ชำระเงินที่สาขา
ReadyPlanet.com
ชำระเงินที่สาขา

เรื่อง การชำระเงินค่าเรียนที่สาขา KDC

  1. ทุกครั้งที่ชำระเงินค่าเรียน ต้องได้รับใบเสร็จรับเงินที่มีหัว KDC เป็นหลักฐานในการชำระ
  2. สามารถชำระค่าเรียนได้ด้วย บัตรเครดิต หรือ เงินสด ทุกสาขา เพื่อนำมารับตำราเรียนและกระเป๋าเอกสาร ฟรี

**บัตรเครดิต ที่ใช้ได้ คือ VISA, Master Card,JCB**

   

เพื่อทราบ

อจ.ณัฐชัย ศิริทัศนกุล

089-200-9489ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด