งสว่าง บางพลีพัฒนศึกษาลัย EP (สาขาซีคอน)
 4. ด.ช กฤษกรณ์ ก้องศักดิ์ศรี (รร.วัดวชิรธรรมสาธิต) สามัญ (สาขาซีคอน)
 5. ด.ช พัชรพล  สุขผ่อง (รร.นราทร) สามัญ (สาขาซีคอน)
 6. ด.ช รัชชานนท์  ตันติวัฒนกุล (รร.สารสาสน์พิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)
 7. ด.ญ ชิดาศิลี อ่วมพิทยา (รร.จินดาพงศ์) สามัญ (สาขาซีคอน)
 8. ด.ญ ณิชมน วาทยะกร (รร.อนุบาลพิบูลเวศม์) สามัญ (สาขาซีคอน)
 9. ด.ญ.ปรานต์ปรินทร์  สุวรรณบาง (รร.ศรีวิกรม์) สามัญ (สาขาซีคอน)
 10. ด.ช.ชญานนท์ สุวรรณเจดี (รร.ลาซาล) สามัญ (สาขาซีคอน)
 11. ด.ญ นัทธมล ช่วยอ่อน (รร.มาเรียลัย) สามัญ (สาขาซีคอน)
 12. ด.ญ.พิมพ์พร กาญจนพัชระ (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปี 2553

 1. ด.ช.ชัยยา รักวิจัย (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) Gifted คณิตศาสตร์ ลำดับที่2 คะเเนน 65/70 (สาขาลาดพร้าว) (ที่1 คะเเนน 66/70)
 2. ด.ญ.พิมพ์ระภัทร์ รุ่งโรจน์สารทิศ (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) Gifted วิทยาศาสตร์ ลำดับที่17 (สาขาซีคอน)
 3. ด.ญ ชลธิศา  คงสาหร่าย (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ (สาขาบางเขน)
 4. ด.ช พันธกานต์   ชุนหะวัฒนกิจ (รร.โชคชัยครูเกียว) สามัญ (สาขาบางเขน)
 5. ด.ช.ณฐศรณ์ หุ่นโตภาพ (รร.สองภาษาลาดพร้าว) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 6. ด.ญ.นันทิชา สุวรรณสโรช (รร.โชคชัยครูเกียว) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 7. ด.ญ.สายธาร สุวรรณเรือง (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 8. ด.ญ กุลธิดา คมขำ (รร.พระยาประเสริฐ) สามัญ (สาขาซีคอน)
 9. ด.ญ.ภูริชญา ไทรงาม (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 10. ด.ช.ชญานนท์ อ้นสุวรรณ (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 11. ด.ญ.คาเมร่า เจราหวัง (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 12. ด.ญ.ธนญา วีระวุฒิพล (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 13. ด.ช กฤติเมธ ศิริกูล (รร.วัดเขียวเขต) สามัญ (สาขาบางเขน)
 14. ด.ช.สิทธิเขตต์ ขวัญสง (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 15. ด.ช.ณธกร ธนนทวีกุล (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 16. ด.ช.ชวกร ขอพึ่งกลาง (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) สามัญ (ลาดพร้าว)
 17. ด.ช.ยศกร เบญจบรรยงกุล (รร.พระราม9) สามัญ (ลาดพร้าว)
 18. ด.ญ.ชญานิศ ธัมกิตติคุณ (รร.ถนอมพิศวิทยา) สามัญ (ลาดพร้าว)
 19. ด.ญ.วัชราภรณ์ วัชรพลางกูร (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (ลาดพร้าว)
 20. ด.ญ.นฤภร พิริยะโภคสมบัติ (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (ลาดพร้าว)
 21. ด.ช. สลัย เกษมสุข (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน).
 22. ด.ญ สุปรียา เตจ๊ะ (รร.วัดลาดปลาเค้า) สามัญ (สาขาบางเขน).

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทร์เดชา2 ปี 2553

 1. ด.ช ธัชพล นุกูลอุดมพานิชย์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)
 2. ด.ญ.อภิสรา ลาภทวี (รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่) EP (สาขาบางเขน)
 3. ด.ช ณัฐวิชช์  จิตจาตุรันต์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน).
 4. ด.ญ พัทธนันท์ งามวาจา (รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์) สามัญ (สาขาบางเขน).
 5. ด.ญ.ยศวดี ศักดาภภิพาณิชย์ (รร.ถนอมพิศวิทยา) สามัญ(สาขาลาดพร้าว)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทร์เดชา3 ปี 2553

 1. ด.ช.พรหมพัฒน์ เอี่ยมสะอาด (รร.ถนอมพิศวิทยา) EP (สาขาลาดพร้าว)
 2. ด.ช.นค เจียมธีรสกุล (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย กระจ่าง สิงหเสนี) EP (สาขาลาดพร้าว)
 3. ด.ญ.กฤตินี มุสิกะรังษี (รร.สองภาษาลาดพร้าว) EP (สาขาลาดพร้าว)
 4. ด.ช.วรเดช จิตต์ผ่องใสกุล (รร.โชคชัย) EP (สาขาลาดพร้าว)
 5. ด.ช.นราเมธ เปล่งสาคร (รร.ศิริพรรณวิทยา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 6. ด.ญ.บุณฑริกา แสนฟูเฟื่อง (รร.ดลวิทยา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 7. ด.ญ.รังสิมา จันทร์แจ่มใส (รร.ถนอมพิศวิทยา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 8. ด.ช.พรหมพัฒน์ เอี่ยมสะอาด (รร.ถนอมพิศวิทยา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 9. ด.ญ.เขมิสรา นิลเหม (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว).
 10. ด.ช.สุรเชรษฐ์ ทัยมณี (รร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก) สามัญ (สาขาลาดพร้าว).

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทย์2 ปี 2553

 1. ด.ช.ณฐศรณ์ หุ่นโตภาพ (รร.สองภาษาลาดพร้าว) EP (สาขาลาดพร้าว)
 2. ด.ญ.ฐิติณัชชา ธะระวโรทัย (รร.เลิศหล้า) EP (สาขาลาดพร้าว)
 3. ด.ช. ณธกร ธนนทวีกุล (รร.อุดมศึกษา) EP (สาขาลาดพร้าว)
 4. ด.ช ศุภากร มั่งคั่ง (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 5. ด.ญ ชบา  หวังศิริเลิศ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ (สาขาบางเขน)
 6. ด.ญ ณิชาภัทร กิตตินิเวศน์กุล (รร.เลิศหล้า) สามัญ (สาขาบางเขน)
 7. ด.ญ อิงพร ปูรณโชติ (รร.สันติสุขวิทยา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 8. ด.ญ.ณิชาภรณ์ กลันทานนท์ (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 9. ด.ช กรณัฐ ประสงค์มณีรัตน์ (รร.อนุบาลวัดไตรรัตนาราม) สามัญ (สาขาซีคอน)
 10. ด.ช.ภาสกร จันทร์ไพแสง (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 11. ด.ญ.สุพิชชา สิงหาเกษม (รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 12. ด.ช.นำวาที นวเดโช (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 13. ด.ช. ปพนพัชร์ พีระธำรงพัฒน์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 14. ด.ช. ปวีณ์กร  ยิ้มสรวล (รร.อนุบาลสามเสน) สามัญ (สาขาบางเขน)
 15. ด.ญ ธนัชพร  พึงประเสริฐ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 16. ด.ญ ปัญฑารีย์ เสือวิเชียร (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ (สาขาบางเขน)
 17. ด.ญ พิมพ์อร โสตผัน (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 18. ด.ช อัครนันท์ ชื่นชมโชติวิทย์ (รร.โชคชัย ครูเกียว) สามัญ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปี 2553

 1. ดญ.สุขุมาล พงษ์พัฒนาศึกษา (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ลำดับที่4 (สาขาบางเขน)
 2. ด.ญ โชติกา ชาติสมบูรณ์ชัย (รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่) (สาขาบางเขน)
 3. ด.ช วรมัน นิมมานสมัย (รร.ระเบียบศึกษา) (สาขาบางเขน)
 4. ด.ช กิตติภูมิ เมเยอร์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา ปี 2553

 1. ด.ช กฤติเมธ ศิริกูล (รร.วัดเขียวเขต) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)
 2. ด.ญ นภัชสรณ์ ผาวิภาคโยธิน (รร.ผ่องสุวรรณวิทยา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)
 3. ด.ญ มุกตาภา ศศิขัณฑ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)
 4. ด.ญ.สิริวิภา ติระตระกูลวิชยา (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)
 5. ด.ช.ธนะพัฒน์ ตรีธรรมพินิจ (รร.ปัญจทรัพย์) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)
 6. ด.ญ ธนัชพร  พึงประเสริฐ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)
 7. ด.ช อมเรศ ดีคะสัมพันธ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) MEP (สาขาซีคอน)
 8. ด.ญ ณัฐสุดา คามพิทักษ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 9. ด.ญ นภัชสรณ์ ผาวิภาคโยธิน (รร.ผ่องสุวรรณวิทยา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 10. ด.ช. พัลล  ภู่ระหงษ์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 11. ด.ช พิทยุตม์ จันทร์มา (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 12. ด.ช กรณัฐ ประสงค์มณีรัตน์ (รร.อนุบาลวัดไตรรัตนาราม) สามัญ (สาขาซีคอน)
 13. ด.ช นรเชษฎฐ์  ไชยรินทร ปิยะพงษ์วิทย สามัญ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี 2553

 1. ด.ช.ณภัทร  โสภารัตนาไพศาล (รร.เซนต์ฟรังค์) สามัญ (สาขาบางเขน)
 2. ด.ช.พีระกฤตย์ ฉายเพิ่มศักดิ์ (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) สามัญ (สาขาซีคอน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปี 2553

 1. ด.ช ศุภากร มั่งคั่ง (รร.ไผทอุดมศึกษา) EP ลำดับที่1 (สาขาบางเขน)
 2. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) สามัญ ลำดับที่3 (สาขาบางเขน)
 3. ด.ช คุณานนต์ ทองแช่ม (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 4. ด.ช พัชรภัทร โกศัลวัฒน์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 5. ด.ช. วริศ อุดมอารีวงษ์ (รร.พระหฤทัยนนทบุรี) สามัญ (สาขาบางเขน)
 6. ด.ช สุวพิชญ์  ธรรมวิชิต (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 7. ด.ญ ณัฐมน มูลกิจ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) สามัญ (สาขาบางเขน)
 8. ด.ช.จิรภัทร กฤษณพุกก์ (รร.บ้านพลอย) สามัญ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปี 2553

 1. ด.ช กิตติภัทร์  ตู้จินดา (รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชรวุธวิทยา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 2. ด.ช วิศวะ กลพิสุทธิ์ (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)
 3. ด.ญ จันทร์จิรา เพี๊ยซซ่า (รร.แย้มสอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)
 4. ด.ญ พิชฏา สมวี EP (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ปี 2553

 1. ด.ญ นิราภร  กองนาแวง  (รร.นพคุณวิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)
 2. ด.ญ อักษวา พิสิฐพิทยา (รร.อู่ทิพย์) สามัญ (สาขาบางเขน)

 ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ปี 2553

 1. ด.ช กิตติภูมิ  อนุพงศ์ (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) MEP (สาขาซีคอน)
 2. ด.ญ รวิดา ตั้งคำ (รร.นราทร) Gifted วิทย์ - คณิต (สาขาซีคอน)
 3. ด.ช. ณัฐพนธ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร (รร.ทรงวิทยา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 4. ด.ช  กลวัชร  มินทร (รร.นราทร) สามัญ (สาขาซีคอน)
 5. ด.ช.ณพดนัย คำสอาด (รร.จินดาพงศ์) สามัญ (สาขาซีคอน)
 6. ด.ช ตรีสิน เหล่าพร (รร.ลาซาล) สามัญ (สาขาซีคอน)
 7. ด.ช มณฑล ดิษฐี (รร.กรุงเทพพิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)
 8. ด.ญ สิรีธร  กาญจนโกมล (รร.นราทร) สามัญ (สาขาซีคอน)
 9. ด.ญ.ชนิญญา จงเจริญหิรัญ (รร.ศรีวิทยาปากน้ำ) สามัญ (สาขาซีคอน)
 10. ด.ญ.กุลณัฏฐ์ อยู่สุวรรณ  (รร.เซ็นต์โยเซฟทิพวัล) สามัญ (สาขาซีคอน)
 11. ด.ญ อนงค์พร  สนั่นทุ่ง (รร.นราทร) สามัญ (สาขาซีคอน)
 12. ด.ญ.อนัญญา  พุกสุ่น (รร.กฤตศิลป์วิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)
 13. ด.ช ฐิติพัฒน์ แป้นเจริญ (รร.สมถวิล) สามัญ (สาขาซีคอน)
 14. ด.ญ ณัฐมล ใจชนะ (รร.กรุงเทพพิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)

 ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนราชวินิต บางเขน ปี 2553

 1. ด.ช กิตติพันธ์ สินิทธ์วรากุล (รร.พิชญศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 2. ด.ช.ภานุพัทธ์ จุ้ยอินทร์ (รร.แสงโสม) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)
 3. ด.ช กิตติพันธ์ สินิทธ์วรากุล (รร.พิชญศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 4. ด.ช ชัปนา ไชยอนันต์ (รร.ชาลีสมุทร) สามัญ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า  ปี 2553

 1. ด.ญ ญานิกา พึ่งทรัพย์ (รร.เทพอักษร) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาซีคอน)
 2. ด.ช กาญจน์ภพ  เรืองศิริ (รร.ทรงวิทย์ศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)
 3. ด.ช กาญจน์ภพ  เรืองศิริ (รร.ทรงวิทย์ศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า  ปี 2553

 1. ด.ช.เปรมปรีติ์ เจริญ (รร.อุดมศึกษา) EP (สาขาซีคอน)
 2. ด.ช พีรวัส พรบรรเจิด (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) EP (สาขาซีคอน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทร์เบญจมราชาลัย  ปี 2553

 1. ด.ช. พจน์เมธา แจ่มฟ้า (รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2  ปี 2553

 1. ด.ช ปวีณ์กร ยิ้มสรวล (รร.อนุบาลสามเสน) สามัญ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปี 2553

 1. ด.ญ นิรุชา ประศรีศิลป์สกุล (รร.กฤตศิลป์วิทยา) Gifted วิทย์- คณิต ลำดับที่ 8
 2. ด.ช ณัฎฐ์ติวัช  เพ็งประเสริฐ (รร.มาเรียลัย) สามัญ (สาขาซีคอน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ปี 2553

 1. ด.ช พศิน ทุมมานนท์ (รร.สายปัญญา) สามัญ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี 2553

 1. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) ลำดับที่ 3 Gifted คณิต-วิทย์
 2. ด.ญ วรมน สุภาจักร์ (รร.แย้มสอาดรังสิต) EP (สาขาบางเขน)
 3. ด.ญ วรพรรณ ถาวรวงศ์ (รร.สารสาทน์วิเทศ บางบัวทอง) EP (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง นนทบุรี ปี 2553

 1. ด.ญ สุพรรณิการ์   คันทะทรัพย์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปี 2553

 1. ด.ช ภาคย์  ชูประสิทธิ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) Gifted วิทย์- คณิต (สาขาบางเขน)
 2. ด.ช นนทกร  มานนท์ (รร.ศรีจิตรา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 3. ด.ช ภัทร   พุทธารัตน์ (รร.สวนบัว)สามัญ (สาขาบางเขน)
 4. ด.ช ภานุวัฒน์ ไกรแสงศรี (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ (สาขาบางเขน)
 5. ด.ช ภูริณัฐ  จันทราสูงเนิน (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)
 6. ด.ช ชาติชาย  ขันโอฬาร สามัญ (สาขาบางเขน)

มัธยม1 ปี2552โรงเรียนสาธิตฯ มศว.ประสานมิตร

 1. ดช. กันต์กวี ศรียุทธศักดิ์ (รร.อุดมศึกษา) 
 2. ดญ. ประภาพิมพ์ กนิษฐานนท์ (รร.อำมาตยกุล)
 3. ดญ. พิชญา อารีกุล (รร.อรรถมิตร)
 4. ดญ. เอมิภา สงวนสินธุ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา)
 5. ดช. ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา (รร.ปราโมช รามอินทรา)
 6. ดญ. อภิชญา เกษสุวรรณ (รร.ไผทอุดมศึกษา)
 7. ดญ.เขมิกา คงเพ็ชร (รร.สายอักษร)

มัธยม1 ปี2552โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน

 1. ด.ช.สหรัฐภูมิ ปรีกราน (รร.เซนต์คาเบรียล)
 2. ดช. ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา (รร.ปราโมช รามอินทรา)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 1. ดญ. รุศวรรณ ชดช้อย (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สอบได้ที่ 2 สามัญ (ทั่วไป)
 2. ด.ญ.มนชรินทร์ มณีไพโรจน์ (รร.เซนฟรังฯ) สอบได้ที่ 8 สามัญ (ในเขต)
 3. ดญ. ณัฏฐนันท์ ฉันฑิธย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล (รร.วัฒนพฤกษา) สอบได้ที่ 19 สามัญ (ทั่วไป)
 4. ด.ช.สุรทิน เกษมธรรมคุณ (รร.พญาไท) สอบได้ที่ 21สามัญ (ในเขต)
 5. ดช. ชยิน ศรีสุข (รร.ธัญวิทย์) สามัญ สอบได้ที่ 46 สามัญ (ทั่วไป)
 6. ดญ. พงศ์ฆฤณา พงศ์ทองนันท์ (รร.วัดพลับพลาไชย) สามัญ
 7. ด.ช.เทวัญ วงศ์ประสิทธิ์ (รร.อนุบาลสามเสนฯ) สามัญ
 8. ด.ช.ธนินทร์ บุญธนากร (รร.อุดมศึกษา) สามัญ
 9. ด.ญ.โยทะกา วันยะนาพร (รร.สวนอักษร) สามัญ
 10. ด.ช.ธนกร ต๊ะมูล (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ
 11. ดญ.โยทะกา วันยะนาพร (รร.สวนอักษร) EP
 12. ดญ.อดิภา นิลชาติ (รร.อรรถมิตร) EP

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียน บดินทรเดชา 1 (สิงห์ สิงหเสนี)

 1. ดช.กันต์กวี  ศรียุทธศักดิ์ (รร. อุดมศึกษา) Gifted วิทยาศาสตร์
 2. ด.ญ.ชรีนาฏ สิทธิการุณ (รร.อุดมศึกษา) สอบได้ที่ 2 สามัญ (ในเขต)
 3. ด.ญ.ชลิตา ชมพูบุตร (รร.อุดมศึกษา) สอบได้ที่ 73 สามัญ (ในเขต)
 4. ด.ช.ภูริณัฐ สันติมณีรัตน์ (รร.อุดมศึกษา) สอบได้ที่ 50 สามัญ (ทั่วไป)
 5. ด.ช.ภูมิรพี ลือนาม (รร.เลิศหล้า) สอบได้ที่ 116 สามัญ (ทั่วไป)
 6. ด.ช.นิธิกร เพ็ชรรัตน์ (รร.พิพัฒนา) สอบได้ที่ 167 สามัญ (ทั่วไป)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา3

 1. ดญ. มยุรินทร์ กิจวิถี (รร.ถนอมพิศวิทยา)  สอบได้ที่4 EP
 2. ด.ช. ปวีณ วัชเตกูรามี (รร. เทพเสนานุสรณ์) สามัญ (ทั่วไป)
 3. ด.ช. กฤษ   กลิ่นจันทร์ (รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์) สามัญ (ทั่วไป)
 4. ด.ช. วีรศักดิ์   โอภากร (รร.วัดบึงทองหลาง) สามัญ (ทั่วไป)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสตรีวิทยา2

 1. ดช. ภูริณัฐ สันติมณีรัตน์ (รร.อุดมศึกษา) สอบได้ที่3 EP
 2. ดญ. พิชญาณ์ อัครอมรธรรม (รร.เซนต์โยเซฟ ระยอง) EP
 3. ดช. ภูมิรพี ลือนาม (รร. เลิศหล้า) EP
 4. ดช. ปวริศ ทองถนอมกุล (รร.โชคชัยครูเกียว) EP
 5. ดญ. กาญจนา เครือน้ำคำ (รร.อุดมศึกษา) EP
 6. ด.ญ.เขมิกา คงเพ็ชร (รร.สายอักษร) สอบได้ที่ 5 สามัญ (ในเขต)
 7. ด.ญ.นิสิตา สุขผล (รร.โชคชัย ครูเกียว) สอบได้ที่ 5 สามัญ (ในเขต)
 8. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สาทสุทธิ (รร.เพชรถนอม) สอบได้ที่ 10 สามัญ (ในเขต)
 9. ด.ช.เกษมสันต์ ชุ่มชาติ (รร.เอ.ไอ.ที) สอบได้ที่ 6 สามัญ (ทั่วไป)
 10. ด.ญ.พิรญาณ์ อัครอมรธรรม (รร.เซนต์โยเซฟ ระยอง) สอบได้ที่  24 สามัญ (ทั่วไป)
 11. ด.ญ.รุ้ง  ฤดีนรเวท (รร.นีรชาศึกษา) สอบได้ที่ 31 สามัญ (ทั่วไป)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2

 1. ดช.กฤตภาส มีบำรุง (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่) สามัญ

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว

 1. ดญ.ขวัญจิรา ดวงสงค์ (รร.ทับทอง) สามัญ
 2. ดญ.พชรพรรณ เดชสองชั้น (รร.วัดเสมียนนารี) สามัญ
 3. ด.ช.ปกรณ์พงศ์ เลิศมณีพันธ์ (รร.สิริเทพ) สามัญ
 4. ด.ญ.วรรณพรรธน์ รัตนสมิทธิ์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ
 5. ด.ช.กฤตภาส ใจเย็น (รร.นิเวศวารินทร์) สามัญ
 6. ด.ญ.ญาดา ศิริไชย (รร.อนุบาลยะลา) (ความสามารถพิเศษ)
 7. ด.ญ.พรรษชล ขาวดี (รร.พรหฤทัยดอนเมือง) (ความสามารถพิเศษ)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนหอวัง นนทบุรี

 1. ดญ.บุณยนุช พัฒนะพันธุ์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสารวิทยา

 1. ดช. ณัฏฐฤกษ์ เจียรสุมัย (รร.ปราโมช รามอินทรา) MEP
 2. ดญ. เเพรวา จันทร์กระจ่าง (รร.อรรถมิตร) Gifted คณิต-วิทย์
 3. ดญ. วรรณพรรธน์ รัตนสมิทธิ์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง)Gifted คณิต-วิทย์
 4. ดญ. กัญญาณัฐ คงพรปรารถนา (รร.ไผทอุดมศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์
 5. ดญ. กานพลู ยิ้มละมัย  (รร.มีนบุรีศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์
 6. ด.ช.ภูมิพชร ทวีศรี (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ
 7. ด.ญ.พัทธนันท์ เข้มแข็ง (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ
 8. ด.ญ.ปวันรัตน์ กิจลาภ (รร.นิเวศน์วารินทร์) สามัญ
 9. ด.ญ.กัญญาณัฐ คงพรปรารถนา (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ
 10. ด.ญ.กานพลู ยิ้มละมัย (รร.มีนบุรีศึกษา) สามัญ

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

 1. ดช. ชยิน ศรีสุข (รร.ธัญวิทย์)
 2. ดญ. กัณฑิรา เจนพาณิชย์ (รร.ไผทอุดมศึกษา)
 3. ดญ. รุศวรรณ ชดช้อย (รร.พระหฤทัยดอนเมือง)
 4. ดญ. ณัฏฐนันท์ ฉันฑิธย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล (รร.วัฒนพฤกษา)
 5. ดช. เกษมสันต์ ชุ่มชาติ (รร. เอ.ไอ.ที)
 6. ดญ.ธัญนันท์ ธีรพุทธิพันธุ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา)
 7. ด.ญ.พราวเพ็ญ ชัยมงคล (รร.ศรีจิตรา)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

 1. ดญ. ปาณิสรา ศัลยนุบาล (รร.พระหฤทัยดอนเมือง)
 2. ดญ.ธัญชนิต กิจรังสิกุล (รร.พระหฤทัยดอนเมือง)
 3. ดญ. ณัฏฐนันท์ ฉันฑิธย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล (รร.วัฒนพฤกษา)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต

 1. ด.ช สุชัจจ์ ตั้งจิตนบ (รร.สารสาสน์วิเทศ รังสิต) สามัญ
 2. ด.ญ.ปาณิสรา ศัลยานุบาล (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ
 3. ด.ญ.ธัญชนิต กิจรังสิกุล (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ
 4. ด.ช.ศุภวิชญ์ เรืองนาม (รร.ธัญวิทย์) สามัญ

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี

 1. ด.ช อัครวินท์ เกษวิเศษ (รร.พระหฤทัย นนทบุรี) สามัญ

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

 1. ดญ. ภคมน ดังขุนทด (รร. เซนต์ปอลคอนเเวนต์ ศรีราชา) สอบได้ที่34 สามัญ

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

 1. ดช.ปกรณ์พงศ์  เลิศมณีพันธ์ (รร.สิริเทพ)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 1. ดญ. พิชญาณ์ อัครอมรธรรม (รร.เซนต์โยเซฟ ระยอง)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสตรีมหาพฤษฒาราม

 1. ดญ.พงศ์ฆฤณา พงศ์ทองนันท์ (รร.วัดพลับพลาไชย) Gifted วิทย์

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนโยธินบูรณะ

 1. ดช. เกษมสันต์ ชุ่มชาติ (รร. เอ.ไอ.ที) สอบได้ที่3 EP
 2. ดญ. กัณฑิรา เจนพาณิชย์(รร.ไผทอุดมศึกษา) สอบได้ที่26 EP

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต

 1. ดญ. หัสต์กมล สุภาจักร์ (รร.เเย้มสอาด รังสิต) EP
 2. ดช. ภัทรศัย คีรี (รร.เเย้มสอาด รังสิต) EP
 3. ดญ. กฤตยพร สายประยงค์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) EP
 4. ดช. ศุภวิชญ์ เรืองนาม Giftedคณิต-วิทย์  (รร.ธัญวิทย์)
 5. ดญ. อนันตญา ปิยะตระกูล (รร.ไผทอุดมศึกษา)EP

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

 1. ดช. ชยากร ยุกตะนันท์ (รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์) EP

Congratulation ผลการสอบเข้า มหาวิทยาลัย ปี2551
1.นส. เต็มดวง วงศ์พินทุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (เรียนฟิสิกส์ ม4-5)
2.นาย สิทธา พงษ์เย็น   วิศวกรรมการบิน ม.สุรนารี (เรียน คณิต อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ ม5)
3.นาย เชน ชูน้อย   Animation ม.เชียงใหม่ (เรียนฟิสิกส์ ม5)
4.นส. จิรภา นำเเก้ว  รัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (เรียน คณิต อังกฤษ ม5)
5.นาย ณัฐพร ขันทธรรม  เศรษฐศาสตร์ ม.เเม่ฟ้าหลวง (เรียน คณิต อังกฤษ ม5)

Congratulation ผลการสอบเข้า ม4 ปี2551
ดญ.ปุษยา พลานุภาพ (รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา) สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา เเละ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์. (เรียน คณิต ม2-3)

Congratulation ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี2550
1.น้อง ณิชา วิจารณ สอบเข้า
รร.เตรียมอุดมศึกษา
2.น้อง วรัชญา สุวารี สอบเข้า
รร.สามเสนวิทยาลัย(EP)
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี2549
1.น้อง ศยามล  (Bee)(คอรส์ติวเข้มเตรียมอุดม28/2-9/3/49)
สมัครสอบรร. สตรีวิทย์2
-สอบติด รร. สตรีวิทย์2  MEP(วิทย์)
-สอบติดได้ที่4 รร.สาธิตวัดพระศรีฯ(ศิลป์-ภาษา)
2.น้อง หทัยลักษณ์ ด้วงทอง (นั้ม)(คอรส์ติวเข้มเตรียมอุดม คณิตฯและภาษาอังกฤษ)
สมัครสอบรร. สตรีวิทย์ 2
-
สอบติด รร. สตรีวิทย์2 (ศิลป์-คำนวน)
3.น้อง ฤชุดา เปรมฤทัย(มะแม)(คอรส์ติวเข้มเตรียมอุดม คณิตฯและภาษาอังกฤษ)
สมัครสอบรร. สตรีวิทย์ 2
-สอบติด รร. สตรีวิทย์2 (ศิลป์-คำนวน)

Congratulation ผลการสอบเข้า มัธยม1 ปี2551 นักเรียนทั้งหมดเรียนคอรส์ตะลุยโจทย์ ป6 สอบเข้า ม1 กวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์ อรภัย

มัธยม1 ปี2551โรงเรียนสาธิตฯ ประสานมิตร
ดช. สมัชญ์ สกุลสุพิชญ์ (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่) สอบติดที่ 12
ดญ.รวิสรา รุ่งเรืองศิลป์ (รร. ภักดีวิทยา) สอบติดที่ 39
ดช. ศุภสิทธิ์ สิทธิเสาวภาคย์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สอบติดที่ 49
ดช. สุพีรณัฐ โพธิ์ศรี (รร.ปราโมช รามอินทรา) สอบติดที่ 83
ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) สอบติดที่ 85
จากนักเรียนที่สอบประมาณ 4,000คน รับเพียง 100คน 

มัธยม1 ปี2551โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หลักสูตรสามัญ
ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) สอบได้คะเเนน 97 จาก 120 (ปีที่เเล้ว ลำดับที่1 ได้ 96คะเเนน)
ดช. พสุรวิชญ์ ประสพสันต์ (รร.แสงโสม)
ดญ. ชญากาณฑ์ น้อยสวย (รร.พิมลวิทย์ กรุงเทพ)
ดญ. พิชญา โบอาชิ (รร.ปราโมช รามอินทรา)
ดญ. ณัฐวดี ศิรินนท์ธนเวช (รร.ศรีจิตรา ปทุมธานี)

มัธยม1 ปี2551โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว  หลักสูตรสามัญ
ดญ. ขวัญชนก ลิ้มสิทธิกูล (รร.ไผทอุดมศึกษา กทม) 
ดญ. ธนพร พละสรร (รร.ประชานิเวศน์ นนทบุรี)
ดช. ศิรวิชญ์ บำรุง (รร.ปานะพันธ์ พญาไท กทม )
ดญ. ภัณฑิรา วะนากลาง (รร.ประสานมิตร ปทุมธานี)
ดญ. ฉันชนก เลิศคชาธาร (รร.เเย้มสอาด รังสิต)
ดช. ปริพนธ์ อินนุพัฒน์ (รร.จิรดา นนทบุรี)

มัธยม1 ปี2551โรงเรียนหอวัง นนทบุรี  หลักสูตรสามัญ
ดญ. ชุติกาญจน์ ศุขเจริญ(รร.พระหฤทัยดอนเมือง)
ดญ. อารีนา วิมูลชาติ (รร.ประสานมิตร ปทุมธานี)

มัธยม1 ปี2551โรงเรียนสตรีวิทยา2
ดญ. อัศราพรรณ เหลืองชมภู (รร.ศรีจิตรา ปทุมธานี)

มัธยม1 ปี2551โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์)
ดญ.ณัฐชา ชาวดอนไชย (รร.สารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง) สอบติดที่ 15
ดญ.ชลธิชา จินดารัตชกุล (รร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี) สอบติดที่ 41

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ห้องเรียนพิเศษ(Gifted) คณิตศาสตร์
ดช.จิรัสย์ สมัคราษฎร์ (รร.ปราโมช รามอินทรา) สอบติดที่ 11
ดช.สุพีรณัฐ โพธิ์ศรี (รร.ปราโมช รามอินทรา) สอบติดที่ 13
ห้องเรียนพิเศษ(Gifted) วิทยาศาสตร์
ดช.สมัชญ์ สกุลสุพิชญ์ (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่)

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ดช. ปริพนธ์ อินนุพัฒน์ (รร.จิรดา นนทบุรี) หลักสูตรสามัญ
ดญ. ธนกร จันทร์เเจ่มใส (รร.ศรีจิตรา ปทุมธานี) หลักสูตรโครงการพิเศษ

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) สอบติดที่ 9
ดช. จิรัสย์ สมัคราษฎร์ (รร.ปราโมช รามอินทรา) สอบติดที่ 11 ของนักเรียนที่ได้ 174 คน
ดช. พสุรวิชญ์ ประสพสันต์ (รร.แสงโสม)

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต
ดญ. ภัณฑิรา วะนากลาง (รร.ประสานมิตร ปทุมธานี) Gifted คณิต-วิทย์ สอบติดที่ 14
ดญ. ขวัญชนก ลิ้มสิทธิกูล (รร.ไผทอุดมศึกษา กทม) Gifted คณิต-วิทย์ สอบติดที่ 23
ดญ. อันดามัน ประเดิมวงศ์  (รร.ไผทอุดมศึกษา กทม) หลักสูตรสามัญ
ดญ. นันท์นภัส เก่งการเรือ (รร.ประชานิเวศน์) หลักสูตรสามัญ
ดญ. ธิติมา กลิ่นโชติ  (รร.ศรีจิตรา ปทุมธานี) หลักสูตรสามัญ

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี หลักสูตรสามัญ
ดญ. วิภาดา บุญเลิศ
ดญ. ชนมน บุญประเสริฐ (รร.บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
ดญ. ชมพวรรณ พันธ์สนิท (รร.ไผทอุดมศึกษา กทม)

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสารวิทยา
ดญ. ปิยากร เข้มเเข็ง (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา กทม)
ดช. วีรธิป ปาลวิริยะโชติ (รร.เจริญผลวิทยา กทม)
ดช. จักรกฤษณ์ หล้าศิริ

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดช.ธรรมคุณ จิตรเเก้ว (รร.วัฒนพฤกษา นนทบุรี) สอบติดที่23 ของนักเรียนที่ได้ 108 คน

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต
ดญ. กิตติพร เลี่ยมรัตนวงศ์ (รร.ผ่องสุวรรณวิทยา ปทุมธานี) Gifted คณิต-วิทย์ สอบติดที่ 14ของนักเรียนที่ได้ 76 คน
ดช. ชนะพล ภาเจริญ (รร.เมืองเอกศึกษา ปทุมธานี) สอบติด MEP เเละหลักสูตรสามัญ
ดช. อภิวัฒน์ ฟักทอง (รร.เมืองเอกศึกษา ปทุมธานี) หลักสูตรสามัญ

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนมัธยมสาธิตสวนสุนันทา
ดช. พสุรวิชญ์ ประสพสันต์ (รร.แสงโสม) สอบติดที่ 2 EP

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ดญ. ศุทธิชา จันทร์อำนวยชัย (รร.ไผทอุดมศึกษา)

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนราชวินิตมัธยม
ดญ. ทอฝัน ทอเเสงทอง (รร.พระเเม่สกลสงเคราะห์) หลักสูตรสามัญ สอบติดที่ 6 ของนักเรียนที่ได้ 108 คน

มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนราชวินิต บางเขน
ดญ. ชนกันต์ ศิลปบุตร (รร.พระเเม่สกลสงเคราะห์) สอบติดที่ 4ของนักเรียนที่ได้ 280 คน

ผลการสอบเข้า มัธยม1 ปี2550 นักเรียนทั้งหมดเรียนคอรส์ตะลุยโจทย์ ป6 สอบเข้า ม1 กวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์ อรภัย
ดญ. ขวัญหทัย รุ่งเรืองศิลป์  รร.สาธิตฯ ประสานมิตร
ดญ. ปาวีณา พลานุภาพ  รร. สาธิตฯ ประสานมิตร
ดญ. กนกนาฎ เหลาประดิษฐ์  รร.สามเสน(ห้อง King)
ดช.จิตติพงศ์ ปู่ประเสริฐ  รร.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย(ห้อง King)
ดช. อาทิตย์ กิตติวราษฏร์  รร.หอวัง(ห้อง King)
ดญ. นิภาธร กาญจนอภิรักษ์ รร.สวนกุหลาบ นนทบุรี เเละ รร. สตรี นนทบุรี (EP)
ดญ. จรรยา อรันยะนาค  รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ดญ. รตนมน เลิศปรีชาภักดี  รร.สาธิตฯ วัดพระศรี
ดช. เนวิน ไกรฤกษ์ศิริ รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ดช. รุจิภาส บุญประคอง  รร.สตรีวิทยา2
ดช. เนติ ดาระกะมาศ  รร.สารวิทยา
ดญ.สมาพร พุ่มตาลพงษ์ รร.สารวิทยา
ดช. ปาสคาล พงษ์จินดา  รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า
เเละ รร.อื่นๆ เช่น รร.บดินทร์เดชา รร.สุรศักดิ์มนตรีชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด