ผลงานความสำเร็จ KDC
ReadyPlanet.com
ผลงานความสำเร็จ KDC

ผลงานนักเรียนชั้น ป.ที่เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย ทั้ง 4สาขา สอบผ่านการคัดเลือกเข้า ชั้น ม.ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

 

นับเฉพาะนักเรียน ป.6 เท่านั้น และ เป็นข้อมูลจริง สามารถตรวจสอบที่เว็บไซต์ KDC ได้

กำลังรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนที่สอบติด

ผลงานนักเรียน ป.6 ที่เรียนพิเศษกับ KDC ทุกสาขา ที่สอบติด มัธยม1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)

 
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวจริง

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)

        1..ญ.พิชยภา วานิกร น้องพิชชี่ รร.แสงโสม สอบติดลำดับที่ 22

        2. ด.ช.ธีริทธิ์ หลักเขต น้องหมีพูห์ รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาด ลาดพร้าว สอบติดลำดับที่ 49

 
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวสำรอง

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)

        1. ด.ญ.พรปวีณ์ แก้วปราณี น้องออมสิน รร.โชคชัยหทัยราษฏร์ ตัวสำรองลำดับที่ 1

        2. ด.ช. นภบดี ศรีอักษร น้องกัปตัน รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม

 

        3. ด.ญ.ปวันรัตน์ พรหมรัตนะ น้องน้ำตาล รร.ไผทอุดมศึกษา 

ผลงานนักเรียน ป.6 ที่เรียนพิเศษกับ KDC ทุกสาขา ที่สอบติด มัธยม1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)

 
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวจริง

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)

        1.ด.ญ.พราวตะวัน แก้วเกตุ น้องพอใจ รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สอบติดลำดับที่ 6

        2. ด.ญ.พิงค์ฟ้า ด่านพุทธวงศ์ น้องฟ้า รร.อัสสัมชัญคอนแวนด์สีลม สอบติดลำดับที่ 11

        3. ด.ช.ภูดิศ แพร่ประภา น้องบูม รร.ทับทอง สอบติดลำดับที่ 19

        4. ด.ญ.เพ็ญวริน ตั้งปณิธานนันท์ น้องน้ำใจ รร.อรรถมิตร สอบติดลำดับที่ 54

        5. ด.ญ.ศิริรดา   เรืองพิชิต น้องชูริ รร.แสงโสม สอบติดลำดับที่ 58

        6. ด.ญ.กานต์ธีรา รัตนศรัทธา น้องแก้ม รร.สาธิตพัฒนา สอบติดลำดับที่ 74

        7. ด.ช. ณัฏฐกรณ์ กันพ้นภัย น้องข้าวปั้น รร.อมาตยกุล สอบติดลำดับที่ 82

        8. ด.ช.ชนะกันต์ กำเนิดมั่น น้องข้าวกล้อง รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา สอบติดลำดับที่ 93

 
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวสำรอง

โรงเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)

        1. ด.ช.นิพิฐคุณ ขว้าง น้องวิง รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา

        2. ด.ญ.พริศา เฟื่องสมบูรณ์ น้องออม รร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์

        3. ด.ญ.นวินดา สินสมบัติ   น้องวินดี้ รร.อมาตยกุล

        4. ด.ญ.นวรา กายสิทธิ์ น้องน้ำใจ รร.เอกบูรพา

 

        5. ด.ญ.ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ น้องป่านทอ รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

ผลงานนักเรียน ป.6 ที่เรียนพิเศษกับ KDC ทุกสาขา ที่สอบติด มัธยม1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)

 
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวจริง

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)

 

        1.ด.ช.อัครพัฒน์ ศิลปนะรุจิ น้องแบงค์ รร.อนุบาลสระบุรี สอบติดลำดับที่ 3
 

ผลงานนักเรียน ป.6 ที่เรียนพิเศษกับ KDC ทุกสาขา ที่สอบติด มัธยม1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวจริง

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

        1. ด.ญ.ปวันรัตน์ พรหมรัตนะ น้องน้ำตาล รร.ไผทอุดมศึกษา สอบติดลำดับที่ 4

        2.ด.ช.ศุภวัฒน์ เตียวเจริญโสภา น้องบิงโก รร.บีคอนเฮ้าท์ แย้มสอาด สอบติดลำดับที่ 61

        3. ด.ญ. ลภัสรดา จิตอารี น้องวิว รร.อรรถมิตร สอบติดลำดับที่ 79

        4. ด.ญ.พชิรา คำมา น้องไอรัก รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สอบติดลำดับที่ 84

 
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวสำรอง

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

        1. ด.ช.พิสิฐพงศ์ มากชุมโค น้องภูมิ รร.อมาตยกุล

ผลงานนักเรียน ป.6 ที่เรียนพิเศษกับ KDC ทุกสาขา ที่สอบติด มัธยม1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

 
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวจริง

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

        1. ด.ช.อัครพัฒน์ ศิลปนะรุจิ น้องแบงค์ รร.อนุบาลสระบุรี สอบติดลำดับที่ 17

        2. ด.ช. นภบดี ศรีอักษร น้องกัปตัน รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สอบติดลำดับที่ 43

        3. ด.ช.กิตติกวิน แก้วสุข น้องมิกซ์ รร.ปัญจทรัพย์ ดินแดง สอบติดลำดับที่ 44

        4. ด.ญ.ศุภรัธยา พวงทอง น้องรัตต้า รร.อรรถมิตร สอบติดลำดับที่ 68

        5. ด.ช. เจษทิศ ภู่ตั้งธงเจริญ น้องเดช รร.อรรถมิตร สอบติดลำดับที่ 80

        6. ด.ช.นิพิฐคุณ ขว้าง น้องวิง รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา สอบติดลำดับที่ 90

        7. ด.ญ.นวรา กายสิทธิ์ น้องน้ำใจ รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา สอบติดลำดับที่ 119

        8. ด.ญ.ณิชาภา คำคันทุง น้องไอเดีย รร.อมาตยกุล สอบติดลำดับที่ 124

 
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวสำรอง

โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

        1. ด.ญ.พิชญาภา ศิรินอก น้องแพรวา รร.อรรถมิตร

        2. ด.ญ.ชนม์ณกานต์ ชัชวาลย์ น้องป่านทอ รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์

        3. ด.ญ.ฐนิษดา สุทธิผล น้องอิ่ม รร.สตรีวรนาถ

 

        4. ด.ช.ภูวิศ อรรถวิทย์ น้องภู รร.ไผทอุดมศึกษา
 
 

ผลงานนักเรียนชั้น ป.6 ที่เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย ทั้ง 4สาขา สอบผ่านการคัดเลือกเข้า ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

นับเฉพาะนักเรียน ป.6 เท่านั้น และ เป็นข้อมูลจริง สามารถตรวจสอบที่เว็บไซต์ KDC ได้

📌 สาธิตวัดพระศรี

💚 สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (โครงการพิเศษ)
1.ด.ญ.พรลภัส ศรีไพศาลนนท์ (น้องชีต้าร์) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ลำดับที่1 ( KDCหลักสี่บางเขน )
2.ด.ญ.ธันยาภัทร์ รุจรวีสุทธิทอง (น้องเกรซ)  โรงเรียนทับทอง  ลำดับที่23 ( KDCแฟชั่นไอส์แลนด์ )
3.ด.ญ.วิริยาภรณ์ แคชริน วงษ์วานิช  (น้องไหม)  โรงเรียนทับทอง  ลำดับที่29 ( KDCแฟชั่นไอส์แลนด์ )

💚 สาธิตวัดพระศรี รอบสอบปกติ

1.ด.ช.นพรุจ กิจจารุวรรณกุล (น้องแฟร์เรย์)  โรงเรียนอรรถมิตร ลำดับที่ 4 ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

2.ด.ญ.ณัฐวดี ศรีสหัส (น้องหนูดี)  โรงเรียนแสงโสม ลำดับที่ 28 ( KDC หลักสี่บางเขน )

3.ด.ญ.ชนากานต์ เจริญรัมย์ (น้องนานา)  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  ลำดับที่ 48 ( KDC หลักสี่บางเขน )

4.ด.ช.พศเอก ธุถาวร (น้องกัปตัน)  โรงเรียนประชานิเวศน์  ลำดับที่ 57 ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

5.ด.ญ.พิชญ์สินี พะสุรัมย์ (น้องเพลิน)  โรงเรียนประชานิเวศน์  ลำดับที่ 60 ( KDC หลักสี่บางเขน )

6.ด.ญ.ชุติกาญจน์ สาภูงา (น้องปันปัน)  โรงเรียนไผททอุดมศึกษา  ลำดับที่ 65  ( KDC หลักสี่บางเขน )

7.ด.ญ.กัลยภรณ์ เงินดี (น้องกัล)  โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) ลำดับที่ 78   ( KDC หลักสี่บางเขน )

8.ด.ช. พิตรพิบูล วิจิตรโท (น้องมามาจุน)  โรงเรียนทับทอง  ลำดับที่ 80 ( KDC หลักสี่บางเขน )

9.ด.ช.ธนภัทร จารุสิริรังษี (น้องทันเดอร์)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 84  ( KDC หลักสี่บางเขน )

10.ด.ญ.คุณิตา ปรงเกษม (น้องหนมจีน)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ลำดับที่ 108  ( KDC หลักสี่บางเขน )

11.ด.ญ.อภิสรา เพิ่มบำเพ็ญพัฒน์ (น้องน้ำขิง)  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ลำดับที่ 111 ( KDC หลักสี่บางเขน )

12.ด.ช.ปิติพัฒน์ ตรีรัตนกิตติกุล (น้องกัส)  โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ลำดับที่ 113 ( KDC หลักสี่บางเขน )

13.ด.ญ.นัภัสนันท์ ภู่นิ่ม (น้องเกน)  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวีย(เมืองทอง)  ลำดับที่ 128 ( KDC หลักสี่บางเขน )

14.ด.ญ.ชนิตา ชุ้นสามพราน (น้องน้ำอิง)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ลำดับที่ 129 ( KDC หลักสี่บางเขน )

15.ด.ช.ธนดล เฉิดชมจันทร์ (น้องทีเจ)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ลำดับที่ 145 ( KDC หลักสี่บางเขน )

16.ด.ช.ปัณณธร จรรยาพัฒนานุกูล (น้องบิว)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 152   

17.ด.ญ.ณัฐธิดา มีอยู่ (น้องมีมี่)  โรงเรียนอรรถมิตร ลำดับที่ 163 ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

18.ด.ช.ภาสุร  มณีนาค (น้องแมกซ์)  โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์  ลำดับที่ 168 ( KDCหลักสี่บางเขน )

19.ด.ช.นภนต์ ชะลอกลาง (น้องโบนัส)  โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ลำดับที่ 171 ( KDCหลักสี่บางเขน )

💚 สำรอง

1.ด.ญ.กุศลิน พันธ์ขาว (น้องแอนฟิลด์)  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

2.ด.ญ.อภิชญา พานิชการ (น้องจันทร์เจ้า)  โรงเรียนแสงโสม  ( KDCหลักสี่บางเขน )

3.ด.ญ.ปัญจมาพร แสงภักดี (น้องขนมเค้ก)  โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดลาดพร้าว  ( KDCหลักสี่บางเขน )

4.ด.ช.จักรภพ ยี่สุ่นเทศ (น้องจักร)  โรงเรียนประชานิเวศน์ (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

5.ด.ญ.พัชรวลัย วรรธนะเมธาวงศ์ (น้องไข่มุก) โรงเรียนจารุวรรณ  ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

Ø ห้องเรียนพิเศษ 3 คน , ห้องสามัญ 19 คน สำรอง 5 คน

📌 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

💚 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (Intensive Program) 

1.ด.ญ.เพ็ญพิชญา ลัดดาแย้ม (น้องน้ำมนต์)  โรงเรียนอัมพรไพศาล   ลำดับที่ 24 ( KDC หลักสี่บางเขน )

2.ด.ช.พีร์นิธิ อนันต์ยศสรกิจ (น้องนโม)  โรงเรียนธนินทรวิทยา  ลำดับที่ 35 ( KDC หลักสี่บางเขน )

3.ด.ญ.พิชชา ชลยุทธโยธิน (น้องพิ้งกี้)  โรงเรียนธนินทรวิทยา ลำดับที่ 37 ( KDC หลักสี่บางเขน )

💚 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) 

1.ด.ญ.เบญญาภา เจ็ดวรรณะ (น้องโมบาย)   โรงเรียนพิชญศึกษา  ลำดับที่ 8   ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

2.ด.ช.ชนะศึก จาดป้อม (น้องบอส) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ลำดับที่ 44   ( KDC หลักสี่บางเขน )

💚 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ประเภทนักเรียนทั่วไป

1.ด.ช.รัชพล ภูติภิณโยวัฒน์ (น้องซเว่น) โรงเรียนอัมพรไพศาล ลำดับที่ 136 (KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ญ.นันท์นภัส บุญชูวงศ์ (น้องดรีม) โรงเรียนประชานิเวศน์  ลำดับที่ 157 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 5 คน , ห้องสามัญ 2  คน

📌 โรงเรียนสตรีวิทยา

💚 โรงเรียนสตรีวิทยา ประเภทนักเรียนทั่วไป

1.ด.ญ.สุประภาวี เย็นกาย (น้องต้นน้ำ) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 143 (KDC บางเขนหลักสี่)

2.ด.ญ.ปุณณภา ศรีวิชัย (น้องพราว) โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ลำดับที่ 222 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

💚 โรงเรียนสตรีวิทยา ประเภทนักเรียนในเขต

1.ด.ญ.พรหมพร คชประภา (น้องพิ้งค์) โรงเรียนธนินทรวิทยา ลำดับที่ 138 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

Ø ห้องสามัญ 3 คน

📌 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

💚 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program

1.ด.ญ.เตชินี นาทันรีบ  (น้องหันตรา)   โรงเรียนโชคชัย   (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ญ.นิชานันท์ บำรุงจิต  (น้องมุก)   โรงเรียนอรรถมิตร  (KDC หลักสี่บางเขน)

3.ด.ช.ปภังกร กลั่นแสง  (น้องโบกี้)   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม   (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

4.ด.ช.จิรภัทร ปัญญาพินิจนุกูร  (น้องโฟร์ท)   โรงเรียนสาธิตพัฒนา   (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

5.ด.ช.ชนธีร์   รักษ์คิด ยืนสุข  (น้องปันปัน)   โรงเรียน ณ ดรุณ  (KDC หลักสี่บางเขน)

6.ด.ญ.ชลพินทุ์ พลหินกอง  (น้องชะเอม)   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์มีนบุรี   (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

7.ด.ช.ชัยภัทร แก้วสนธยา  (น้องไตเติ้ล)   โรงเรียนสันติสุขวิทยา  (KDC หลักสี่บางเขน)

💚 สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น

 

1.ด.ญ.ลักษิกา ย่องลั่น (น้องมุก)  โรงเรียนอรรถมิตร ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ญ.พรประภา คำถา (น้องต้นข้าว) โรงเรียนมีนบุรีศึกษา ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

3.ด.ญ.มนัสนันท์ จิรสมิทธา (น้องคิตตี้) โรงเรียนอรรถมิตร  ( KDC หลักสี่บางเขน)

💚 สำรอง

1.ด.ญ.ธนภรณ์ ธนสารธำรงศักดิ์ (น้องพรีม)   โรงเรียนสายอักษร ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

💚 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ นอกเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ญ.วนัสนันท์ ศิริทองภากร (น้องโบนัส) สายอักษร (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)                

2.ด.ญ. ณัฐรินีย์ ปรเมธามัย (น้องโดจิ) โรงเรียนสาสาสน์วิเทศสายไหม (KDC หลักสี่บางเขน)

3.ด.ญ.ณิชาดา สรรพานิช (น้องใหม่) โรงเรียนสายอักษร (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)            

4.ด.ญ.กรชยา ไชยสมบัติ (น้องออกัส) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)   

5.ด.ช.พัทธวิทย์ วัฒนศิริ (น้องปัน) โรงเรียนอรรถมิตร (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

6.ด.ช.พิธิวัฒน์ วัฒนศิริ (น้องป้อง) โรงเรียนอรรถมิตร (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

7.ด.ญ.แพรดาว มรกฎเมืองปัก (น้องมะปราง) โรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทรา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

8.ด.ญ.ธนภรณ์ ธนสารธำรงศักดิ์ (น้องพรีม) โรงเรียนสายอักษร (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)               

9.ด.ช.ภัทรพล กิตติโรจน์เกษม (น้องไอซ์) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)       

10.ด.ช.นันทิน ทาระธรรม (น้องตงฉิน) โรงเรียนสายอักษร (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)       

11.ด.ญ.พิมพ์พรรณ สัมปหังสิต (น้องเนเน่) โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)   

12.ด.ญ.ปูริดา ดิษฐาน (น้องเฟิร์น) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)       

13.ด.ญ.กรชนก เล้านิรามัย (น้องหมวย) โรงเรียนประชานิเวศน์ (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

14.ด.ญ.ธัญชนก ตันวิสุทธิ์ (น้องอัยย์) โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)    

💚 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ญ.อิรสราวรรณ กาญจนพยัคฆ์ (น้องมะขามหวาน) โรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว (KDC หลักสี่ บางเขน)

2.ด.ช.ศุภวิชญ์ ศิริพันธ์ (น้องโอเอส) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (KDC หลักสี่ บางเขน)

3.ด.ญ.นิชานันท์ บำรุงจิต (น้องมุก) โรงเรียนอรรถมิตร (KDC หลักสี่ บางเขน)

4.ด.ญ.พรชนก ยศสุนทร (น้องต้นข้าว) โรงเรียนพระมารดากิจจานุเคราะห์ (KDC หลักสี่ บางเขน)

5.ด.ช.ณัฐวัฒน์ อมรนพวงศ์ (น้องปัง) โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

6.ด.ญ.กัญจณียา พิมลศรี (น้องมัดหมี่) โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

7.ด.ญ.หฤทัยชนก ทองมี (น้องดาด้า) โรงเรียนโชคชัย (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

8.ด.ช.ชัยภัทร แก้วสนธยา (น้องไตเติ้ล) โรงเรียนสันติสุขวิทยา (KDC หลักสี่ บางเขน)

9.ด.ญ. กัลยรักษ์ จันทรภูมิ (น้องเจีย เจีย) โรงเรียนสาธิตพัฒนา (KDC หลักสี่ บางเขน)

10.ด.ญ.สุภาวิดา ใจมั่น (น้องไหม) โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (KDC หลักสี่ บางเขน)

11.ด.ญ.ชุติกาญจน์ การควรคิด (น้องนิ้ง) โรงเรียนอมาตยกุล (KDC หลักสี่ บางเขน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 10 คน สำรอง 1 คน , ห้องสามัญ 25 คน

📌 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒
💚 รงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

1.ด.ช.ภูเบศ วิวัฒน์สัตยา (น้องภู)   โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

💚 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ นักเรียนทั่วไป

1.ด.ญ.ณิชากร น่าบัญฑิตย์ (น้องขวัญข้าว) โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ญ.พิรสา ชูชีพ (น้องพราว) โรงเรียนเซนต์เทเรซา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

3.ด.ญ.ศุทธหทัย จิตรมั่น (น้องอลิน) โรงเรียนเซนต์เทเรซา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 1 คน , ห้องสามัญ 3 คน

📌 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

💚โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ห้องเรียนพิเศษ (English Program : EP)

1.ด.ญ.ภรณ์วรัตน์ เจริญลอย (น้องอุ๊งอิ๊ง)  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

2.ด.ช.ภูวภัทร ช่างดวงจิตต์ (น้องโบอิ้ง)  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ( KDC หลักสี่บางเขน )

💚โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประเภทนักเรียนทั่วไป

1.ด.ญ.เปมิกา รักธรรม (น้องกุ๊บกิ๊บ) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่ ลำดับที่ 14 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ช.ณธรรศ มธุรสสุนทร (น้องธรรศ) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ลำดับที่ 20 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

3.ด.ช.ชัยกฤต บุญเลิศ (น้องเปรม) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 45  (KDC หลักสี่บางเขน)

💚โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่

1.ด.ช.ปรัชญา วัฒนาวรสกุล (น้องอองรี) โรงเรียนโชคชัยรังสิต  (KDC หลักสี่บางเขน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 2 คน , ห้องสามัญ 4 คน

📌 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

💚 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ต้นแบบ สสวท.และสอวน.(GEP)

1.ด.ญ.ชนิดา ศรีชุมทาง (น้องเค้ก)  โรงเรียนแม่พระฟาติมา  ลำดับที่ 41  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

💚 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นอกเขตพื้นที่

1.ด.ญ.กชพร มังคละ (น้องโฟกัส) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ช.ภาคิน บุญหล้า (น้องคิน) โรงเรียนสวนบัว (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

💚 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ในเขตพื้นที่

1..ด.ช.กิตตินันท์ จงเจริญคุณวุฒิ (น้องเจี้ยน) โรงเรียนแม่พระฟาติมา (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)         

Ø ห้องเรียนพิเศษ 1 คน , ห้องสามัญ 3 คน

📌 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

💚โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทนักเรียนทั่วไป

1.ด.ญ.วรัญญา ศักดิ์ธิติอนันต์ (น้องการ์ตูน) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี ลำดับที่ 36 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ช.ณัฐภณ หอวิจิตร (น้องณัฐ) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 45 (KDC หลักสี่บางเขน)

3.ด.ช.วัชรวีร์ วิริยะเมธานนท์ (น้องฮูโก้) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  ลำดับที่ 53 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

4.ด.ช.ภูรินท์ เมืองพูล (น้องภู) โรงเรียนโสมาภานุสรณ์ ลำดับที่ 84 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

5.ด.ญ.เตชินี นาทันรีบ (น้องหันตรา) โรงเรียนโชคชัย ลำดับที่ 140 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

💚เรียกเพิ่มเติม

1.ด.ช.พัสกร พรศิรประภาพันธ์ (น้องอาท) โรงเรียนสาธิตพัฒนา ลำดับที่ 205 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ญ.นันท์นภัส อนันตภักดิ์ (น้องนํ้าปั่น) โรงเรียนอรรถมิตร ลำดับที่ 207 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

3.ด.ญ.สาริศา ศรีบัวทอง (น้องโฟร์ท) โรงเรียนสันติสุขวิทยา ลำดับที่ 226 (KDC หลักสี่บางเขน)

4.ด.ญ.จิดาภา ไสลเพ็ชร(น้องจูน) โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  ลำดับที่ 239 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

💚โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่

1.ด.ช.กันตพัฒน์ บวรภิญโญพงศ์ (น้องวิน) โรงเรียนอุดมศึกษา ลำดับที่ 64 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ช.ปรัชญา อนุรักษ์กิตติ ลำดับที่ 145 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

3.ด.ญ.ปทิตตา ผดุงศิลป์ (น้องปังญ่า) โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ลำดับที่ 247 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

Ø ห้องสามัญ 12 คน

📌 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

💚โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  ห้องเรียนพิเศษ English Program

1.ด.ญ.ปัญญาพร อัครไตรเวช (น้องจินนี่) โรงเรียนโสมาภาพัฒนา  ( KDC สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ )

2.ด.ช.ณฐกร สังข์ช่วย (น้องพีพี)  โรงเรียนโชคชัย ( KDC สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ )

3.ด.ช.พิชญะ พราหมณะนันทน์ (น้องลีโอ) โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ( KDC สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ )

4.ด.ช.ธรรมธัช ศรีสิทธิเดชารักษ์ (น้องเทาเทา) โรงเรียนเลิศหล้า  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

5.ด.ช.กันตพัฒน์ บวรภิญโญพงศ์ (น้องวิน) โรงเรียนอุดมศึกษา ( KDC สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ )

💚โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

1.ด.ญ.สาริศา นิ่มไศละ (น้องอิมเมจ) โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  ( KDC หลักสี่บางเขน )

2.ด.ช.กัลปพฤกษ์ วิเชียรรัตน์ (น้องพฤกษ์)  โรงเรียนโสมาภาพัฒนา  ( KDC สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ )

3.ด.ช.วัชรวีร์ วิริยะเมธานนท์ (น้องฮูโก้)  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  ( KDC สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ )

💚โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป

1.ด.ญ.สุรภา สุริยกุล ณ อยุธยา (น้องแพนเค้ก) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ลำดับที่ 6 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ญ.ปุณยวีร์ สุภาศิริกุล (น้องจีน) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ลำดับที่ 71 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

3.ด.ช.ปลายพันแสง วสันตทัศน์ (น้องลูกคลื่น) โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ลำดับที่ 73 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

4.ด.ญ.พรจิตรา ชนะบุญ (น้องจูน) โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ลำดับที่ 146 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

💚 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ประเภทนักเรียนในเขต

1.ด.ช.พศิน บัวขาว (น้องเฟม) โรงเรียนสายอักษร  ลำดับที่ 76 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ญ.ฐิติชญาน์ ท้วงพิทักษ์ (น้องซี) โรงเรียนคลองลำเจียก ลำดับที่ 80 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

3.ด.ช.ธนเดช ดวงธนวัฒน์ (น้องแบงค์) โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ลำดับที่ 89 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

4.ด.ช.บุญฤทธิ์ มันตาวิจักษณ์ (น้องบูม) โรงเรียนสายอักษร ลำดับที่ 136 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

5.ด.ช.วชิรวิทย์ กิ่งการี (น้องกานต์) โรงเรียนโสมาภา2  ลำดับที่ 137 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

6.ด.ญ.รมย์ชลี เจียมประเสริฐ (น้องกิ๊ฟ) โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ลำดับที่ 193 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

7.ด.ญ.ณิชานาฏ บัณฑิตย์ (น้องออม) โรงเรียนวัดคู้บอน ลำดับที่ 239 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

8.ด.ญ.สุพรรณหงษ์ ธรรมชูเวท (น้องลัลล้า) โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา ลำดับที่ 264 (KDCแฟชั่นไอส์แลนด์)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 8 คน , ห้องสามัญ 12 คน

📌 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

💚 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ห้องเรียนพิเศษ English Program

1.ด.ญ.พิชญา ภูวิลัย (น้องนํ้าฝน) โรงเรียนโสมาภานุสรณ์  ลำดับที่ 35 ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

2.ด.ช.สุทธิพจน์ พลเสนา (N'Golfmint) โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา  ลำดับที่ 41 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

💚โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

1.ด.ช.กันตพัฒน์ มณีนวล (น้องธีร์) โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์รามคำแหง ลำดับที่ 13 ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

2.ด.ญ.ฐิตาพร พรหมพันใจ (น้องกัสเบล) โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา  ลำดับที่ 26 ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

💚โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นอกเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ญ.แพรวพรรณ ปานสีดำ (น้องชมพู่) โรงเรียนอรรถญาสาธิต ลำดับที่ 5 (แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ญ.โชติกา ตรีวิบูลย์วณิชย์ (น้องเอมี่) โรงเรียนอนันตา ลำดับที่ 65 (แฟชั่นไอส์แลนด์)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 4 คน , ห้องสามัญ 2 คน

📌 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

💚 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หลักสูตร English Progran:EP

สำรอง

1.ด.ช.ณัฐพัชร์ มั่นจินตพันธุ์ (น้องซัน)  โรงเรียนประชานิเวศน์ (  KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

2.ด.ญ.ภีมชนก อารีย์ (น้องภีม) โรงเรียนอมาตยกุล  ( KDC หลักสี่บางเขน )

3.ด.ญ.อลิศา มาจำเนียร (น้องนูเน่) โรงเรียนอรรถมิตร ( KDC หลักสี่บางเขน )

4.ด.ช.สิรภพ คูหาแดนสวรรค์ (น้องบูม)  โรงเรียนประชานิเวศน์ ( KDC หลักสี่บางเขน )

5.ด.ญ.ภูริชญา สิทธิวัง (น้องพู่กัน)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC หลักสี่บางเขน )

6.ด.ญ.ชวัลกร อามาตร์ (น้องกิฟ) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC หลักสี่บางเขน )

7.ด.ญ.ชาลิสา อามาตร์ (น้องเก็ท) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC หลักสี่บางเขน )

8.ด.ช.ฟ้าใหม่ บุญบัวทอง (น้องฟ้าใหม่) โรงเรียนพิชญศึกษา ( KDC หลักสี่บางเขน )

9.ด.ช.อริย์ธัช อารีรัชชกุล (น้องไท) โรงเรียนแสงโสม  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

10.ด.ญ.ปวิชญา มณีเมธกุล (น้องโปรเกรส)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC หลักสี่บางเขน )

💚 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ESC

สำรอง

1.ด.ญ.อภิชญา พานิชการ (น้องจันทร์เจ้า)  โรงเรียนแสงโสม ( KDC หลักสี่บางเขน )

2.ด.ช.สมัชญ์ ตีระพิพัฒนกุล (น้องสมาร์ท ) โรงเรียนสาธิตเกษตร ( KDCเดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

3.ด.ญ.ทัตพิชา แสงสุวรรณ (น้องเบอร์รี่)   โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  (KDCเดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

4.ด.ช.ธงเทพ วงษ์หงษ์ (น้องไตเติ้ล)   โรงเรียนพิชญศึกษา ( KDC หลักสี่บางเขน )   

💚 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ : MSEP

1.ด.ญ.ณิชกานต์ โอภาสพนา (น้องพราว) โรงเรียนพญาไท  ลำดับที่36 ( KDC หลักสี่บางเขน )

💚 สำรอง

1.ด.ช.ณัฐภัทร ศักดี (น้องเตเต้)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ( KDC หลักสี่บางเขน )

 💚 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทนักเรียนทั่วไป

1.ด.ญ.ชุติกาญจน์ สาภูงา (น้องปันปัน) โรงเรียนไผททอุดมศึกษา ลำดับที่ 23 (KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ญ.ภีมชนก อารีย์ (น้องภีม) โรงเรียนอมาตยกุล  ลำดับที่ 28 (KDC หลักสี่บางเขน)

3.ด.ช.เทียมตะวัน วรรณการโสภณ (น้องตะวัน) โรงเรียนพิชญศึกษา ลำดับที่ 105 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

💚 สำรอง

1.ด.ญ.ชนากานต์ เจริญรัมย์ (น้องนานา) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง (KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ช.ฟ้าใหม่ บุญบัวทอง (น้องฟ้าใหม่) โรงเรียนพิชญศึกษา (KDC หลักสี่บางเขน)

3.ด.ญ.หฤทชนัน อุทกัง (น้องโมจิ) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (KDC หลักสี่บางเขน)

4.ด.ช.ปธานิน คงตั้งจิตต์ (น้องกล้า) โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

5.ด.ช.ณฐนนท์ ธนทัตพงศา (น้องแสตมป์) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

6.ด.ช.ธงเทพ วงษ์หงษ์ (น้องไตเติ้ล) โรงเรียนพิชญศึกษา (KDC หลักสี่บางเขน)

7.ด.ญ.ณัชชนม์ สาโรวาท (น้องโอนิว) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม (KDC หลักสี่บางเขน)

8.ด.ญ.ญาณิศา วงศ์คุ้มพงศ์ (น้องแบมแบม) โรงเรียนเซนฟรังสามเสน (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

9.ด.ญ.ทัตพิชา แสงสุวรรณ (น้องเบอร์รี่) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

10.ด.ญ.สิรารมณ์ พรหมรส (น้องส้ม) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

11.ด.ช.พีรณัฐ คงเดช (น้องโอมิค) โรงเรียนอรรถมิตร (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

 💚 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่

1.ด.ญ.ภูริชญา สิทธิวัง (น้องพู่กัน) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 2 (KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ญ.อภิชญา พานิชการ (น้องจันทร์เจ้า) โรงเรียนแสงโสม ลำดับที่ 7 (KDC หลักสี่บางเขน)

3.ด.ญ.ณิชกานต์ โอภาสพนา (น้องพราว) โรงเรียนพญาไท ลำดับที่ 9 (KDC หลักสี่บางเขน)

4.ด.ช.สิรภพ คูหาแดนสวรรค์ (น้องบูม) โรงเรียนประชานิเวศน์ ลำดับที่ 12 (KDC หลักสี่บางเขน)

💚 สำรอง

1.ด.ญ.ปวิชญา มณีเมธกุล (น้องโปรเกรส) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (KDC หลักสี่บางเขน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 1 คน สำรอง 15 คน , ห้องสามัญ 7 คน สำรอง 12 คน

📌 โรงเรียนสารวิทยา

💚 โรงเรียนสารวิทยา หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

1.ด.ช.ก้องภพ มณีโชติ (น้องก้อง)   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่   ลำดับที่ 1 ( KDCแฟชั่นไอส์แลนด์ )

2.ด.ญ. ณัฐรินีย์ ปรเมธามัย (น้องโดจิ)   โรงเรียนสาสาสน์วิเทศสายไหม  ลำดับที่ 6  ( KDCหลักสี่บางเขน )

3.ด.ญ.ชชญา ประทุมเพ็ชร์ (น้องดาด้า)  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์สายไหม  ลำดับที่ 8  ( KDCหลักสี่บางเขน )

4.ด.ญ.ณัชชนม์ สาโรวาท (น้องโอนิว)  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม  ลำดับที่ 16 ( KDCหลักสี่บางเขน )

5.ด.ญ.เบญญาภา วัฒนพงษ์ (น้องเบลล์)  โรงเรียนอรรถมิตร  ลำดับที่ 26 ( KDCเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

6.ด.ช.พีรวิชญ์ จำสุข (น้องบีม)  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  ลำดับที่ 28  ( KDCหลักสี่บางเขน )

7.ด.ช.วัฒนชล มัณฑปาน (น้องต้นกล้า)  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ลำดับที่ 36   ( KDCหลักสี่บางเขน )

💚 โรงเรียนสารวิทยา หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

1.ด.ญ.พัชรฎา สุวรรณ (น้องฝนเหนือ)   โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 13 ( KDCหลักสี่บางเขน )

2.ด.ญ.ชญาน์ทิพย์ บุรินทร์กุล (น้องมายมิ้นท์)   โรงเรียนอรรถมิตร  ลำดับที่ 22 ( KDCหลักสี่บางเขน )

3.ด.ช.ศุภากร ยศชยางกูร (น้องเบลล์)   โรงเรียนทบอ.เพชราวุธวิทยา  ลำดับที่ 25 ( KDCหลักสี่บางเขน )

4.ด.ญ.ธนพร ทุ่งทอง (น้องใบเตย)   โรงเรียนอรรถมิตร  ลำดับที่ 26 ( KDCหลักสี่บางเขน )

5.ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีจันทร์ทอง (น้องพี)   โรงเรียนสารสาสน์สายไหม  ลำดับที่ 32  ( KDCแฟชั่นไอส์แลนด์ )

6.ด.ช.ธีรโชติ ดวงปัญญา (น้องบาส)   โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา2  ลำดับที่ 39 ( KDCหลักสี่บางเขน )

7.ด.ญ.ภิญญดา สุวรรณกาศ (น้องโอปอล์)   โรงเรียนเพชราวุธ  ลำดับที่ 47  ( KDCแฟชั่นไอส์แลนด์ )

8.ด.ญ.ปพิชญา ลันสี (น้องเฟิร์น)   โรงเรียนประชานิเวศน์  ลำดับที่ 56 ( KDCเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

9.ด.ญ.ณิชาภัทร มาลี (น้องณิชา)   โรงเรียนประชานิเวศน์ ลำดับที่ 61 ( KDCเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

10.ด.ญ.นรีกานต์ เนตรพุดซา (น้องเพียง)   โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ลำดับที่ 66 ( KDCหลักสี่บางเขน )

11.ด.ญ.ชญาณ์นันท์ ชนะศรีโยธิน (น้องซูซาน)   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  ลำดับที่ 79 ( KDCหลักสี่บางเขน )

12.ด.ช.ณฐกร เจริญสุข (น้องภูมิ)   โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา  ลำดับที่ 84 ( KDCหลักสี่บางเขน )

13.ด.ช.นพพงษ์ จันทร์จบสิงห์ (น้องมาวิน)   โรงเรียนทบอ.เพชราวุธวิทยา  ลำดับที่ 86 ( KDCหลักสี่บางเขน )

14.ด.ญ.ณัฏฐณิชา ถนัดทาง (น้องป๊อป)   โรงเรียนเพชราวุธวิทยา  ลำดับที่ 111  ( KDCแฟชั่นไอส์แลนด์ )

 💚 โรงเรียนสารวิทยา นอกเขตพื้นที่

1.ด.ญ.กรวรรณ แสนบุญศรี (น้องกร) โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  ลำดับที่ 17 (KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ญ.นรีกานต์ เนตรพุดซา (น้องเพียง) โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ลำดับที่ 24 (KDC หลักสี่บางเขน)

3.ด.ช.ชัยพัฒร ทองนิล (น้องสายฟ้า) โรงเรียนเพชราวุธ ลำดับที่ 99 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

4.ด.ญ.ภิญญดา สุวรรณกาศ (น้องโอปอล์) โรงเรียนเพชราวุธ ลำดับที่ 103(KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

5.ด.ญ.ชญาณ์นันท์ ชนะศรีโยธิน (น้องซูซาน) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ลำดับที่ 130 (KDC หลักสี่บางเขน)

6.ด.ช.ณฐกร เจริญสุข (น้องภูมิ) โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ลำดับที่ 138 (KDC หลักสี่บางเขน)

7.ด.ญ.ณัฎฐณิชา ถนัดทาง (น้องป๊อป) โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ลำดับที่ 173 (KDC หลักสี่บางเขน)

8.ด.ญ.ปวริศา ทองสา (น้องไอซ์) โรงเรียนสุขฤทัย ลำดับที่ 178 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

9.ด.ญ.อภาวิฎา นิ่มงาม (น้องเฟรนด์) โรงเรียนอมาตยกุล ลำดับที่ 200 (KDC หลักสี่บางเขน)

10.ด.ญ.สุรภา โชคธนไพศาล (น้องฟ้า) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 202 (KDC หลักสี่บางเขน)

💚 โรงเรียนสารวิทยา ในเขตพื้นที่

1.ด.ญ.สุชญา มัจฉา (น้องปอ) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ลำดับที่ 9 (KDC บางเขน)

2.ด.ช.บวรทัต โชติเกียรติ (น้องมอธ) โรงเรียนบางบัว  ลำดับที่ 12 (KDC บางเขน)

3.ด.ญ.กัญญนัช แดงธรรมเวช (น้องแพรวา) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 68 (KDC บางเขน)

4.ด.ช.วีรากร ชาตะรูปะชีวิน (น้องนาย) โรงเรียนเพชราวุธกองทัพบกอุปถัมภ์ ลำดับที่ 82 (KDC บางเขน)

5.ด.ช.ทัชชกร นิวาสวัต (น้องสกาย) โรงเรียนสุขฤทัย ลำดับที่ 132 (KDC บางเขน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 21 คน, ห้องสามัญ 15 คน

📌 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

💚 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

1.ด.ญ.สิริกร  พินศรี (น้องเอม)  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ลำดับที่ 12 ( KDC หลักสี่บางเขน )

2. ด.ช.โชติวิทย์ วงค์สุวรรณ์ (น้องแตมป์)  โรงเรียนมาร์มาร่าศิริวัฒน์วิทยา ลำดับที่ 13 ( KDC หลักสี่บางเขน )

3.ด.ญ.วิรากานต์ กาญจนไพบูลย์ (น้องลูกเจี๊ยบ)  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม  ลำดับที่ 22  ( KDC หลักสี่บางเขน )

💚 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)

1.ด.ช.ชัยนันทน์ ชัยวิทยางกุล (น้องฟอร์ด)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ลำดับที่ 40  ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

💚 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่

1.ด.ญ.เพ็ญพิชชา หมื่นพล (น้องพิชชา) โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)     

2.ด.ช.ดรัสวิน คุ่ยเอี่ยม (น้องออกัส) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

3.ด.ช.อภิชา รัตนจักร์ (น้องดิน) โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)   

4.ด.ช.ปัณณธร จรรยาพัฒนานุกูล (น้องบิว) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (KDC หลักสี่บางเขน)

5.ด.ช.กันต์กวี โสภณดิเรกรัตน์ (น้องเชน) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (KDC หลักสี่บางเขน)

6.ด.ญ.สลิลทิพย์  เจริญสุข (น้องทอไหม) โรงเรียนระเบียบศึกษา (KDC หลักสี่บางเขน)

7.ด.ช.ธนกร นาคอินทร์แจ้ง (น้องต้าร์) โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 (KDC หลักสี่บางเขน)

8.ด.ช. ธนภัทร พรหมบุตร (น้องมิกซ์) โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย (KDC หลักสี่บางเขน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 4 คน, ห้องสามัญ 8 คน

📌 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

💚 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program

1.ด.ญ.อภิชญา เทพจิตรา (น้องโมชิ) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

2.ด.ญ.กวิสรา บุนนาค (น้องอัง) โรงเรียนชลประทานวิทยา ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

💚 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM)

1.ด.ช.อชิระ เทพจิตรา (น้องอาชิ) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

2.ด.ญ.จินห์จุฑามาศ กลั่นจิตร์ (น้องจินนี่) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ( KDC หลักสี่บางเขน )

3.ด.ญ.ปิยาพร อ่วมอำภา (น้องแก้ม) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC หลักสี่บางเขน )

4.ด.ญ.พิชญ์สินี สถิตกิจพิเชษฐ์ (น้องขนมจีน) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

5.ด.ญ.นิรชา สุขถาวร (น้องใบเตย) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

6.ด.ญ.ชนันรัตน์ บุญติด (น้องใบเฟิร์น) โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

💚 สำรอง

1.ด.ช.กฤตภาส จำเริญลักษณ์ (น้องไนน์) โรงเรียนพิชญศึกษา ( KDC หลักสี่บางเขน )

2.ด.ญ.กนกพิชญ์ สะวานนท์ (N'Jenny) โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

💚 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประเภทนักเรียนทั่วไป

1.ด.ช.นรภัทร หุ่นหลา (น้องไม้เอก) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (KDC หลักสี่บางเขน) 

2.ด.ช.ธีราทร ทองเจียว (น้องRoom) โรงเรียนวัฒนพฤกษา (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)             

3.ด.ญ.อรไพลิน วัฒนะ (น้องแอน) โรงเรียนพิชญศึกษา (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) 

4.ด.ญ.สุพิชญา ปิ่นเงิน (น้องโบนัส) โรงเรียนธนินทรวิทยา (KDC หลักสี่บางเขน) 

5.ด.ช.ชัชพิมุข วงศ์สุธรรมศิริ (น้องปลื้ม) โรงเรียนประชานิเวศน์ (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

6.ด.ญ.ไปรยา ทองแย้ม (น้องใบไผ่) โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)          

7.ด.ช.พลกฤต เปรมชูเกียรติ (น้องพล) โรงเรียนชลประทานวิทยา (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)                 

8.ด.ช.ฐปนวัชร์ พรหมณะ (น้องโบนัส) โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (KDC หลักสี่บางเขน) 

Ø ห้องเรียนพิเศษ 8 คน สำรอง 2 คน , ห้องสามัญ 8 คน

📌 โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

💚 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ห้องเรียนพิเศษ English Program

1.ด.ช.รชต กองขุนชาติ (น้องดิว)  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี  ลำดับที่ 16  ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

Ø ห้องเรียนพิเศษ 1 คน

📌 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

💚 โรงเรียนสตรีนนทบุรี โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)

1.ด.ญ.พราวนภัสรา รุ่นพระแสง (น้องอันดา)  โรงเรียนทับทอง ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

💚 โรงเรียนสตรีนนทบุรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

1.ด.ญ.นิภาธร พรสี่ภาค (น้องปราย)  โรงเรียนการัญศึกษา   ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

2.ด.ญ.เปมิกา อิศรภักดี (น้องลูกตาล)  โรงเรียนการัญศึกษา   ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

3.ด.ญ.สิริพิชา อุทัยวรรณกุล (น้องปั้นหยา)  โรงเรียนการัญศึกษา   ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )           

Ø ห้องเรียนพิเศษ 3 คน

📌 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

💚 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)

1.ด.ญ.ศิริวรรณ สุบิน (น้องไอซ์)  โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ลำดับที่ 2 ( KDCแฟชั่นไอส์แลนด์ )

2.ด.ญ.พรจิตรา ชนะบุญ (น้องจูน)  โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  ลำดับที่ 20 ( KDCแฟชั่นไอส์แลนด์ )

💚 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประเภททั่วไป

1.ด.ญ.บุณยานุช เรืองสุกใส (น้องยีนส์) โรงเรียนปิยากร ลำดับที่ 1 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

💚 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ในเขตพื้นที่

1.ด.ญ.สุธาสินี สุขเปล่ง (น้องปูเป้) โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ลำดับที่ 66 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ญ.ราเบีย อินทามาระ (น้องพลอย) โรงเรียนวัดแสนสุข ลำดับที่ 199 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 2 คน , ห้องสามัญ 3 คน  

📌 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

1.ด.ช.พศเอก ธุถาวร  (น้องกัปตัน)  โรงเรียนประชานิเวศน์  ลำดับที่ 56 (KDCเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) 

2.ด.ช.พีรณัฐ อุตมเพทาย (น้องเกม)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 59   (KDCหลักสี่บางเขน)

💚 สำรอง

1.ด.ญ.พิชญ์สินี พะสุรัมย์ (น้องเพลิน)  โรงเรียนประชานิเวศน์  (KDCหลักสี่บางเขน)

2.ด.ช.ภทร อินทรประดิษฐ์  (น้องเจฟฟี่)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  (KDCหลักสี่บางเขน) 

3.ด.ช.ณัฐภัทร ศักดี  (น้องเตเต้)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  (KDCหลักสี่บางเขน) 

Ø สอบติด 2 คน สำรอง 3 คน

📌 โรงเรียนสายปัญญารังสิต

💚 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมฯคณิตฯ-วิทย์ : Gifted

1.ด.ญ.โกรัญญา นิลศิริ (น้องน้ำอุ่น)  โรงเรียนดวงพร  ( KDC หลักสี่บางเขน )  

2.ด.ช.กรวีร์ มูลศรี (น้องบูม)  โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )               

3.ด.ญ.ธัญยรัตม์ ภคพรพจน์ศรี (น้องน้ำเพชร)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ( KDC หลักสี่บางเขน )

💚 โรงเรียนสายปัญญารังสิต

1.ด.ช.สหธรณ์ สมุยน้อย (น้องไม้) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม  (KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ญ.ธัญยรัตม์ ภคพรพจน์ (น้องน้ำเพชร) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  (KDC หลักสี่บางเขน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 3 คน , ห้องสามัญ 2 คน  

📌 โรงเรียนหอวัง

💚 โรงเรียนหอวัง หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

1.ด.ญ.ธนัชชา ดวงแก้ว (น้องใบเฟิร์น)  โรงเรียนแสงโสม  (  KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

2.ด.ญ.สุพิชฌาย์ ศิริมงคล (น้องฝ้าย)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  (  KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

3.ด.ช.ธนภูมิ หนูกูล (น้องเชน)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา   (  KDC หลักสี่บางเขน )

4.ด.ญ.ศุภรดา ขันธบุตร (น้องโบนัส)   โรงเรียนโชคชัยรังสิต  (  KDC หลักสี่บางเขน )

5.ด.ญ.ณัฐวดี ศรีสหัส (น้องหนูดี)  โรงเรียนแสงโสม  (  KDC หลักสี่บางเขน )

6.ด.ช.หฤษฎ์ วิริยะสุนทร (น้องปั้ม)   โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

7.ด.ช.พศเอก ธุถาวร (น้องกัปตัน)  โรงเรียนประชานิเวศน์  (  KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

8.ด.ช.กรรณพล รอดเจริญ (น้องกรรณ)  โรงเรียนอรรถมิตร (  KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

9.ด.ญ.นันทพรรณ เอนกศรี (น้องปิ่น)  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  (  KDC หลักสี่บางเขน )

10.ด.ช.ปภาวิน คล้ายสุข (น้องเจแปน)  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

11.ด.ญ.จิดาภา ศรีสะอาด (น้องข้าวหอม)  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  (  KDC หลักสี่บางเขน )

12.ด.ญ.พัชรวลัย วรรธนะเมธาวงศ์ (น้องไข่มุก)  โรงเรียนจารุวรรณ ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

13.ด.ช.จักรภพ ยี่สุ่นเทศ (น้องจักร)  โรงเรียนประชานิเวศน์  (  KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

💚 โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ช.ศรัณย์วิชญ์ คงเพ็ชร์ (น้องมิคกี้) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC สระบุรี )

2.ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ศิริปรีชาพงษ์ (น้องเฟรย่า) โรงเรียนอรรถมิตร ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

3.ด.ช.เนติวัต สีฉายา (น้องเน) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC หลักสี่ บางเขน )

4.ด.ช.อริย์ธัช อารีรัชชกุล (น้องไท) โรงเรียนแสงโสม  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

5.ด.ช.รุจิภาส เหล่าแก้ว (น้องเปรม) โรงเรียนประชานิเวศน์  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

6.ด.ช.ภวัต หงษ์ปาน (น้องพอล) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ( KDC หลักสี่ บางเขน )

7.ด.ญ.เบญญาภา วัฒนพงษ์ (น้องเบลล์) โรงเรียนอรรถมิตร  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

8.ด.ญ.ปัณฑารีย์ วัฒนศิลปิน (น้องปริม) โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

9.ด.ญ.ธัญลักษณ์ จิตอารี (น้องแก้ม) โรงเรียนอรรถมิตร ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

10.ด.ช.ปภาวินท์ คำเบ้า (น้องอิคคิว) โรงเรียนรัตนโกสินทร์  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

11.ด.ญ.พัชรฎา สุวรรณ (น้องฝนเหนือ) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ( KDC หลักสี่ บางเขน )

12.ด.ญ.ฬิดา วณิชชาโชคชัย (น้องเจด้า) โรงเรียนแสงโสม  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

13.ด.ช.นฎิศวร์ สหวิศิษฏ์ (น้องภูมิ) โรงเรียนอรรถมิตร   ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

14.ด.ญ.อรอัญญา บุษปะบุตร (น้องพอใจ) โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

15.ด.ช.วรวิชญ์ ธัญญาวินิชกุล (น้องหมิง) โรงเรียนประชานิเวศน์  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

💚 โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ญ.ศิศิรา เจริญกรุง (น้องครีม) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม  ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

2.ด.ญ.พิชญ์สินี พะสุรัมย์ (น้องเพลิน) โรงเรียนประชานิเวศน์  ( KDC หลักสี่ บางเขน )

3.ด.ญ.พิชญ์สินี สถิตกิจพิเชษฐ์ (น้องขนมจีน) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

4.ด.ญ.จีรวรรณ น่วมขยัน (น้องเฟิร์ส) โรงเรียนเซนฟรังซิสเซเวียร์  ( KDC หลักสี่ บางเขน )

5.ด.ญ.อลิศา มาจำเนียร (น้องนูเน่) โรงเรียนอรรถมิตร ( KDC หลักสี่ บางเขน )

6.ด.ญ.ชญาดา เทียมทอง (น้องอิม-อิม) โรงเรียนอรรถมิตร ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

7.ด.ญ.จิดาภา ศรีบุญ (น้องใบเตย) โรงเรียนอรรถมิตร ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

8.ด.ญ.พิมพ์มาดา บุตรราช (น้องพิ้งกี้) โรงเรียนปัญจทรัพย์ ( KDC หลักสี่ บางเขน )

9.ด.ญ.ชญาดา มงคลวรวรรณ (น้องพิม) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC หลักสี่ บางเขน )

10.ด.ช.อัคคัญญ์ บุญสาตร์ (น้องภู) โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

11.ด.ช.เวคิน กังกเวคิน (น้องหมิง) โรงเรียนแสงโสม ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

12.ด.ญ.ชนิสรา จึงถาวรอนันต์ (น้องแยม) โรงเรียนประชานิเวศน์ ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

13.ด.ช.ศิริพงศ์ญาณ์ ฤทธิเรืองเดช (น้องณาย) โรงเรียนประชานิเวศน์ ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

14.ด.ช.ธราเทพ ขุนศรี (น้องพีช) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

💚 โรงเรียนหอวัง นักเรียนทั่วไป(นอกเขตพื้นที่บริการ)รับเพิ่มจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่รับได้ไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน

 

1.ด.ญ.รัตน์นลิน กิตติวุฒิชูศิลป์ (น้องพิณ) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ( KDCหลักสี่ บางเขน )
2.ด.ช.ชวิศ ดิลกมงคลกุล (น้องไนน์) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม (
KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )
3.ด.ญ.ปนัสยา สุภาผล (น้องเฟิร์ส) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง (
KDCหลักสี่ บางเขน )
4.ด.ญ.ชชญา ประทุมเพ็ชร์ (น้องดาด้า) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์สายไหม (
KDCหลักสี่ บางเขน )
5ด.ญ.เพ็ญพิชญา จำปาเทศ (น้องอิ๊ก) โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน (
KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )
6.ด.ช.ภพ พัวไพบูลย์วงศ์ (น้องโอแปง) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง (
KDCหลักสี่ บางเขน )
7.ด.ญ.กุศลิน พันธ์ขาว (น้องแอนฟิลด์) โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (
KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

8.ด.ญ.ชาลิสา อามาตร์ (น้องเก็ท) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDCหลักสี่ บางเขน )

9.ด.ญ.ธนิตา ชัยพล (น้องแทน) โรงเรียนอรรถมิตร ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

10.ด.ช.พลกฤต มณีเอี่ยม (น้องเติ้ล) โรงเรียนประชานิเวศน์ ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

11.ด.ญ.โกรัญญา นิลศิริ (น้องน้ำอุ่น) โรงเรียนดวงพร ( KDCหลักสี่ บางเขน )

💚 โรงเรียนหอวัง นอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

1.ด.ญ.จุฑามาศ สุทธยาคม (น้องเอม) โรงเรียนแสงโสม ลำดับที่ 1 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

2.ด.ญ.เพียงฟ้า จรูญชาติ (น้องฟ้า) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 4 (KDC หลักสี่บางเขน)

3.ด.ช.ชัยนันทน์ ชัยวิทยางกุล (น้องฟอร์ด) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 11 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

4.ด.ช.จิรกร ศรีศุภร (น้องก้าว) โรงเรียนอรรถมิตร ลำดับที่ 14 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

5.ด.ช.อินทนนท์ สวัสดิ์สาลี (น้องภูเขา) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 18 (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

6.ด.ญ.กัญญาณัฐ อินทจันทร์ (น้องแป้ง) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 19 (KDC หลักสี่บางเขน)

7.ด.ญ.ธนพร ธรรมเกษม (น้องฟ้าใส) โรงเรียนประชานิเวศน์ ลำดับที่ 22 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

💚 โรงเรียนหอวัง นอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 2

1.ด.ช.ชนะศึก จาดป้อม (น้องบอส) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ลำดับที่ 9 (KDC หลักสี่บางเขน)

💚 โรงเรียนหอวัง นอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 3

1.ด.ช.พีร์นิธิ อนันต์ยศสรกิจ (น้องนโม) โรงเรียนธนินทรวิทยา ลำดับที่ 11 (KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ช.ปัณณวัชญ์ แพงคุณ (น้องข้าวปั้น) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 13 (KDC หลักสี่บางเขน)

💚 โรงเรียนหอวัง นอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่  4

1.ด.ญ.ชนิตา ชุ้นสามพราน (น้องน้ำอิง) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลำดับที่ 1 (KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ช.ปรัชญ์สพล ชัยอำนาจ (น้องหนูดัง) โรงเรียนอรรถมิตร ลำดับที่ 3 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

💚 โรงเรียนหอวัง นอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 5

1.ด.ช.ศุภกร วัฒนศิริ (น้องแซนด์) โรงเรียนประชานิเวศน์ ลำดับที่ 2 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

💚 โรงเรียนหอวัง นอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 6

1.ด.ญ.ณัฏฐิดา เกตุแก้ววิเชียรฉาย (น้องฮูดา) โรงเรียนระหฤทัยดอนเมือง ลำดับที่ 1 (KDC หลักสี่บางเขน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 13 คน , ห้องสามัญ 54 คน

📌 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

💚 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

1.ด.ญ.สุธาสินี ช่างประดิษฐ์ (น้องเอิร์ธ)  โรงเรียนแสงโสม  ลำดับที่ 9  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

2.ด.ญ.ภวิษย์พร กิ่งแก้ว (น้องเอย)  โรงเรียนชลประทานวิทยา  ลำดับที่ 16  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

3.ด.ญ.อาทิตยา หอมจำปา (น้องแพร)  โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์  ลำดับที่ 33  ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

💚 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ประเภทนักเรียนทั่วไป 

1.ด.ช.พีรวิชญ์ บุญสมเชื้อ (น้องฟิล์ม) โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน  ลำดับที่ 1 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

2.ด.ช.ภานุฉัตร คงวราคม (น้องคีตะ) โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียง ลำดับที่ 37 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

💚 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ประเภทเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ช.ปิติภัทร หมัดขาว (น้องเปรม) โรงเรียนประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนลำดับที่ 64 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

2.ด.ช.ปิตินันท์ หมัดขาว (น้องปลื้ม) โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ลำดับที่ 141 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 3 คน , ห้องสามัญ 4 คน

📌 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

💚 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ห้องเรียนพิเศษ MEP

1.ด.ช.ณัฐฏ์ สวนศิลป์พงศ์ (น้องนัท)  โรงเรียนแสงโสม   ลำดับที่ 17 ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน )

Ø ห้องเรียนพิเศษ 1 คน

📌 โรงเรียนบางกะปิ

💚 โรงเรียนบางกะปิ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน(เสริมภาษาอังกฤษ)

1.ด.ญ.อริญชย์ ปาลกะวงษ์ ณอยุธยา (น้องอริญ)   โรงเรียนนราธิปพิทยา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

💚 โรงเรียนบางกะปิ ห้องเรียนพิเศษ(ภาษาอังกฤษ-ภาษาปุ่น)

1.ด.ญ.เบญญาภา ปาละโชติ (น้องอุ๊บอิ๊บ)   โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)  (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

💚 โรงเรียนบางกะปิ ห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

1.ด.ช.วชิรวิทย์ กิ่งการี (น้องกานต์)   โรงเรียนโสมาภา2  (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

Ø ห้องเรียนพิเศษ 3 คน

📌 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

1.ด.ช.ณฐนนท์ ธนทัตพงศา (น้องแสตมป์)  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  ( KDC แฟชั่นไอส์แลนด์ )

💚 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่

1.ด.ญ.ณัฐณิชา ไชยทองพันธ์ (น้องไอซ์) โรงเรียนสายอักษร (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ญ.นัทชา คงชื่น (น้องกัสเบล) โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

💚 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่รวมกับนอกเขตพื้นที่

1.ด.ช.ธีรภัทร์ พรมโนภาส (น้องบิ๊ก) โรงเรียนเพชราวุธวิทยา (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)  

Ø ห้องสามัญ 4 คน

📌 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1.ด.ญ.สุวพิชญ์ วนจันทร์โม (น้องใบตอง)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี  (KDC สระบุรี)

2.ด.ช.สิรวิชญ์ อินทร์กลิ่น  (น้องยิว)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา   (KDC สระบุรี)

3.ด.ญ.ศิริรัตน์ คงยวง  (น้องโดนัท)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา   (KDC สระบุรี)

4.ด.ช.ปัณณวิชญ์ คูสกุล  (น้องปันปัน)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา   (KDC สระบุรี)

5.ด.ญ.จินต์จุฑา บุญเข็มทอง  (น้องจินนี่)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี   (KDC สระบุรี)

6.ด.ช.วงศธร เหล็กดี  (น้องยิว)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  (KDC สระบุรี)

7.ด.ญ.อตินุช จิรวงศ์  (น้องเนเน่)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา   (KDC สระบุรี)

💚 สำรอง

1.ด.ช.เตชิต เมฆรารัตน์  (น้องภูเขา)  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี   (KDCเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

2.ด.ญ.ปุริมปรัชญ์ ชมรุ่ง  (น้องปรัชญ์)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี   (KDC สระบุรี)

Ø สอบติด 7 คน  สำรอง 2 คน

📌 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท

1.ด.ช.ชนพัฒน์ เดชชาย (น้องเตเต้)   โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี   (KDC สระบุรี)

2.ด.ช.ปิญชาน์ นามโส (น้องลำปาว)   โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา   (KDC สระบุรี)

Ø สอบติด 2 คน

📌 โรงเรียนวินิตศึกษา โครงการส่งเสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก(สอวน.)

1.ด.ช.สิรวิชญ์ อินทร์กลิ่น (น้องยิว)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ลำดับที่ 97 (KDC สระบุรี)

2.ด.ญ.อัจฉราพร นพคุณ  (น้องใบเตย) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลำดับที่ 139 (KDC สระบุรี)

💚 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ รอบทั่วไป

1.ด.ช.ภัทรภูมิ ก๊กรัมย์ (น้องภูมิ) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี  ลำดับที่ 4 (KDC สระบุรี)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 2 คน , ห้องสามัญ 1 คน

📌 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1.ด.ช.ถิรพุทธิ์ นาคงาม (น้องจริงจัง)  โรงเรียนมาลาสวรรค์   ลำดับที่ 54 (KDC สระบุรี)

2.ด.ญ.จินต์จุฑา บุญเข็มทอง (น้องจินนี่)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่ 79 (KDC สระบุรี)

3.ด.ช.พัทธดนย์ เกตุทอง (น้องเชฟวี่)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่ 100 (KDC สระบุรี)

💚 สำรอง

1.ด.ญ.ศิริรัตน์ คงยวง (น้องโดนัท)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (KDC สระบุรี)

2.ด.ช.สิรวิชญ์ อินทร์กลิ่น (น้องยิว)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (KDC สระบุรี)

3.ด.ญ.สุวพิชญ์ วนจันทร์โม (น้องใบตอง)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (KDC สระบุรี)  

Ø สอบติด 3 คน  สำรอง 3 คน

📌 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

💚 โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (Gifted English Program) ภาคปกติ

1.ด.ญ.เปมิกา อิศรภักดี (น้องลูกตาล) โรงเรียนการัญศึกษา  (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

2.ด.ช.ฐาปกรณ์ จีระดิษฐ์ (น้องโฟล์ค) โรงเรียนประชานิเวศน์ ( KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

3.ด.ช.ธนภัทร จารุสิริรังษี (น้องทันเดอร์) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา     (KDC หลักสี่บางเขน)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 3 คน

📌 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

1.ด.ช.อนุเทพ พึ่งสุข (น้องสแน็ค)  โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด  (KDC แฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ด.ช.อติวิชญ์ รุ่งเพ็ชรารัตน์ (น้องโปรแกรม)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ( KDC สระบุรี)

3.ด.ช.ชยพล งามขำ (น้องต้นน้ำ)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ( KDC สระบุรี)

4.ด.ญ.ฐิติชญา เฉลยวาเรศ (น้องแก้ม)  โรงเรียนศรีจิตรา ( KDC สระบุรี)

5.ด.ญ.อรกมล ศุภรานนท์รัตน์ (น้องอุ๊งอิ้ง)  โรงเรียนบำรุงปัญญา   ( KDC สระบุรี)

6.ด.ช.ณัฐภัทร ย่อกลาง (น้องมะเดี่ยว)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี   ( KDC สระบุรี)

Ø สอบติด 3 คน

📌 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.ด.ญภัทรมน บัวทอง (น้องออม)   โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ( KDC หลักสี่บางเขน)

Ø สอบติด 1 คน

📌 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

1.ด.ช.พีรณัฐ อุตมเพทาย(น้องเกม) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ( KDC หลักสี่บางเขน)

2.ด.ช.ภทร อินทรประดิษฐ์ (น้องเชฟฟี่ ) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สอบติดโควต้านักเรียนกีฬาความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Ø สอบติด 2 คน

📌 โรงเรียนโยธินบูรณะ

💚 โรงเรียนโยธินบูรณะ ประเภทนักเรียนทั่วไป 

1.ด.ช.ฐาปกรณ์ จีระดิษฐ์ (น้องโฟล์ค) โรงเรียนประชานิเวศน์ ลำดับที่ 35 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

2.ด.ญ.กณิชนันท์ ศิริอุยานนท์ (น้องออกัส) โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ลำดับที่ 47 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

3.ด.ช.อชิรวิทย์ ทองชิว (น้องอชิ) โรงเรียนการัญศึกษา ลำดับที่ 130 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

Ø ห้องสามัญ 3 คน 

📌 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

💚 สอบติดโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม หลักสูตร English Program

1.ด.ช.ณชนก อธิปัญญาคม (น้องวิน) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลำดับที่ 5 ( KDC สระบุรี )

2.ด.ญ.ภูริชา จันทร์วิทัน (น้องปุณ) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่10  ( KDC สระบุรี )

3.ด.ญ.ณัชชา เธียรรักษ์วิชา (น้องเอิง) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี  ลำดับที่ 16  ( KDC สระบุรี )

4.ด.ช.ชาคริต จันทร์ภิบาล (น้องน็อต) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่ 18  ( KDC สระบุรี )

5.ด.ช.ชวนากร บุญมี (น้องคอปเตอร์) โรงเรียนแสงวิทยา  ลำดับที่ 31  ( KDC สระบุรี )

6.ด.ญ.ณภัทร คงสมัย (น้องแตงกวา) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี   ลำดับที่ 45  ( KDC สระบุรี )

7.ด.ญ.อคิรญาณ์ วัฒนาเสรีกุล (น้องไข่มุก)โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี  ลำดับที่ 45  ( KDC สระบุรี )

💚 สำรอง

1.ด.ช.อติวิชญ์ รุ่งเพ็ชรารัตน์ (น้องโปรแกรม) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ( KDC สระบุรี )

2.ด.ญ.ทักษพร กรอบจินดา (น้องนิว)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ( KDC สระบุรี )

3.ด.ญ.สุชัญญาวดี ธรรมโชติวรศิริ (น้องแพรวา) โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดสหมิตรมงคล)  ( KDC สระบุรี )

💚 สอบติดโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม หลักสูตวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMP

1.ด.ช.ถิรพุทธิ์ นาคงาม (น้องจิงจัง)   โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  ลำดับที่ 6  (KDC สระบุรี )

2.ด.ญ.จินต์จุฑา บุญเข็มทอง (น้องจินนี่)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่ 16 (KDC สระบุรี )

3.ด.ช.สิรวิชญ์ อินทร์กลิ่น (น้องยิว)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา   ลำดับที่ 17  (KDC สระบุรี )

4.ด.ช.วงศธร เหล็กดี (น้องยิว)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่ 19 (KDC สระบุรี )

5.ด.ช.คณิน ชื่นกลิ่น (น้องก้าว)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่ 28 (KDC สระบุรี )

6.ด.ญ.สุวพิชญ์ วนจันทร์โม (น้องใบตอง) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 32 (KDC สระบุรี )

7.ด.ญ.นัยน์ปพร สิริมงคลวัฒนา (น้องน้ำขิง)  โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  ลำดับที่ 34 (KDC สระบุรี )

8.ด.ช.เตชิต เมฆรารัตน์  (น้องภูเขา)  อนุบาลลพบุรี ลำดับที่ 44 (KDC เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

9.ด.ญ.ศิริรัตน์ คงยวง (น้องโดนัท) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ลำดับที่ 49 ( KDC สระบุรี )

10.ด.ญ.ปุริมปรัชญ์ ชมรุ่ง  (น้องปรัชญ์) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่ 49  ( KDC สระบุรี )

11.ด.ญ.ชญานิศ จึงพานิช (น้องยูริ) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่ 61 ( KDC สระบุรี )

12.ด.ช.รชต นามวงค์ (น้องปาร์ค) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ลำดับที่ 64 ( KDC สระบุรี )

13.ด.ญ.ปูชิดา รางแดง (น้องครีม) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ลำดับที่ 74 ( KDC สระบุรี )

14.ด.ญ.มุทิตา แสวงจิตร (น้องแก้ม) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ลำดับที่ 86 ( KDC สระบุรี )

15.ด.ช.ชยพล งามขำ (น้องต้นน้ำ) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลำดับที่ 89 ( KDC สระบุรี )

16.ด.ญ.ฬฐิฌา มณีวงษ์ (น้องไอเดีย) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ลำดับที่ 92 ( KDC สระบุรี )

💚 สำรอง

1.ด.ช.อัครพัชร์ บุญสาน  (น้องกาย)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  (KDC สระบุรี )

2.ด.ช.กฤติน เจริญกิจ (น้องต้นไม้)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี   (KDC สระบุรี )

3.ด.ญ.ภาณิชา อ่อนศรี (น้องแบม)   โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี  (KDC สระบุรี )

4.ด.ญ.ณัฐฐนิชชา บุญมี (น้องไข่มุก)   โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  (KDC สระบุรี )

5.ด.ญ.ชุติกาญจน์ พระวัยทางค์ (น้องมะปราง) โรงเรียนแสงวิทยา  (KDC สระบุรี )

💚 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ญ.เพ็ญพิชชา ศรลือชัย (น้องเค้ก) โรงเรียนสำเร็จวิทยา ลำดับที่ 8 (KDC สระบุรี)

2.ด.ญ.ชุติกาญจน์ พระวัยทางค์ (น้องมะปราง) โรงเรียนแสงวิทยา ลำดับที่ 19 (KDC สระบุรี)

3.ด.ญ.ภาณิชา อ่อนศรี (น้องแบม) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 27 (KDC สระบุรี)

4.ด.ญ.ธนพร งามสอาด (น้องออมมี่) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ลำดับที่ 36 (KDC สระบุรี)

5.ด.ช.สิขรินทร์ บุญประเสริฐ (น้องฮูโต๋) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 42 (KDC สระบุรี)

6.ด.ช.ภัทรภูมิ ก๊กรัมย์ (น้องภูมิ) โรงเรียนเกตุพิชชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 54 (KDC สระบุรี)

7.ด.ญ.จิดาภา บุญสวน (น้องกิมจิ) โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ลำดับที่ 59 (KDC สระบุรี)

8.ด.ช.ภูวิศ ทิพย์มณี (น้องพูห์) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลำดับที่ 107 (KDC สระบุรี)

9.ด.ญ.ชฎาพร เศรษฐพงศ์ (น้องเค้ก) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ลำดับที่ 112 (KDC สระบุรี)

10.ด.ช.กฤติธร ธรรมกิจ (น้องคิม) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 128 (KDC สระบุรี)

11.ด.ญ.ณภัทร คงสมัย (น้องแตงกวา) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ลำดับที่ 133 (KDC สระบุรี)

12.ด.ญ.ธัญชนก ทองใบ (น้องแพร) โรงเรียนกลั่นวิทยา ลำดับที่ 156 (KDC สระบุรี)

13.ด.ญ.ลักษณารีย์ ศรีโฉม (น้องปรีม) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลำดับที่ 166 (KDC สระบุรี)

14.ด.ญ.พิชญา กันชาติ (น้องน้ำพริก) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 179 (KDC สระบุรี)

💚 สำรอง

1.ด.ช.ศิริวัฒน์ บุสสี (น้องตี๋น้อย) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (KDC สระบุรี)

2.ด.ญ.ภิรมย์รัตน์ ฉัตรเวทิน (น้องพิ้งกี้) โรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่ (KDC สระบุรี)

3.ด.ช.เสฏวุฒิ วิชชุหัตต์ (น้องไตเติ้ล) โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา (KDC สระบุรี)

4.ด.ญ.เขมจิรา ใจกระจ่าง (น้องขิม) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (KDC สระบุรี)

💚 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ญ.ณัฐฐนิชชา บุญมี (น้องไข่มุก) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ลำดับที่ 5 (KDC สระบุรี)

2.ด.ช.ชยพล งามขำ (น้องต้นน้ำ) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลำดับที่ 6 (KDC สระบุรี)

3.ด.ช.ชาคริต จันทร์ภิบาล (น้องน็อต) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลำดับที่ 32 (KDC สระบุรี)

4.ด.ญ.ฬฐิฌา มณีวงษ์ (น้องไอเดีย) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ลำดับที่ 37 (KDC สระบุรี)

5.ด.ช.จิณณพัต จันภักดี (น้องจี) โรงเรียนแสงวิทยา ลำดับที่ 38 (KDC สระบุรี)

6.ด.ญ.อัจฉราพร นพคุณ (น้องใบเตย) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลำดับที่ 45 (KDC สระบุรี)

7.ด.ญ.เนตรนพา เจ็นเชี่ยวชาญ (น้องการ์ตูน) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 76 (KDC สระบุรี)

8.ด.ช.ณัฐชนนท์ เปี่ยมน้อย (น้องเรด้าร์) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ลำดับที่ 138 (KDC สระบุรี)

9.ด.ญ.จิดาภา ทิพย์สูตร (น้องกุ๊งแก้ว) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ลำดับที่ 139 (KDC สระบุรี)

10.ด.ช.ปิญชาน์ นามโส (น้องลำปาว) โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ลำดับที่ 159 (KDC สระบุรี)

11.ด.ช.นวพรรษ ม่วงดี (น้องปีใหม่) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 176 (KDC สระบุรี)

12.ด.ญ.คณัสนันท์ เผ่าสีดา (น้องฟิล์ม) โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ลำดับที่ 240 (KDC สระบุรี)

13.ด.ญ.พัชรธิดา มลาตรี (น้องพรีม) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ลำดับที่ 275 (KDC สระบุรี)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 23 คน สำรอง 8 คน , ห้องสามัญ 27 คน สำรอง 4 คน

📌 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี

💚 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies (EIS)

1.ด.ญ.ณฐมน อมริต (น้องมิ้นท์)   โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ลำดับที่ 25  ( KDC สระบุรี )

💚 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

1.ด.ช.วรปรัชย์ อุณวงค์ (น้องต่อ)   โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี  ลำดับที่ 7  ( KDC สระบุรี )

2.ด.ช.ดิถดนัย แสงเรือง (น้องดัง)   โรงเรียนอนุบาลสระบุรี      ลำดับที่ 15  ( KDC สระบุรี )

3.ด.ญ.ธนพร งามสอาด (น้องออมมี่)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี  ลำดับที่ 29  ( KDC สระบุรี )

4.ด.ช.เสกสิทธิ์ คำแร่ (น้องเสก)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี  ลำดับที่ 32  ( KDC สระบุรี )

💚 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)

1.ด.ช.สิขรินทร์ บุญประเสริฐ (น้องฮูโต๋)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี  ลำดับที่ 7  ( KDC สระบุรี )

2.ด.ญ.นภัสนันท์ อินทรอนันต์ (น้องนิว)  โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)  ลำดับที่ 12  ( KDC สระบุรี )

3.ด.ญ.ปริดิยาภรณ์ สีคันทา (น้องแยม)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ลำดับที่ 14  ( KDC สระบุรี )

💚 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"นอกเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ช.ปุณณพงษ์ เกตุพันธ์ (น้องข้าวปั้น) โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ลำดับที่ 4 (KDC สระบุรี)

2.ด.ญ.พิชามญธุ์ ระไหวนอก (น้องมิว) โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ลำดับที่ 8 (KDC สระบุรี)

3.ด.ช.พีรพัฒน์ ชาวหล่ม (น้องนนท์) โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ ลำดับที่ 137 (KDC สระบุรี)

💚 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ช.ชนพัฒน์ เดชชาย (น้องเตเต้) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 6 (KDC สระบุรี)

2.ด.ญ.ศุภิสรา คำบาง (น้องเก็ตตี้) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 41 (KDC สระบุรี)

3.ด.ญ.ณริศา ศรีสุนทร (น้องเค้ก) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ลำดับที่ 105 (KDC สระบุรี)

4.ด.ญ.วรกมล บัวไชยยา (น้องต้นน้ำ) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ลำดับที่ 114 (KDC สระบุรี)

Ø ห้องเรียนพิเศษ 8 คน ห้องสามัญ 7 คน 

ผลงานนักเรียนชั้น ป.6 ที่เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย ทั้ง 4สาขา

สอบผ่านการคัดเลือกเข้า ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

นับเฉพาะนักเรียน ป.6 เท่านั้น และ เป็นข้อมูลจริง สามารถตรวจสอบที่เว็บไซต์ KDC ได้

1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ  

1.ด.ช.สรนันท์ อุพลรัมย์ (โปรแกรม) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 6

2.ด.ญ.ชัญญานุช รุ่งเรือง (นีน) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 13

3.ด.ช.ศุภกร ศรีสังข์ (อิง)   อนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 31

4.ด.ช.นันทิพัฒน์ แก่นเพ็ชร (โจโจ้)  อนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 42

5.ด.ญ.ธนัชชา ช้างเนียม (ปันหยี)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 44

6.ด.ญ.ธวัลรัตน์ แรงกสิวิทย์ (แซนดี้)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 61

7.ด.ญ.สุชาดา เอี่ยมสอาด (ชาดา) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 62

8.ด.ญ.ชวิศา สุธีวโรดม (พรีม) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 70

9.ด.ญ.เนติญาพร จักษุคำ (เน)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 75

10.ด.ญ.นรินธรณ์ อินทรโชติ (ต้นหลิว) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)    โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 111

11.ด.ญ.ธิษณา วันทายนต์ (ฝ้าย) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 122

12.ด.ญ.บุณยานุช  พลพันธ์ (วุ้นเส้น) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี)    โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 132

13.ด.ช.พัทธดนย์ พรรณสวัสดิ์ (อาร์ม)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 133

14.ด.ญ.พิมพ์มาดา เมตุลา (พิมพ์) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 141

15.ด.ญ.สุภาวิณี ฟักแดง (ใบบัว) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 154

16.ด.ช.ธราธิป ประกัน (ปั้น) โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 159

17.ด.ญ.ณัฏฐณิชา อรรถจินดา (โบนัส) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)     โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 191

18.ด.ญ.ภาวินี พรชัยกรกุล (โบนัส) โรงเรียนแสงทวีปวิทยา (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ ลำดับที่ 213

19.ด.ญ.ธนภรณ์ เนียมทัด (อุ๋ม) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประเภททั่วไปและประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 53

20.ด.ช.ณัฐชนน จะวะนะชุมภู (ออโต้) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)     โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประเภททั่วไปและประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 63

21.ด.ช.เมธาวิน อ่อนนิ่ม (บูม)   โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  (สาขาสระบุรี)     โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประเภททั่วไปและประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 95

22.ด.ญ.ธนาภรณ์ เจียมมีปรีชา (สตางค์) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)     โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประเภททั่วไปและประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 139

23.ด.ช.ศิรชัช หลีเกษม (กัญจน์) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)    โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประเภททั่วไปและประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 173

24.ด.ช.สิรา สุคันธี (คาร์บู) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประเภททั่วไปและประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 215

25.ด.ญ.ขวัญข้าว ทรัพย์สมบูรณ์ (ขวัญ) โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ สำรองลำดับที่ 2

26.ด.ญ.ธนภรณ์ จำปาทอง (ต้นข้าว)  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ สำรองลำดับที่ 5

27.ด.ช.พีรพัฒน์  เห็นประเสริฐ (คีน) โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม  (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ สำรองลำดับที่ 1

28.ด.ช.รัฐภูมิ บุษบงค์ (บอล) โรงเรียนแสงวิทยา  (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องสามัญ สำรองลำดับที่ 22

 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ EP  

29.ด.ญ.อริสรา บุญลา (เจน) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ EP  อันดับ 23

30.ด.ช.ณัฐภัทร พิศเพ็ง (พีท) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)       โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ EP  อันดับ 28

31.ด.ญ.ธนภรณ์ จำปาทอง (ต้นข้าว) โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ EP  อันดับ 31

32.ด.ญ.อัยยาพัชร อิ่มมูล (หยา)  โรงเรียนมาลาสวรรค์ (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ EP  อันดับ 37

33.ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ

34.ด.ญ.ศิรดา แคว้นนนทรีย์ (นิว) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ EP  อันดับ 40

35.ด.ญ.ปวริศา วงษ์ธนสุภรณ์ (แปลงหญ้า)  นานาชาติแอ็ดเวนติสมิชชั่น  (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ EP  อันดับ 46

36.ด.ญ.พฤกชนก บุญมา (พฤก)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ EP อันดับ 48

37.ด.ช.รัฐภูมิ บุษบงค์ (บอล) โรงเรียนแสงวิทยา (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ EP อันดับ 57

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต 

38.ด.ช.ภัทรพงษ์ พงษ์เพ็ง (ข้าวปั้น) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  (สาขาสระบุรี)     โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 9

39.ด.ช.วสวัตติ์ จีนบัว (คอปเตอร์) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 15

40.ด.ช.อินทัช แทนเกษม (ปัน) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 18

41.ด.ช.กษิดิ์เดช เกตุหอม (ภูเขา) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 25

42.ด.ญ.กัญญดา วิริยะพานิช (ญาดา)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 35

43.ด.ช.ปภังกร แสงมาก (เขต) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)    โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 40

44.ด.ญ.จินห์นิภา ธรณสุนทร (อิงจัง)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 46

45.ด.ช.สรนันท์ อุพลรัมย์ (โปรแกรม) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 50

46.ด.ญ.สุพิชชา ภู่มณี (เมล) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 52

47.ด.ญ.นภัสนันท์ คิดควร (พั้นซ์)  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 55

48.ด.ช.พลพิพัฒน์ สิงห์ตุ่ย  (ต้นกล้า) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 56

49.ด.ช.ภาคิน พึ่งโพธิ์ (แอนดีส) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 64

50.ด.ญ.นภัสวรรณ ล้อสุนิรันดร์ (แตงโม)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต สำรอง 1

51.ด.ญ.กชพร อินทะกูล (ผักบุ้ง)  โรงเรียนอนุบาลรัศมี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต สำรอง 9

52.ด.ญ.รอมแพง เอกตระกูลชัย (แพ็งแพง) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต สำรองอันดับ 9

53.ด.ญ.พสิกา จันทร์ดี (หนูพุทธ)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต สำรองอันดับ 14

54.ด.ญ.สุชาดา เอี่ยมสอาด (ชาดา) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต สำรอง 15

55.ด.ช.นันทิพัฒน์ แก่นเพ็ชร  (โจโจ้) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต อันดับ 19

56.ด.ญ.ชวิศา สุธีวโรดม (พรีม)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี(สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต สำรอง 23

57.ด.ญ.ธวัลรัตน์ แรงกสิวิทย์ (แซนดี้)  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต สำรอง 30

58.ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ซื่อตรง (ขนุน) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต สำรอง 30

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต สองภาษา Education Hub 

59.ด.ญ.นรินธรณ์ อินทรโชติ (ต้นหลิว) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต สองภาษา Education Hub อันดับ 9

60.ด.ญ.ปริญญฎา บุญส่ง  (ปริญ) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สาขาสระบุรี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต สองภาษา Education Hub อันดับ 14

2  โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี ห้องเรียนพิเศษ EIS

1ด.ญ.พรรณกาญจน์ ภูวสันติ  (พรีม)   โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนพิเศษ EIS ลำดับ 4

2ด.ญ.สุภาวิณี ฟักแดง  (ใบบัว) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนพิเศษ EIS ลำดับ 5

3ด.ญ.จิรนันท์ ศรีอำไพพร  (กีต้าร์)  โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนพิเศษ EIS สำรอง ลำดับ 11

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.  (สาขาสระบุรี)

4.ด.ญ.ศศิธร ฤทธี  (ไอติม)   โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี  (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. ลำดับ 10

5.ด.ญ.สิริยากร วินเตอร์ส (เพิร์ล)   โรงเรียนอนุบาลรัศมี (สาขาสระบุรี) โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. ลำดับ 14

6.ด.ญ.ณิชากร ฑีฆะ  (เอิร์น)   โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เสาไห้ (สาขาสระบุรี)  โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. ลำดับ 14

7.ด.ญ.ธิษณา วันทายนต์  (ฝ้าย)    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (สาขาสระบุรี) โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. ลำดับ 17

8.ด.ญ.จิรนันท์ ศรีอำไพพร  (กีต้าร์)   โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา (สาขาสระบุรี) โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. สำรองลำดับ 13

9.ด.ญ.กุลธิดา จงเจริญ  (นุ่น) โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)  (สาขาสระบุรี) โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. สำรองลำดับ 27

3  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ประเภท ในเขตพื้นที่

1.ด.ช.ภูพิรัฐ หาลี (เติ้ล) โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ประเภท ในเขตพื้นที่ ลำดับที่ 69

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ประเภท นักเรียนทั่วไป

2.ด.ช.จตุพร ศรีสมบุญ (สไปร์ท)  โรงเรียนแสงวิทยา (สาขาสระบุรี) โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ประเภท นักเรียนทั่วไป สำรองลำดับที่ 7

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ห้องพิเศษ เน้นวิทย์-คณิต  สาขาสระบุรี

3.ด.ญ.วัลลภา บุญมาก (กีต้าร์) โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)   โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ห้องพิเศษ เน้นวิทย์-คณิต

4 สาธิตวัดพระศรี รอบสอบปกติ

1.ด.ช.อัครชัย  สัตถาผล (ไตเติ้ล) อรรถมิตร (หลักสี่บางเขน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อันดับ 87

2.ด.ช.ศุภกฤกษ์  ประชิดเขตต์  (ต้นกล้า) ไผทอุดมศึกษา (หลักสี่บางเขน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อันดับ 92

3.ด.ช.ภูกำฟ้า แก้วมหิทธิ์  (อิงวี่) ชาลีสมุทร(เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อันดับ 104

4.ด.ช.วชิรัชพงษ์ นาราภัทรนันท์ (ต้นไม้) ไผทอุดมศึกษา (หลักสี่บางเขน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อันดับ 112

5.ด.ช.ปรานต์ณวัฒน์ แดงอินทวัฒน์  (โดโด้) โสมาภานุสสรณ์  (แฟชั่น) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  อันดับ 148

6.ด.ญ.ปุณิกา ศรีบัว (ตาต้า)  ท บ อ.ไกรอำนวยวิทยา (หลักสี่บางเขน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อันดับ 159

7.ด.ญ.ณธิดา พรหมภูเบศ  (โบนัส) เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (หลักสี่บางเขน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  อันดับ 161

8.ด.ญ.เนตรลดา อภิญญานนท์ (หยก)  ซอยเอนเนกซ์กาญจนภิเษก 2 (หลักสี่บางเขน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อันดับ 164

9.ด.ญ.บุญสิตา ชมบุญ  (น้ำว้า) ไผทอุดมศึกษา (หลักสี่บางเขน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  อันดับ 166

10.ด.ช.รัฐฟ้า อร่ามพจมาน  (เติง)  ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาหลักสี่บางเขน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สำรอง 11

11.ด.ญ.ศรัญญา พานทอง (ม่อน)  เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี  (สาขาหลักสี่บางเขน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สำรอง 23

12.ด.ช จิรัฎฐ์ อัศวสุนทรกุล  (อะตอม) พิชญศึกษา ( เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำรอง 46

สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (โครงการพิเศษ)

13.ด.ช.ภาณุพงศ์ เพ็ชร์มาลี  (ปังปอนด์)  ศรีจิตรา (หลักสี่บางเขน)  สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โครงการพิเศษ (อันดับที่ 3)

14.ด.ช.พชรพล ชีวโรจน์ฐากูร  (ดีดี้ )  สุขฤทัย  (แฟชั่นไอส์แลนด์) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โครงการพิเศษ   (อันดับที่ 14)

15.ด.ญ.วิมลสิริ  เจือกุดขมิ้น ( แตงกวา)  ประชานิเวศน์ (เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โครงการพิเศษ   (อันดับที่ 28)

5  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ห้อง IP

1.ด.ช.ก้องภพ ธรรมปราณี (เจมส์) สารสาสน์วิทศราชพฤกษ์ (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ห้อง IP

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี ห้อง IEP

2.ด.ญ.วรัชญา คล้ายเรือง (เชลซี)   พระหฤทัยดอนเมือง  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี ห้อง IEP

3.ด.ญ.วันสิริ ลักษณะโต (ออม)   ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขา หลักสี่บางเขน) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี ห้อง IEP

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี ห้อง IEP ตัวสำรอง

1.ด.ญ.ปัณณพร ศรีทอง (ไอวี่)    พระหฤทัยดอนเมือง (สาขา หลักสี่บางเขน)   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี  ห้อง IEP ตัวสำรอง  อันดับ 4

6  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ช จิรชนนท์ โชติกิตติพิพัฒน์ (บอสส์) กสินธรเซนต์ปีเตอร์ (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

2.ด.ช  กฤตย์ รักกตัญญู (สตางค์)  แสงโสม (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

3.ด.ญ.อมลชญา สาน้อย (พั้นช์) ไผทอุดมศึกษา (สาขา หลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

4.ด.ช.กฤติเดช จันทรไกรทอง (บุ๋น) ไผทอุดมศึกษา (คอร์สโค้งสุดท้าย)โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

5.ด.ญ.อรณิชา รัตนประดิษฐ์ (ใบหม่อน)  อรรถมิตร(สาขา หลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

6.ด.ญ.อัยประภา วงษ์ทำมา (อัย)    อนุบาลสามเสนฯ (คอร์สโค้งสุดท้าย) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

7.ด.ญ.กุศลิน กุศลฤกษ์ดี (พริม) ปัญจทรัพย์ (คอร์สโค้งสุดท้าย)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

8.ด.ญ.พาทินธิดา ผาสุข (พิมพ์) อรรถมิตร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

9.ด.ช.ภควัต แก้วเกิด (ต้นน้ำ) อรรถมิตร (สาขา หลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

10.ด.ช.ศุภกฤต ทองประเสริฐ (ปุ่น)  อนุบาลนนทบุรี (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

11.ด.ญ.ณัฐณิชา มานะนาวิกผล (ยีสต์) สตรีวรนาถบางเขน (สาขา หลักสี่บางเขน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

12.ด.ช.จิรกร กรจรัสกุล (โตโต้) อัสสัมชัญแผนกประถม (คอร์สโค้งสุดท้าย) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

13.ด.ญ.นรีกานต์ ศรีวิวัฒน์กุล (แอนฟิลด์)  อรรถมิตร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

14.ด.ช  ธนัท กระจ่างพจน์ (จูน่อน)   อรรถมิตร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

15.ด.ญ นันท์นภัส รัตนภักดี (เอม) ดรุณพัฒน์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

16.ด.ช.อภิวิชญ์ เครือยั่งยืน (แซงตรง)  อรรถมิตร (สาขา หลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

17.ด.ญ.ณฤดี เครือสุข (กูเกิ้ล) อรรถมิตร (สาขา หลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

18.ด.ญ กวินทิพย์ ศุขพิมาย (เพลงฟ้า)  ประชานิเวศน์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

19.ด.ญ.นภัสภรณ์ บุญเรือง (ใบเฟิร์น)  ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขา หลักสี่บางเขน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป บัญชีสำรอง ลำดับ 1

20.ด.ช ณิณรพัชร์ สุทธินวล (โบ๊ท) ไผทอุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์  )โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป บัญชีสำรอง ลำดับ 7

21.ด.ญ.วรัชญา ทิพย์บุญงาม (ดาหลา) ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่ บางเขน)โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป บัญชีสำรองลำดับ 8

22.ด.ญ ธัญยธรณ์ กอปัญญาพิพัฒน์ (เพิร์ล)  กสินธรณ์เซนต์ปีเตอร์ (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป บัญชีสำรอง ลำดับ 10

โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

23.ด.ญ.เกตุธัญญา ปฏิสังข์ (แซนต้า) ประชานิเวศน์ (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

24.ด.ช.ณธรรศ บุญรัตน์ (อ๊อตโต) ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

25.ด.ญ.ณิชา รัตนจรัสกุล (ณิช)  บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดลาดพร้าว (สาขาหลักสี่บางเขน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

26.ด.ช อภิชชา ช้างน้อย (ปังปอนด์) อนุบาลนนทบุรี (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

27.ด.ญ.สาริศา ยูรประถม (แป้ง)  ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

28.ด.ญ.สุณัญญา เวชกุล (เอย)  อรรถมิตร (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

29.ด.ญ พิมพ์นารา สุประดิษฐ์ (บริ๊งค์)   อรรถมิตร (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

30.ด.ญ.อรชพร ทิมเกิด (ผ้าไหม)    อรรถมิตร (สาขาหลักสี่บางเขน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

31.ด.ญ.เนตรลดา อภิญญานนท์ (หยก)   ซอยเอนเนกซ์กาญจนภิเษก 2  (สาขาหลักสี่บางเขน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

32.ด.ญ.อัญชลินทร์ อินต๊ะเสน (ข้าวตอก)  พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาหลักสี่บางเขน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

33.ด.ช ธีรพงศ์ จรรยามนต์ (เชฟ) อรรถมิตร (สาขาหลักสี่บางเขน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

34.ด.ช.พงษ์ระพี ศิริวัชรกุล (อิก) ปราโมชวิทยารามอินทรา  (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

35.ด.ญ.ญาณิศา ศรียารักษ์ (อิงค์) ไผทอุดมศึกษา  (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

36.ด.ช.ณัฐภัทร ตั้งศักดิ์ชัยสกุล (ภูมิ) โชคชัยรังสิต (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

37.ด.ญ.รัตน์รวี นพคุณ (พรีม) ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

38.ด.ญ.ฟ้าทะเล อรรถชีพ (ท้องฟ้า) ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

39.ด.ญ.ภิญญาษิตา จันทรนิภา (ปิ่น) ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

40.ด.ช.รัฐฟ้า อร่ามพจมาน  (เติง)  ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

41.ด.ญ พิศุทธินี บัวเผื่อน (นาว) ชลประทานวิทยา (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

42.ด.ช.ชนินทร์ แช่มมณี (เต้)  สารสาสน์เอกตรา (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

43.ด.ช.ธีร์วัช รุ่งเรือง (โอม)  ธนินทรวิทยา (สาขาหลักสี่บางเขน) โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

44.ด.ช.คุณากร รอดบุญธรรม (บีเวอร์)   ธนินทรวิทยา (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

45.ด.ญ.ณัฐวดี เย็นทรวง (แป้ง) พระหฤทัยนนทบุรี (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

46.ด.ญ พิราวรรณ ไชยโชติช่วง (มิ้ง) ประชานิเวศน์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนหอวัง ประเภทนักเรียนทั่วไป

 โรงเรียนหอวัง ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ( Gifted )

47.ด.ญ พิชาภรณ์  กุลธีระวิทย์ (ผิงผิง)   โชคชัยรังสิต (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   โรงเรียนหอวัง ห้องเรียนพิเศษ ( Gifted )

7 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ญ.เยาวลักษณ์ นิลตา (บีม)  เพชรถนอม  (แฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

2.ด.ช.รัชตะ จิตต์ตระกูล (ปาล์ม)   เพชรถนอม (สาขาบางเขนหลักสี่)  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ประเภททั่วไป

3.ด.ญ.ปริตตาภา โสมาภา (พราว) โสมาภาพัฒนา (สาขาแฟชั่น)   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ประเภททั่วไป

4.ด.ช.ตนุภัทร เอกเพชร (แม๊ก) พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่น)   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ประเภททั่วไป

5.ด.ช.พชรพล กุลผอม (ภีม)  บ้านบางกะปิ (แฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ประเภททั่วไป

6.ด.ญ.พรชนก สะเอียบคง (บอลลูน)  สายอักษร (แฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ประเภททั่วไป

สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ 2

7.ด.ญ. พิมพ์ปภัสสร ธรรมานุกูลธร (แอล)  พระมารดานินจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ 2 

8.ด.ญ.จิดาภา ตั้งประเสริฐการ (จูน)  โสมาภา นวมินทร์  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ 2  

9.ด.ญ.ปวริศา หุดากร ( นู๋ตอง)    โชยชัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)      สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ 2  

10.ด.ญ.เพชรรพี จันทร์วาววาม (รพี)   วัฒนาวิทยาลัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ 2

11.ด.ญ.นลพรรณ บุญศิริ (มิ้ว)    สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ 2

12.ด.ช.ศุภกร ว่องประเสริฐ  (ทีม)   อรรถมิตร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ 2  

13.ด.ญ.นันท์นภัส จมูศรี  (แนน)    เอกบูรพาวิเทศศึกษา  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ 2 

14.ด.ญ.พรชนก สะเอียบคง (บอลลูน)    สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษ EP รอบ 2  สำรองอันดับ 53   

สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้นรอบ 2

15.ด.ช.พชรพล ชีวโรจน์ฐากูร  (ดีดี้)  สุขฤทัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้นรอบ 2 

16.ด.ช. อัครชัย สัตถาผล  (ไตเติ้ล) อรรถมิตร (สาขาหลักสี่บางเขน)สตรีวิทยา ๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้นรอบ 2  

8  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ห้องเรียนพิเศษ GEP

1.ด.ช.ปภนส์ ไชยสุวรรณากรณ์(ภนส์) โชคชัยรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ห้องเรียนพิเศษ GEP ลำดับ 2

9  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)

1.ด.ญ.ณัฏฐณิชา อุยามโฆษ (ฟ้า) ประเสริฐธรรมวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)

10  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ ประเภท นักเรียนทั่วไป

1.ด.ญ.อนัญญา พุฒิวร (องุ่น)  พระวิสุทธิวงศ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ ประเภท นักเรียนทั่วไป

2.ด.ช.ณัฏฐกร บัวผัน (ก้อง)  เฟื้องฟ้าวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ (ตัวสำรอง) ลำดับที่ 20

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา ๒ ห้องพิเศษ SMP

3.ด.ญ.ศุภานัน ชื่นอุบล (เนิส)   เทพอักษร (แฟชั่นไอส์แลนด์)   นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา๒ ห้องพิเศษ SMP  สำรองอันดับ 43

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา ๒ ห้องพิเศษ MEP

4.ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ สิงห์ทองบุญ (แตงโม)  เฟื้องฟ้าวิทยา (สาขาแฟชั่น)    นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา๒ ห้องพิเศษ MEP

5.ด.ช.อรรถพล แก้วภักดี (บิว)   ภูมิสมิทธ์ (สาขาแฟชั่น)    นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา๒ ห้องพิเศษ MEP

6.ด.ช.ณัฏฐกร บัวผัน (ก้อง)   เฟื้องฟ้าวิทยา (สาขาแฟชั่น)   นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา๒ ห้องพิเศษ MEP สำรองอันดับ 54

11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ห้องเรียนพิเศษ GEP

1.ด.ญ.ดรุณีญา โลนิกขะพงศ์  (ริน)  แย้มสะอาด (สาขาหลักสี่ บางเขน)   สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตห้องเรียนพิเศษ GEP   

2.ด.ญ.ปภาวรินทร์ พรคงเจริญ (ไนน์)  สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตห้องเรียนพิเศษ GEP 

12 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต แบบ สสวท.และ สอวน.(GEP)

1.ด.ญ.ธิราภา แพรนิมิต (ไหมทอง)   ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต แบบ สสวท.และ สอวน.(GEP)

13 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

1.ด.ช.จิรัฎฐ์ สุนิธิอารีนนท์ (เหนือ)  ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ลำดับที่ 76

2.ด.ช.ก้องภพ สุริยะฉัตร (ก้อง)   เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ลำดับที่ 118

3.ด.ญ.กชณิช กิตติปิยกุล (แจส)  พระมารดาจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ลำดับที่ 127

4.ด.ญ.ดรุณีญา โลนิกขะพงศ์ (ริน)  แย้มสะอาด (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ลำดับที่ 151

5.ด.ช.กฤติน ไกรนรา (ข้าวปุ้น)  โสมาภา นวมินทร์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ลำดับที่ 156

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

6.ด.ญ.ณัฏฐณิชา อุยามโฆษ (ฟ้า)  ประเสริฐธรรมวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 50

7.ด.ช.พงศ์พณิช จิระเดชประไพ (ตึก)   อมาตยกุล  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 60

8.ด.ญ.ภูษิชา อัคคะมะเขตร์ (มุก)   เลิศหล้า (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 135

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ห้องพิเศษคณิตศาสตร์

9.ด.ช.ธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ์  (กึ้ง)   ทรงวิทย์ศึกษา  (สาขาแฟชั่น)     บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ห้องพิเศษ คณิตศาสตร์ อันดับ 9

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

10.ด.ช.ภัทรพล วรเลิศธนานันท์  (มาร์ค)  ทรงวิทย์ศึกษา  (สาขาแฟชั่น)   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อันดับที่ 16

11.ด.ช.ณฐกร พัฒนกุล  (โอ๊ค)  โชคชัยลาดพร้าว (สาขาแฟชั่น)    บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อันดับ 49

12.ด.ช.จิรัฎฐ์ สุนิธิอารีนนท์ (เหนือ)   ปราโมชวิทยารามอินทรา(สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อันดับ 56

14 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ห้องเรียนปกติ)

1.ด.ญ.ณัฐกฤตา สีสด (อิม) โสมาภา2 นวมินทร์ (สาขาแฟชั่น)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 2

2.ด.ญ.วรัญญา พันเปี่ยม (ปีใหม่) โสมาภา2 นวมินทร์ (สาขาแฟชั่น)   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 17

3.ด.ญ.อัยยาวีร์ กายาสมบูรณ์ (อัยย์)  สายอักษร (สาขาแฟชั่น)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 67

4.ด.ช.สิรภพ ศิริทับ (ก้อง)   เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่น)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 70

5.ด.ช.ภคิน กิจสมบูรณ์ชัย (คิว)  สายอักษร (สาขาแฟชั่น)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 103

6.ด.ญ.เบญจรัตน ฟองมี (เบญ)   กุมุทมาส (สาขาแฟชั่น)   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 151

7.ด.ช.ชนวีร์ แร่เพ็ชร์ (ภูมิ)    สายอักษร (สาขาแฟชั่น)   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ(ห้องเรียนปกติ) สำรอง ลำดับที่ 47

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ประเภทนักเรียนทั่วไป (ห้องเรียนปกติ)

8.ด.ช.เอนก ลี้สุวรรณ (เจ)  แช่มเสริม (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 2

9.ด.ช.วงศ์โชติพัชร โชติถิรดา (ก๊อต)    พร้อมมิตรพิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 19

10.ด.ช.ธรรศสพล อรรถวิวัฒน์กุล (นัย)   มีนบุรีศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี๒)ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 89

11.ด.ญ.ธันยมัย คำทา (แทน)    โสมาภา 4 (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 171

12.ด.ญ.ชามาวีร์ วิริยะกุลพานิช (ฌามา)    เฟื่องฟ้าวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) ลำดับที่ 194

13.ด.ญ.ณัฐธัญญา ศาสตร์กุลวณิชย์ (ออม)   พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) สำรองลำดับที่ 9

14.ด.ญ.ภัณฑิรา อินทรัตน์ (COTTON)   สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) สำรองลำดับที่ 13

15.ด.ญ.ณัฐณิชา องค์บริรักษ์กุล (ณิชา)   พระหฤทัยคอนเวนต์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) สำรองลำดับที่ 75

16.ด.ญ. ภัคชัญญา ศรีวิเศษ (ต้นข้าว)   แช่มเสริมวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) สำรองลำดับที่ 79

17.ด.ช.กันติทัต เกียรติวารินทร์ (ฟ่าน)   ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ประเภทนักเรียนทั่วไป(ห้องเรียนปกติ) สำรองลำดับที่ 88

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  ห้องพิเศษ EP

18.ด.ช.ธนิน ชาติพันธ์ชาตรี (เต้ย)  ปรัชชาธร  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษ EP อันดับ 6

19.ด.ช.กฤติน ไกรนรา (ข้าวปุ้น) โสมาภานวมินทร์  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษ EP อันดับ 11

20.ด.ช.วินธร ศิริโชติ (ปาย)  โชคชัย 4 ลาดพร้าว   (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษ EP 14

21.ด.ญ.จิรัชญา ปัญญาพินิจนุกูร (เฟิรส์)  สาธิตพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษ EP อันดับ 33

22.ด.ช.กันติทัต เกียรติวารินทร์  (ฟ่าน)  ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษ EP สำรองอันดับ 16

23.ด.ช.สิรภพ ศิริทับ  (ก้อง)   เอกบูรพาวิเทศศึกษา  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)      บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษ EP สำรองอันดับ 19

24.ด.ญ.รินรดา สายพัฒน์  (แพรวา)   สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษ EP สำรองอันดับ 24

25.ด.ญ.ภณิตา สิทธานุภาพกุล  (โบนัส)    พระมารดานิจจานุเคราะห์  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษ EP สำรองอันดับ 34

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  ห้องพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

26.ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ จันทราภิวัฒน์ (เดียร์)    เบญจมินทร์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)      บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ อันดับ 50

27.ด.ช.วงศ์โชติพัชร โชติถิรดา  (ก๊อต)  พร้อมมิตรพิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 27

28.ด.ญ.วรัญญา พันเปี่ยม  (ปีใหม่)   โสมาภา2 นวมินทร์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 71

29.ด.ญ.ณัฐกฤตา สีสด (อิม) โสมาภา2 นวมินทร์  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 80

30.ด.ญ.ชามาวีร์ วิริยะกุลพานิช (ฌามา)  เฟื่องฟ้าวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 93

31.ด.ญ.จิตตานันท์ กุศล (เซน)   พระมารดานิจจานุเคราะห์  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 108

32.ด.ญ.ธันยมัย คำทา (แทน)   โสมาภา 4 (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 154

33.ด.ญ.อัยยาวีร์ กายาสมบูรณ์ (อัยย์)  สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 172

34.ด.ญ.ณัฐธัญญา ศาสตร์กุลวณิชย์ (ออม)  พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 195

35.ด.ช.อชิระ ภู่รุ่งเรือง (กาย)  พระมารดานิจจานุเคราะห์  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)      บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 208

36.ด.ช.ชนวีร์ แร่เพ็ชร์ (ภูมิ)  สายอักษร  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 242

37.ด.ช.กลทีธ์ สระศรี (แซม)   อนุบาลศีขรภูมิ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำรองอันดับ 267

15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ห้องเรียนพิเศษ EP

1.ด.ช.ณภัทร ลิ้มฬหะพันธ์ (ทีที)   ดรุณพัฒน์  (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)    นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ห้องพิเศษ EP ลำดับ 17

16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ญ.ศราภรณ์ พิชัยรัตน์ (เพลง)   ทรงวิทย์ศึกษา(สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 3

2.ด.ญ.ศิรินทรารัตน กังสัมฤทธิ์ (น้ำอุ่น)   โสมาภานุสสรณ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 71

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประเภท นักเรียนทั่วไป

3.ด.ญ.ธัญวรัตน์ บุญถนอม (เกรซ)  เซนต์เทเรซา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประเภท นักเรียนทั่วไป ลำดับที่ 4

4.ด.ญ.พิมพ์ญาดา พุกรักษา (ซีซี)  พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประเภท นักเรียนทั่วไป ลำดับที่ 82

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ EP ตัวจริง

5.ด.ญ.พิชญาวี นิลกิจ (แอร์)    อินเตอร์คิด (เด็กสากลนิมิตใหม่) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ EP ตัวจริง ลำดับ 7

6.ด.ญ.วรดา นาบุญพัฒนา  (ดา)   เอกบูรพา วิเทศศึกษา  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ EP ตัวจริง ลำดับ 10

7.ด.ช.ดรันต์ ศรียารันต์ (ฌาม)  เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ EP ตัวจริง ลำดับ 27

8.ด.ญ.ปัทมาพร ชั้นศิริ (หลิน)   เด็กสากลนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ EP ตัวจริง ลำดับ 37

9.ด.ญ. ธัญชนก ดาราเย็น (โอปอล)  ทรงวิทย์ศึกษา  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ EP ตัวสำรอง ลำดับ 5

10.ด.ญ.ศิรินทรารัตน กังสัมฤทธิ์  (น้ำอุ่น)  โสมาภานุสสรณ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ EP ตัวสำรอง ลำดับ 16

11.ด.ช.ปรวัฒน์ บุญธราทิพย์ (ซานต้า)  สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษ EP ตัวสำรอง ลำดับ 78

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตัวจริง

12.ด.ช.กันตณัฐ โยธามาตย์ (เอิร์ก)   ขุมทองวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตัวจริง ลำดับ 27

13.ด.ญ.นันท์นภัส อักษรถึง (ทับทิม)   ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)     เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตัวจริง ลำดับ 48

14.ด.ช.ณภัทร กนกพลอยถาวร (ไฟนอล)  ภูมิสมิทธ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตัวสำรอง ลำดับ 5

15.ด.ญ.ธัญวรัตน์ บุญถนอม (เกรซ) เซนต์เทเรซา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตัวสำรอง ลำดับ 92

16.ด.ญ.ศราภรณ์ พิชัยรัตน์ (เพลง)    ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)    เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตัวสำรอง ลำดับ 206

17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องพิเศษ EP

1.ด.ช.วัชรพัฒน์ ภัทร์ธนัทพงศ์ (โฟกัส)   สารสาสน์วิเทศมีนบุรี (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องพิเศษ EP 3340059  ลำดับ 41

2.ด.ญ.กรภัทร์ ดีศิริ (ปันปัน)   สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องพิเศษ EP 3340123 ลำดับ 29

3.ด.ช.นภัสรพี เนตรประเสริฐ (รพี)   สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องพิเศษ EP 3340130 ลำดับ 21

18 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นักเรียนทั่วไป(นักเรียนในเขตพื้นที่รวมกับนักเรียนนอกเขต)

1.ด.ช.ศุภฤกษ์ ประชิดเขตต์ (ต้นกล้า)   ไผทอุดมศึกษา    โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นักเรียนทั่วไป(นักเรียนในเขตพื้นที่รวมกับนักเรียนนอกเขต) ลำดับที่ 52

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภท:นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

2.ด.ญ ณัฏฐ์วรดี ศิริกุลกมลฉัตร (เรดาร์)    ประชานิเวศน์   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภท:นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษ EP 

3.ด.ญ นีระชา มีนะกนิษฐ์ (พิงค์) แสงโสม (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษ EP สำรองลำดับ 86

4.ด.ญ.ณิชา รัตนจรัสกุล  (ณิช)   บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดลาดพร้าว (สาขาหลักสี่บางเขน)    โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษ EP สำรองลำดับ 146

5.ด.ญ พิมพ์นารา สุประดิษฐ์ (บริ๊งค์)  อรรถมิตร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)    โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษ EP สำรองลำดับ 305

6.ด.ญ ณัฏฐ์วรดี ศิริกุลกมลฉัตร (เรดาร์)   ประชานิเวศน์  (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)    โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษ EP สำรองลำดับ 328

7.ด.ช.พีรฉัตร บุญยืน (เอิร์ธ)   อมาตยกุล  (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษ EP สำรองลำดับ 335

8.ด.ญ.รังสิญา ลือกำลัง (ปก)  ประชานิเวศน์  (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษ EP สำรองลำดับ 336

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ MSEP 

9.ด.ญ สุทัศนีวรรณ อุดมลาภประสิทธ์ (ปูน)   สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ MSEP สำรองลำดับ 56

รงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ESC

10.ด.ญ พัทธนันท์ ช่อมะลิ   (บัว)   ประชานิเวศน์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ESC สำรองลำดับ 20

19  โรงเรียนสารวิทยา ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ช.ชยังกูร เข็มศรี (กานต์) ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนสารวิทยา ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

2.ด.ช.อภิชาติ โชติเกียรติ (มิว) บางบัว  (สาขาหลักสี่บางเขน) โรงเรียนสารวิทยา ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

3.ด.ช.อัครินทร์ ยิ่งยงวัฒนากุล (ออกัส)  เซนต์ฟรัง ซีสเซเวียร์ (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

4.ด.ช.ณัฐวงศ์ หลำสะ (ฟิวเจอร์)  กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

5.ด.ญ.กุลจิรา เสือพันธุ์เจริญ (เอย)  ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

6.ด.ญ.สุชัญญา กลั่นคำ (ฝ้าย)  บ้านคลองบัว เอี่ยมแสงโรจน์ (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

7.ด.ญ.สุชานันท์ ชุมทอง (นีน่า)  ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

8.ด.ช.ภูธิป เกตุศิริ (ชิว)  ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

9.ด.ช.พชรกร จันทร์ศรีสุริยวงศ์ (ตะวัน)  พระมารดากิจจานุเคราะห์ (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

10.ด.ญ.ณัฐญาดา ศิริวงศ์ไพศาล (หยก) ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

11.ด.ญ.สิริยาภรณ์ รุณดิษฐ์ (นิ้ง) โชคชัยรังสิต (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนสารวิทยา ประเภททั่วไป

 โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ MEP

12.ด.ญ.กำไลหยก ขาวสะอาด (หยก) ไผทอุกมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ MEP

13.ด.ช.พงษ์ระพี ศิริวัชรกุล (อิก) ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาหลักสี่บางเขน) โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ MEP

14.ด.ช พีรพัฒน์ ทิพยสมเดช  (โอม)   สตรีวรนาถบางเขน (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ MEP

15.ด.ญ.ณัฐณิชา มานะนาวิกผล  (ยีสต์)  สตรีวรนาถบางเขน (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ MEP สำรองลำดับ 6

โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 

16.ด.ญ.กัญญ์วรา จันทะวงศา (ไอซ์)   เพชรราวุธ (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

17.ด.ญ.แพรวา ไกรนุช (ดรีม)    เพชราวุธวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)      โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

18.ด.ช.กฤติณ ยวนใจ (อัณณ์)   ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

19.ด.ญ.ชมพูพันธ์ทิพย์ ม้าทองคำกุล (โอปอ)   ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาหลักสี่บางเขน)    โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

20.ด.ช.นัฐนันท์ จินดานนท์ (นัน)   สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

21.ด.ช.ภูวิศ วาทะงาม (โซดา)    รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

22.ด.ช.กันตินันท์ แก้วเงิน (นาวิน)   ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

20  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ช.ภูมิพัฒน์ อึ้งศิริพาณิชกุล (ภูมิ) ฤทธิยะวรรณาลัย  (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

2.ด.ช.ก้องกวิน ยอดวัน (ตัน) ผ่องสุวรรณ (สาขาหลักสี่บางเขน)    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

3.ด.ญ.จิราพัชร พะกะยะ (อิง) ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

4.ด.ช.พิชญะ พิจารณ์ (ก่อสร้าง)  ปราโมทวิทยารามอินทรา  (สาขาหลักสี่บางเขน)     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

5.ด.ญ.เกณิกา บุญก่อสร้าง (เลม่อน) ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

6.ด.ช.สุเมธ โหราศาสตร์  (อั่งเปา)  พระวิสุทธิวงศ์ (สาขาหลักสี่บางเขน)   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted)

7.ด.ญ.นภัสภรณ์ บุญเรือง (ใบเฟิร์น)  ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขา หลักสี่บางเขน)   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted)

8.ด.ญ.กชพรรณ คงสมบูรณ์ (ปอนด์) ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขา หลักสี่บางเขน)     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted)

9.ด.ช.รัฐฟ้า อร่ามพจมาน (เติง) ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขา หลักสี่บางเขน)      โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted)

10.ด.ญ.ฑิฆัมพร วงศ์ชอุ่ม (พรีม) ฤทธิยะวรรณลัย (สาขา หลักสี่บางเขน)      โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (เตรียมทหาร)

11.ด.ช.พิชญุตม์ พิชญเกสร (ภูมิ)  สารสาสน์วิเทศน์สายไหม (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (เตรียมทหาร)

12.ด.ช.กรวัตร ศรีมุข (ไบรท) ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (เตรียมทหาร)

21 โรงเรียนราชวินิตบางเขน หลักสูตร Talented Class Program Intensive Science-Math Program

1.ด.ญ ภาวิตา แก้วมณี (ก้านแก้ว) บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนราชวินิตบางเขน หลักสูตร Talented Class Program Intensive Science-Math Program

2.ด.ญ. ภัสสร จารุบุตร (น้ำฟ้า)   เล็กโกเมศอนุสร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   โรงเรียนราชวินิตบางเขน หลักสูตร Talented Class Program Intensive Science-Math Program

โรงเรียนราชวินิตบางเขน หลักสูตร Talented Class Program Intensive English Program

3.ด.ญ ศศิธร ตู้วงษา (เจล)   การเคหะท่าทราย (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนราชวินิตบางเขน หลักสูตร Talented Class Program Intensive English Program

22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ช พรภวิษย์ สายศิลป์ (ปลื้ม) พระหฤทัยนนทบุรี  (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

2.ด.ช.ศราวุธ ไชยราช (Time)  พระหฤทัยนนทบุรี  (สาขาหลักสี่บางเขน)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประเภท นักเรียนทั่วไป

3.ด.ญ ชัญญานุช นนท์พนาผล (ใบพูล)  สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประเภท นักเรียนทั่วไป

4.ด.ญ.ธนสร วิศาลวณิชธัญ (โบนัส)  ไผทอุดมศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน )  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประเภท นักเรียนทั่วไป

5.ด.ช.ก้องภพ ธรรมปราณี (เจมส์) สารสาสน์วิทศราชพฤกษ์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประเภท นักเรียนทั่วไป

6.ด.ช นิธิศ มังคลสุต (เป็ปเปอร์)   อนุราชประสิทธิ์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประเภท นักเรียนทั่วไป

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. SM

7.ด.ญ ศณิษา จิตรีงาม (เนม)   ปัญจทรัพย์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. SM

8.ด.ช.คุณากร รอดบุญธรรม (บีเวอร์)   ธนินทรวิทยา (สาขาหลักสี่บางเขน)   สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. SM

9.ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ สุนทรวิภาต (พูห์)    พิชญศึกษา (สาขาหลักสี่บางเขน)   สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. SM สำรองลำดับ 4

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โครงการภาคภาษาอังกฤษ (MEP)

10.ด.ช จิรัฎฐ์ อัศวสุนทรกุล (อะตอม)   พิชญศึกษา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โครงการภาคภาษาอังกฤษ (MEP)

23 โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ประเภท สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนทั่วไป

1.ด.ช.ภูษณะ ซะมะ (ตาต้า)    เซนต์เทเรซ่า (สาขาแฟชั่น)  โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ประเภท สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนทั่วไป

2.ด.ญ.ปณิชา กาบบัวลอย (ปูนา)   อรรถญาสาธิต (สาขาแฟชั่น)  โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ประเภท สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนทั่วไป

24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ช.ดากฤช พิชิตผจงกิจ (บีม)   โรงเรียนบรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี (สาขาสระบุรี)   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

2.ด.ช.ภัทรพล วรเลิศธนานันท์ (มาร์ค)   ทรงวิทย์ศึกษา  (สาขาแฟชั่น)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

3.ด.ช.ธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ์ (กึ้ง)   ทรงวิทย์ศึกษา  (สาขาแฟชั่น)   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

25 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

1.ด.ญ วรังคณา จำปานุ้ย (ข้าวฟ่าง)   การัญศึกษา (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

2.ด.ญ ปุณยภา ทวีคูณ (เต็ม)   การัญศึกษา (สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)  โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

26 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ประเภทนักเรียนทั่วไป

1.ด.ญ นีระชา มีนะกนิษฐ์ (พิงค์)   แสงโสม (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ประเภทนักเรียนทั่วไป  ลำดับที่ 5

27 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

1.ด.ช.เจตนิพัทธ์ ค่าภู (ปิงปอง)   วัดคู้บอน (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

2.ด.ญ.กานต์ธิดา จิระสิริประไพ (ใบเฟิร์น)   มีนบุรีศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

3.ด.ช.รพีภัทร พลแพงภา (ซาหริ่ม)   ประชาราษฎร์อุปถัมภ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำรองลำดับที่ 1

28 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

1.ด.ญ.นันท์นภัส อักษรถึง (ทับทิม)   ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

29 โรงเรียนสตรีวิทยา (ราชดำเนิน)

1.ด.ญ.นันท์นภัส อักษรถึง (ทับทิม)   ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

หากรายชื่อไม่ครบ กรุณาแจ้งที่สาขา เพื่ออัพเดทข้อมูลให้ครับ

อาจารย์ณัฐชัย ศิริทัศนกุล

ประธานผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย

รียนพิเศษ สอนสด ทุกสาขา โดยอาจารย์จริง จบวุฒิสายตรง ไม่มีนิสิต ไม่มีนักศึกษา

ผลงานเด่น KDC ป.6สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา2560

รายชื่อนักเรียน ป.6 ที่เรียนกวดวิชากับ KDC ทุกสาขา  เม.ย. 2559 ถึง มี.ค.60

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย ทุกสาขา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช2) 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน มัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  ห้องโครงการพิเศษ

1ด.ญ.รุ่งไพลิน เพ็งมาก (ไนน์) รร.จารุวรรณ สาขาบางเขน

2.ด.ญ.ธัญพิชชา  ธรรมชาติ (ไนซ์) รร.ทับทอง สาขาแฟชั่น

  หลักสูตรปกติ

1.ด.ช.พิชชากร เจตนชัย (อาร์ม) รร.โชคชัยรังสิต    สาขาบางเขน

2.ด.ช.จิรภัทร อ่ำแจ้ง (แตงไทย) รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตสาขาแฟชั่น,เดอะมอลล์

3.ด.ช.ก้องภพ ไพเราะ (มะขาม) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน

4.ด.ช.ศุภณัฐ ราชพัฒน์ (นนท์) รร.เพชราวุธวิทยา   สาขาบางเขน

5.ด.ช.ณัฐคณิน กันเกตุ (ไดร์ฟ) รร.อรรถมิตร   สาขาบางเขน

6.ด.ช.กันตณัฐ จุลละทรัพย์ (จ็อบ) รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก  สาขาบางเขน

7.ด.ญ.ธนันณัฎฐ กลั่นกลิ่น (พรีม) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน

8.ด.ญ.นรารัฏฐ์  สุนทรพะลิน (เกรซ) รร.แสงโสม สาขาเดอะมอลล์

9.ด.ช.กฤษณ์ฏฐ์ สกุลวิวรรธน์ (บอม) รร.ธัญวิทย์   สาขาบางเขน

10.ด.ญ.ธัญญสรณ์ มุนินทร์นิมิตต์ (น้อด) รร.แสงโสม  สาขาเดอะมอลล์

11.ด.ช.ตฤน ไทยจันทรารักษ์ (ข้าวตู) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา  สาขาบางเขน

12.ด.ช.ปพน ภู่งาม (เกริก) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาบางเขน

13.ด.ญ.จิราสมนต์  นวนศรีอ่อน (มุก) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน

14.ด.ญ. สรศมน มีภาษี (มีน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง  สาขาเดอะมอลล์

15.ด.ช.ณภัทร เกษมสุวรรณ (ออกัส) รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สาขาแฟชั่น

 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

 หลักสูตร สามัญ

1.ด.ญ.วรินทร ฉัตรบูรพาชัย (อันดา) รร.โชคชัย  สาขาแฟชั่น

2.ด.ช.ก้องภพ ไพเราะ (มะขาม) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาบางเขน

3.ด.ญ.ญาณภัทร ศักดี (ตาต้า) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

4.ด.ญ. สรศมน มีภาษี (มีน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง  สาขาเดอะมอลล์

5.ด.ช.พิชชากร เจตนชัย (อาร์ม) รร.โชคชัยรังสิต  สาขาบางเขน

6.ด.ญ.สุวัฒนา ดลขุนทด (ฟ้า) รร.เฟื่องฟ้าวิทยา  สาขาแฟชั่น

7.ด.ช.พรรษชลธร เพียรทรัพย์ (พัตเตอร์) รร.กสินธรเซนต์ปีเตอร์   สาขาเดอะมอลล์

8.ด.ญ.วรัทยา ประจำแท่น (ทอฝัน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา  สาขาบางเขน

9.ด.ช.สุรพิชญ์  ฤทธิทิศ (พร็อมพ์) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน

10.ด.ช.จิรภัทร อ่ำแจ้ง (แตงไทย) รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต  สาขาแฟชั่,เดอะมอลล์

 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย

 หลักสูตร สามัญ

1.ด.ช.สุรพิชญ์  ฤทธิทิศ (พร็อมพ์) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

2.ด.ช.ก้องภพ ไพเราะ (มะขาม) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาบางเขน

3.ด.ญ.ธัญญสรณ์ มุนินทร์นิมิตต์ (น้อด) รร.แสงโสม   สาขาเดอะมอลล์

4.ด.ช พีรพัฒน์ ปานเจริญ (พี) รร.เซนต์ดอมินิก   สาขาเดอะมอลล์

5.ด.ญ.นรารัฏฐ์  สุนทรพะลิน (เกรซ) รร.แสงโสม  สาขาเดอะมอลล์

6.ด.ช.คุณัชญ์  ลิ้มเจริญ (ใครซน)  สาขาแฟชั่น

 หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ ESC

1.ด.ช.พิชชากร เจตนชัย (อาร์ม) รร.โชคชัยรังสิต   สาขาบางเขน

  หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ MSEP

1.ด.ญ.พชรพร พักโพธิ์เย็น (แพรไหม) รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาบางเขน

  หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ EP

1.ด.ช.ณปุน จวงจันทร์เพ็ญ (ปั๊น) รร.รามคำแหงแอ๊ดเว้นท์  สาขาแฟชั่น

 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน บดินทรเดชา 2

 หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ EP

1.ด.ช.ณภัทร เนืองเศรฐพงศ์ (พีท) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ สาขาแฟชั่น

2.ด.ญ.ฐานิดา ปรีชานนท์ (นิด้า) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาแฟชั่น

3.ด.ญ.ชาลิสา พงษ์วัชรารักษ์ (ซีน) รร.เลิศหล้า  สาขาแฟชั่น

4.ด.ช.อิทธิกร พรชัยพิมลพันธ์ (ออมสิน) รร.เซนต์ดอมินิก  สาขาแฟชั่น

หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ คณิต- วิทย์

1.ด.ช.อลงกต ติยศิวาพร (นายท์) รร.โสมาภาพัฒนา  สาขาแฟชั่น

2.ด.ญ.ปภาวรินท์ เรืองมานะกิจ (น้ำหวาน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา   สาขาแฟชั่น

3.ด.ญ.นัชชา  นามวงศ์( เจนนี่) รร.โสมาภาพัฒนา  สาขาแฟชั่น

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ญ.ปริตา  นิ่มไศละ (อุ๊งอิ๊ง) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา  สาขาบางเขน

2.ด.ญ.ณัฐณิชา  เนาวรัตน์กูลชัย (พาย) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์  สาขาแฟชั่น

3.ด.ญ.สิริบูล อริยะทัศ (ปันปัน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา    สาขาแฟชั่น

4.ด.ญ.ซันญ่า นุชพงษ์ (ซัน) รร.ไทยนิยมสงเคราะห์    สาขาแฟชั่น

5.ด.ญ.อรปรียา เพียรดี (อร) รร.สารสาสน์นิมิตใหม่   สาขาแฟชั่น

6.ด.ญ.ชาลิสา บุญสิงห์ (แพร์) รร.โชคชัยครูเกียว    สาขาแฟชั่น

7.ด.ญ.ภัคธีมา พงษ์พานิช (เรมี่)รร. เบญจมินทร์  สาขาแฟชั่น

8.ด.ญ.ณิชาภัทร รุจิวัตร์ (ไออุ่น) รร.พระมารดานิจจานุเคราห์  สาขาแฟชั่น

9.ด.ญ.ฐิติกาญจน์  นาราช (นอร์ธ) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน

 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

หลักสูตร ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

1.ด.ญ.โพชฌา   เตปัญญา (แพร) รร.เทพเสนานุสรณ์   สาขาแฟชั่น

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ญ.เหมือนฝัน   จันทร์แจ้ง (แสตมป์)รร.เทพเสนานุสรณ์   สาขาแฟชั่น

 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )

หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

1.ด.ช.ณธรรศ สาสุนันท์ (กระหม่อม) รร.โสมาภานุสสรณ์ สาขาแฟชั่น

หลักสูตร ห้องพิเศษวิทย์ – คณิตและเทคโนโลยี

1.ด.ญ.ณัฏฐณิชา  พงศ์ศุภะมงคล (แตงกวา) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์   สาขาแฟชั่น

2.ด.ญ.ธัญธรณ์  ฉันท์พุทธิเวท (น้ำหวาน) รร.โสมาภาพัฒนา   สาขาแฟชั่น

3.ด.ญ.ปาณิสรา ดำเกิงหิรัญ (ข้าวตัง) รร.โสมาภาพัฒนา    สาขาแฟชั่น

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ญ.สุวัฒนา ดลขุนทด (ฟ้า) รร.เฟื่องฟ้าวิทยา   สาขาแฟชั่น

2.ด.ญ.เคียงชนก ชอง (จัสมิน) รร.สาธิตพัฒนา   สาขาแฟชั่น

3.ด.ญ.ฐิตารีย์  จันทร์จรูญพงษ์ (กัสแตง) รร.เลิศหล้า   สาขาแฟชั่น

4.ด.ช.กฤติน เรืองฉิม (เอ๊นท์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา   สาขาแฟชั่น

5.ด.ช.ภูเบศ กิตติปิยกุล (เจเจ) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์   สาขาแฟชั่น

6.ด.ญ.สุธาธิณี  กาญกระสัง (ติตัส) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาแฟชั่น

7.ด.ญ.ณัฐกฤตา ศรีดวงแก้ว (มิ้นนี่) รร.สารสาสน์พิทยา  สาขาบางเขน

 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน หอวัง

หลักสูตร Gifted

1.ด.ญ.ธารธรรม ฉันทอุไร (ธาร) รร.เซนต์ฟรัง ซีสเซเวียร์  สาขาบางเขน

2.ด.ญ.มิลินดา  วิรุฬห์ศรี (มินท์) รร.อรรถมิตร    สาขาบางเขน

3.ด.ญ.ธันย์สุตา  วงษ์พินิจ (ปังย่า) รร.แสงโสม  สาขาเดอะมอลล์

4.ด.ญ. สรศมน มีภาษี (มีน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง    สาขาเดอะมอลล์

5.ด.ญ.กชพร  สุ่มขำ(พั้นช์) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน

6.ด.ช.อานุภาพ  คันธธาศิริ (ปุ้งกี๋) รร.อรรถมิตร   สาขาบางเขน

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ญ.ธมนวรรณ  เกษประสาร (ใบตอง) รร.ทับทอง   สาขาบางเขน

2.ด.ญ.ศรสวรรค์ เมธาคุณวุฒิ (เอมี่) รร.อรรถมิตร    สาขาบางเขน

3.ด.ช.ธนัช โรจานุวงศ์ (นัท) รร.แสงโสม สาขาเดอะมอลล์

4.ด.ญ.กัญญ์วรา ฉัตรจารุเดช (เนเน่) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาบางเขน

5.ด.ช.อูริ เจริญผล(อูริ) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์    สาขาบางเขน

6.ด.ช. รัญชน์  ทัศราช (ไทนี่) รร.ประชานิเวศน์    สาขาเดอะมอลล์

7.ด.ญ.ศศิชา แม้นจริง (กูเกิ้ล) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน

8.ด.ช.ปิยบุตร เชื้อทอง (ปาล์ม) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน

9.ด.ญ ประภานิษฐ์ วรกิจเจริญผล (เนเน่) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  สาขาเดอะมอลล์

10.ด.ญ กัญญาภัค จันทรไกรทอง(นีน่า) รร.สตรีวรนาถบางเขน  สาขาเดอะมอลล์

11.ด.ช.อินทรัต วัชรโยธิน (นิก) รร.เซนต์จอห์น   สาขาบางเขน

12.ด.ญ สุกัลยา เฉลียวจิตวณิช (จูน) รร.สตรีวรนาถบางเขน   สาขาเดอะมอลล์

13.ด.ญ.พุดพิชญา หิรัญประดิษฐกุล (แก้มแหม่ม) รร.อรรถมิตร  สาขาแฟชั่น

14.ด.ช ณัฐวุฒิ สังข์ธรรม (เอ็ม) รร.ธัชรินทร์วิทยาบางเขน   สาขาเดอะมอลล์

15.ด.ช อรุษ เกษรศิริ (ปาย) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาเดอะมอลล์

16.ด.ญ.ชัญญา ไพรศรี (ออม) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน

17.ด.ช ณัชดนัย เนียมหอม (ณัช) รร.อรรถมิตร สาขาเดอะมอลล์

18.ด.ช.สุภณพัฒน์ เกิดวาจา (บีม) ร.ร.อรรถมิตร สาขาแฟชั่น

19.ด.ช.ปฐวี อินทรสกุล (ดูว) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน

20.ด.ญ ศศิกานต์ เรืองฉาย (ตอง) รร.ชลประทาน  สาขาเดอะมอลล์

21.ด.ญ.ปารชญา  แสงจันทร์ (เม) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

22.ด.ญ นัทธมน โปสรักขกะ (อ้อ) รร.ประชานิเวศน์  สาขาเดอะมอลล์

23.ด.ช.ฐิติกร เฮงสุนทร (มิกซ์) รร.ธัญวิทย์  สาขาบางเขน

24.ด.ญ.ภริตพร ศุภบุญ (เฟรน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา   สาขาบางเขน

25.ด.ญ ญาตาวี พงษ์พันธุ์ (บีม) รร.ชลประทาน  สาขาเดอะมอลล์

26.ด.ช พงศ์สิริ ทิมแจ้ง (ทาโร่) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาเดอะมอลล์

27.ด.ญ.พัฒนิดา จารุประวิทย์ (ข้าวขวัญ) รร.แสงโสม  สาขาเดอะมอลล์

28.ด.ญ.ภรภัทร หลิวสกุล(เวฟ) รร.สาธิตเกษร สาขาเดอะมอลล์

29.ด.ญ.รมย์รัมภา วีรธันยวัชร์ (โอปอล) รร.ซางตากรูสคอนแวน  สาขาบางเขน

30ด.ญ. ฉันชนก พันธุ์เอก (หนุน) รร.พระหฤทัยนนทบุรี  สาขาบางเขน

31.ด.ญ.อริญชย์  โสมวิภาต (เพลง) รร.สิริเทพ  สาขาแฟชั่น

32.ด.ญ.โรมิกา  จันทสาร (แชร์) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย   สาขาบางเขน

33.ด.ญ.เขมิพัชร์  เขมาภิรักษ์ (แพร) รร.แสงโสม สาขาเดอะมอลล์

34.ด.ช.กีรติ สายวัน (ไอซ์) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาบางเขน

35.ด.ญ ดลธนพร เทียนทอง (กอบัว) รร.พิพัฒนา ( สุขุมวิท 64 ) สาขาเดอะมอลล์

36.ด.ช.วรเมธ เตชะเสน ( นิว) รร.ไผทอุดมศึกษา    สาขาเดอะมอลล์

37.ด.ญ.สรศมน มีภาษี (มีน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง  สาขาเดอะมอลล์

38.ด.ญ.ธันย์สุตา วงษ์พินิจ (ปังย่า) รร.แสงโสม สาขาเดอะมอลล์

39ด.ช.หลักทรัพย์  ยิ่งยวด (เจแปน) รร.แสงโสม   สาขาเดอะมอลล์

40.ด.ญ.ณัฐิดา  กายเบญจงาม (เรดาร์) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

41.ด.ช.ศุทธิกร คุณทวีโชติ (จัสโก้) รร.วัดหลักสี่  สาขาบางเขน

42.ด.ช.ภคิน สังข์นุช (มังกร) รร.สีวลี  สาขาบางเขน

43.ด.ญ กันต์ฤทัย สุทธมนัสวงษ์ (ออม) รร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก   สาขาเดอะมอลล์

44.ด.ญ.พิชญธิดา เทพมาลี (พรีม) รร.สารสาสน์วิเทศคลองหลวง   สาขาบางเขน

45.ด.ช ธัญพิสิษฐ์ ไชยพานิชย์ (ก๊ากก้า) รร.แสงโสม   สาขาเดอะมอลล์

46.ด.ช.ณภัทร  เกษมสุวรรณ (ออกัส) รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต   สาขาแฟชั่น

47.ด.ช.อิทธิกร ทากูล( กังฟู) รร.เลิศหล้า  สาขาแฟชั่น

48.ด.ญ.ทักษพร กอมณี (บิวตี้) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาบางเขน

49.ด.ช.ภูวนันท์ เดชพงษ์ (ปันปัน) รร.สวนอักษร   สาขาบางเขน

50.ด.ช.ธนกฤต รัตนอำนวยศิริ (ตุลกันย์) รร.สวนอักษร  สาขาบางเขน

51.ด.ญ.จิราสมนต์  นวนศรีอ่อน (มุก) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาบางเขน

52.ด.ช. สิรวิชญ์ ทิพย์สุวรรณ   สาขาเดอะมอลล์

 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

หลักสูตร lntensive English Program

1.ด.ญ.ปัณฑิกา เผือกขาว  (ปิ่น) รร.พระหฤทัยดอนเมือง  สาขาบางเขน

2.ด.ญ.ธันยา  อรรถชิตวาทิน (แตงโม) รร.พิชญศึกษา  สาขาบางเขน

3.ด.ช.ธนกฤต เณรรอด (มอลท) รร.สวนอักษร สาขาบางเขน

หลักสูตร lntensive  Program

1.ด.ช.กันตณัฐ  จุลละทรัพย์ (จ็อบ) รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก  สาขาบางเขน

2.ด.ญ.ณัฐิดา กายเบญจงาม (เรดาร์) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ

1.ด.ช.จิรภัทร  อ่ำแจ้ง (แตงไทย) รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สาขาแฟชั่น

 

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียน สตรีวิทยา 2

หลักสูตร EP

1.ด.ช.ศิวัช โกกิลกนิษฐ (พี พี) รร.ประชานิเวศน์ สาขาแฟชั่น

2.ด.ญ.ณัฐกฤตา  ศรีชัยกูล (เกรซ) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สาขาแฟชั่น

3.ด.ญ.ดลลชา ภูก๊ก(เอ๋ย) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน

4.ด.ญ.ชญานิษฐ์ นวลน้อม (พั้นซ์) รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่น(ตัวสำรอง)

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ญ.กนกณัฐ โทนประยูร (ต้นข้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา  สาขาแฟชั่น

2.ด.ช นัทธี ชิ้นพัฒนกุล (อุลตร้า) รร.อรรถมิตร  สาขาเดอะมอลล์

3.ด.ช.เจษฎาภรณ์ ฉัตรชยานนท์ (บอลลูน) รร.เพชรถนอม  สาขาแฟชั่น

4.ด.ญ.สุภัชชา เดชบำรุง(ลีน่า) รร.โชคชัยลาดพร้าว  สาขาแฟชั่น

5.ด.ญ.อทิตยา  บุรณศิริ (ตูน) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์  สาขาแฟชั่น

6.ด.ญ.รักษิตา เวสสบุตร (ฝ้าย) รร.อุดมศึกษา  สาขาแฟชั่น

7.ด.ญ.พิมพ์บุญ  จิยิพงศ์ (ใบพูล) รร.สารสาร์ทวิเทศสายไหม  สาขาบางเขน

8.ด.ญ.มิตรสินี  ศรีอัครลาภ (มินนี่) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์  สาขาแฟชั่น

9.ด.ช.ณิชกุล  จารุกุรุพินท์ (อิ๊งค์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์  สาขาแฟชั่น

10.ด.ญ.ชนมน  ชัยรัตนศิลป์ (ผักหวาน) รร.แช่มเสริม  สาขาแฟชั่น

11.ด.ญ.กชกร  มณเทียร (อิงอิง) รร.เลิศหล้า   สาขาแฟชั่น

12.ด.ญ.อนันตญา นทีธาร (เน็น) รร.อุดมศึกษา   สาขาแฟชั่น

13.ด.ช.รชต ดวงจันทร์ (ไนท์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาแฟชั่น

14.ด.ญ.สรุตา  เหมือนมาตย์ (แบ่งบัน) รร.ปิยะพงศ์วิทยา  สาขาเดอะมอลล์

15.ด.ญ.เนวิกา ดนูนาถ (เนเน่) รร.โชคชัยลาดพร้าว   สาขาบางเขน

16.ด.ช.ฉัตรดนัย  พาดี (ธาม) รร.อรรถมิตร   สาขาแฟชั่น

17.ด.ช. คุณากร ตันติธรรมานันท์ (ไตเติ้ล) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์   สาขาแฟชั่น

ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต

1.ด.ช.สิทธวีร์ เสรีเจริญวณิช (เฟิร์ส) รร.ปิยะพงษ์วิทยา สาขาบางเขน

2.ด.ญ.วรินทร ฉัตรบูรพาชัย (อันดา) รร.โชคชัย สาขาแฟชั่น

3.ด.ช.ณิชกุล จารุกุรุพินท์ (อิ๊งค์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ สาขาแฟชั่น

 

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ญ.ทัศนีย์  ทศสำราญ (จ๋า) รร.สุทธิสะอาด สาขาแฟชั่น

2.ด.ญ.พรชนก พรมบุตร (อั้ม) รร.ขุมทองวิทยา สาขาแฟชั่น

3.ด.ช.แทนไท  อุไรพันธ์ (ไผ่) รร.วัดแสนสุข  สาขาแฟชั่น

4.ด.ช.ธนกฤต  สัจจะเวทะ (ซัน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สาขาแฟชั่น

5.ด.ช.ภูภิภัทร สง่าทรัพย์ (ภู) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สาขาแฟชั่น

 

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ช.เตชินท์ ติยะพรัญชัย (ป้อ) รร.เฟื่องฟ้าวิทยา  สาขาแฟชั่น

2.ด.ญ.พัชชา หรรษกุล (ฝันฝัน) รร.โชคชัยรังสิ สาขาบางเขน

3.ด.ช.ธีรัตน์ เพาธทัต (ทีเจ) รร.ไผทอุดมศึกษาสาขาเดอะมอลล์

4.ด.ช.รัชชานนท์ อุบลม่วง (นนท์) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต  สาขาแฟชั่น

หลักสูตร GEP

1.ด.ช.กฤษณ์ฏฐ์ สกุลวิวรรธน์ (บอม) รร.ธัญวิทย์  สาขาบางเขน

2.ด.ช.พงศ์พล  รักประเสริฐสุข (บอม) รร.ธัญวิทย์  สาขาบางเขน

3.ด.ญ.สุวัฒนา ดลขุนทด (ฟ้า) รร.เฟื่องฟ้าวิทยา  สาขาแฟชั่น

4.ด.ช.ภูมิพัธน์ เพาธทัต (บีเจ) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาเดอะมอลล์

หลักสูตร EP

1.ด.ช.ณภัทร  เกษมสุวรรณ (ออกัส) รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สาขาแฟชั่น

 

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ช.คุณัชญ์ ชมภูนิช (โอม) รร.สารสาสน์ราชพฤกษ์  สาขาบางเขน

2.ด.ช.คณสิษฐ์ ชมภูนิช (อาม) รร.สารสาสน์ราชพฤกษ์  สาขาบางเขน

3.ด.ช.ติณณภพ วงศ์ชัยสิริกุล (ติ่มซำ) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาบางเขน

4.ด.ญ.ณัฐกานต์ สิงห์ลอ (ใบบัว) รร.อนุราชประสิทธ์  สาขาเดอะมอลล์

5.ด.ญ.ฐิติพร สุทธิภิรมย์กุล (ใบเตย) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

6.ด.ญ.พชรมน อ้นรุ่ง (ไตเติ้ล) รร.ธนินธรวิทยา  สาขาบางเขน

7.ด.ญ.เขมจิตรา  ต้นมณี (ข้าวปั้น) รร.พระหฤทัยดอนเมือง  สาขาบางเขน

หลักสูตร วิทย์-คณิต SM

1.ด.ญ.ฐิติพร อู่เงิน (มิ้นท์) รร.ธัญวิทย์ สาขาบางเขน

2.ด.ช ภีมพัฒน์ ทองมี (ภีม ) รร.นครนนท์วิทยา  5 ทานสัมฤทธิ์  สาขาเดอะมอลล์

3.ด.ญ.รสกร  ญาณะ (โน้ต) รร.พิชญศึกษา   สาขาบางเขน

4.ด.ญ.กังสดาญ มหจิตรเลิศนันทร์ (เบลล์) รร.พระหฤทัยนนทบุรี  สาขาเดอะมอลล์

หลักสูตร MEP

1.ด.ช.กีรติติ์ ปัญญาคำ (เจท) รร.พระหฤทัยนนทบุรี  สาขาเดอะมอลล์

 

ผลสอบเข้า ม.1โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย

หลักสูตร Gifted

1.ด.ช.ปีย์มนัส  ขันตี (สตางค์) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย   สาขาบางเขน

2.ด.ญ.วรินดา กลิ่นนาค (น้ำอุ่น) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา    สาขาบางเขน

3.ด.ญ.ธนันณัฎฐ  กลั่นกลิ่น (พรีม) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน 

4.ด.ญ.บัวบูชา ผดุงลาภ (ใบบัว) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย   สาขาบางเขน

5.ด.ช.ภิศกร แก้วประดับรัฐ (มุก) รร.ไผทอุดมศึกษา    สาขาบางเขน

 

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

หลักสูตร วิทย์-คณิต

1. ด.ช.ภิศกร แก้วประดับรัฐ (เปรม) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สาขาแฟชั่น

หลักสูตร EP

1.ด.ช.ปภินวิทย์  บุญรัตน์ (พีค) รร.เอกบูรพา  สาขาแฟชั่น

2.ด.ช.ชยภัทร  บุญมาชู (แอนฟิลด์) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สาขาแฟชั่น

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ญ.จิรัสยา  กรีทอง (พิมพ์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์  สาขาแฟชั่น

2.ด.ญ.นิรุชา  นาเมืองรักษ์ (เน็ต) รร.ทรงวิทย์ศึกษา  สาขาแฟชั่น

3.ด.ช.ฐิติ ยศศานติศักดิ์ (เปียว) รร.เซนต์ดอมินิก  สาขาแฟชั่น

4.ด.ช.ชลภูมิ สีหาสุข (โฟกัส) รร.โสมาภา 2   สาขาแฟชั่น

 

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ช.ณปุน  จวงจันทร์เพ็ญ (ปั๊น) รร.รามคำแหงแอ๊ดเว้นท์    สาขาแฟชั่น

 

โรงเรียน โยธินบูรณะ

หลักสูตร SMP

1.ด.ช ณัฐศักดิ์ บุญลือ (ใบบุญ) รร.เปรมประชาวัฒนา   สาขาเดอะมอลล์

2.ด.ช.พลธรรม เพชรรู้แจ้ง (ปรัช) รร.การัญศึกษา   สาขาเดอะมอลล์

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ช.อรรถวิท โสนน้อย (วิน) รร.เซนต์ฟรัง ซีสเซเวียร์  สาขาเดอะมอลล์

2.ด.ช ธนวัฒน์ ยอดปลอบ (เอิร์ธ) รร.ประชานิเวศน์  สาขาเดอะมอลล์

 

โรงเรียน สารวิทยา

หลักสูตรEMP

1.ด.ญ.ศศิชา แม้นจริง (กูเกิ้ล) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

หลักสูตร วิทย์-คณิต

1.ด.ช.ศุทธิกร คุณทวีโชติ (จัสโก้) รร.วัดหลักสี่  สาขาบางเขน

2.ด.ช.ปิยบุตร เชื้อทอง (ปาล์ม) รร.ไผทอุดมศึกษา  สาขาบางเขน

หลักสูตร สามัญ

1.ด.ช ชลชาติ อู่อรุณ (พีช) รร.เสนานิคม สาขาเดอะมอลล์

2.ด.ญ. มลญา สร้อยสูงเนิน (ไอซ์) รร.สตรีวรนาทบางเขน   สาขาบางเขน

3.ด.ญ.จุฑารัตน์ ครจงโก (เบลล์) รร.เพชราวุธวิทยา   สาขาบางเขน

4.ด.ช.ศตวรรษ  ถนัดทาง (ปอนด์) รร.เพชราวุธ   สาขาแฟชั่น

5.ด.ช.ขจรศิริ กองอังกาบ (มดเอ็กซ์) รร.ฤทธิยวรรณลัย สาขาแฟชั่น

6.ด.ญ.กชพร แสนบุญศรี (ออม) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา  สาขาบางเขน

7.ด.ญ มาติกา วนิชยาโกศล  (โบว์) รร.ไผทอุดมศึกษา   สาขาบางเขน

8.ด.ญ.ชนิกานต์ พ่อเพียโคตร (ชมพู่) รร.ไตรรัตนาภิรักษ์  สาขาบางเขน

9.ด.ญ.สิริญาพร ณ นคร (เอรีน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา   สาขาบางเขน

10.ด.ญ.แพรลดา วุฒิวรชัยรุ่ง (แพร) รร.แสงโสม   สาขาบางเขน

11.ด.ญ.ธนพร ตระการเกตุ  (บูม) รร.อุทัยวิทยา สาขาบางเขน

12.ด.ช. วิริทธิ์พล เพ็ชรคุ้ม (โมส) รร.สารสาสวิเทศสายไหม สาขาแฟชั่น

13.ด.ช.พิชญุตม์ สมบูรณ์ (เนม) รร.อมาตยกุล   สาขาบางเขน

 

ผลงานเด่น KDC ป.6 สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียน ป.6 ที่เรียนกวดวิชากับ KDC ทุกสาขา ปี 2558-2559

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย ทุกสาขา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช2) 

 

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รอบแรก สอบได้ 11 คน

1. ด.ช.พรหมพิสุทธิ์ ศรียาภัย (น้องโดม) รร.สาธิตวไลยอลงกรณ์ สาขาบางเขน

2. ด.ช.สิทธิเดช ศิวะยุทธกิจ (น้องตุลย์) รร.พิชญศึกษา สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

3. ด.ช.กิตติพัฒน์ ลิ่มปิยะกรณ์ (น้องตาต้า) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน

4. ด.ญ.คันธนีรา แก้วหัวไทร (น้องโมโมะ) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต สาขาบางเขน

5. ด.ญ.ธาริณี สิทธิสุข (น้องมายด์) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

6. ด.ญ.นันทิภัคค์ หิรัญวิศิษฏ์ (น้องลิลลี่) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

7. ด.ญ.พรรณธร ตติยานุพันธ์วงศ์ (น้องไหม) รร.สองภาษาลาดพร้าว สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

8. ด.ช.วชิรวิทย์ โพธิ์สุวรรณ (น้องไอซ์) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

9. ด.ญ.ณญาดา ปัญญาสิทธิ์ (น้องขิม) รร.พิชญศึกษา สาขาบางเขน

10. ด.ช.พชร นาคปานเอี่ยม (น้องภู) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน

11. ด.ญ.กชพร ดำรงวัฒนกุล (น้องเฟรน) รร.พิชญศึกษา สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

 

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี  สอบได้ 18 คน สอบทั่วไปตัวจริงและสำรอง และ สอบโครงการพิเศษ

หลักสูตร Intensive English Program

1. ด.ญ.มนสิชา ศรวิเศษ (น้องจูน) รร.โชคชัยรังสิต สาขาบางเขน

2. ด.ญ.อัณณ์สิริ เดชาวิชิตเลิศ (น้องซี) รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ สาขาบางเขน

3. ด.ช.ทิวัตถ์ วณิชเวทิน (น้องต้นกล้า) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ญ.เพ็ญทิพย์ พงษ์เสือ (น้องต้นน้ำ) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

5. ด.ช.พชร นาคปานเอี่ยม (น้องภู) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน

6. ด.ญ.ธัญธิญา อินทโน (น้องน้ำผึ้ง) รร.แย้มสอาดรังสิต สาขาบางเขน

7. ด.ช.ฏารัชญ์ จันทมาศ (น้องเบตง) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย สาขาบางเขน

8. ด.ญ.บุญณิตา ตั้งสุนทรธรรม (น้องใบเตย) รร.อรรถมิตร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

9. ด.ญ.พลอยชมพู บุญมี (น้องพลอย) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

10. ด.ญ.สิตานัน จันทร์เต็ม (น้องเพลง) รร.อรรถมิตร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

11. ด.ช.จิรายุส มูลศาสตร์ (น้องเฟอมมี่) รร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก สาขาบางเขน

12. ด.ญ.ธาริณี สิทธิสุข (น้องมายด์) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

13. ด.ช.ธนกร เฮงสุนทร (น้องมาร์ช) รร.ธัญวิทย์ สาขาบางเขน

14. ด.ญ.ลฏาภา คงเจริญชัย (น้องแมงปอ) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สาขาบางเขน

15. ด.ญ.นันทิภัคค์ หิรัญวิศิษฏ์ (น้องลิลลี่) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

16. ด.ญ.นันท์นภัส แสงแก้ว (น้องวาวา) รร.โชคชัยรังสิต สาขาบางเขน

17. ด.ญ.อภิชญา สุภาพ (น้องหมอนอิง) รร.เพชราวุธวิทยา สาขาบางเขน

18. ด.ช.วชิรวิทย์ โพธิ์สุวรรณ (น้องไอซ์) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

 

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว  สอบได้ 54 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.ธนกฤต วัชโรบล (น้องกาฟิวส์) รร.อมาตยกุล สาขาบางเขน

2. ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุขะวัฒนะ (น้องแก้ม) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

3. ด.ญ.ภูริชญา หงศุภรักษ์ (น้องแก้ม) รร.อรรถมิตร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ช.วรพล หวนสุริยา (น้องไกด์) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน

5. ด.ช.หฤษฎ์ นุตคำแหง (น้องข้าวปุ้น) รร.แย้มสอาดลาดพร้าว สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

6. ด.ช.อนพัทย์ ปาณฑะผลิน (น้องจอม) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน 

7. ด.ช.กฤตธนกร ศรีมณฑล (น้องเจ๋ง) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน

8. ด.ช ทามต์ปวิชญ์ ก่อกิจโรจน์ (น้องเจแปน) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

9. ด.ญ.อนัญญา บำรุงศรี (น้องแจน) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

10. ด.ช.ณัฏฐ์ พงษ์สวัสดิ์ (น้องณัฏฐ์) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

11. ด.ญ.ธัญภัส บุญรักษา (น้องดีน่า) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน

12. ด.ช. วรพล ทูลธรรม (น้องแดปเปอร์) รร.ปัญจทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

13. ด.ญ.กณิศา ศุกรสุต (น้องต้นข้าว) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน

14. ด.ช จามิกร กรจรัสกุล (น้องตินติน) รร.อัสสัมชัญประถม สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

15. ด.ญ ศภรณ์ชนก พานิชสมัย (น้องแต๊งกิ้ว)  รร.สตรีวรนาถ บางเขน สาขาบางเขน

16. ด.ช. อริย์ธัช  ศรีหิรัญ (น้องทรี) รร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

17. ด.ช.ชยุตพล แสนสุทธิ์ (น้องท๊อป) รร.ปัญจทรัพย์  สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

18. ด.ช.รชฏ จิตรสัมฤทธิ์ผล (น้องธันวา) รร.ปัญจทรัพย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

19. ด.ช.ธัญธร พงศ์สร้อยเพ็ชร (น้องธาม) รร.อรรถมิตร สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

20. ด.ช.ปัณณ์ กฤษณะภูติ (น้องปัณณ์) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา สาขาบางเขน

21. ด.ญ.บัณฑิตา ชวานิช (น้องฟ้าใส) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา สาขาบางเขน

22. ด.ญ.กชรัตน์ ภู่ฤทธิ์ (น้องน้องมิ้นท์) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

23. ด.ญ. กนกกาญจน์ จันทรา (น้องนาโน) รร.อรรถมิตร สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

24. ด.ช.ฐณะวัฒน์ ณัฐภัทรไพศาล (น้องนาย) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

25. ด.ญ.อัญธิกา  หรุ่นสกุล (น้องเนิร์ส) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

26. ด.ช.คณิน ภูมิใจ (น้องบูธ) รร.อรรถมิตร สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

27. ด.ช ธนา บุญชัย (น้องบูม)  รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

28. ด.ญ.แพรพลอย อนันตเสถ (น้องพลอย) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

29. ด.ญ.อนัญญา วารีย์ (น้องฟ้าใส) รร.ปัญจทรัพย์  สาขาบางเขน

30. ด.ญ.แพรระวี  อินทปัตย์ (น้องพิม) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน

31. ด.ญ.รมิตา นิลจุลกะ (น้องพีช) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาบางเขน

32. ด.ช.แสนยานุภาพ จ่าปะคัง (น้องเพชร)  รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

33. ด.ญ. อรวรรณ มานิมิตร (น้องฟ้า) รร.เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

34. ด.ช.ณฐนน กปิลกาญจน์ (น้องเฟรน) รร.อรรถมิตร สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

35. ด.ช กิตติภพ สมบุญสุข (น้องเฟรม)  รร.อรรถมิตร สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

36. ด.ญ.ชญานิศ กอปรกิตติสุข (น้องมะนาว)  รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

37. ด.ญ.ปารณีย์ ประมุขยศวัจน์ (น้องโมนิก) รร.ปัญจทรัพย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

38. ด.ญ.มนตร์ธิดา  ตรีรัตน์ตระกูล (น้องยิ่น) รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาด สาขาบางเขน

39. ด.ญ.ภัทรินทร์ ดำรงค์สกุล (น้องรัน) รร.ประชานิเวศน์  สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

40. ด.ช.สรวิชญ์ พรสว่างกุล (น้องวิน) รร.อรรถมิตร สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

41. ด.ช.ภาธร สอนไทย (น้องวิว) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

42. ด.ญ.รัญชิดา วัฒนสินธุ์ (น้องหยุ่งยุ้ง)  รร.อรรถมิตร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

43. ด.ช.พิสิษฐ นิยม (น้องออมสิน) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน

44. ด.ช. วชิรวิฎศ์ พินิจนึก บุญธรรม (น้องเอเธนส์) รร.แสงโสม สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

45. ด.ญ.วณัฐพรรณ กล้าดี (น้องเอิงเอย) รร.ชลประทานวิทยา สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

46. ด.ช.รุจิภาส  รัตนคช (น้องโอม) รร.สตรีวรนาถบางเขน สาขาบางเขน

47. ด.ช.พสธร   หาบสา (น้องโอม) รร.สายธรรม สาขาบางเขน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Gifted

1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุขะวัฒนะ (น้องแก้ม) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

2. ด.ญ.คันธนีรา แก้วหัวไทร (น้องโมโมะ) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต สาขาบางเขน

3. ด.ช.พลัฏฐ์ จีระไกรโสธร (น้องพัทธ์)  รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

4. ด.ญ.สุวิชญา โรหิตรัตนะ (น้องฟาง) รร.ชลประทานวิทยา สาขาบางเขน

5. ด.ช.พชร นาคปานเอี่ยม (น้องภู) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน

6. ด.ช.ธนกร เฮงสุนทร (น้องมาร์ช) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี สาขาบางเขน

7. ด.ญ.พิชญาภา แซ่ลิ้ม (น้องหมิงหมิง) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน

 

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  สอบได้  25 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.กุมภาพันธ์ ศรีพลัง (น้องกัปตัน) รร.สุขฤทัย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ญ.นรกมล สมานกสิกรรม (น้องไกด์) รร.โชคชัย ลาดพร้าว สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ช.พุฒิพงศ์ ทวีชาติ (น้องไซโจ) รร.ปราโมชวิทยา รามอินทรา สาขาบางเขน 

4. ด.ญ.ณัฏฐ์ชุดา แสงซื่อชญานันท์ (น้องณิชา) รร.ทรงวิทย์ศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 

5. ด.ช.วงศธร วินทไชย (น้องไตเติ้ล) รร.สายอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์  

6. ด.ญ.ฐิติรัตน์ ต่อเงิน (น้องนิว) รร.โชคชัย ลาดพร้าว  สาขาบางเขน

7. ด.ช.พิชญากร แทนทรัพย์ (น้องนาโน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่  สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

8. ด.ญ.ฐิติรัตน์ ต่อเงิน (น้องนิว) รร.โชคชัย ลาดพร้าว สาขาบางเขน

9. ด.ญ.เบญญาภา ปาลิเอกวุฒิ (น้องเบญจี้) รร.โชคชัย ลาดพร้าว สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

10. ด.ญ.รสริน จุลถาวร (น้องแบม) รร.บุญฤดี สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

11. ด.ญ.พรรณภัทร นันทมงคลชัย (น้องพราว) รร.สารสาสน์วิเทศมีนบุรี สาขาบางเขน

12. ด.ญ.ตรีนุช กุลผอม (น้องพิ้งค์) รร.บ้านบางกะปิ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

13. ด.ญ.ธนิดา  พรสิทธิสุวรรณ (น้องแพรวา) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สาขาบางเขน

14. ด.ญ.ชนัญชิดา รัตนแสงกำจร (น้องฟรองท์) รร.เพ็ญสมิทธ์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

15. ด.ญ.เพชรนารี คำพาที (น้องมีมมี่) รร.คลองกุ่ม สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

16. ด.ช.สุรพิชญ์ สุขแสง (น้องหมีพูห์) รร.โสมาภา4 สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

17. ด.ญ.สุนิสา ผึ่งผดุง (น้องหมูหยอง) รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา สาขาบางเขน

18. ด.ญ.ณ หฤทัย  วงษ์วุฒิพงษ์ (น้องอุ้น) รร.สุขฤทัย  สาขาบางเขน

19. ด.ญ.พัชรดา ดวงสวัสดิ์  รร.โชคชัยครูเกียว ลาดพร้าว สาขาบางเขน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ EP รอบแรก

1. ด.ญ.ณฤฏา หวังวโรดม (น้องคุ้กกี้) รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.นนทพัทธ์ ลีประเสริฐพันธ์ (น้องนีโม่) รร.สันติสุขวิทยา สาขาบางเขน

3. ด.ญ.ภวิรยา  ภู่ระยับ (น้องบุ๋น) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ญ.สิตานัน จันทร์เต็ม (น้องเพลง) รร.อรรถมิตร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

5. ด.ช.ชานน จาติเสถียร (น้องมิ่ง) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

6. ด.ญ.ณพิชญา ภักดียิ่งยง (น้องอุ้ม) รร.เลิศหล้า สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  สอบได้  7 คน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ คณิต-วิทย์, วิทย์

1. ด.ช.สิทธิเดช ศิวะยุทธกิจ (น้องตุลย์) รร.พิชญศึกษา  สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

2. ด.ญ.อัคริมา จงวัฒนาไพศาล (น้องแน๊ตตี้) รร.ชลประทานวิทยา สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

3. ด.ช.วชิรวิทย์ โพธิ์สุวรรณ (น้องไอซ์) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ EP

1. ด.ญ.ญานินดา โล่อธิกุล (น้องปราย) รร.สาธิตพัฒนา สาขาบางเขน/แฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรสามัญ

1. สอบได้ที่ 2 ด.ช.ธนกร เฮงสุนทร (น้องมาร์ช) รร.ธัญวิทย์ สาขาบางเขน

2. ด.ช.วัชรวิชย์ ศรีนรวรรธน์ (น้องเตเต้) รร.สตรีวรนาถบางเขน สาขาบางเขน

3. ด.ญ ณิชกมล สาทถาพร (น้องน้ำหวาน) รร.อนุบาลสามเสน สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  สอบได้  14 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ญ.สมิตา ศรีวะอุไร (น้องการ์ตูน) รร.เฟื่องฟ้าวิทยา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.สรวิชญ์ ถาพร (น้องกีต้าร์) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ช.อัครพงษ์ การย์กมลโรจน์ (น้องจ๊อบ) รร.สารสาสน์สายไหม สาขาบางเขน

4. ด.ญ.จรินธร บูระ (น้องจูเนียร์) รร.แย้มสอาดรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

5. ด.ช.พุฒิภู ดีพร้อม (น้องซีดี) รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

6. ด.ญ.สิริรัตน์ กลึงกระจ่าง (น้องบีม) รร.จิระศาสตร์วิทยา สาขาบางเขน

7. ด.ญ.กัญญณัช  เกษรสมบัติ (น้องฟ้าใส) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาบางเขน

8. ด.ญ.อรวรภา หอมหวล (น้องมีมี่) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

9. ด.ช.ก้องภพ อุบลม่วง (น้องเพชร) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ EP

1. ด.ญ.จรินธร บูระ (น้องจูเนียร์) รร.แย้มสอาดรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.ทิวัตถ์ วณิชเวทิน (น้องต้นกล้า) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ญ.ศุภจิรา มธุรสสุนทร (น้องพลอย) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ GEP

1. ด.ญ.ธัญธิญา อินทโน (น้องน้ำผึ้ง) รร.แย้มสอาดรังสิต สาขาบางเขน

2. ด.ญ.ปุณณภา คำภูแสน (น้องปุณ) รร.สารสาสน์วิเทศคลองหลวง สาขาบางเขน/แฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ญ.ธาริณี สิทธิสุข (น้องมายด์) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  สอบได้  12 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.ณภัทร สุวรรณประทีป (น้องจ๊อบ) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สาขาบางเขน

2. ด.ญ.ชุติปภา เรืองต่อวงศ์ (น้องชู๊ต) รร.พิชญศึกษา สาขาบางเขน

3. ด.ช.ภวัต บางเจริญพรพงค์ (น้องต้นข้าว) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

4. ด.ญ.ณัฏฐศศิ ภิญโญ (น้องป่าน) รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ สาขาบางเขน

5. ด.ช.เอกธิติ ยิ้มเจริญ (น้องโฟกัส) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สาขาบางเขน

6. ด.ญ.ปริชญา นาสำแดง (น้องแอล) รร.ประชาอุทิศ สาขาบางเขน

7. ด.ญ.อภิชญา ธรรมวงษา (น้องเบสท์) รร.อนุราชประสิทธิ์ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

8. ด.ช. ชัยพัทธ์ มหจิตรเลิศนันท์ (น้องแบงค์) รร.พระหฤทัยนนทบุรี สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

9. ด.ช. รชต ปรุงจิตต์ (น้องมาร์ติน) รร.อนุราชประสิทธิ์ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

10. ด.ช.กิตติธัช นันทสมสราญ (น้องอู๋) รร.พระหฤทัยนนทบุรี สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SM

1. ด.ช.โสภณัฐ เตชะพิชญะ (น้องเชง เชง) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน

2. ด.ช.รัชชานนท์ ทาระวรรณ (น้องบิว)  รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (บด.1)  สอบได้  17  คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ญ.นภัสกร เตียรประเสริฐ (น้องข้าวปั้น) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ญ.ณฤฏา หวังวโรดม (น้องคุ้กกี้) รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ช.รชต ศรีเมฆ (น้องไจ่ไจ๋) รร.อุดมศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ญ.ทอปัด เล้าเจริญ (น้องเฌอแตม) รร.สารสาสน์นิเทศนิมิตรใหม่ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

5. ด.ช.ธีธัช กลมประสิทธิ์ (น้องไตเติ้ล) รร.สายอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

6. ด.ญ.กฤชสิริ สิริภัคธร (น้องนาย) รร.วัฒนาวิทยาลัย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

7. ด.ช.ปพนธนัย อุ่นโสภา (น้องนีโอ) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

8. ด.ช.ปพนดนัย อุ่นโสภา (น้องเรย์โอ) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

9. ด.ญ.พิมพ์รพี จนิษฐ์กุล (น้องพรีม) รร.อุดมศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

10. ด.ช.รวิช โพธิ์วิเชียร (น้องเพชร) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

11. ด.ญ.สวิชญา ดิลกฤทธิ์ดำรง (น้องหงส์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

12. ด.ช.ณภัทร ศุภะรัชฏเดช (น้องใหม่) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

13. ด.ช.รัฐพงศ์ ชุณหโสภาค (น้องเอิร์ธ) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

14. ด.ญ.กัญญาพัชร เจนนุวัตร (น้องแฮม) รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ คณิต

1. ด.ช.ปพนธนัย อุ่นโสภา (น้องนีโอ) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.ธภัทร จันทประยูร (น้องบาเตรส) รร.โชคชัยลาดพร้าว สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทย์

1. ด.ญ.พลอยชมพู บุญมี (น้องพลอย) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

 

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (บด.2)  สอบได้  22 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.ณัฐวุฒิ ปานทอง (น้องณัฐ) รร.สายอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.วงศธร วิมลใย (น้องโอม)  รร.สายอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ญ.อรัญญา จันภักดิ์ (น้องออม) รร.สายอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ช.อังกูร วรสิทธิ์สิน (น้องออมสิน) รร.สายอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

5. ด.ช.ภูดิศ จีระประดิษฐ์ (น้องไนล์) รร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

6. ด.ช.ณัฐเดชา ศรีใส (น้องเซส) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

7. ด.ช.นิปุณ สุนทรอภิชาติ (น้องปุณ) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

8. ด.ญ.พิชญา ยอดกุล (น้องลิลลี่) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

9. ด.ช.ศิวกร อินทร์ด้วง (น้องเปรม) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

10. ด.ญ.พรไพลิน เจริญศรีวณิชย์ (น้องพลอย) รร.ประภาสวิทยา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

11. ด.ญ.นิธิกานต์ ทรงมิตร (น้องฟ้าใส) รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

12. ด.ช.สุชัชวีร์ นัทธี (น้องโอ๊ค)  รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ EP

1. ด.ช.ปฏิมา ม่วงสวย (น้องน็อต) รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.ธนกร จิตรสุขสม (น้องนาย) รร.ทรงวิทย์ศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ช.กันต์ จีนกลับ (น้องพัตเตอร์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ช.รวิช โพธิ์วิเชียร (น้องเพชร) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

5. ด.ญ.ปัณฑิตา เยาวะนิจ (น้องอีฟ) รร.สารสาสน์นิเทศนิมิตรใหม่ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

6. ด.ช.รัฐพงศ์ ชุณหโสภาค (น้องเอิร์ธ) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ คณิต-วิทย์

1. ด.ช.ณภัทร พันธ์วิชัย (น้องบูม) รร.ทรงวิทย์ศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ญ.เบญญาภา ปาลิเอกวุฒิ (น้องเบญจี้) รร.โชคชัย ลาดพร้าว สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ญ. ปุณนารี ผิวขาว (น้องพลอย) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ช.ดรัณภพ พงษ์ตัณฑกุล (น้องเล้ง) รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

 

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (บด.3)  สอบได้  1  คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.ธนวัตน์ ศตะรัตน์ (น้องไนน์) รร.กานดา สาขาบางเขน

 

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สอบได้  7 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.อธิษฐ์ ยลธรรธรรม (น้องเบสท์) รร.โชคชัยรังสิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.พงศธร เดชธงไชย (น้องอั่งเปา) รร.ทรงวิทย์ศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ช.ปุณญาพร จึงสมาน (น้องไอน้ำ) รร.ทรงวิทย์ศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ด.ช.กานต์ อ้นอุ่น (น้องกานต์) รร.เทพอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ญ.นิชา บูรณ์เจริญ (น้องแซนดี้) รร.อุดมศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ช.วรภพ ผลบัณฑิต (น้องบอนด์) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ญ อัญกร ศรีจันบาล (น้องเอมมี่) รร.เด็กสากลนิมิตใหม่ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

                                    

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สอบได้  5 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.จิรานนท์ มนัสพงษ์ (น้องก้อ) รร.มีนบุรีศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.ปวริศร์ วิสุทธิวงศ์รัตน์ (น้องเฟิร์ส) รร.บางชัน สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ช.จิรายุ ทองกิ่ง (น้องยูโร) รร.นีรชาศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ด.ช.จิรัฏฐ์ แท่นทอง (น้องแค็มป์) รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.อังกูร วรสิทธิ์สิน (น้องออมสิน) รร.สายอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ตัวจริง/สำรอง สอบได้  8 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.ทัพพสาร ประยงค์ (น้องทัพพ์) รร.เทพอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.ธีรพงศ์ กาวิระพันธ์ (น้องพีฟ่า) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ด.ช.ศุภสรณ์ ลีลาสถาพรชัย (น้องขนุน)  รร.ทรงวิทย์ศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ญ.อารยา ปังสี (น้องแซนต้า) รร.ทรงวิทย์ศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ช.สุทธเมธ ศุภผล (น้องตูน) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ญ.ศศิธร ศักดิ์เสริมเกียรติ (น้องแพร) รร.สาธิตรามคำแหง สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

5. ด.ญ.ชญาน์นันท์ สาวนะชัย (น้องฟ้าใส) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

6. ด.ช.อินทัช เขียวศิริ (น้องแมนต้า)  รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

 

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  สอบได้  3  คน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ IP, IEP

1. ด.ญ.พีริยา ใจเที่ยง (น้องซิม) รร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา1 สาขาบางเขน

2. ด.ญ.กณิศา ศุกรสุต  (น้องต้นข้าว) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน

3. ด.ญ.จิรัสชยา ณ สงขลา (น้องแบม) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา สอบได้  16 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.ศุภโชค ธีระเกียรติกุล (น้องอิคคิว) รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ สาขาบางเขน

2. ด.ญ.จิราประพันธ์ ชาวสวน (น้องกัส) รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา สาขาบางเขน

3. ด.ช.ธนาพงศ์ ทัศนัย (น้องเจ) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

4. ด.ญ.ชินญาณ์  ผลสุข (น้องโซเฟีย) รร.เจริญผลวิทยา สาขาบางเขน

5. ด.ญ.ชนาธิป ตันติวิวัฒน์วงศ์ (น้องธิป) รร.พระหฤทัยดอนเมือง สาขาบางเขน

6. ด.ญ.พรรณกาญจน์ กันแตง (น้องน้ำหนาว) รร.ไตรรัตนาภิรักษ์ สาขาบางเขน

7. ด.ญ.ณัฐณิชา เสือพันธุ์เจริญ (น้องบีม) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

8. ด.ช.ธรรมรัตน์   อิทธิกุล (น้องปาร์ค) รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ สาขาบางเขน

9. ด.ญ.ฐานิดา จิระยิ่งเจริญ (น้องผิงผิง) รร.วัดลาดปลาเค้า สาขาบางเขน

10. ด.ญ.ทิชา เจนตระกูลโรจน์ (น้องพราว)  รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา สาขาบางเขน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Gifted

1. ด.ช.เพชรพระงาม พออิ่ม (น้องกัสดาฟี่) รร.ศรีจิตรา สาขาบางเขน

2. ด.ช.อนพัทย์ ปาณฑะผลิน (น้องจอม) รร.อรรถมิตร สาขาบางเขน

3. ด.ญ.ปฑิตตา หลูศรียกุล (น้องนาว) รร.เซนฟรังซีสเซเวียร์ สาขาบางเขน

4. ด.ญ.ชนมณี ฉิมพัด (น้องลูกตาล) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

5. ด.ญ.นฤภร หมื่นจำเริญ (น้องอ้อน)  รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา สาขาบางเขน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP

1. ด.ญ.ทิชา เจนตระกูลโรจน์ (น้องพราว)  รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา สาขาบางเขน

 

✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  สอบได้  1 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ญ.ณิชานันทน์ วุฒิรักษ์ (น้องมุก) รร.แม่พระฟาติมา สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  สอบได้  4 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.ดนุส บุญไม่สร่าง (น้องโจชาน) รร.ไผทอุดมศึกษา สาขาบางเขน

2. ด.ญ.พันธรธรณ์  ชูเลิศ (น้องต้นธาร) รร.พญาไท สาขาบางเขน

3. ด.ช.ณัฐชนน วาทะงาม (น้องลีโอ) รร.กองทัพบกอุปถัมถ์ไกรอำนวยวิทยา สาขาบางเขน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ด.ช.พงศธรรม เกตุกล่ำ (น้องพีซ) รร.อนุราชประสิทธิ์  สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  สอบได้  5 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.สวพล เทพทอง (น้องดอส) รร.ศรีจิตรา สาขาบางเขน

2. ด.ช.นพอนนท์ ชัยอมรทรัพย์ (น้องตาต้า) รร.สายอักษร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

3. ด.ญ.วรัชยา สาลี (น้องอัสมี่) รร.เซนต์เทเรซา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ด.ช.ณฐนน โทรธรรม (น้องแอนดิว) รร.สุเหร่าสามวา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ EP

1. ด.ญ.ณัฐชา พูลศิริ (น้องเบลล์) รร.ศศิภา  สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  สอบได้  2 คน 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ mini EP ,Gifted

1. ด.ช.ธนากร  วศินวสุกุล (น้องกัส) รร.ศิริวัฒน์วิทยา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.ริวดล สังข์ทอง (น้องริว) รร.โสมาภาพัฒนา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  สอบได้  11 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ญ.กมลชนก ปานหิรัญ (น้องอินเดีย)รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา สาขาบางเขน

2. ด.ช.ทักษ์ดนัย สร้างถิ่น (น้องเปียกปูน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา สาขาบางเขน

3. ด.ช.เมธัส ณ นคร (น้องริว) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย สาขาบางเขน

4. ด.ช.พริษฐ์ พัวพิริยพันธ์ (น้องริว) รร.นิเวศน์วานิช สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

5. ด.ญ.วรพรรณ  สวัสดิ์ทัส (น้องอ้อนแอ้น) รร.ประเทืองทิพย์  สาขาบางเขน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Gifted

1. ด.ช.ฏารัชญ์ จันทมาศ (น้องเบตง)  รร.ฤทธิยะวรรณลัย สาขาบางเขน

2. ด.ญ.กัญญพัชร แสงสุรัตน์ (น้องกัญ) รร.ฤทธิยะวรรณลัย สาขาบางเขน

3. ด.ช.ศุภกิตติ์ ชาญตระกูล (น้องเฟี๊ยต) รร.ผ่องสุวรรณ สายไหม สาขาบางเขน

4. ด.ช.อัครพัชร์ เพ็ชรสุวรรณ (น้องนาว) รร.ฤทธิยะวรรณลัย สาขาบางเขน

5. ด.ช.วรพล หวนสุริยา (น้องไกด์) รร.พระหฤทัยดอนเมือง  สาขาบางเขน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ เตรียมทหาร

1. ด.ช.พชรธัช สอนปั้น (น้องนต)  รร.ฤทธิยะวรรณลัย สาขาบางเขน


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สอบได้  2 คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช.พีรพัฒน์ จันทร์โฉม (น้องพีร์) รร.วัดปากบึง สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

2. ด.ช.บัณฑัต เหมือนพงษ์ (น้องอิฐ) รร.อรรถญาสาธิต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์


✔ ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สอบได้  1 คน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP

1. ด.ช.พีร์นิธิ มูลวิสาร (น้องเก้า) รร.โสมาภา4 สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

  

ผลงานเด่น KDC ปีการศึกษา 2558

** ข้อมูลจริงทุกประการ ตรวจสอบได้จาก

1) ใบสมัครเรียนKDC 2) ใบลงทะเบียนKDC 3) คะแนนสอบKDC

นักเรียนป.6 ทุกคนที่มีรายชื่อเป็นนักเรียน KDC ที่เรียนกวดวิชา 

 • คอร์ส ป.6 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 5วิชา ชุด1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 (คณิตศาสตร์และการตีโจทย์, วิทย์, อังกฤษ, ภาษาไทยและมิติสัมพันธ์, สังคมศึกษาและความรู้รอบตัว)
 • คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted/EP) ชุด1/4, 2/4, 3/4, 4/4 (คณิตศาสตร์และการตีโจทย์, วิทย์, อังกฤษ)

1.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รอบแรก(สอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) ปี2558 สอบได้ 5คน

 1. ด.ช.สุพัฒน์  วงษ์ปักษา (น้องพีร์) รร.โชคชัยรังสิต (สาขาบางเขน)
 2. ด.ญ.ณัฐภา จันทร์บรรจบ (น้องต้นตาล) รร.อมาตยกุล (สาขาบางเขน)
 3. ด.ช.ธนพัฒน์ ชิดไทย (น้องซัน) รร.โชคชัย รังสิต (สาขาบางเขน)
 4. ด.ญ.กานต์สิริ วงศ์วิฑูรยาพร (น้องกานต์) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี (สาขาบางเขน)
 5. ด.ช.ชัยสิทธิ์ เจ๊ะยะหลี (น้องออม) (รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม) (สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน)

2.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี  ปี2558 สอบได้ 17คน

 1. โครงการพิเศษ
  1. ด.ช.สรวิชญ์ บุญเรือง (ลำดับที่7) (น้องต้นน้ำ) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.ปุณฑริก เฉิดชมจันทร์ (ลำดับที่19) (น้องใบเฟิร์น) รร.วนิษา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.กวิน สุวรรณดาลัด (ลำดับที่ 27) (น้องวิน) รร.วนิษา (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.กิตติพศ แจ่มจันทร์ศรี (ลำดับที่ 30) (น้องเพชร) รร.แสงโสม(สาขาบางเขน)
 2. รอบสอบทั่วไป (ตัวจริงและตัวสำรอง)
  1. สอบได้ที่5 ด.ญ.สิมิลัน สิทธิ์เสือ (น้องจูน) รร.ประเทืองทิพย์วิทยา (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.จิณณภา ทองบริสุทธิ์ (น้องเบล) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.วริศรา แก้วดวง (น้องแนน) รร.เซนต์จอห์น (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.ภาพิมล ฉัตรเฉลิมวิทย์ (น้องมิ้นท์) รร.วนิษา (สาขาบางเขน)
  5. ด.ญ.แพรวา บุญเพ็ง (น้องพลอย) รร.สวนอักษร (สาขาบางเขน)
  6. ด.ช.ชัยนิพัทธ์ ลอยวัฒนกุล (น้องก้อง รร.โชคชัย ลาดพร้าว (สาขาบางเขน)
  7. ด.ช.วีร์ณภัฏ เกตุแก้ว (น้องนัฐ) รร.ปิยะพงษ์ (สาขาบางเขน)
  8. ด.ช.ศักดินนท์ ลิ้มสำอางค์ (น้องธันวา) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาบางเขน)
  9. ด.ช.กานต์ แก้วประภา (น้องกานต์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  10. ด.ญ. นริยา รัตนประสาท (น้องเอม) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
  11. ด.ช.ชลิต มั่งเรืองสกุล (น้องปังปอนด์) รร.อนุราชประสิทธิ์ (สาขาบางเขน)
  12. ด.ช.วิชญ์ภาส แก้วโมรา (น้องเอิ๊ก) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  13. ด.ญ.อาทิตยา นามอุทา (น้องมินนี่) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 

3.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว  ปี2558 สอบได้ 74คน    กลับสู่ด้านบน

 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี Gifted
  1. ด.ญ.กานต์สิริ วงศ์วิฑูรยาพร (น้องกานต์) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.ชลิต  มั่งเรืองสกุล (น้องปังปอนด์) รร.อนุราชประสิทธิ์ (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.สุพัฒน์  วงษ์ปักษา  (น้องพีร์) รร.โชคชัยรังสิต (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.พีรวิชญ เกิดอุดมทรัพย์  (น้องรอยคีน) รร.ประชานิเวศน์ (สาขาบางเขน)
  5. ด.ญ. นริยา รัตนประสาท (น้องเอม) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
 2. ห้องสามัญ
  1. ด.ช.กฤตณัฐ สามสุวรรณ (น้องโปร) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.ปาริฉัตต์  เฉลยชนม์ (น้องปุญญ์) รร.แย้มสอาด (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.ธีวัตม์ กระจ่างพจน์ (น้องจูเนียร์) รร.อรรถมิตร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  4. ด.ช.เขมชาติ บัวขาว (น้องตองหนึ่ง) รร.แสงโสม (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  5. ด.ช.สกาย ดรุณประสิทธิ์ (น้องสกาย) รร.ประชานิเวศน์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  6.  ด.ช.รัศษานนท์  แสงวณิช (น้องซัน ) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
  7. ด.ญ.ภนีย์นาฏ  รัตนฐานันท์ (น้องต้นข้าว) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  8. ด.ช.กานต์ เริงโอสถ (น้องเอ็ม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  9. ด.ญ. วรมน คชานันท์ (น้องพรู) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  10. ด.ช.พุทธรักษ์ อุตะเดช (น้องพราหมณ์) รร.นวพัฒน์วิทยา (สาขาบางเขน)
  11. ด.ญ.ฐิติรัตน์ กล่ำสุข (น้องเฟิร์น) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  12. ด.ญ.ภรภัทร  ศุขกิจ (น้องพราว) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
  13. ด.ญ.นพสร ลิลิตลือชา (น้องมะปราง) รร.แย้มสอาด (สาขาบางเขน)
  14. ด.ช.รัชภูมิ  เพ็งเจริญรัตน์ (น้องมาร์ค) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  15. ด.ญ.พรศจี กอมณี (น้องแบมบู) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  16. ด.ญ.ณหทัย ศรีเดิมมา (น้องปิ่น) รร.พิชญศึกษา (สาขาบางเขน)
  17. ด.ญ.ธิดาพร พันธนาเสวี (น้องเกรซ) รร.บูริบูรณ์ศิลป รังสิต (สาขาบางเขน)
  18. ด.ช.นรุตม์ โคสุวรรณ (น้องซัน) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  19. ด.ญ.ภิรัญญา  กัญชนะ (น้องใบบัว) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  20. ด.ช.พิสิฐพงษ์  วุฒิพงศ์ (น้องก้อง) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  21. ด.ช.ณพงศ์ พัฒนไพรสณฑ์ (น้องต้นไทร) รร.ชลประทานวิทยา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  22. ด.ญ.รัชนก  ตูยะปาละ (น้องเพียว) รร.ชาลีสมุทร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  23. ด.ช.พาวิน  บุญก่อสร้าง (น้องกัปตัน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  24. ด.ญ.ชญาณ์พัฐณีภา ศิริโวหาร (น้องเณออ์มี่) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  25. ด.ช.วิชญ์ภาส แก้วโมรา (น้องเอิ๊ก) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  26. ด.ญ.สุทธิกมล วิลัยธรรม (น้องปีใหม่) รร.ประชานิเวศน์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  27. ด.ช.รังสิภัทร์ จักษุจินดา (น้องโจโจ้) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  28. ด.ญ.อภิชญา  เพียสม (น้องพลอย) รร.สตรีวรนารถบางเขน (สาขาบางเขน)
  29. ด.ช.ฐิติพัฒน์  ผิวเกลี้ยง (น้องนาย) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  30. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ พัฒนพันธ์ชัย (น้องใหม่) รร.วัฒนพกฤกษา (สาขาบางเขน)
  31. ด.ญ.นนทิยา เณรชู (น้องป๊อบ) รร.อนุบาลนนทบุรี (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  32. ด.ญ.ปูริดา ศีตะปันต์ (น้องสตาร์) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  33. ด.ญ.ณิชากร  พลบุญ (น้องบิว) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  34. ด.ญ.นัยน์ปพร ธัมมพัทธพงษ์ (น้องวิว) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  35. ด.ญ.ลภัสรดา แสงทับ (น้องมิว) รร.เพชราวุธ (สาขาบางเขน)
  36. ด.ญ.พิมพ์มาดา บัวจีน (น้องใบหญ้า) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  37. ด.ช.สมิต สากลปัญญา (น้องบาส) รร.โชคชัยรังสิต (สาขาบางเขน)
  38. ด.ญ.ภาพิมล ผู้อุตส่าห์ (น้องพราว) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  39. ด.ญ.ธรรมวิภา  สุวรรณสิทธิ์ (น้องปริม) รร.เตรียมบัณฑิต (สาขาบางเขน)
  40. ด.ญ.วทันยา เรืองกิจวณิชกุล (น้องบีม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  41. ด.ญ.พรรณพร อนันต์บุญสุข (น้องบีม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  42. ด.ญ.อารยา จันทร์ดี (น้องพลอย) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  43. ด.ช.ชัยวัฒน์ ฉายทองดี (น้องต้น) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  44. ด.ญ.นิชาภา ปรีทอง (น้องจีน่า) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  45. ด.ญ.พนิตตา วงศ์จันทา (น้องเกรซ) รร.แย้มสะอาดรังสิต (สาขาบางเขน)
  46. ด.ญ.ณรักธิดา ณ ระนอง (น้องณรัก) รร.ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  47. ด.ญ.กมลชนก  ดิษยะกมล (น้องบัว) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  48. ด.ญ.ปัญญาวีร์ คันธารราษฎร์ (น้องมุกต์) รร.ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  49. ด.ช. ปัญญาวุธ คันธารราษฎร์ (น้องมอส) รร.ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  50. ด.ช.ชิติสรรค์  แย้มกลัด (น้องหมิง) รร.อุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  51. ด.ช.สุพพัฒน์ ผู้อุตส่าห์ (น้องพลับ) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  52. ด.ญ.พรรณพร อนันต์บุญสุข (น้องบีม) (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  53. ด.ช. เดชาพล รัตกิจนากร (น้องเพชร) (รร.สันติสุข) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  54. ด.ญ.พิมพ์ลภัส เกษประสาร (น้องใบเตย) (รร.ทับทอง) (สาขาบางเขน)
  55. ค.ญ.อรธิดา ทองโพธ์ (น้องออม) (รร.พระหฤทัยนนทบุรี) (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  56. ด.ช.ธนภัทธ สมบัติจินดา (น้องวิน) (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)
  57. ด.ญ.กรกมล กมโล (น้องใบบัว) (รร.จินดานุกูล) (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  58. ด.ญ.ญาดาวดี ภูหัดการ (น้องเบนซ์) (รร.ประชานิเวศน์) (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  59. ด.ช.ธีรภัทร์ เชื้อทอง (น้องโปร) (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)
  60. ด.ญ.กัญญาภัค เวชมนต์ (น้องแป้ง) (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)
  61. ด.ช.สรวิศ โอวาท (น้องแบงค์) (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)
  62. ด.ญ.กศิมา  มรกต (น้องแพน) (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)
  63. ด.ช.ยศวัจน์ บวรศรีธนนนท์ (น้องฟลุ๊ค) (รร.ปัญจทรัพย์) (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  64. ด.ช.สิรวิชญ์ ลัคนาโฆษิต (น้องพีค - เปา) (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)
  65. ด.ช.กฤตนัย นะโนนชัย (น้องนานา) (รร.สตรีวรนาถบางเขน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  66. ด.ช.ธนกฤต  บุตรสิงห์ (น้องน้ำพุ) (รร.แสงโสม) (สาขาบางเขน)
  67. ด.ช.นักคิด นิวัติศิลป์ (น้องชะเอม) (รร.สาธิตพัฒนา) (สาขาบางเขน)
  68. ด.ช.ภัทรินทร์ ศรีปัญญาวิชญ์ (น้องยิม) (รร.แย้มสอาด) (สาขาบางเขน)
  69. ด.ช.ธนนท์  ฐิติธัญญกร (น้องมิกกี้) (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) (สาขาบางเขน)

4.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ปี2558 สอบได้ 30คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ EP
  1. ด.ช.ทัพพ์ศตาญุ จิรวัฒนานุศาสน์ (น้องไทม์มิ่ง) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ช.ณัชพล  ชำนาญการค้า (น้องมิว) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ญ.กุลปาลี พลวัน (น้องออนซอน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ญ.ณัชชา วสุวานิช (น้องเบลล์) รร.เลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  5. ด.ญ.พิมพ์พิชญา ไชยเสโน (น้องแพรว) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น
  1. ด.ช.สันกำแพง กอรี (น้องต้อม) รร.ถนอมพิศวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 3. ห้องสามัญ.
  1. ด.ช.ณัฏฐ์ธรดล  กุลธัชนภัสสิริ (น้องป๋อป้อ) รร.คริสต์ธรรมวิทยา (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.จิรภัทร สุรังษี (น้องกั๊ก) รร.โชคชัย ลาดพร้าว (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ญ.ปาลิดา  ชาญเชาว์ (น้องไอซิ่ง) รร.ดรุณพัฒน์ (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.ปัญญาพร ทัชศรีษะภูมิ (น้องโบว์) รร.ทับทอง (สาขาบางเขน)
  5. ด.ช.ศิรวิชญ์ รัตนโกสม (น้องต้นโอ้ค) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  6. ด.ช.ภัทรชนน  วิวัฒน์วงศ์วนา (น้องชิว) รร.โชคชัยลาดพร้าว (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  7. ด.ช.ธนวัฒน์ เต๋จ๊ะ (น้องก้อง) รร.สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  8. ด.ญ.กนก เกียรติโชควิวัฒน์ (น้องอาร์ม) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  9. ด.ญ.ฉัตรียาพร ศิลศักดิ์สม (น้องวีซ่า) รร.ภูมิสมิทธ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  10. ด.ช.ติณห์  ผู้เจริญชนะชัย (น้องคีน ) รร.โชคชัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  11. ด.ช.พีรณัฐ ตรีวิภานนท์ (น้องเก็ฎ) รร.โสมาภาพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  12. ด.ช.กันตินันท์ เจียมประเสริฐ (น้องทิว) รร.โสมาภา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  13. ด.ญ.ศิริณัฐ บุรีเทพ (น้องกระแต) รร.เพชราวุธ (สาขาบางเขน)
  14. ด.ญ.นมิดา คุณะเพิ่มศิริ (น้องปันปัน) รร.อุดมศึกษา ลาดพร้าว (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  15. ด.ญ.พิมพ์พิชญา ไชยเสโน (น้องแพรว) รร. สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  16. ด.ญ.กฤตติกา สาลิตุล (น้องมิ้น) รร.แย้มสอาด (สาขาบางเขน)
  17. ด.ช.ศิระปกรณ์ สุทธิวรรณ (น้องแฮม) รร.แย้มสอาดรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  18. ด.ช.สิรวิชญ์  บุญสม (น้องสตาร์ท) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  19. ด.ช ภูริณัฐ วาเพชร (น้องภู) รร.ปิยะพงษ์วิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  20. ด.ญ.นัยน์ภัค  แจ้งสิทธาเวช (น้องฟิล์ม) รร.โชคชัยรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  21. ด.ช.ทยากร นทีธาร (น้องเท็น) รร.อุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  22. ด.ช.ธนภัทร์ เรืองอุดมโชคชัย (น้องมิว) รร.ปิยะพงษ์วิทยา (สาขาบางเขน)
  23. ด.ญ.พิชญดา แทนทรัพย์ (น้องนานา) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  24. ด.ญ.เมธาสินี จันทร์หอม (น้องมิ้น) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์  (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

5.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ปี2558 สอบได้ 10คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ EP
  1. ด.ช.กิตติพิชญ์ เสริฐสอน (น้องโมลด์) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
 2. ห้องสามัญ.
  1. ด.ญ.ปิยาพัชร  สุขสำราญ (น้องอุ๊บอิ๊บ) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ. นริยา รัตนประสาท (น้องเอม) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.พีรวิชญ เกิดอุดมทรัพย์  (น้องรอยคีน) รร.ประชานิเวศน์ (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.อรรณพ สาทถาพร (น้องสจ๊วต) รร.อนุบาลสามเสน (สาขาบางเขน)
  5. ดญ.อนัญญา  พิชญ์ธนสาร (น้องวิว) รร.อรรถมิตร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  6. ด.ญ.เบญญาภา จักร์มาสุ (น้องคูณ) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  7. ด.ช.ศิวัช ศรีสนั่น (น้องต้นไม้) รร.อัมพรไพศาล (สาขาบางเขน)
  8. ด.ช. ชุษณธร จิตรสิงห์ (น้องโปร) รร.อมาตยกุล (สาขาบางเขน)
  9. ด.ญ.ธัญรดา รัตตโอภาส (น้องโนนิ) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน) 

6.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปี2558 สอบได้ 10คน

 1. ห้อง EP
  1. ด.ญ.นาตาลี อุณา แกรนท์ (น้องแพตตี้) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  2. ด.ญ.บุศฎา ไพณุจิตร (น้องน้ำว้า) รร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.นันท์นภัส  เกราะแก้ว (น้องฟ้า) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.ชัยสิทธ์ เจ๊ะยะหลี (น้องออม) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
 2. ห้อง Gifted GEP
  1. ด.ช.ธนพัฒน์ ชิดไทย (น้องซัน) รร.โชคชัย รังสิต (สาขาบางเขน)
 3. ห้องสามัญ
  1. ด.ช.สรวิชญ์ ศรีไชย (น้องคอปเตอร์) รร.อนุบาลองครักษ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  2. ด.ญ.นันท์นภัส  เกราะแก้ว (น้องฟ้า) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.กาญจน์ณุทิพย์ เส็งบางยาง (น้องเบนซ์) รร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  4. ด.ญ.ศุภกานต์ จำรูญเสถียร (น้องโฟร์) รร.โชคชัยรังสิต (สาขาบางเขน)
  5. ด.ช.ศิรวิชญ์  เพ็งชาติ (น้องกร) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)

7.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ปี2558 สอบได้ 10คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ EP
  1. ด.ญ. นุชวรา หมอนทอง (น้องฟ้า) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (สาขาบางเขน)
 2. ห้องสามัญ
  1. ด.ช.กฤษชานน รุ่งเรือง (น้องไตเติ้ล) รร.พระหฤทัยนนทบุรี (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.ณพวิทย์ คณิตทรัพย์ (น้องสมาร์ท) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  3. ด.ญ.นงนภัส ฉิมไพบูลย์ (น้องมาย) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.เอมวรินทร์ สวมศิริ (น้องเอม) รร.อนุราชประสิทธิ์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  5. ด.ญ.ไปรยา นิ่มเนียม (น้องเนย) รร.วัฒนพฤกษา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  6. ด.ญ.ภัณฑิลา  ตาปสนันทน์ (น้องปันปัน) รร.ชลประทานวิทยา (สาขาบางเขน)
  7. ด.ญ.สกุลทิพย์  นาเงิน (น้องมาย) รร.อนุบาลปทุมธานี (สาขาบางเขน)
  8. ด.ญ.เอื้อนมาศ วราพงศ์พิศาล (น้องนัทตี้) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  9. ด.ช.ณัฐดนัย  คำวงษา (น้องตะวัน) รร.ไกรอำนวย (สาขาบางเขน)

 8.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ปี2558 สอบได้ 1คน กลับสู่ด้านบน

 1. ห้องสามัญ
  1. ด.ช.สิกกพัฒน์ ชุมวิริยะสุขกุล (น้องเจียงฟง) รร.นนทบุรีคริสเตียนวิทยา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

9.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (บด.1)  ปี2558 สอบได้ 20คน

 1. ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
  1. ด.ช.นภนต์ ปิยศศิโชค (น้องเซิ่น) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
 2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  1. ด.ญ.ณัฐนันท์ อนันต์กิจตระกูล (น้องการ์ตูน) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.มนัสนันท์ พุมดวง (น้องออม) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ช.ภัทรนิษฐ์  เล้าเจริญ (น้องกัปตัน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ช.ณภัทร การะเกตุ  (น้องกัน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 3. ห้องเรียนสามัญ.
  1. สอบได้ที่ 10 ด.ญ.ธนวรรณ วงศ์ทวีทรัพย์ (น้องนท) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ช.ภัทรนิษฐ์  เล้าเจริญ (น้องกัปตัน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ญ.อาทิตยา นามอุทา (น้องมินนี่) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ญ.มณฑิตา บำรุงเชาว์เกษม (น้องลูกแก้ว) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  5. ด.ช ณัฐชนนท์ เครือตา (น้องนนท์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  6. ด.ญ.พลอยชมพู  เลียวกายะสุวรรณ (น้องชมพู) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  7. ด.ช.ณัชพล  ชำนาญการค้า (น้องมิว) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  8. ด.ช.จักรพัฒน์ พัฒนศรี (น้องแทน) รร.โสมาภา 2 (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  9. ด.ช.ภัทรภร  เล้าเจริญ (น้องวินต้า) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  10. ด.ช.พฤกษ์ สุสุวรรณ (น้องพฤกษ์) รร.เซนต์ดอมินิก (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  11. ด.ช.รัชชานนท์ คงแก้วขาว (น้องบีม) รร.โสมาภา 2 (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  12. ด.ช.อนพัทย์  รุ่งเรืองเกียรติ (น้องปั้น) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  13. ด.ญ.บุณยวีร์  ผึ้งแดง (น้องนายน์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาบางเขน)
  14. ด.ช.พุฒิพงศ์ ทั่งจันทร์ (น้องแชมป์) รร.เพชราวุธ (สาขาบางเขน)
  15. ด.ญ.ฐิติรัตน์ ศรุติพันธ์ (นาย) รร.ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 

10.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (บด.2)  ปี2558 สอบได้ 22คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ EP
  1. ด.ญ.ธนวรรณ พลกูล (น้องขิม) รร.มีนบุรี (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.เบญญาภา เปียแดง (น้องโมจิ) รร.โสมาภาพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ช.สิรโรตม์ ไชยาวรรณ (น้องการ์ตูน) รร.เลิศหล้า (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ญ.ไอรดา ถิรชุตินันท์ (น้องโอปอล์) รร.แย้มสอาดรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  5. ด.ช.พัสกร  อินทรีย์ (น้องโมโม่) รร.สาธิตพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  6. ด.ช.กันตินันท์ เจียมประเสริฐ (น้องทิว) รร.โสมาภา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  7. ด.ญ.รวิวรรณ คุ้มหอยกัน (น้องอ้อน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  8. ด.ญ.ญาณิศา  อาจรักษา (น้องแพม) รร.ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  1. ด.ญ.ปัณณธร ศรีวิรมย์  (น้องปันปัน) รร.โสมาภาพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.ณัชชา ประภาสพานทอง (น้องแป้งร่ำ) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 3. ห้องสามัญ
  1. ด.ช.ภูมิปราชญ์ ดิสภักดิ์ (น้องสิน) รร.แช่มเสริม (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  2. ด.ช.ทัชชกร ธนชาติกอบกุล (น้องอัลมอนด์) รร.นราธิปพิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  3. ด.ญ.ธนัชพร ทัศนากรณ์ (น้องไอซ์) รร.สารสาสน์นิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  4. ด.ช.อธิภัทร บุญก้ำพี้ (น้องแมทธิว) รร.เด็กสากลนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  5. ด.ช.ศรัณย์ภัทร เสนวิรัช (น้องธันวา) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  6. ด.ญ.พิสินี ตรีทิพย์ (น้องมายด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาบางเขน)
  7. ด.ช.คชาสันต์ คำสุมาลี ( น้องสิงโต) รร.สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  8. ด.ญ.พิชชาภา โอภาสวรางกูร (น้องพั้นซ์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  9. ด.ญ.นลินนิภา ชาญสูงเนิน (น้องเร) รร.ยุวฑูต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  10. ด.ญ.ปริยากร จันทราวราสรรค์ (น้องออมสิน) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  11. ด.ช.เรืองบุญ เรืองดิษฐ์ (น้องแซน) รร.โสมาภาพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  12. ด.ญ.ไรวินทร์  เกตุสุวรรณ (น้องกระเพรา) รร.โสมาภาพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 

11.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (บด.3)  ปี2558 สอบได้ 1คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ EP
  1. ด.ญ.รติ  บัวสร้อย (น้องรติ) รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ (สาขาบางเขน)

12.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปี2558 สอบได้ 7คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ EP
  1. ด.ญ.วรกมล ธารสุวรรณวงศ์ (น้องไนท์) รร.โสมาภาพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  1. ด.ญ.พิชญาภา วังส์ด่าน (น้องเบส) รร.สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  
  2. ด.ช.ฐนกร  สมมาตย์ (น้องเบล) รร.เด็กสากล (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  3. ด.ญ.ลักษณพร โมคำ (น้องออย) รร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
 3. ห้องสามัญ
  1. ด.ญ.ธารวีร์  โภคานิตย์ (น้องมีน) รร.ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  2. ด.ช.วัชรพล  แดงบุบผา (น้องซอรีฟ) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  3. ด.ช.อินทัช  ภาษีรอด (น้องอิน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   

 13.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปี2558 สอบได้ 7คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ EP
  1. ด.ญ.รตินันท์ ภังคานนท์ (น้องชิน) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ช.มกุฏรักษ์   จังธนสมบัติ (น้องอันดามัน) รร.สองภาษาลาดพร้าว (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ช.ปณรัฐ สุนทร (น้องปั้น) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ช.เจษฎา จงเพียรมุ่งมาศ (น้องแมค) รร.สารสาสน์มีนบุรี (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องสามัญ
  1. สอบได้ที่ 6 ด.ญ.อาภรพรรณ  คุ้มปรุ (น้องแพรว) รร.เซนต์เทเรซ่า (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ช.กิตติชัย เสริมวราพันธ์ (น้องอาตี๋) รร.เอกบุรพา วิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ช.ณฐนนท์ แดงบุบผา (รอซีน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

  14.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนโยธินบูรณะ  ปี2558 สอบได้ 4คน     กลับสู่ด้านบน

 1. ห้องเรียนพิเศษ English Program
  1. ด.ช.ภูริวัฒ วัฒนางกูร (น้องพูห์) รร.เลิศหล้า (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องสามัญ
  1. ด.ญ.พิรญาณ์ จิตต์เยี่ยม (น้องปอ) รร.อรรถมิตร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  2. ด.ช.ธาวิต  สุวรรณคุณาภรณ์ (น้องปิงปิง) รร.ประชานิเวศน์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  3. ด.ญ.ปาณิชา บุญพิทักษ์ (น้องแตงกวา) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)

  15.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ปี2558 สอบได้ 12คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ Mini-English Program
  1. ด.ญ.ภาพิมล ฉัตรเฉลิมวิทย์ (น้องมิ้นท์) รร.วนิษา (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.นักคิด นิวัติศิลป์ (น้องชะเอม) รร.สาธิตพัฒนา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.ปัญญาวีร์ คันธารราษฎร์ (น้องมุกต์) รร.ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ช. ปัญญาวุธ คันธารราษฎร์ (น้องมอส)  รร.ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  5. ด.ญ.อาทิติยา สุขขี (น้องฟ้า) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  6. ด.ญ.ณรักธิดา ณ ระนอง (น้องณรัก) รร.ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องเรียนพิเศษ Gifted คณิต-วิทย์
  1. ด.ญ.ชัญญานุช จำนงนิตย์ (น้องเน็ท) รร.เตรียมบัณฑิต (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.สรวิชญ์ วงศ์สุวรรณ (น้องมิวสิค) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.สมิต  สากลปัญญา (น้องบาส) รร.โชคชัย รังสิต (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.ฌาณวิชญ์  ขาวสง่า (น้องพีร์) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  5. ด.ญ.พาขวัญ พรรณทรัพย์ (น้องเบนซ์) รร.บริบรูณ์ศิลป์รังสิต (สาขาบางเขน)
  6. ด.ญ.วทันยา เรืองกิจวณิชกุล (น้องบีม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)

  16.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา  ปี2558 สอบได้ 22คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ Mini-English Program
  1. ด.ช.ชัยนิพัทธ์ ลอยวัฒนกุล (น้องก้อง) รร.โชคชัย ลาดพร้าว (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.นันท์นภัส อินถา (น้องข้าวตัง) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
 2. ห้องเรียนพิเศษ Gifted คณิต-วิทย์
  1. ด.ญ.พุธิตา อุเทนรัตน์ (น้องว่าน) รร.อมาตยกุล (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.วรรณกร ฉาไธสง (น้องใบตอง) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.ปิยังกูร เข้มแข็ง (น้องวิว) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  4.  ด.ญ.วริศา พิทักษ์สินากร (น้องมิ้นท์) รร.อมาตยกุล (สาขาบางเขน)
  5. ด.ญ.ชนภรณ์  เนื่องเจริญพร (น้องพิม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  6. ด.ช.กฤตภาส เปี่ยมบุญ (น้องดริ้ง) รร.เจริญผลวิทยา (สาขาบางเขน)
  7. ด.ญ.พิมพิชญา ประคองจิต (น้องหนามเตย) รร.เจริญผลวิทยา (สาขาบางเขน)
  8. ด.ช.วิชญ์พล ปริทัศน์ไพศาล (น้องเมส) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  9. ด.ญ.กฤตพร แก้วทอง (น้องเฟิร์ส ) รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ (สาขาบางเขน)
  10. ด.ช. กิตติพจน์ แตรตุลาการ (น้องพจน์) รร.ผ่องสุวรรณ สายไหม (สาขาบางเขน)
  11. ด.ช.โกศล ต่ง (น้องโกเมน) รร.โชคชัยรังสิต (สาขาบางเขน)
 3. ห้องสามัญ
  1. ด.ญ.วิลาสินี ศรีดี (น้องอุ๋งอิ๋ง) รร.กัลยวิทย์ (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.นรา  แซ่เสี้ยว (น้องโชกุน) รร.ประเทืองทิพย์วิทยา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.ปิยังกูร เข้มแข็ง (น้องวิว) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.ธนยศ  โสภาผล (น้องข้าวปั้น) รร.ยอแชฟกรุงเทพ (สาขาบางเขน)
  5. ด.ญ.ชนภรณ์  เนื่องเจริญพร (น้องพิม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  6. ด.ญ.ธนัชชา  เนื่องเจริญพร (น้องแพรว) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  7. ด.ญ.ศศิพิมพ์ กลั่นแก้ว (น้องเจน) รร.กัลยวิทย์ (สาขาบางเขน)
  8. ด.ญ.ณิชา  ภูริปัญญาสิริ (แพรวา) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  9. ด.ช.อานนท์  งอกงาม (น้องนนท์) รร.วัดลาดปลาเค้า (สาขาบางเขน)  

 17.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ปี2558 สอบได้ 8คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ Gifted คณิต-วิทย์-อังกฤษ (Intensive Program)
  1. ด.ช.ณัฐวุฒิ แช่มชื่น (น้องเฟรน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.พิมพ์มาดา บัวจีน (น้องใบหญ้า) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน) 
  3. ด.ญ.อาทิตยา ขออ่อนกลาง (น้องสตางค์) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.ธีรภัทร์  เชื้อทอง (น้องโปร-โปร) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  5. ด.ญ.พรรณพร อนันต์บุญสุข (น้องบีม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
 2. ห้องเรียนพิเศษ Mini-English Program
  1. ด.ญ.กาญจน์ณุทิพย์ เส็งบางยาง (น้องเบนซ์) รร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 3. ห้องสามัญ
  1. ด.ช. กิติธัช เยาวรัตน์ (น้องเก้า) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.อรชุภา ลี (น้องไอซ์) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน)

18.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำพ็ญ  ปี2558 สอบได้ 3คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ
  1. ด.ช.ธนภัทร เตชะมวลไววิทย์ (น้องเอม่อน) รร.จินดาบำรุง (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องสามัญ
  1. ด.ญ.ฐิตาพร สารีกิจ (น้องมายด์) รร.จินดาบำรุง (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ช พิสิฐชัย สอนกลิ่น (น้องเป้) รร.โสมาภาพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 

19.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ปี2558 สอบได้ 2คน

 1. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP
  1. ด.ช.ภัทรินทร์ ศรีปัญญาวิชญ์ (น้องยิม) รร.แย้มสอาด (สาขาบางเขน)
 2. ห้องสามัญ
  1. ด.ญ.นันท์ชพร  ศรุตวราพงศ์ (น้องไนไน้ซ์) รร.พระราม9 กาญจนาภิเษก (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

20.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  ปี2558 สอบได้ 2คน

 1. ห้องสามัญ
  1. ด.ช.ธาวิต  สุวรรณคุณาภรณ์ (น้องปิงปิง) รร.ประชานิเวศน์ (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
  2. ด.ญ.รัชนก  ตูยะปาละ (น้องเพียว) รร.ชาลีสมุทร (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

21.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  ปี2558 สอบได้ 5คน

 1. ห้องสามัญ
  1. ด.ญ.พิชญาภา ชูพงศ์ (น้องภัสสร) รร.โสมาภานุสสรรามคำแหง (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.ศุภกานต์  เพ็ชรรัก (น้องนาเดีย) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.ธัญมน กีรติรุจิรากุล (น้องเอมม่า) รร.ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ช.ธีรภัทร อุทวงษ์ (น้องโอ๊ต) รร.นีรชาศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  5. ด.ญ.เบญญพร ธรรมพุฒิกุล (น้องแพรว) รร. สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

  22.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  ปี2558 สอบได้ 9คน

 1. ห้องเรียนพิเศษ
  1. ด.ช.ธงไชย สุริยะ (น้องบิงโก) รร.โสมาภาพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.ปารีณา บุญน้อย (น้องลูกแก้ว) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
 2. ห้องสามัญ
  1. ด.ช ปกรณ์ ลือวิศวกุล (น้องกอล์ฟ) รร.นีรชาศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ช.ภรพล เครือสุคนธ์ (น้องนอธ) รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ญ.กฤติกานต์  เกลี้ยงเกิด (น้องสีน้ำ) รร.มาคิดวิทยา (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.เบญญาภา วีระคำ (น้องมา) รร.ขุมทองวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  5. ด.ญ. กรผกา ธนโชตขันติ (น้องเบนซ์) รร.นีรชาศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  6. ด.ช.วิสิฐ อาจดวงดี (น้องคิม) รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ (สาขาบางเขน)
  7. ด.ญ.พัฒน์นรี  บุญมี (น้องใบตอง) รร.เทศบาลวัดโชค (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

  23.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ปี2558 สอบได้ 8คน กลับสู่ด้านบน

 1. ห้องเรียนพิเศษ English Program
  1. ด.ญ.กัญญภัส  เกื้อสกุล  (น้องนุ่น) รร.ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตสาสตร์ Gifted
  1. ด.ญ.ขวัญพิชชา รัตนเวชสิทธิ (น้องฟิล์ม) รร.เพชราวุธ (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.รังสิมันต์  ทรัพย์อุลัย (น้องรัก) รร.บรรจงรัตน์ (สาขาบางเขน)
 3. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตสาสตร์  เตรียมทหาร
  1. ด.ช.กานต์ แก้วประภา (น้องกานต์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
 4. ห้องสามัญ
  1. ด.ญ.ญาณิกา สมคะเณ (น้องพราวด์) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.สรชัช  อินทมาตร์ (น้องจั๋ง) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.วุฒิภัทร ภู่บุบผากาญจน (น้องทีม) รร.เพชราวุธ (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.ณัฐภรณ์ ทวีชาติ (น้องนัท) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)

   24.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ปี2558 สอบได้ 2คน

 

 1. ด.ช.กฤตภพ รุ่งเรืองศักดิ์ (น้องวิน) รร.อรรถมิตร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ด.ช.ภูริวัฒ วัฒนางกูร (น้องพู) รร.เลิศหล้า (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  

 

ผลงานเด่น KDC ปีการศึกษา 2557

** ข้อมูลจริงทุกประการ ตรวจสอบได้จาก

1)ใบสมัครเรียนKDC 2)ใบลงทะเบียนKDC 3)คะแนนสอบKDC

นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อเป็นนักเรียน KDC ที่เรียนกวดวิชา 

 • คอร์ส ป.6 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 5วิชา ชุด1/5, 2/5, 3/5, 4/5 (คณิตศาสตร์และการตีโจทย์, วิทย์, อังกฤษ, ภาษาไทยและมิติสัมพันธ์, สังคมศึกษาและความรู้รอบตัว)
 • คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted/EP) ชุด1/4, 2/4, 3/4, 4/4 (คณิตศาสตร์และการตีโจทย์, วิทย์, อังกฤษ)

1.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รอบแรก(สอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) ปี2557 สอบได้ 8คน

 1. ด.ช.ภวัต สถาพรพิริยะเดช (น้องพบ) รร.ปัญจทรัพย์ (สาขาบางเขน)
 2. ด.ญ.รมิดา เรียงรอด(น้องโบนัส) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
 3. ด.ญ.พุทธิดา หุ่นแก้ว(น้องลีน่า) รร.สารสาสน์วิเทศน์รังสิต (สาขาบางเขน)
 4. ด.ญ.ชัญญาภัสส์ รอดอนันต์(น้องโอปอล) รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ (สาขาบางเขน)
 5. ด.ช.ธนาพล อุตราภรณ์(น้องเซน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
 6. ด.ชภูรี แพงมา(น้องเพชร) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว) 
 7. ด.ช.ณัฐดิษฐ์ เศรษฐสิริวุฒิ(น้องมาร์ค) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 8. ด.ญ.พลอยชมพู หงศุภรักษ์(น้องภู-ภู) รร.อรรถมิตร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

2.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด 

 1. สอบได้ที่ 1 ห้องสามัญ ด.ญ.ญาณิศา ถนอมวงษ์ (น้องแพท) รร.อนุบาลตราด (สาขาลาดพร้าว)

3.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา  ปี2557 สอบได้ 26คน 

 1. ห้อง Gifted คณิต-วิทย์ สอบได้ 10คน (สอบผ่านข้อเขียนรอบแรก)
  1. ด.ญ.เจติยา โสภาผล (น้องข้าวปุ้น) รร.วาสุเทวี (สาขาบางเขน) 
  2. ด.ญ.นฤพร พวงสมบัติ (น้องออย) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน) 
  3. ด.ญ.ไอริน เนียมหมวด (น้องจูน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน) 
  4. ด.ญ.นงนภัส ภูแม่นเขียน (น้องนิ้ง) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน) 
  5. ด.ญ.กานต์พิชชา โสธน (น้องมีมี่) รร.วัฒนาวิทยาลัย (สาขาบางเขน) 
  6. ด.ญ.อริสรา เขาหนองบัว (น้องอริส) รร.ประชานิเวศน์ (สาขาบางเขน) 
  7. ด.ญ.ธัญญพัทธ์ จิรวัฒน์ปัญญกุล (น้องป้อน) รร.บริบูรณ์ศิลป์ (สาขาบางเขน) 
  8. ด.ญ.พีชามญฐ์ พ่วงไพบูลย์ (น้องพีมมี่) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)  
  9. ด.ช.อินทัช จันทรคีรีเขตร (น้องฟรังก์) รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ (สาขาบางเขน)
  10. ด.ญ.พิชชาพร ไพจิตร (น้องนก) รร.แย้มสอาด รังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้อง MEP สอบได้ 5คน (สอบผ่านข้อเขียนรอบแรก)
  1. ด.ญ.เกณิกา อินประเสริฐ (น้องปอย) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.เพลินตา  จันทร์คติ (น้องใบเตย) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน) 
  3. ด.ช.อัยวัตน์ ลิขิตโสตถิวงศ์ (น้องอัยย์) รร.ทับทอง (สาขาบางเขน) 
  4. ด.ญ. ณิชารัศม์ อมรเสรีโรจน์ (น้องบุ๊ค) รร.ศิริวัฒน์วิทยา (สาขาบางเขน)
  5. ด.ช.ธนบดี มณีเนตร (น้องใบหม่อน) รร.เซนต์ดอมินิก (สาขาบางเขน)
 3. ห้องสามัญ สอบได้ 11คน
  1. ด.ญ.ณัฐวดี แป้นขำพันธ์ (น้องมายด์) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.นฤพร พวงสมบัติ (น้องออย) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.ไอริน เนียมหมวด (น้องจูน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน) 
  4. ด.ญ.นงนภัส ภูแม่นเขียน (น้องนิ้ง) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  5. ด.ช.พีรวิชญ์ หนูประสิทธิ์ (น้องปอเช่) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  6. ด.ญ.ปัทมาพร ฉาไธสง (น้องแมงปอ) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  7. ด.ช.กษิดิศ ภูคา (น้องเหนือ) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  8. ด.ช.อนุศาต เต็งไตรสรณ์ (น้องต้นกล้า) รร.บ้านปรางค์ (สาขาบางเขน)
  9. ด.ญ.นิรมล แก้วตะพาน (น้องเอิน) รร.อนุสรณ์ศุภมาส (สาขาบางเขน)
  10. ด.ช. ธนกร กรนภารัตน์ (น้องตัง) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  11. ด.ญ.วริศรา ขาวสง่า (น้องวิว) รร. เพชราวุธ (สาขาบางเขน)

4.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา๒   ปี2557 สอบได้ 35คน 

 1. ห้อง Gifted คณิต-วิทย์ สอบได้ 3คน (สอบผ่านข้อเขียนรอบแรก)
  1. สอบได้ที่ 1 ได้ 154.6 คะแนน /เต็ม 200 ด.ญ.กำแพงแก้ว กอรี (น้องแตงไทย) รร.ถนอมพิศวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ช ภูรี แพงมา (น้องเพชร) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว)
  3. ด.ญ.วรัชยา จิรฐิติวงศ์ (น้องไนซ์) รร.โชคชัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้อง EP สอบได้ 15คน (สอบผ่านข้อเขียนรอบแรก)
  1. สอบได้ที่ 1 ได้ 150.5 คะแนน /เต็ม 200 ด.ญ.พิรญาณ์  จาติเสถียร (น้องไหม) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. สอบได้ที่ 2 ได้ 147.5 คะแนน /เต็ม 200 ด.ญ.บงกช  เลิศลอย (น้องออม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.กานต์พิชชา  วิรติกุล (น้องเมย์) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ญ.จรสสรวง ภูชฎาภิรมย์ (น้องแพง) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  5. ด.ช. ภูรินท์ รุ่งวิชานิวัฒน์ (น้องภูรินทร์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  6. ด.ญ. ธัญญภรณ์ ยศทะแสน (น้องปุยฝ้าย) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  7. ด.ช.นนน  บัวเพชร (น้องเกทเตอร์) รร.โชคชัยลาดพร้าว (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  8. ด.ญ.อัณณรัตน์ ลิ้มนันท์ศิลป์ (น้องแสตมป์) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  9. ด.ญ.ศรัญฎา ถนอมวาจามั่น (น้องทราย) รร.โชคชัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  10. ด.ช.ณเอก ชินพัฒนาการ (น้องฮิลล์) รร.อุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  11. ด.ญ. รัฐพร เยาวมาลี (น้องใบหม่อน) รร.โสมาภา ( นวมินทร์ ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  12. ด.ช.รวยลาภ  จตุรงค์เสรีกุล (น้องยิ้มยิ้ม) รร.วนิษา (สาขาบางเขน)
  13. ด.ญ.ธนภรณ์ ธัญญะเจริญ (น้องมีน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  14. ด.ญ. ภาวรินทร์ คูหา (น้องรุ้ง) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  15. ด.ญ.ศุภิสรา ยาพันธ์ (น้องน้ำว้า) รร.พระมารดานิจจานุเคาระห์ (สาขาลาดพร้าว)
 3. ห้องสามัญ สอบได้ 17 คน
  1. ด.ช.กฤตภาส จุฑาเทพ (น้องอาร์ม) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ. ภาวรินทร์ คูหา (น้องรุ้ง) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.ภัทรวดี บุญนิตย์ (น้องมายด์) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.ณัฐกมล ภูชาญ (น้องมายด์) รร.อุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว)
  5. ด.ช.ปราชญ์ ลี้กำจร ( น้องป่าฝน) รร.พิบูลอุปถัมภ์ (สาขาลาดพร้าว)
  6. ด.ช.นนน  บัวเพชร (น้องเกทเตอร์) รร.โชคชัยลาดพร้าว (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  7. ด.ญ.กัญแพรวี พงษ์แจ่มจิรกุล (น้องเฌอ) รร.สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  8. ด.ช.จิรัฎฐ์ คล่องศิริเวช (น้องจีน) รร.โชคชัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)  
  9. ด.ญ.ธัญธิตา สุขพงษ์ (น้องแองจี้) รร.โชคชัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  10. ด.ญ.นลินภัสร์ ภูวสินชัยนนท์ (น้องโชตี้) รร.สตรีวรนาถบางเขน (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  11. ด.ญ.ชนิสรา สมชิต (น้องเจ) รร.อรรถมิตร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  12. ด.ญ.อภิศราภรณ์ ไทรทองธนาพันธ์ (น้องเจนนี่) รร.ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  13. ด.ญ. รัฐพร เยาวมาลี (น้องใบหม่อน) รร.โสมาภา(นวมินทร์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  14. ด.ญ.จิดาภา เกษแม่นกิจ (น้องมะปิ่น) รร.วัฒนาวิทยาลัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  15. ด.ญ.สิรภัทร หมวดทอง (น้องมิ้น) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  16. ด.ญ. ธัญญภรณ์ ยศทะแสน (น้องปุยฝ้าย) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  17. ด.ช.ณัชนันท์ ธรรมเจริญ (น้องกันต์) รร.โสมาภานุสรณ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

5.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต  สอบได้ 13คน 

 1. ห้อง Gifted GEP สอบได้ 5คน
  1. ด.ช.ฐากูร  เจริญทรัพย์ (น้องพัตเตอร์) รร.โชคชัยครูเกียว (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.ภคมล  โอสุวรรณรัตน์ (น้องพรีม) รร.โชคชัยรังสิต (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ. พุทธิดา หุ่นแก้ว (น้องลีน่า) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.สราวุธ สุราวุธ (น้องกอล์ฟ) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน)
  5. ด.ช.กายกาญจน์ จันทรวงศ์ไพศาล (น้องกาย) รร.แย้มสอาดรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้อง EP สอบได้ 5คน
  1. ด.ญ. อมันดา ภู่อินทร์ (น้องฟ้า) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.ธรรมธัช ภู่สวัสดิ์รัตนา (น้องตรอง) รร.สารสาสน์วิเทศคลองหลวง (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.หรรษา จันทร์หอม (น้องจ๊ะจ๊า) รร.โชคชัยรังสิต (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.พณพจน์ สุริเยนทรากร (น้องภูมิ) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  5. ด.ญ.พิลาสิณี เสียงเสนาะ (น้องยี่หวา) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 3. ห้องสามัญ สอบได้ 3คน
  1. ด.ญ.กนิษฐชนก จันทร์แย้ม (น้องกวาง) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.กนิษฐ์ชนุตร์ จันทร์แย้ม (น้องแก้ม) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.ภิรกร ธนาจิตติสกุล (น้องคิง) รร.แย้มสอาดรังสิต (สาขาบางเขน)

6.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี บางเขน รอบสอบจริง ปี2557 สอบได้ 21คน

 1. สอบได้ที่ 5 ด.ช.อรรฆราชัย โกวิทยานันต์ (น้องปั้น) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
 2. สอบได้ที่ 16 ด.ญ.จินต์ศุจี มณฑิราลัยพร (น้องเอมิ) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
 3. สอบได้ที่ 18 ด.ญ.พิรญาณ์ จาติเสถียร (น้องไหม) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 4. สอบได้ที่ 38 ด.ญ.กานต์พิชชา วิรติกุล (น้องเมย์) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 5. สอบได้ที่ 40 ด.ญ.บงกช เลิศลอย (น้องออม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
 6. สอบได้ที่ 41 ด.ช. กฤษฏิ์ ณ หนองคาย (น้องตั้งต้น) รร.ปิยะพงษ์วิทยา (สาขาบางเขน)
 7. สอบได้ที่ 42 ด.ญ. สุพิชญา รอบรู้ (น้องแนทตี้) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
 8. สอบได้ที่ 61 ด.ญ.ณิชากร เกตุสวัสดิ์ (น้องแบม) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 9. สอบได้ที่ 62 ด.ช.ศุภกร บัณฑราภิวัฒน์ (น้องนล) รร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง (สาขาบางเขน)
 10. สอบได้ที่ 72 ด.ช.กล้า รังผึ้ง (น้องกล้า) รร.อมาตยกุล (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 11. สอบได้ที่ 77 ด.ญ.สิตานัน เนียมหมวด (น้องปิ่น) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาบางเขน)
 12. สอบได้ที่ 87 ด.ช.ธนาพล อุตราภรณ์ (น้องเซน ) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
 13. สอบได้ที่ 98 ด.ญ.เสาวลักษณ์ กานต์ธนธรรม (น้องไอโกะ) รร.นิเวศน์วารินทร์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 14. สอบได้ที่ 99 ด.ช.สราวุธ สุราวุธ (น้องกอล์ฟ) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน)
 15. สอบได้ที่ 109 ด.ญ.กชมล ทรงตั้งสันติกุล (น้องกอหญ้า) โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต (สาขาบางเขน)
 16. สอบได้ที่ 115 ด.ญ.ธัญวรัตน์ พงษ์ประเสริฐ (น้องเพลง) รร.แย้มสะอาดรังสิต  (สาขาบางเขน)
 17. สอบได้ที่ 130 ด.ญ.อวัศยา วิริยะวิทย์ (น้องจุ๊จิ๊) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน)
 18. สอบได้ที่ 141 ด.ช.ฐานวัฒน์ ผู้อยู่สุข (น้องต้นกล้า) รร.วนิษา (สาขาบางเขน)
 19. สอบได้ที่ 169 ด.ช.จิรัจ แจ่มใส (น้องพีท) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
 20. ด.ญ.ดลพร ธรรมการุณย์ (น้องมิ้ม) รร.ชลประทานวิทยา (สาขาบางเขน)
 21. ด.ญ.พลอยชมพู หงศุภรักษ์ (น้องภู-ภู) รร.อรรถมิตร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

7.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ปี2557 สอบได้ 9คน

 1. ห้อง EP สอบได้ 4คน
  1. สอบได้ที่ 1 ด.ญ.ณภัทร  วัฒนวารุณ (น้องครีม) รร.โชคชัยลาดพร้าว (สาขาบางเขน)
  2. สอบได้ที่ 15 ด.ช.ธนาพล อุตราภรณ์ (น้องเซน ) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  3. สอบได้ที่ 19 ด.ญ.ธนพร  บุญญะพานิชสกุล (น้องดรีม) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  4. สอบได้ที่ 21 ด.ญ. สุพิชญา รอบรู้ (น้องแนทตี้) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
 2. ห้อง Gifted วิทย์ ESC  สอบได้ 1คน
  1. สอบได้ที่ 14 ด.ช.ภวัต สถาพรพิริยะเดช (น้องพบ) รร.ปัญจทรัพย์ (สาขาบางเขน)
 3. ห้องสามัญ สอบได้ 4คน
  1. สอบได้ที่ 35 ด.ช. พร้อมภูมิ สารมานิตย์ (น้องภูมิ) รร.อนุบาลสามเสน (สาขาบางเขน)
  2. สอบได้ที่ 60 ด.ญ.ชัญญาภัสส์ รอดอนันต์ (น้องโอปอล) รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ (สาขาบางเขน)
  3. สอบได้ที่ 70 ด.ช.ภานุพงศ์ ทัศนา (น้องกอล์ฟ) รร.ปัญจทรัพย์ (สาขาลาดพร้าว) 
  4. สอบได้ที่ 93 ด.ญ.สิรินดา ทองบรรจบ (น้องน้ำหวาน) รร.แม่พระฟาติมา (สาขาบางเขน)

8.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ (บด2)  ปี2557 สอบได้ 31คน

 1. ห้อง Gifted คณิต-วิทย์  สอบได้ 3คน
  1. สอบได้ที่ 4 ด.ช.ปฏิภาณ เกิดหนุนวงศ์ (น้องโอเว่น) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.ชญาน์นันท์ หวังศิริวัฒนา (น้องแพร) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ญ.ธนสร สุวรรณฉาย (น้องไข่มุก) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้อง EP สอบได้ 13คน
  1. สอบได้ที่ 4 ด.ญ.มัชฌิมา ม่วงสวย (น้องฝัน) รร.โสมาภาพัฒนา 4 (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. สอบได้ที่ 8 ด.ญ.ณัฐพร ชปิลเลส (น้องนีน่า) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.ปุณวรุตม์ นิธิรักษ์เจริญ (น้องบูมบูม) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.พิมพ์พิชชา วัฒนาพงษากุล (น้องพิมพ์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาบางเขน)
  5. ด.ช.พีระวิทย์ โรจน์สุวรรณ (น้องเต้) รร.โสมาภาพัฒนา (สาขาบางเขน)
  6. ด.ช.อุกฤษฏ์ รัตนผล (น้องปาย) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  7. ด.ญ.ณปภัช  วรรณภิรมย์ (น้องก้อย) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  8. ด.ช.คริษฐ์  ไชยสุโพธิ์ (น้องเท้ม) รร.อัสสัมชัม (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  9. ด.ญ.ชมพูนุช สังขละเจดีย์ชัย (น้องเชอรี่) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  10. ด.ช. ธัชนนท์ แก้วทอง (น้องไอซ์) รร.โสมาภา(นวมินทร์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  11. ด.ญ.เพ็ญพิชชา ตรีทิพย์ (น้องมุก) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  12. ด.ญ.ณัฐรดา ภิญโญวุฒิกุล (น้องแพร ) รร.โสมาภา(นวมินทร์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  13. ด.ญ.นงนภัส ธีระจรุงเกียรติ (น้องควีน) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 3. ห้องสามัญ สอบได้ 15คน
  1. ด.ญ.ธนัชพร  หวดสันเทียะ (น้องนัช) รร.จินดาบำรุง (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.สกลณภัทร มั่นสินธร (น้องเจ้นท์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ญ.ณัฎฐนิช  วิรุฬห์วชิระ (น้องเขียวหวาน) รร.วัฒนาวิทยาลัย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ญ.ศุภนิตา โชติพรหม (น้องเอิร์ท) รร.แม่พระฟาติมา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  5. ด.ญ.นันท์นภัส ท้วงพิทักษ์ (น้องยา) รร.คลองลำเจียก (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  6. ด.ญ.กันติชา กายสิทธิ์ (น้องใบตอง) รร.ขุมทองวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  7. ด.ญ.สมพร พิมพ์พิศคนึง (น้องมิ้น) รร.โสมาภา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   
  8. ด.ญ.วรัญญา กองมณี (น้องพลอย) รร.เบญจมินทร์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  9. ด.ญ.สุทธิดา วัยวุฒิ (น้องน้ำผึ้ง) รร.เอกบูรภา วิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  10. ด.ช.กรณ์พงษ์ นาราภัทรพิมพ์กุล (น้องยูจีน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  11. ด.ญ.เพ็ญพิชชา ตรีทิพย์ (น้องมุก) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  12. ด.ญ.แพรวพรรณ นครขวาง (น้องแพรว) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  13. ด.ช.ชิณท์ณภัทร ท่าดีสม (น้องโอม) รร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  14. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ปานถาวร (น้องกิ๊ฟ) รร.สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  15. ด.ช.ภูมิปิติ เกษโรจน์ (น้องภูมิ) รร.สายอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

9.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว  ปี2557 สอบได้ 44คน

 1. ห้อง Gifted คณิต-วิทย์  สอบได้ 12คน
  1. ด.ญ. สรวรรณ ติระตระกูลวิชยา (น้องเฟิร์น) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.พฤกษ์ อ่วมเทศ (น้องวิว) รร.เซนต์ดอมินิก (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.ภูริพงศ์ ประเสริฐสุข (น้องภีม) โรงเรียนโชคชัยรังสิต) (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.รมิดา เรียงรอด (น้องโบนัส) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  5. ด.ญ.ชัญญาภัสส์ รอดอนันต์ (น้องโอปอล) รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ (สาขาบางเขน)
  6. ด.ช. กฤษฏิ์ ณ หนองคาย (น้องตั้งต้น) รร.ปิยะพงษ์วิทยา (สาขาบางเขน)
  7. ด.ญ.ดลพร ธรรมการุณย์ (น้องมิ้ม) รร.ชลประทานวิทยา (สาขาบางเขน)
  8. ด.ช.ภาณุพงศ์ พอดี (น้องต้นน้ำ) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  9. ด.ช.ณภัทร พัชโรภาสวงศ์ (น้องอังปอ) รร.เซนต์ฟรัง (สาขาบางเขน)
  10. ด.ญ.สิรินดา ทองบรรจบ (น้องน้ำหวาน) รร.แม่พระฟาติมา (สาขาบางเขน)
  11. ด.ญ.นลินรัตน์ อินต๊ะเสน (น้องข้าวตัง) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  12. ด.ญ.พลอยชมพู หงศุภรักษ์ (น้องภู-ภู) รร.อรรถมิตร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้อง EP สอบได้ 1คน
  1. ด.ช.โชติวิทย์ อินทร์งาม (น้องมาวิน) รร.สารสาทน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน) ห้อง KIng 1/13
 3. ห้องสามัญ สอบได้ 31คน
  1. ด.ญ. กิรณา ประถมรัตน์ (น้องเเก้ม) รร.ไผทอุดมศีกษา (สาขาบางเขน) 
  2. ด.ญ.ณัฐนรี  ชาญธนเวทย์ (น้องอิ่ม) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน) 
  3. ด.ญ.สุชัญญา  โชติพุทธิกุล (น้องอาย) รร.วัฒนาวิทยาลัย (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.ธนชาต  บูรพามงคลชัย (น้องลุค) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน) 
  5. ด.ช.อัครวัฒน์ รัตนสมิทธิ์ (น้องเพชร) รร.สารสาสน์วิเทศดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  6. ด.ช.พีระวิชญ์ พันธุ์พาณิชย์ (น้องดี) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน) 
  7. ด.ญ. พิมพ์นารา มณีนาค (น้องแอ๊นท์) รร.ปัญจทรัพย์ (สาขาบางเขน) 
  8. ด.ช.อาชวิน อินทมี (น้องอุ่น) รร.สตรีวรนาถบางเขน (สาขาบางเขน) 
  9. ด.ช.กิตติภณ ฤชาคณิต (น้องเก้า) รร.ไผทอุดมศีกษา (สาขาบางเขน) 
  10. ด.ช.กิตติภพ ฤชาคณิต (น้องเก่ง) รร.ไผทอุดมศีกษา (สาขาบางเขน) 
  11. ด.ญ.ภาวิดา งามเกียรติขจร (น้องฟ้า) รร.ไผทอุดมศีกษา (สาขาบางเขน)
  12. ด.ช.ชวัลวิทย์ จึงวิทย์ถาวร (น้องดิว) รร.ปัญจทรัพย์ (สาขาบางเขน)
  13. ด.ญ.ธารีญา พฤฒิธรรมกูล (น้องจี) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน) 
  14. ด.ญ.ธัญญพัทธ์ จิรวัฒน์ปัญญกุล (น้องป้อน) รร.บริบูรณ์ศิลป์ (สาขาบางเขน) 
  15. ด.ญ.โชติกานต์ อนันต์ (น้องแบม แบม) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน) 
  16. ด.ช.โชติวิทย์ อินทร์งาม (น้องมาวิน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาบางเขน) 
  17. ด.ญ.ณัฐกฤตา เหลืองอ่อน (น้องลูกนัท) รร.แย้มสอาดรังสิต (สาขาบางเขน) 
  18. ด.ญ.แพรวา อนันตเสถ (น้องพิม) รร.ไผทอุดมศีกษา (สาขาบางเขน)
  19. ด.ช.พีรวิชญ์  แดงลิ่ม (น้องกันต์) รร.ไผทอุดมศีกษา (สาขาบางเขน)
  20. ด.ญ.อภิสรา พงศ์วิทยเวคิน (น้องนาเดีย) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)
  21. ด.ช.กันตภณ  จริโมภาส (น้องเจ้าคุณ) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน) 
  22. ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ เด็ดแก้ว (น้องต้นข้าว) รร.อนุบาลสามเสน (สาขาบางเขน)
  23. ด.ญ.ปาณิสรา หาญธนบูรณ์  (น้องเฟม) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน) 
  24. ด.ช.ภูมิพัฒน์ พราหมทัศ (น้องไตเติ้ล) รร.ถนอมพิศวิทยา (สาขาลาดพร้าว)
  25. ด.ญ.กณิกนันท์ วรรณศรี (น้องเฟรช) รร.สาธิตรามคำแหง (สาขาลาดพร้าว)
  26. ด.ช.ภาวดล วราฤทธิ์ (น้องชาย) รร.อรรถมิตร (สาขาลาดพร้าว)   
  27. ด.ญ.ช่อผกา  โสมภีร์ (น้องมะปราง) รร.ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  28. ด.ช.ธนกร สุขสวัสดิ์ (น้องมีน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  29. ด.ญ.ธรรมิกา สุวรรณสิทธิ์ (น้องปัน) รร.เตรียมบัณฑิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  30. ด.ญ กรกนก โกศลสมบัติ (น้องพลอย) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  31. ด.ญ.วริศรา สุจริตวรางกูร (น้องนิว) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

10.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ปี2557 สอบได้ 5คน

 1. ห้องความเป็นเลิศทางปัญญาคณิต-อังกฤษ  สอบได้ 5คน
  1. ด.ช. จิรายุส ไม้พันธุ์ (น้องจีเตอร์) รร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.กันต์ธร  ลิบวาณิชย์ (น้องทาม) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.สุพิชชา  ธีรนิติกุล (น้องแก้ม) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.วีร์สุดา แช่มตระกูล (น้องเนส) รร.วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) (สาขาบางเขน)
  5. ด.ช.ปิติภัทร วลัยพัชรา (น้องไฟท์) รร.พิชญศึกษา (สาขาบางเขน)

11.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปี2557 สอบได้ 8คน

 1. ห้อง Gifted คณิต-วิทย์  สอบได้ 4คน
  1. ด.ญ.กานติชนน์ ธรรมกุล (น้องยาหยี) รร.แย้มสอาดรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.วริศรา สุทัศนทรวง (น้องปิ่น) รร.สารสาสน์วิเทศมีนบุรี (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ช.ณัฐนันท์ พุ่มพวง (น้องนัท) รร.อนันตา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ช กรชาญ สุวรรณวานิชกุล (น้องกร) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  5. ด.ญ นันท์ชพร เพชรพงค์ (น้องไชน่า) รร.ขุมทองวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องสามัญ สอบได้ 3คน
  1. ด.ญ.พิรยา ศรีสุบาล (น้องแป้ง) รร.มีนบุรีศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. สอบได้ที่ 80 ด.ช.ภูริช มัทนวีรพงศ์ (น้องชิน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. สอบได้ที่ 119 ด.ญ.ศศิธร ระโหฐาน (น้องศศิ) รร.ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 

12.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปี2557 สอบได้ 9คน

 1. ห้อง EP  สอบได้ 4คน
  1. ด.ช.เศรษฐวัฒน์  สายบาง (น้องไอซ์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ช.ปวริศ ยูตะ คาไซ (น้องยูตะ) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ญ.นลิน เอกวงศ์สกุล (น้องออม) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ญ.ศิรพิชชา เศวตนันท์ (น้องชมพู่) รร.โสมาภานุสรณ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องสามัญ สอบได้ 5คน
  1. สอบได้ที่ 5 ด.ญ.นพิน ทวีอุดมทรัพย์ (น้องชิว) รร.สาธิตพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  2. สอบได้ที่ 30 ด.ช.ภาคภูมิ วัชรภรณ์ (น้องแบงค์) รร.เทพอักษร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. สอบได้ที่ 80 ด.ญ.นันทนัช พุทธานนท์ (น้องพั้นซ์) รร.นรรัตน์รังสฤทธิ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  4. ด.ญ.นวินดา สิริจารุไพบูลย์ (น้องใบเฟิร์น) รร.แย้มสอาดรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  5. ด.ญ.พิมพ์นิภา วันทวี (น้องพิงค์) รร.เพ็ญสมิทธ์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

13.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (บด1)  ปี2557 สอบได้ 23คน

 1. ห้อง Gifted วิทยาศาสตร์ (สสวท)  สอบได้ 1คน
  1. สอบได้ที่ 7 ด.ช.ปุณณเมธ ศุภผล (น้องต้า) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้อง Gifted คณิตศาสตร์ (สสวท)  สอบได้ 1คน
  1. สอบได้ที่ 32 ด.ญ.จัยวาสน์ เจริญวัฒนาสุข (น้องหยิน-หยิน) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 3. ห้องสามัญ สอบได้ 21คน
  1. ด.ญ.เจลกา เจียมอาตม์ (น้องอานูฟ) รร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.พิมพ์ชนก อัมพรสุวรรณา (น้องวิว) รร.แม่พระฟาติมา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.บวรนบ สิทธิการุณ (น้องซันชาย) รร.ถนอมพิศวิทยา (สาขาลาดพร้าว) 
  4. ด.ญ.ฐานิดา พลวงศ์ตระกูล (น้องฟูล) รร.อุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว) 
  5. ด.ญ.อาริสา รุจิลาวัณย์ (น้องเมย์) รร.อุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว) 
  6. ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ศุภเสถียร (น้องมุกกี้) รร.อุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว) 
  7. ด.ญ. นัทธมน เพ็งศิริ (น้องครีม) รร.นราธิปพิทยา (สาขาลาดพร้าว) 
  8. ด.ญ.จิรนันท์ นวลจันทร์ (น้องซี) รร.ถนอมพิศวิทยา (สาขาลาดพร้าว) 
  9. ด.ญ.จิราพัชร ศิริธีราเจษฎ์ (น้องพริม) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาลาดพร้าว) 
  10. ด.ญ.นภสร วิสุทธิวัฒน์ (น้องแตงกวา) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  11. ด.ช.สิรธีร์  กิตติวิทย์เชาวกุล (น้องต้นน้ำ) รร.สาธิตพัฒนา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  12. ด.ช.นิธิพจน์  สืบพานิช (น้องแพททริก) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  13. ด.ช.ปฏิภาณ เกิดหนุนวงศ์ (น้องโอเว่น) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  14. สอบได้ที่ 32 ด.ญ.วริศรา สุทัศนทรวง (น้องปิ่น) รร.สารสาสน์วิเทศมีนบุรี (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  15. สอบได้ที่ 38 ด.ช.ณภัทร์ ศิลปสุวรรณ (น้องเป่าเป้ย) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  16. สอบได้ที่ 42 ด.ช.ชยุต ฤทัยธนารัตน์ (น้องนิว) รร.โสมาภา(นวมินทร์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  17. สอบได้ที่ 68 ด.ช.ภาสพงศ์ วงศ์ไชยรัตน์ (น้องโบอิ้ง) รร.ขุมทองวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
  18. สอบได้ที่ 102 ด.ญ.ธนัญชนก เชาวนิตย์ (น้องเกรซ) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  19. ด.ญ.จรสสรวง ภูชฎาภิรมย์ (น้องแพง) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  20. ด.ญ.ชญาน์นันท์ หวังศิริวัฒนา (น้องแพร) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  21. ด.ญ.ธนสร สุวรรณฉาย (น้องไข่มุก) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)   

14.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ปี2557 สอบได้ 11คน

 1. ห้อง Gifted คณิต-วิทย์   สอบได้ 3คน
  1. ด.ช. กษิดิศ เสือเมือง (น้องแบงค์) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.สิตานัน เนียมหมวด (น้องปิ่น) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.ณรงค์ทัต เสน่ห์นพกุล (น้องทัต) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาบางเขน)
 2. ห้อง EP  สอบได้ 1คน
  1. ด.ญ.บัณฑิตา บุญแก้ว (น้องซี) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาบางเขน)
 3. ห้องเตรียมทหาร สอบได้ 2คน
  1. ด.ช.วิศรุต อุทัยวัณณ์ (น้องเจ) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  2. ด.ช.จิรันตน์ แก้วชมภู (น้องเพ็ชร์) รร.ผ่องสุวรรณวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 4. ห้องสามัญ สอบได้ 5คน
  1. ด.ญ.รักษิตามิล ลาภอิทธิสันต์ (น้องแบม) รร.นิเวศน์วารินทร์ (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.พิมพ์ชนก เจริญศิริ (น้องทับทิม) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.ภาคิน คชเกษตริน (น้องคิน) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.บัณฑิตา บุญแก้ว (น้องซี) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (สาขาบางเขน)
  5. ด.ช.จิรันตน์ แก้วชมภู (น้องเพ็ชร์) รร.ผ่องสุวรรณวิทยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

15.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียน สายปัญญารังสิต  ปี2557 สอบได้ 9คน

 1. ห้อง Gifted คณิต-วิทย์   สอบได้ 3คน
  1. ด.ช.ณัฐนนท์ เทพประดิษฐ์ (น้องกาย) รร.อุดมศึกษา (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.ปณิตา เชาว์แก้ววิธ (น้องจ้า) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.พาณิภัค แสงสุวรรณ (น้องว่าน) รร.แย้มสอาดรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้อง MEP   สอบได้ 4คน
  1. ด.ญ.ณัฐนรี  ชาญธนเวทย์ (น้องอิ่ม) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.วรดา ตระกูลขจรศักดิ์ (น้องจินนี่) รร.เตรียมบัณฑิต (สาขาบางเขน)
  3. ด.ญ.อรวรา รัตนปทุมวงศ์ (น้องแพรว) รร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก (สาขาบางเขน)
  4. ด.ญ.ธรรมิกา สุวรรณสิทธิ์ (น้องปัน) รร.เตรียมบัณฑิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 3. ห้องสามัญ สอบได้ 2คน
  1.  ด.ญ.พรนัชชา  ศรีบุญเรือง (น้องเฟรชชี่) รร.พระหฤทัยดอนเมือง (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.วรัญญา นาสิงห์ (น้องดัชมิลล์) รร.แย้มสอาดรังสิต (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

16.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียน สตรีนนทบุรี  ปี2557 สอบได้ 1คน

 1. ห้อง Gifted วิทย์   สอบได้ 1คน
  1. สอบได้ที่ 1 ด.ญ. ณิชกุล จงสุข (น้องใบปอ) รร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ (สาขาบางเขน)

17.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียน นวมินทรชินูทิศ บดินทรเดชา (บด3)  ปี2557 สอบได้ 8คน

 1. ห้อง Gifted วิทย์  สอบได้ 2คน
  1. ด.ช.ณธัช กมลวัทนกุล (น้องณัฐ) รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว)
  2. ด.ญ.ศรสวรรค์ ศศิพิพัฒนวงษ์ (น้องมั่น มั่น) รร.อุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว)
 2. ห้องสามัญ สอบได้ 6คน
  1. ด.ช.วรัช มายะการ (น้องเดียร์) รร.ถนอมพิศ (สาขาลาดพร้าว)
  2. ด.ญ.ธัญชนก ตันสมบูรณ์ (น้องไอซ์) รร.วัดสามัคคีธรรม (สาขาลาดพร้าว)
  3. ด.ช.ศาสตรา จันทร์วิเศษ (น้องชารีฟ) รร.อุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว)
  4. ด.ญ.นันวิภา หล้าสุดตา (น้องปริม) รร.ถนอมพิศ (สาขาลาดพร้าว)
  5. ด.ญ.กันตา ฟักหว่าง (น้องเมย์ ) รร.ถนอมพิศ (สาขาลาดพร้าว)
  6. ด.ญ.ณฐกมล โคตรมา (น้องเจเจ) รร.นราธิปพิทยา (สาขาลาดพร้าว)

18.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี สอบได้ 6คน 

 1. ห้องสามัญ สอบได้ 6คน
  1. ด.ช.ณัฎฐกานต์ ศรีแสง (น้องเบสท์) รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)
  2. ด.ญ.สุพิชชา บำรุงเชาว์เกษม (น้องหม่อน) รร.พิชญศึกษา (สาขาบางเขน)
  3. ด.ช.ภาสวิชญ์ สังข์อารียกุล (น้องข้าวกล้อง) รร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก (สาขาบางเขน)
  4. ด.ช.เจนวิทย์ เกษจินดาธนวัจน์ (น้องวิทย์) รร.ไกรอำนวยวิทยา (สาขาบางเขน)
  5. ด.ญ.สิรีธร  เหลืองภิรมย์ (น้องครีม) รร.อัมพรไพศาล (สาขาบางเขน)
  6. ด.ญ.สุพิชชา  ธีรนิติกุล (น้องแก้ม) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (สาขาบางเขน)  

 19.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ปี2557 สอบได้ 3คน

 1. ห้อง Gifted คณิต-วิทย์ สอบได้ 1คน
  1. ด.ช.ภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล (น้องภูมิ) รร.สาธิตเกษตร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 2. ห้องสามัญ สอบได้ 2คน
  1. ด.ช.ภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล (น้องภูมิ) รร.สาธิตเกษตร (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ช.วรัตถ์ชัย ปานม่วง (น้องปั้น) รร.ทรงวิทย์ศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

20.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียน นวมินทรชินูทิศ สตรีวิทยา๒  ปี2557 สอบได้ 4คน

 1. ห้องสามัญ สอบได้ 4คน
  1. ด.ช.กฤษฎิ์อาธิป อดุลรัตนานุวัตร (น้องเคน) รร.อินเตอร์คิด (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  2. ด.ญ.วรัทยา สุทธิญาณ (น้องแพรว) รร.บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  3. ด.ญ.จุฑาภัทร นันทกิจ (น้องอิ๊งค์) รร.นีรชาศึกษา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
  4. ด.ญ.พิชญาพร ชินวัฒนกาญจน์ (น้องไนซ) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)

21.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา  ปี2557 สอบได้ 2คน

 1. ห้องสามัญ สอบได้ 2คน
  1. ด.ญ.ศุจีภรณ์ แซ่ย่าง (น้องตุ๊กตา) รร.วัดสามัคคีธรรม (สาขาลาดพร้าว)
  2. ด.ญ.วัชรีภรณ์ โต๊ะทอง (น้องออกัส) รร.พร้อมพรรณวิทยา (สาขาลาดพร้าว) 

 

ผลงานเด่น KDC ปีการศึกษา 2556

**นร.KDCสอบติด 23โรงเรียน 385คน**

** ข้อมูลจริงทุกประการ ตรวจสอบได้จาก

1)ใบสมัครเรียนKDC 2)ใบลงทะเบียนKDC 3)คะแนนสอบKDC

นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อเป็นนักเรียน KDC ที่เรียนกวดวิชา

 • คอร์ส ป.6 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 5วิชา ชุด1/5, 2/5, 3/5, 4/5 (คณิตศาสตร์และการตีโจทย์, วิทย์, อังกฤษ, ภาษาไทยและมิติสัมพันธ์, สังคมศึกษาและความรู้รอบตัว)
 • คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted/EP) ชุด1/4, 2/4, 3/4, 4/4 (คณิตศาสตร์และการตีโจทย์, วิทย์, อังกฤษ)

1.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รอบแรก(สอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) ปี2556 สอบได้ 12คน คลิกไฟล์ประกาศ Chulaporn.pdf

 1. ด.ช. กันตศรณ์ โลหิตหาญ (น้องโบกี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภา2.
 2. ด.ช. จิรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ (น้องต้น) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์.
 3. ด.ช. ธนภัทร ยังพัธนา (น้องเพชร) (สาขาหลักสี่ บางเขน ) รร.อุดมศึกษา.
 4. ด.ช. ร่มธรรม ตั้งสุนันท์ธรรม (น้องริว) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
 5. ด.ช. สรวิชญ์ เที่ยงน้อย (น้องวิน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา.
 6. ด.ญ. เขมอักษร นิ่มเย็น (น้องเขม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์.
 7. ด.ญ. ฐานิดา เกษวิเศษ (น้องตอง) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง.
 8. ด.ญ. นภกานต์ ทัศคร (น้องไลอ้อน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
 9. ด.ญ. ปุณฑริก ทยาวิทิต (น้องแป้งร่ำ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี.
 10. ด.ญ. ปุณยพร อภิธนวิทย์ (น้องจ๋าย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
 11. ด.ญ. พิชญธิดา จันทาโท (น้องมิ้นท์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
 12. ด.ญ. เอมมิกา เงินพจน์ด้วง (น้องครีม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ซอยแอนเนกซ์.

2.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี สอบได้ 32คน.

 1. รอบโครงการพิเศษ ปี2556 สอบได้ 2คน (ทั้งหมด 31คน) คลิกไฟล์ประกาศ m1-special.pdf
  1. สอบได้ที่ 3 ด.ญ. บุณยาพร ธาตวากร (น้องพิณ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ทับทอง.
  2. สอบได้ที่ 9 ด.ญ. ธัญญสรณ์ จันทร์จุฬาลักษณ์ (น้องธัญญ่า) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย.
 2. รอบสอบจริง คลิกประกาศผลสอบ IN-M1-56.pdf ตัวจริงและสำรอง.
  1. สอบได้ที่ 2 ด.ช. ฐนพงศ์ สมมาตร (น้องเน็ท) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  2. สอบได้ที่ 6 ด.ช. รุจ ด่านศรีบูรณ์ (น้องมาร์ค) (สาขาลาดพร้าว) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  3. สอบได้ที่ 12 ด.ช. ปัณณ์ วีรกิตติ (น้องปัณณ์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  4. สอบได้ที่ 16 ด.ญ. สโรชา เดชะคำภู (น้องดรีม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  5. สอบได้ที่ 37 ด.ญ. เกวลิน เพคยางกูร (น้องเบสท์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  6. สอบได้ที่ 45 ด.ญ. สิรดา ชัยสวัสดิ์ (น้องกิฟท์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์.
  7. สอบได้ที่ 46 ด.ญ. ณัฐธยาน์ บู่คำ (น้องน้ำน่าน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  8. สอบได้ที่ 47 ด.ช. เชาวลิต กรีโภค (น้องบุ๊ค) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  9. สอบได้ที่ 58 ด.ญ. ณิชกานต์ บรรจงศิริ (น้องมิ้นต์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  10. ด.ช. กษม ชาญสุวรรณ (น้องภูเก็ต) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  11. ด.ช. ปิยังกูร แก้วหัวไทร (น้องซูบารุ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  12. ด.ช. มนพัฒน์ มะโนทัย (น้องแพท) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  13. ด.ช. วสวัตติ์ ชัมพูนทะ (น้องเกม)  (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  14. ด.ญ. กัญญ์วรา ภู่วนิชย์ (น้องการ์ตูน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เพชราวุธวิทยา.  
  15. ด.ญ. กันต์ฤทัย ทัตติยพงศ์ (น้องหวาน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.
  16. ด.ญ. จณิสตา เหรียญมหาสาร (น้องเพ้นท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์.
  17. ด.ญ. ตวิษา อุดมทองดี (น้องอร) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.
  18. ด.ญ. ปภาอร ล้ำเลิศ (น้องเขม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ประชานิเวศน์.
  19. ด.ญ. ปุณยพร อภิธนวิทย์ (น้องจ๋าย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  20. ด.ญ. พิมพ์ชนก เขียวโสภา (น้องมายด์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  21. ด.ญ. พิมพ์ชนก เค้าภูไทย (น้องรุ่ง) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.
  22. ด.ญ. พุทธธิดา ทัศนียกุล (น้องเน็ก) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อมาตยกุล.
  23. ด.ช. ปริชญ์ มั่นสัมฤทธิ์ (น้องไตเติ้ล) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  24. ด.ช. ปริญญ์ สิริชูทรัพย์ (น้องขิง) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ธัญวิทย์.
  25. ด.ญ. คุณิตา โสภณธนารักษ์ (น้องจีน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.
  26. ด.ญ. ณิชาภัทร ปิยะสรรเพชญ์ (น้องหลิง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัยรังสิต.
  27. ด.ญ. บุลพร เลิศศักดิ์วิมาน (น้องแตงโม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  28. ด.ญ. ปรายฟ้า ขันธหิรัญ (น้องฟ้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  29. ด.ญ. พิชญ์สินี รอดประเสริฐ (น้องอี๊ฟ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย.
  30. ด.ญ. วรรณวนัช กรีสุระเดช (น้องลูกนัช) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา. 

3.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา2 สอบได้ 67คน.

 1. EP (English Program) ผ่านรอบข้อเขียน 5วิชา.
  1. ด.ช. กันต์ อัครชัย (น้องกันต์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พญาไท
  2. ด.ช. ชินธันย์ หิรัญวิศิษฏ์ (น้องไฟท์เตอร์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัยรังสิต
  3. ด.ช. นราวิชญ์ กิตติจิรายุ (น้องปอนด์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์.
  4. ด.ช. ฝันดล โลหณุต (น้องน้ำเพชร) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์.
  5. ด.ช. พลภัฎ เจียมประเสริฐ (น้องพัตเตอร์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัย ลาดพร้าว.
  6. ด.ช. รติ อภิรัชชัยกุล (น้องภู) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์.
  7. ด.ช. วรัตม์ กุลกิจกำจร (น้องกอล์ฟ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เซนต์ดอมินิก.
  8. ด.ช. ศิวัช บุญมี (น้องต้นหนาว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ประถมโชคชัย.
  9. ด.ญ. กรัสวัน ลิขิตชัยวรรณ (น้องไนซ์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.
  10. ด.ญ. เกวลิน เพคยางกูร (น้องเบสท์) (สาขาหลักสี่บางเขน รร.ไผทอุดมศึกษา.
  11. ด.ญ. จณิสตา เหรียญมหาสาร (น้องเพ้นท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รร.เลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์.
  12. ด.ญ. จิรากานต์ ราชรวิวงศ์ (น้องจีน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  13. ด.ญ. ชนัณวษา คัชมาตย์ (น้องลูกหมี) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ง
  14. ด.ญ. ชุติกาญจน์ โรจน์สุธีวัฒน์ (น้องเอิร์น) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  15. ด.ญ. ณัฐจิรา จมูศรี (น้องแนตตี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา.
  16. ด.ญ. ณัฐนรี มงคลศิลป์ (น้องเมย์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.
  17. ด.ญ. ณิชาภัทร ปิยะสรรเพชญ์ (น้องหลิง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัยรังสิต.
  18. ด.ญ. พชรพร เกตุแก้ว (น้องพลอย) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  19. ด.ญ. พัชมณฑ์ ตันเจริญ (น้องพัท) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สาธิตพัฒนา.
  20. ด.ญ. ภาณิศา เรืองฉาย (น้องตาต้า) (สาขาลาดพร้าว) รร.สารสาสน์เอกตรา.
  21. ด.ญ. วรรณวนัช กรีสุระเดช (น้องลูกนัช) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  22. ด.ญ. สิรดา ชัยสวัสดิ์ (น้องกิฟท์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์.
  23. ด.ญ. อจลญา เนตรทัศน์ (น้องเอิงเอย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
 2.  หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์ ผ่านรอบข้อเขียน 5วิชา.
  1. ด.ช. ภูตะวัน คงฉิม (น้องหมีพูห์) (สาขาลาดพร้าว) รร.เพชรถนอม.
  2. ด.ญ. นภกานต์ ทัศคร (น้องไลอ้อน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
  3. ด.ญ. เมลิสา เรืองอุดมโชคชัย (น้องมิ้นท์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปิยะพงษ์.
  4. ด.ญ. ศวิตา คล่องดี (น้องหลิว) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัย ลาดพร้าว.
  5. ด.ญ. สุพิชฌาย์ อ้นคง (น้องอ๋อม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
 3. หลักสูตรสามัญ.
  1. ด.ช. ปรินทร์ ขัดเงางาม (น้องโอ๊ค) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.
  2. ด.ช. ฝันดล โลหณุต (น้องน้ำเพชร)  (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เลิศหล้า.
  3. ด.ช. ภูตะวัน คงฉิม (น้องหมีพูห์) (สาขาลาดพร้าว) รร.เพชรถนอม.
  4. ด.ช. รติ อภิรัชชัยกุล (น้องภู) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์.
  5. ด.ช. วรัตม์ กุลกิจกำจร (น้องกอล์ฟ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เซนต์ดอมินิก.
  6. ด.ช. ศิวัช บุญมี (น้องต้นหนาว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ประถมโชคชัย.
  7. ด.ช. สโรช ตติยถาวรกุล (น้องบุ๊ค) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.โชคชัยลาดพร้าว.
  8. ด.ช. หฤษฎ์ ยุบล (น้องเรียว) (สาขาลาดพร้าว) รร.โชคชัยครูเกียว.
  9. ด.ช. อภิชัย ม่วงใหญ่ (น้องอาตร์) (สาขาลาดพร้าว) รร.เพชรถนอม.
  10. ด.ญ. กัญญาณัฐ พุทธพล (น้องอีฟ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  11. ด.ญ. ชวิศา โชคชัยมงคลกิจ (น้องนิ้ง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
  12. ด.ญ. ชุติกาญจน์ โรจน์สุธีวัฒน์ (น้องเอิร์น) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  13. ด.ญ. ชุติกาญจน์ วิริยะเสริมสุข (น้องไข่มุก) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อมาตยกุล.
  14. ด.ญ. ชุติรดา จันทิตย์ (น้องปุยฝ้าย) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์.
  15. ด.ญ. โชติรส เศรษฐสิริโชติ (น้องอิ้งค์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.
  16. ด.ญ. ญานิกา โฆษพงศา (น้องกอล์ฟ) (สาขาลาดพร้าว) รร.โสมาภา2.
  17. ด.ญ. ณัฐจิรา จมูศรี (น้องแนตตี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา.
  18. ด.ญ. นับทอง เฉลิมชัยชวลิต (น้องออม) (สาขาลาดพร้าว) รร.เทพเสนานุสรณ์. 
  19. ด.ญ. ปพิชญา ฤทธิรงค์ (น้องมะเหมี่ยว) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา. 
  20. ด.ญ. ปภาพิชญ์ วงศ์เหลือง (น้องป่าน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อมาตยกุล.
  21. ด.ญ. ปวีณ์นุช สุขวรรณ (น้องแอล) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  22. ด.ญ. ปวีณ์สุดา ศิริธเนศ (น้องจิ๊ป) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  23. ด.ญ. เปมิกา คงเพ็ชร (น้องมะเฟือง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
  24. ด.ญ. พชรพร เกตุแก้ว (น้องพลอย) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  25. ด.ญ. พรฑิตา แซ่หลี่ (น้องคิตตี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัย.
  26. ด.ญ. มนัญชยา พิบูลย์โสภณ (น้องพลอย) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.
  27. ด.ญ. รวินันท์ นวสินธร (น้องบูม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  28. ด.ญ. ศลิษา โถปัญญา (น้องปัน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.อรรถมิตร.
  29. ด.ญ. ศศิกานต์ สงค์ประเสริฐ (น้องเบบ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระราม๙กาญจนาภิเษก.
  30. ด.ญ. ศุภนิดา รงควิลิต (น้องฝ้าย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สายอักษร.
  31. ด.ญ. สุชานันท์ พูลใหญ่ (น้องพลอย) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัย.
  32. ด.ญ. สุพิชญา สุขแสง (น้องพริ้ม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภานุสสรณ์.
  33. ด.ญ. อัญชิสา เขียวเล็ก (น้องอัญ) (สาขาลาดพร้าว) รร.ฤทธิไกรศึกษา.
  34. ด.ญ. อัยรินทร์ ลือสายวงศ์ (น้องไหม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สันติสุขวิทยา.
  35. ด.ญ. ไอรัก จันทร์มานะเจริญ (น้องบีน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.อรรถมิตร.
  36. ด.ญ. พิชญานิน นวลน้อม (น้องพีช) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา4.
  37. ด.ญ. มนัสมนต์ แก้วงามพรรณ์ (น้องไบรท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา.
  38. ด.ญ. กุลิสรา สุรัตน์ (น้องนิ้ม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.อุดมศึกษา.
  39. ด.ช. ชินกฤต นารีพล (น้องกฤต) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัยรังสิต.

4.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สอบได้ 16คน.

 1. ห้องเรียนพิเศษ Gifted คณิต/วิทย์ สอบผ่านรอบแรก ได้ 6คน.
  1. ด.ช. ณัฏฐชัย นรสารคณิศร์ (น้องเซฟ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เซนต์เทเรซา.
  2. ด.ช. นรภัทร นวนสาย (น้องฟิวส์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศมีนบุรี.
  3. ด.ช. มนพัฒน์ มะโนทัย (น้องแพท) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  4. ด.ช. ร่มธรรม ตั้งสุนันท์ธรรม (น้องริว) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  5. ด.ญ. อารียา โทช์ (น้องเบอรี่) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.อนันตา.
  6. ด.ช. ธนภัทธ พิชโยภาส (น้องนโม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา.
 2. หลักสูตรสามัญ.
  1. ด.ช. ธนดล เดโชธรรมสถิต (น้องเบนซ์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.มีนบุรีศึกษา.
  2. ด.ญ. ธัญชนก ซื่อตรงกูล (น้องมิ้นท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภา4.
  3. ด.ญ. นิชนันท์ เดชดำรง (น้องแยม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภานุสรณ์.
  4. ด.ญ. พิมพ์ลภัส ภูมิรุจา (น้องพิมพ์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ปัญจทรัพย์.
  5. ด.ญ. ภัทรฐ์มน สุขใจมั่นคง (น้องมุก) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา.
  6. ด.ญ. เมธิตา ลีลากิตติโชค (น้องปันปัน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แอสคอตอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล.
  7. ด.ญ. ณัฐยาวดี เมืองน้อย (น้องออย) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.
  8. ด.ช. ปริวัฏ สิทธิราชา (น้องเต้ย) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภานุสรณ์.
  9. ด.ช. สรวิชญ์ แจ่มผล (น้องกันย์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.อนุบาลเชียงราย.
  10. ด.ญ. ณีรนุช โค้วพานิช (น้องไลท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา.

5.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สอบได้ 9คน.

 1. ห้องเรียนพิเศษ Gifted คณิต/วิทย์ สอบได้ 2คน.
  1. สอบได้ที่ 4 ด.ช. ศุภกร ปานมโนธรรม (น้องกร) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เพ็ญสมิทธ์.
  2. ด.ช. นรุตม์ชัย เรืองธนากร (น้องหยก) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เพ็ญสมิทธ์.
 2. ห้องเรียนพิเศษ EP สอบได้ 6คน.
  1. สอบได้ที่ 7 ด.ช. เผด็จ ขำเจริญ (น้องโอ๊ค) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา..
  2. สอบได้ที่ 11 ด.ช. ธนนนท์ สงวนธรรม (น้องนนท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สาธิตพัฒนา.
  3. ด.ญ. ฐิติวรดา ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ (น้องมายด์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า.
  4. ด.ญ. ภควตี รุ่งเจริญ (น้องจีม) (สาขาลาดพร้าว) รร.วัฒนาวิทยาลัย.
  5. ด.ญ. ศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ (น้องเพลง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สาธิต รามคำแหง.
  6. ด.ญ. อิสรีย์ เหล่านิพนธ์ (น้องมะปราง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
 3. หลักสูตรสามัญ.
  1. ด.ญ. ศศิวิมล วัชระการุณกิจ (น้องยั้น) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา3.
  2. ด.ญ.พรทิพย์ จีนสุกแสง (น้องตะวัน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เซนต์เทเรซา.

6.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวังลาดพร้าว สอบได้ 55คน.

 1. หลักสูตร Gifted คณิต-วิทย์
  1. ด.ช. กฤษณวิชญ์ จงสฤษดิ์ (น้องเดลต้า) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  2. ด.ช. ไชยการย์ มงคลสวัสดิ์ (น้องเดียร์) (สาขาลาดพร้าว) รร.กุหลาบวิทยา.
  3. ด.ช. ณัฐนันท์ ศุภสุข (น้องฟูจิ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แย้มสอาด.
  4. ด.ช. อิทธิพัฒน์ รอดประดับ (น้องนนท์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.
  5. ด.ญ. กันตา มูลศรี (น้องบีม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  6. ด.ญ. เขมอักษร นิ่มเย็น (น้องเขม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์.
  7. ด.ญ. อัญชิสา พุทธประทานพร (น้องดรีม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.หัวหินวิทยาลัย.
  8. ด.ญ. กรวรินท์ ธนกุลจีรพัฒน์ (น้องเกรซ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แย้มสอาดรังสิต.
 2. หลักสูตรสามัญ.
  1. ด.ช. กฤติน อู่จีน (น้องกาย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สาธิตพัฒนา.
  2. ด.ช. ชยานนท์ ปันต่า (น้องเจมส์) (สาขาลาดพร้าว) รร.ประชานิเวศม์.
  3. ด.ช. ชัชชาญ พันธุ์พิทย์แพทย์ (น้องจิม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สวนอักษร.
  4. ด.ช. ชัยรัมภา จันทร์ฉาย (น้องโอห์ม) (สาขาลาดพร้าว) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.
  5. ด.ช. ธนดล จินดา (น้องนโม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  6. ด.ช. ธีทัต เหล็กกล้า (น้องกีต้าร์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไทยนิยมสงเคราะห์.
  7. ด.ช. ปรินทร เพชรแสน (น้องปู)  (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เพชราวุธวิทยา.
  8. ด.ช. ปิลันธน์ อรุณสวัสดิ์ (น้องนาย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ประชานิเวศน์.
  9. ด.ช. ภัคพล อุเอะโนะ (น้องริว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แย้มสอาด.
  10. ด.ช. ภีมวัจน์ สงวนทรัพย์ (น้องภีม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ผ่องสุวรรณวิทยา.
  11. ด.ช. ภูผา ปัจตาจิตต์ (น้องเต็นท์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อมาตยกุล.
  12. ด.ช. ภูมิพัฒน์ แสงทับ (น้องเจ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เพชราวุธวิทยา.
  13. ด.ช. รัญชน์ อัครพิเชษฐ (น้องไอซ์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.
  14. ด.ช. ศักร ชมชื่น (น้องการ์ตูน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.
  15. ด.ช. ศุภณัฐ สอนประดิษฐ์ (น้องณัฐ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สตรีวรนาถบางเขน.
  16. ด.ช. สหภัทร หาญเจริญ (น้องยูเอส) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  17. ด.ญ. กฤชอร ปองเสงี่ยม (น้องมู่หลาน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี.
  18. ด.ญ. กัญญาณัฐ กุลเพิ่มทวีรัชต์ (น้องกิ่ง) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  19. ด.ญ. กุลภัสร์ ริ้วเลิศศิริกุล (น้องปาล์ม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เปรมประชาวัฒนา.
  20. ด.ญ. คุณิตา โสภณธนารักษ์ (น้องจีน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.
  21. ด.ญ. จิดาภา แซ่เจี่ย (น้องโมจิ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.บรรจบรักษ์.
  22. ด.ญ. จิดาภา ตะเพียนทอง (น้องขวัญ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  23. ด.ญ. จิรากานต์ ราชรวิวงศ์ (น้องจีน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  24. ด.ญ. ฐิติภา โชติชัชวาลย์กุล (น้องเดียร์) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์.
  25. ด.ญ. ณภัค เลิศวานิช (น้องเกื้อ) (สาขาลาดพร้าว) รร.แย้มสอาด.
  26. ด.ญ. ณัฐธยาน์ บู่คำ (น้องน้ำน่าน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  27. ด.ญ. ณัฐธิดา ขวัญไสวธรรม (น้องครีม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์.
  28. ด.ญ. นันทนา เพชรชื่น (น้องนิว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ชลประทานวิทยา.
  29. ด.ญ. นับดาว จำปาปน (น้องปอ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.
  30. ด.ญ. ปณาลี อภิธนวิทย์ (น้องโจ๋ย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  31. ด.ญ. ปวริศา กิติกาญจนา (น้องบีม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พิชญศึกษา.
  32. ด.ญ. ปุณยพร อภิธนวิทย์ (น้องจ๋าย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  33. ด.ญ. พชรชล ศรีปัญญาวิชญ์ (น้องหยก) (สาขาลาดพร้าว) รร.แย้มสอาด.
  34. ด.ญ. พิมชนก รอบรู้ (น้องพิม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปัญจทรัพย์.
  35. ด.ญ. พีรยา ชิโนทัย (น้องพิ้งค์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  36. ด.ญ. วรินทร พูลศิลป์ (น้องมายด์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ทับทอง.
  37. ด.ญ. สุเมธินี แสงสุวรรณ (น้องมะปราง) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อนุบาลสามเสน.
  38. ด.ญ. สุวิชญา สังวราภรณ์ (น้องเอม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.
  39. ด.ญ. อิศราภรณ์ ฉัตรชยานนท์ (น้องออมสิน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เพชรถนอม.
  40. ด.ญ. อุราวรินทร์ เทพวรินทร์ (น้องปาย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระหฤทัยนนทบุรี.
  41. ด.ญ. เอมมิกา เงินพจน์ด้วง (น้องครีม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ซอยแอนเนกซ์.
  42. ด.ช.ธนธรรศ รัตนอำนวยศิริ (น้องต้นกล้า) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สวนอักษร.
  43. ด.ญ.ญานิกา อำนวยชัยวิวัฒน์ (น้องเฟิร์น) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง.
  44. ด.ญ. วิภวานี เจริญดี (น้องปาล์ม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.โชคชัยรังสิต.
  45. ด.ญ.ชุติภา ธารวุฒิพงศ์ (น้องการ์ตูน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง.
  46. ด.ช. สุทธิพงศ์ ทองหุ้ม (น้องสตางค์) (สาขาลาดพร้าว)
  47. ด.ช. ชิติพัทธ์ ปัทมะทิน (น้องเอิร์ธ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.

7.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต สอบได้ 24คน.

 1. หลักสูตร GEP
  1. สอบได้ที่ 4 ด.ช. ปริญญ์ สิริชูทรัพย์ (น้องขิง) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี.
  2. สอบได้ที่ 26 ด.ช. ธนภัทร ยังพัธนา (น้องเพชร) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อุดมศึกษารังสิต.
  3. ด.ช. ณัฐปภพ ปุณณรัชช์ (น้องภูมิ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  4. ด.ช. ธาม ศิรินาวี (น้องธาม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  5. ด.ช. นรพล หวังดี (น้องกอล์ฟ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  6. ด.ช. ภัคพล อุเอะโนะ (น้องริว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  7. ด.ช. ลัทธวิทย์ ชาคริตฐากูร (น้องอิงค์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  8. ด.ญ. นภัส ญาณวารี (น้องภัส) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.โชคชัยรังสิต.
  9. ด.ญ. ปรายฟ้า ขันธหิรัญ (น้องฟ้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แย้มสอาดรังสิต.
 2. หลักสูตร EP
  1. สอบได้ที่ 7 ด.ญ. รดาดาว อาสน์ทอง (น้องเจนนี่) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  2. ด.ญ. กนกวรรณ เจียรพันธุ์ (น้องเนย) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  3. ด.ญ. จรัสจันทร เหมไพศาลพิพัฒน์ (น้องปิ่น) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  4. ด.ญ. ปณาลี อภิธนวิทย์ (น้องโจ๋ย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  5. ด.ญ. ปุณยพร อภิธนวิทย์ (น้องจ๋าย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  6. ด.ญ. อัจจิมา จันทะสร (น้องบิ่วบิ้ว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต.
 3. หลักสูตรสามัญ.
  1. ด.ช. เนรมิตร สถิตยางกูร (น้องมิว) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัยรังสิต.
  2. ด.ช. พงศ์ภัค สมวี (น้องเมฆ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี.
  3. ด.ช. สิรวิชญ์ ขวัญเนตร (น้องบอส) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศคลองหลวง.
  4. ด.ญ. นภัสวรรณ นิลสม (น้องเฟิร์สท) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี.
  5. ด.ญ. รดาดาว อาสน์ทอง (น้องเจนนี่) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  6. ด.ญ. วรรณภรณ์ ชัยมงคล (น้องฟิล์ม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัยรังสิต.
  7. ด.ญ. นภสร ตุ้มเรืองศรี (น้องใบเฟิร์น) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ซอยแอนเน็กซ์(กาญจนาภิเษก2)
  8. ด.ช.แสนยากร เสียงเสนาะ (น้องยู) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
  9. ด.ญ. ณัชชา จินาพุก (น้องอั้ม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ประชานิเวศน์.

8.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สอบได้ 13คน.

 1. หลักสูตร EP
  1. สอบได้ที่ 11 ด.ช. ปัณณ์ วีรกิตติ (น้องปัณณ์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  2. สอบได้ที่ 18 ด.ช. ปิยังกูร แก้วหัวไทร (น้องซูบารุ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  3. สอบได้ที่ 28 ด.ญ. ปุณฑริก ทยาวิทิต (น้องแป้งร่ำ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี.
  4. สอบได้ที่ 42 ด.ช. แทนไท อุดชานน (น้องแทน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ประชานิเวศน์.
  5. ด.ช. ชุติพนธ์ หาญสวัสดิ์ (น้องจีฟ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง.
  6. ด.ญ. ณัฐชตา ล้อชัยเวช (น้องจิณ) (สาขาลาดพร้าว) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์.
 2. หลักสูตร Gifted คณิต-วิทย์.
  1. สอบได้ที่ 10 ด.ช. รุจ ด่านศรีบูรณ์ (น้องมาร์ค) (สาขาลาดพร้าว) รร.แย้มสอาดรังสิต.
 3. หลักสูตรสามัญ.
  1. สอบได้ที่ 13 ด.ญ. ณิชกานต์ บรรจงศิริ (น้องมิ้นต์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  2. ด.ช. ธนิก จงตระกูล (น้องปั้น) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พิชญศึกษา.
  3. ด.ญ. ฐิติชญา วงศ์บุษยมาส (น้องโจโจ้) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อนุบาลสามเสน.
  4. ด.ญ. ดลพร กรัยวิเชียร (น้องเอิง) (สาขาลาดพร้าว) รร.อรรถมิตร.
  5. ด.ญ. บุลพร เลิศศักดิ์วิมาน (น้องแตงโม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  6. ด.ช. ภูวิศา สมบูรณ์เหลือ (น้องแรก) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ไผทอุดมศึกษา.

9.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา1 สอบได้ 39คน.

 1. หลักสูตร Gifted คณิต
  1. สอบได้ที่ 17 ด.ช. ฐนพงศ์ สมมาตร (น้องเน็ท) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  2. ด.ช. พีรทัต แก้วนา (น้องแผ่นดิสก์) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์.
  3. ด.ญ. พิชญธิดา จันทาโท (น้องมิ้นท์)  (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
 2.  หลักสูตร Gifted วิทย์
  1. ด.ญ. ปัณฑา เลิศภิยโยวงศ์ (น้องแซนดี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.วัฒนาวิทยาลัย.
 3. หลักสูตรสามัญ
  1. สอบได้ที่ 10 ด.ญ. เจมิกา จิตตรัตน์เสนีย์ (น้องเจมมี่) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.
  2. ด.ช. กันตศรณ์ โลหิตหาญ (น้องโบกี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภา2.
  3. ด.ช. จิรเมธ ไชยสุโพธิ์ (น้องแท๊ก) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.อัสสัมชัญแผนกประถม.
  4. ด.ช. ณัฐนันท์ ศุภสุข (น้องฟูจิ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แย้มสอาด.
  5. ด.ช. ทักษ์ดนัย โทจันทร์ (น้องสกาย) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.
  6. ด.ช. ธนภูมิ โรจนวิภาต (น้องโอ๊ค) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.
  7. ด.ช. ธีรศัลย์ ชนะสกุล (น้องธี) (สาขาลาดพร้าว) รร.สาธิต ม.รามคำแหง.
  8. ด.ช. ปณิธิ อภิชาตเมธี (น้องแม๊กก้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.
  9. ด.ช. เผด็จ ขำเจริญ (น้องโอ๊ค) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพา.
  10. ด.ช. พงศ์พัทธ์ พงษ์ศรี (น้องอ้าย) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.
  11. ด.ช. ภาณุวัฒน์ ชูวงษ์ (น้องแบงค์) (สาขาลาดพร้าว) รร.เทพเสนานุสรณ์.
  12. ด.ช. วนวัฒน์ มณีโชติ (น้องซัน) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  13. ด.ช. ศุภกิตติ์ โก่งเกษร (น้องวิน) (สาขาลาดพร้าว) รร.โชคชัยลาดพร้าว.
  14. ด.ญ. กรัสวัน ลิขิตชัยวรรณ (น้องไนซ์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.
  15. ด.ญ. กีรติกา อาลีอิสเฮาะ (น้องใบเฟิร์น) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เด็กสากล.
  16. ด.ญ. ชมพูนุท ปิ่นทอง (น้องปิ่น) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา. 
  17. ด.ญ. ณัฐณิชา บุญเลี้ยง (น้องอิ่ม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่. 
  18. ด.ญ. นภกานต์ ทัศคร (น้องไลอ้อน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
  19. ด.ญ. นภาดา รัตนวิภาพงษ์ (น้องลูกหมี) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา. 
  20. ด.ญ. นิชานันท์ เหลืองวิโรจน์ (น้องกอหญ้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.อุดมศึกษา. 
  21. ด.ญ. ปารณีย์ เฉลิมไชยโภคิน (น้องเหมยลี่) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา. 
  22. ด.ญ. เปรมิกา สังขวรรณ (น้องแพร) (สาขาลาดพร้าว) รร.สองภาษาลาดพร้าว.
  23. ด.ญ. พรปวีณ์ อุ่นเมือง (น้องมิ้นท์) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศ.
  24. ด.ญ. พัดชา เตชะมาส (น้องแขม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.
  25. ด.ญ. ภัณฑิลา อนันต์ธนทรัพย์ (น้องแพรว) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา.
  26. ด.ญ. ภูริชญา เจริญสุข (น้องโม) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศ.
  27. ด.ญ. สิรดา ชัยสวัสดิ์ (น้องกิฟท์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์.
  28. ด.ญ. สุมิตรา โพธิ์เตมีย์ (น้องฟ้า) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา.
  29. ด.ญ. หทัยภัทร วงษ์ชาญศรี (น้องเบลล์) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  30. ด.ญ. อติญา หิรัญบูรณะ (น้องน้ำหวาน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สาธิตพัฒนา.
  31. ด.ญ. อัจฉรา อร่ามศักดิ์  (น้องพลอย) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  32. ด.ญ. อัญชิสา พุทธประทานพร (น้องดรีม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.หัวหินวิทยาลัย.
  33. ด.ญ. พัชรพร หนิดภักดี (น้องเก้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา4.
  34. ด.ญ. ณิชกมล ชำนาญ (น้องเฟิร์ท) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระยาประเสริฐฯ
  35. ด.ญ. ธมลวรรณ สิงห์ประเสริฐ (น้องเกรซ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา.

10.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา2 สอบได้ 26คน.

 1. หลักสูตร EP
  1. สอบได้ที่ 12 ด.ญ. นิชนันท์ เดชดำรง (น้องแยม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา.
  2. สอบได้ที่ 22 ด.ช. ศุภวัจน์ ชัชวาลย์ปรีชา (น้องแพ็ททริค) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พญาไท.
  3. สอบได้ที่ 37 ด.ช. สุระวิชญ์ ศุภรฤทัย (น้องจุง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา.
  4. สอบได้ที่ 44 ด.ญ. ชนิกา พงษ์ศิริ (น้องน้ำผึ้ง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  5. ด.ช. พัชมน นวกิจธนาคม (น้องฟ้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา.
 2. หลักสูตร Gifted.
  1. สอบได้ที่ 19 ด.ช. กันตศรณ์ โลหิตหาญ (น้องโบกี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภา2.
  2. สอบได้ที่ 28 ด.ญ. ชมพูนุท ปิ่นทอง (น้องปิ่น) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา.
  3. ด.ช. ธรณ์เทพ ชมชื่น (น้องเอ็ม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภานุสรณ์รามอินทรา.
 3. หลักสูตรสามัญ.
  1. สอบได้ที่ 5 ด.ญ. ปรินท์รดา รัตนผล (น้องปริน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.
  2. สอบได้ที่ 11 ด.ญ. จิดาภา สุขวารี (น้องเม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
  3. ด.ช. กรวิชญ์ ขุนรักษ์ (น้องปอเชย์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
  4. ด.ช. ณรงค์ทัต นะวัฒนา (น้องแม็กซ์) (สาขาลาดพร้าว) รร.กัลยวิทย์.
  5. ด.ช. ณัฐวุฒิ ชมไพรวัลย์ (น้องณัฐ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.
  6. ด.ช. นิปุณ เทียบจิรประภา (น้องปุณ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  7. ด.ช. ภณตม์ ชนาชน (น้องมะหมี่) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
  8. ด.ช. ภูริภัทร เมฆกระจาย (น้องเต้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระราม๙กาญจนาภิเษก.
  9. ด.ช. สราวุฒิ มนฑา (น้องฟารีด) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา.
  10. ด.ญ. เดือนดวงเดียว วงศ์สุวรรณ (ชะเอม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สาธิตรามคำแหงฝ่ายประถม.
  11. ด.ญ. ปัณชญา สถิตย์สถาพร (น้องปันปัน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เลิศหล้า.
  12. ด.ญ. พิมพ์ลภัส เนืองเศรษฐพงศ์ (น้องพิม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศมีนบุรี.
  13. ด.ญ. พีรดา กลิ่นประยงค์ (น้องมิ้นท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภานุสรณ์รามอินทรา.
  14. ด.ญ. แพรวา ใจฉลาด (น้องแพร) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.
  15. ด.ญ. วรพร ชิรวานิช (น้องซี) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.
  16. ด.ญ. สมิตานัน ประคำทอง (น้องเพลง) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศีกษา.
  17. ด.ญ. หทัยภัทร ลออปักษิณ (น้องฟ้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
  18. ด.ญ. รักษิตา อุทปา (น้องเอิร์น) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เพ็ญสมิทธิ์.

11.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทรชินูทิศ บดินทรเดชา (บด3) สอบได้ 16คน.

 1. หลักสูตร EP
  1. ด.ช.กวิน ไชยสระแก้ว (น้องโอ๊ธ) (สาขาลาดพร้าว) รร.โชคชัยลาดพร้าว.
  2. ด.ช.ชวนัฐ ระรื่นจิตต์ (น้องปอนด์) (สาขาลาดพร้าว) รร.โชคชัยลาดพร้าว.
  3. ด.ช.ธนกฤต เอื้ออารักษ์ (น้องยูโร) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.
  4. ด.ญ.รสิตตา ชนะวิวัฒน์ (น้องวินนี่) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.
  5. ด.ญ.รัตนาพร อุดมเชียร (น้องไอติม) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระยาประเสริฐ.
  6. ด.ญ. อัจฉมาพร อยู่พุ่ม (น้องฟ้าใส) (สาขาลาดพร้าว) รร.แย้มสอาดลาดพร้าว.
  7. ด.ญ. อัยรินทร์ ลือสายวงศ์ (น้องไหม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สันติสุขวิทยา.
 2. หลักสูตร Gifted วิทย์. 
  1. ด.ช. ธีรศัลย์ ชนะสกุล (น้องธี) (สาขาลาดพร้าว) รร.สาธิต ม.รามคำแหง.
  2. ด.ญ. นวินดา บุณยเนตร (น้องต้นว่าน) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.
 3. หลักสูตรสามัญ
  1. ด.ช. กัปตัน เงินทองรัตนกุล (น้องกัปตัน) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.
  2. ด.ช. สิปปกร ร่วมวงศ์ (น้องกีต้าร์) (สาขาลาดพร้าว) รร.คลองทรงกระเทียม.
  3. ด.ญ. กวิสรา เหล่าสุวรรณพงษ์ (น้องซอ) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.
  4. ด.ญ. ปราญชลี โปษณกุล (น้องพิม) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระยาประเสริฐฯ.
  5. ด.ญ. รวิกานต์ ภู่ประคำ (น้องแอล) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.
  6. ด.ญ. รสิตตา ชนะวิวัฒน์ (น้องวินนี่) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.
  7. ด.ญ. วิราวรรณ์ น้อมเจริญ (น้องน้ำฝน) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระยาประเสริฐฯ.

12.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สอบได้ 4คน.

 1. หลักสูตร EP
  1. สอบได้ที่ 11 ด.ญ. ร้อยตะวัน ตติยานุพันธ์วงศ์ (น้องเข็ม) (สาขาลาดพร้าว) รร.สองภาษาลาดพร้าว.
  2. สอบได้ที่ 15 ด.ช. ชุติภัทร์ เชี่ยวชาญ (น้องภู) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ.
  3. ด.ญ. ณิชากร สุขอินทร์ (น้องเมย์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.
 2. หลักสูตรสามัญ
  1. ด.ช. กองทัพ นิลนิยม (น้องทัพ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.มาเรียลัย.

13.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบได้ 11คน.

 1. หลักสูตร EP
  1. สอบได้ที่ 1 ด.ช. ปิยังกูร แก้วหัวไทร (น้องซูบารุ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  2. สอบได้ที่ 3 ด.ญ. ณิชกานต์ บรรจงศิริ (น้องมิ้นต์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แย้มสอาดรังสิต.
  3. สอบได้ที่ 6 ด.ญ. ศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ (น้องเพลง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สาธิต รามคำแหง.
  4. ด.ญ. ณัฐจิรา จมูศรี (น้องแนตตี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา.
  5. ด.ญ. ร้อยตะวัน ตติยานุพันธ์วงศ์ (น้องเข็ม) (สาขาลาดพร้าว) รร.สองภาษาลาดพร้าว.
  6. ด.ญ. เปรมิกา สังขวรรณ (น้องแพร) (สาขาลาดพร้าว) รร.สองภาษาลาดพร้าว.
  7. ด.ญ. นรมล นุชศิลา (น้องแพร) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา.
  8. ด.ญ. ฐิติวรดา ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ (น้องมายด์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า.
  9. ด.ญ. จรัสจันทร เหมไพศาลพิพัฒน์ (น้องปิ่น) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.
 2. หลักสูตรปรกติ
  1. ด.ช. วศิน อนุวงศ์เจริญ (น้องเอิร์ท) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพา.
  2. ด.ช. ธีรศัลย์ ชนะสกุล (น้องธี) (สาขาลาดพร้าว) รร.สาธิต ม.รามคำแหง.

14.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา ห้องเรียนพิเศษ สอบได้ 18คน.

 1. หลักสูตร Mini-EP
  1. ด.ช. ธีทัต เหล็กกล้า (น้องกีต้าร์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไทยนิยมสงเคราะห์.
  2. ด.ญ. ญาดา สุวรรณานุช (น้องญาดา) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง.
  3. ด.ญ. ฑิตยา หงษ์เงิน (น้องนิ้ง) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  4. ด.ญ. ราชาวดี เอี่ยมสมบูรณ์ (น้องโมเมย์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศมีนบุรี.
 2. หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์.
  1. ด.ช. กรวิชญ์ ศิริธรรมพันธ์ (น้องบี) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ฯ.
  2. ด.ญ. เปมิกา ขันเงิน (น้องโบนัส) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัย.
  3. ด.ญ. สุคนธพันธ์ ทรัพย์เสถียร (น้องปลายเดือน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พีระยานาวิน.
 3. หลักสูตรสามัญ.
  1. ด.ช. ชัยศักย์ ไชยปัญหา (น้องโอ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  2. ด.ช. ธนกร ตันประเสริฐ (น้องนต) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เจริญผลวิทยา.
  3. ด.ช. มาฆะสิณ ลัภโต (น้องภูมิ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สตรีวรนาถบางเขน.
  4. ด.ช. วณชาติ อารีมิตร (น้องนีโน่) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  5. ด.ญ. กรกนก พลเยี่ยม (น้องแทมมี่) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พีระยานาวิน.
  6. ด.ญ. ณัฏฐณิชา ประทุมศรีขจร (น้องใบเฟิร์น) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ทบอ.เพชราวุธวิทยา.
  7. ด.ญ. ปรียาภรณ์ บุญหยาด (น้องอุ้ม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.
  8. ด.ญ. สุคนธพันธ์ ทรัพย์เสถียร (น้องปลายเดือน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พีระยานาวิน.
  9. ด.ญ. กนกวรรณ พำขุนทด (น้องอุ้ม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สายอักษร.
  10. ด.ญ. ญาณิศา ไพศาล (น้องใบเฟิร์น) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เพชราวุธวิทยาฯ.
  11. ด.ช.นรินทร์ แซ่เสี้ยว (น้องนาธาน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ประเทืองทิพย์วิทยา.

15.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี สอบได้ 8คน.

 1. หลักสูตร MEP
  1.  ด.ญ. ชนัญญา กิจกอบชัย (น้องเบญ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปิยะฉัตร.
 2. หลักสูตรสามัญ.
  1. สอบได้ที่ 5 ด.ญ. นัทธ์ชนภัทร พรหมณะ (น้องของขวัญ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อนุราชประสิทธิ์.
  2. ด.ช. วรพล สระบัว (น้องกาย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.โชคชัยรังสิต.
  3. ด.ญ. ทิพย์สุดา นัยสดับ (น้องแป้ง) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  4. ด.ญ. พิณทิรา ผลพิทักษ์ (น้องลูกเกด) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระแม่สกลสงเคราะห์.
  5. ด.ญ. ลภัสรดา พงศ์พันธ์พฤกษ์ (น้องแน็ท) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์.
  6. ด.ญ. อัจฉรา พงศ์ภพไพบูลย์ (น้องนิ้ง) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.จิรดา.
  7. ด.ญ. ปนัสยา ทองแก้ว (น้องฟิล์ม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แย้มสอาดรังสิต.

 16.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สอบได้ 7คน.

 1. หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์.
  1. สอบได้ที่ 1 ด.ญ.วริษา พูสิทธิ์ (น้องจ๋า)
  2. สอบได้ที่ 5 ด.ญ. พิชญ์สินี รอดประเสริฐ (น้องอี๊ฟ ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย.
  3. ด.ญ. สุธาสินี สำเภาทิพย์ (น้องมิ้น) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก).
 2. หลักสูตรสามัญ.
  1. ด.ช. ธนกฤต เพชรผึ้ง (น้องเฟิร์ส) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ศรีจิตรา.
  2. ด.ช. วีระกิตติ์ บุญเกิด (น้องปอนด์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  3. ด.ช. สุวิทัศน์ อรรถพิมล (น้องภาม)  (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.
  4. ด.ญ. ภาณิภัค บุตรแพง (น้องแพร) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.การเคหะท่าทราย.
  5. ด.ช.นรวิชญ์ สารสุวรรณ (น้องพีท) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ศรีจิตรา.

 17.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา สอบได้ 5คน.

 1. หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์.
  1. ด.ญ. ไอรดา ปันนศิริ (น้องอีฟ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แม่พระฟาติมา.
 2. หลักสูตรสามัญ
  1. ด.ญ. ชัญญานุช รอดเกิด (น้องปอ) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระราม๙กาญจนาภิเษก.
  2. ด.ญ. พิมพกานต์ วรรณปะเก (น้องเมษ์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระราม๙กาญจนาภิเษก.
  3. ด.ช.ศุภกร สัจจะนรพันธ์ (น้องจิม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สตรีพร้อมพรรณวิทยา.
  4. ด.ญ. อรวรรณ พรหมภูเบศ (น้องทราย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปัญจทรัพย์.

 18.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สอบได้ 1คน.

 1. หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์.
  1. ด.ช. ทีปกร เมืองสนธิ์ (น้องบูม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.

 19.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สอบได้ 2คน.

 1. หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์.
  1. ด.ช. อัทธนัยน ธราเธียรไท (น้องอาร์ม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา.
  2. ด.ญ. ปัณฑิตา เอกประยูร (น้องมุกกี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เชิดเจิมศิลป์.

 20.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน สอบได้ 1คน.

 1. หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์.
  1. ด.ญ. ชนินาถ วงศ์วิรัตน์ (น้องหมิว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.

21.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร สอบได้ 4คน.

 1. ด.ญ. ชญาปัฐน์ หริ่งรอด (น้องดนตรี) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.
 2. ด.ญ. พิมพ์ชนก จรัสวิทิตธำรง (น้องปิ่น) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์.
 3. ด.ญ. ร้อยตะวัน ตติยานุพันธ์วงศ์ (น้องเข็ม) (สาขาลาดพร้าว) รร.สองภาษาลาดพร้าว
 4. ด.ช. ธนพล ลิ้มเจริญ (น้องสิงโต) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร.

21.ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพ สอบได้ 11คน.

 1. ด.ญ.ณัฎฐากร จงเจริญพรสุข (น้องใบเตย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สายอักษร.
 2. ด.ญ. อรยา ธำรงธนานุรักษ์ (น้องแบ่มแบ๊ม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
 3. ด.ช. ชานนท์ ไชยพลบาล (น้องนนท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พิบูลอุปถัมภ์.
 4. ด.ญ. หทัยภัทร ลออปักษิณ (น้องฟ้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
 5. ด.ญ. สุวิดา ราชพรมมา (น้องไนซ์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
 6. ด.ญ. รวินันท์ นวสินธร (น้องบูม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.
 7. ด.ญ. ร่มฉัตร บุญอำพล (น้องโอ๊ต) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.
 8. ด.ญ. โยษิตา ทองอิน (น้องอีฟ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.
 9. ด.ช. ภณตม์ ชนาชน (น้องมะหมี่) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
 10. ด.ช. ณัฐวัตร ฆ้องนอก (น้องภูมิ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.
 11. ด.ช. ณัฐพงศ์ ชินวงศ์ (น้องสตางค์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์.

 

อาจารย์ อรภัย, อาจารย์ ณัฐชัย ศิริทัศนกุล และทีมคณาจารย์ ทุกท่าน ขอรักษามาตรฐาน พร้อมพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นในทุกสาขา เพื่อความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน

นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อ ได้เรียนกวดวิชา กับ KDC คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1

(ข้อมูลจริงทุกประการ ตรวจสอบได้) 

ทั้งหลักสูตร

1. 5 วิชา คณิตเเละการตีโจทย์,วิทย์,อังกฤษ,สังคมเเละความรู้รอบตัว,ภาษาไทย เเละมิติสัมพันธ์

2. Gifted คณิต,วิทย์,EP อังกฤษ

ผลงานเด่น KDC ปีการศึกษา 2555  

(ข้อมูลจริงทุกประการ ตรวจสอบได้)

นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อเป็นนักเรียน KDC ที่เรียนกวดวิชา

1. คอร์ส ป.6 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 5วิชา ชุด1 ถึง 5 (คณิตศาสตร์และการตีโจทย์, วิทย์, อังกฤษ, ภาษาไทยและมิติสัมพันธ์, สังคมศึกษาและความรู้รอบตัว 

2. คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted/EP) ชุด1 ถึง 4

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปี2555 สอบได้ 16คน

หลักสูตร EP

1. ด.ช. ฐกร จันทนภาพ (น้องเจได) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.แสงโสม

2. ด.ช. ทันต์ธนัท ตรรกนาถ (น้องปันปัน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อัสสัมชัญธนบุรี

3. ด.ช. ภูธเณศญ์ จันทร์แย้ม (น้องภู) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์

4. ด.ช. ศุภโชค เจริญศักดิ์โยธิน (น้องพุดดี้) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศน์บางบัวทอง

5. ด.ช. สรวิศ สุขสาคร (น้องกอล์ฟ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา

6. ด.ญ. เกื้อบุญ ชัยฤทธิ์ (น้องเเพรวา) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ประชานิเวศน์

หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์.

7. ด.ช. ศุภณัฐ ตั้งสินมั่นคง (น้องพี) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พระหฤทัยนนทบุรี

8. ด.ญ. ศิรดา ชนะสงคราม (กอไผ่) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต

9. ด.ช. ธีรเทพ สุวรรณเเสนศักดิ์ (น้องมะตูม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ประชานิเวศน์.

หลักสูตรสามัญ.

10. สอบได้ที่10 ด.ช. สุทธิภัทร บูรณตรีเวทย์ (น้องข้าวโอ๊ต) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี.

11. สอบได้ที่12 ด.ญ. ธวัลรัตน์ ลออเสถียรกุล (น้องจูน) (สาขาลาดพร้าว) รร.อรรถมิตร.

12. สอบได้ที่15 ด.ญ. พันไมล์ ถาวรวงษ์ (น้องน่าน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา.

13. ด.ช. กฤตภาส สินหนัง (น้องมดตะนอย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อนุบาลสระบุรี.

14. ด.ช. ธัชพงศ์ คงเปรม (น้องภีม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.

15. ด.ช. พชร ยินดี (น้องลีโอ) (สาขาลาดพร้าว) รร.ไผทอุดมศึกษา.

16. ด.ช. วรพล พานิชาภรณ์ (ต้นปาล์ม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อรรถมิตร.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ปี2555

หลักสูตร MEP

1. สอบได้ที่ 1 ด.ญ.จิรนันท์ เอี่ยมกล้า (น้องเจน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม

2. ด.ญ. กัญญาณัฐ ทวีปะ (น้องออมสิน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.

3. ด.ญ. กัญญาลักษณ์ ธรรมรักษ์โต (น้องใบเฟิร์น) (สาขาลาดพร้าว) รร.ระเบียบศึกษา.

4. ด.ญ. ธนิภา ธรรมวุฒิ (น้องแก้ม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.

หลักสูตร สามัญ

5. ด.ช. ชนวีร์ อดุลยรัตนพันธุ์ (น้องนนท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภา4.

6. ด.ญ. ทิพยาภรณ์ พันธะไชย (น้องเพ้นท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.

7. ด.ญ. พิชญา ธุลีวงศ์ชัย (น้องมุก) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.วัดแป้นทอง.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ปี 2555 ได้ทั้งหมด 14 คน

1. ด.ช. ไกรภูมิ เกิดทิพย์ (น้องภูมิ) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.ศรีวิทยาสมุทรปราการ

2. ด.ช. พิชญ์ ทิพย์วงศ์ (น้องพิชชิ่ง) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา

3. ด.ช. พิทยา ภู่พันธ์เจริญสุข (น้องกัญจน์) (สาขา ลาดพร้าว) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์

4. ด.ช. ศุภณัฐ นิยมวรรณ (น้องเจมมอนด์) (สาขา ลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา

5. ด.ช. เสฎฐนันท์ กำเหนิดดี (น้องดิว) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.อรรถมิตร

6. ด.ช. อภิธัช ฟาง (น้องบอมเบย์) (สาขา ลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์

7. ด.ช. อันดามัน เขาสูง (น้องโบ๊ต) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ทับทอง

8. ด.ญ. กานพลู โชติพานิช (น้องมีนา) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ปัญจทรัพย์

9. ด.ญ. กิรณา ชูนวลศรี (น้องไข่มุก) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.จินดาพงศ์

10. ด.ญ. พีรดา แก้วเกิด (น้องไนน์) (สาขา ลาดพร้าว) รร.เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

11. ด.ญ. วณิชยา นุ่มน่วม (น้องไอซ์) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต

12. ด.ญ. ศุภรัตน์ ธนาวุฒิกร (น้องพลอย) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.พระหฤทัยคอนแวนต์

13. ด.ช. ดุลยวัต วงศ์อุไร (น้องไลอ้อน) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร

14. ด.ช. สาธิน โชติพุทธิกุล (น้องเอิร์ธ) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี ปี 2555 ได้ทั้งหมด20คน

โครงการพิเศษ ปี 2555 รับ 30 คน

1. ด.ญ. อริสรา มีฐาน (น้องปูเป้) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.โชคชัยรังสิต สอบได้ที่ 10

2. ด.ญ. ปิญชร แก้วโมรา (น้องแซนต์) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย สอบได้ที่ 14

สอบจริงเป็นตัวจริงและสำรอง ปี 2555 ได้19คน

3. ด.ช. ภีมพล ปุรณมณีวิวัฒน์ (น้องไกด์)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต

1. ด.ช. ชวากร ทรงตั้งสันติกุล (น้องแมลงปอ)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต

2. ด.ช. ภูธเณศญ์ จันทร์แย้ม (น้องภู)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี

3. ด.ญ. เขมจิรา วิภาสกุลพิทย์ (น้องเเจน)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.โสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา

4. ด.ญ. เกื้อบุญ ชัยฤทธิ์ (น้องเเพรวา)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ประชานิเวศน์

5. ด.ญ. ธรณ์ธันย์ พุ่มบางป่า (น้องปูนปั้น)(สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา

6. ด.ญ. ปาณิศรา ปัญดิษฐ์ (น้องเปียโน)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา

7. ด.ช. เจตนิพัทธ์ จันทร์พลับ (น้องเจมส์)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

8. ด.ญ. รมิตา ขจรพิมานมาศ (น้องกัสจัง)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

9. ด.ญ. นภัสรวี ตันติวรสิทธิ์ (น้องฟ้า)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม

10. ด.ช. นนทัช เขียวบริบูรณ์ (น้องกีต้าร์)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.อรรถมิตร

11. ด.ช. อิทธิพล เอื้อเฟื้อ (น้องดรีม)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

12. ด.ช. ณัฐชนน ศรีสุวรรณ (น้องเน็ตเวิร์ค)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.โชคชัยรังสิต

13. ด.ช. ศิวภัฎ ชั่งดวงจิตต์ (น้องมิว)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต

14. ด.ญ. พันไมล์ ถาวรวงษ์ (น้องน่าน)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา

15. ด.ช. อภิวิชญ์ บุษมาลี (น้องนาย)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี

16. ด.ช. ศุภวิชญ์ จินดาเวช (น้องโอ้ต)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.พระหฤทัยนนทบุรี

17. ด.ช. กานต์ธวัฒน์ ชัยชวินทร์ (น้องหอมฟุ้ง)(สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ประสาทวิทยานนทบุรี

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว ปี2555 สอบได้ 37คน

หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์

1. ด.ช. กันต์ ต่อชีพ (น้องกันต์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

2. ด.ช. จิรายุ เชยคำเเหง (น้องเจได) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อรรถมิตร

3. ด.ช. ชวากร ทรงตั้งสันติกุล (น้องแมลงปอ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต

4. ด.ช. รัตนจักร สาธรสันติกุล (น้องนุ๊ก) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.เพชราวุธวิทยาฯ

หลักสูตรสามัญ

5. ด.ช. กันต์ วงษ์อุบล (น้องกันต์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

6. ด.ช. ชยุตพล ไวยเนตตา (น้องอินเตอร์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

7. ด.ช. ณัฐภัทร นภาพงศ์สุริยา (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 

8. ด.ช. ณัฐศรัณย์ ลบเมฆ (น้องทรี) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา

9. ด.ช. ภูริ ก่อเกิด (น้องภูมิ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

10. ด.ช. ศรุต จานทองธิติ (น้องฟิวส์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ยู่เฉียว

11. ด.ช. หรรษธร ธรรมกิจจานนท์ (น้องซัน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา

12. ด.ช. อธิบดี เดชพันพัว (น้องต้นข้าว) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ธัชรินทร์วิทยาบางเขน

13. ด.ช. อุกฤษฎ์ ทองมา (น้องมาร์ช) (สาขาลาดพร้าว) รร.แย้มสอาดลาดพร้าว

14. ด.ช. เอื้ออังกูร ก้าวศรีสุริยะธาดา (น้องหาญ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อรรถมิตร

15. ด.ญ. กรรวีร์ สุวรรณา (น้องโปร) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สตรีวรนารถ

16. ด.ญ. กัลยรัตน์ ประถมรัตน์ (น้องกัลย์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

17. ด.ญ. จิรัสยา โล่ดำรงรัตน์ (น้องเอิร์น) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.แย้มสอาด

18. ด.ญ. ฉัตราพร แย้มกลีบ (น้องสตางค์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

19. ด.ญ. ชยิสรา วิศวชิต (น้องอุ๊กอิ๊ก) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

20. ด.ญ. นวพร เรืองเจริญธรรม (น้องจุ๊ก) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์

21. ด.ญ. เบญจวรรณ สิงห์ลอ (น้องแอม) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์

22. ด.ญ. ประภัสสร ดีซื่อ (น้องปอนด์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

23. ด.ญ. ปาลิดา สังข์เมือง (น้องปริม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อรรถมิตร

24. ด.ญ. พิชชาภา แก้วใจ (น้องนุ่น) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.แม่พระฟาติมา

25. ด.ญ. มนัสนันท์ ฐิติพันธุ์ดำรง (น้องพลอย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

26. ด.ญ. รมณพัชร์ ล้อเรืองสิน (น้องซาน-ซาน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ปัญจทรัพย์

27. ด.ช. กนธี ทิพยจันทร์ (น้องบอนด์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อรรถมิตร

28. ด.ช. พีรณัฐ กิมใช่ย้ง (น้องพี) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อรรถมิตร

29. ด.ช. ภูมิ พลปัถพี (น้องภูมิ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

30. ด.ช. ยศวริศ ศรีคำ (น้องปาร์ค) (สาขาลาดพร้าว) รร.สตรีวรนาถบางเขน

31. ด.ช. เอกอนันต์ ราตรีวิจิตร์ (น้องบอส) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

32. ด.ญ. นันท์นภัส หิรัญบวรทิพย์ (น้องแตงกวา) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.แย้มสอาด

33. ด.ญ. ภูมิรพี เมเยอร์ (น้องมาร์ค) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง

34. ด.ญ. ภูวดี แพงสุข (น้องมิลล์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สาธิตละอออุทิศ

35. ด.ญ. สิรินาถ คำสอนทา (น้องเอิงเอย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ประชานิเวศน์

36. ด.ญ. สุพิชชา มิ่งเมือง (น้องมิว) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

37. ด.ญ. สุพิชญา ตาลาวนิช (น้องวีวี) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ปี2555 สอบได้ 30คน

หลักสูตร GEP

1. ด.ช. กันต์ วงษ์อุบล (น้องกันต์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

2. ด.ช. กิตติวินท์ กลัดประเสริฐ (น้องแมมมอธ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.โชคชัยรังสิต

3. ด.ช. ศิวภัฎ ชั่งดวงจิตต์ (น้องมิว) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต

4. ด.ญ. ณัฐวรรณ โพธิ์งาม (น้องณัฐ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ยอเเซฟอยุธยา

5. ด.ญ. บุษบา ช่วยรักษ์ (น้องบูม) (สาขาหลักสี่ บางเขน)  รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

6. ด.ช. ทะคะฮิโระ ฮาบุ (น้องฮาบุ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อุดมศึกษารังสิต

7. ด.ช. พงศธร น้อยชุมแพ (น้องโดม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อุดมศึกษารังสิต

8. ด.ช. ภีมพล ปุรณมณีวิวัฒน์ (น้องไกด์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.แย้มสอาด

9. ด.ช. สรวิชญ์ รักประเสริฐสุข (น้องไผ่) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี

10. ด.ญ. จิรัชญา ศรีไชอิน (น้องแสตมป์) (สาขาหลักสี่ บางเขน)  รร.ฤทธิยะวรรณาลัย

11. ด.ญ. จิราพัชร หอมเหมือน (น้องเอิร์น) (สาขาหลักสี่ บางเขน)  รร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

12. ด.ญ. จุฑาธิบดิ์ พรหมเชียง (น้องน้ำทิพย์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

13. ด.ญ. พรนัชชา อาษานอก (น้องแบม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

14. ด.ญ. สกาย วรรัตน์ (น้องสกาย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต

หลักสูตร EP

15. ด.ช. ธนดล พงษ์วัชรารักษ์ (น้องแฮม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศน์

16. ด.ช. เอื้ออังกูร ก้าวศรีสุริยะธาดา (น้องหาญ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อรรถมิตร.

หลักสูตรสามัญ

17. สอบได้ที่9 ด.ช. พิสิษฐ์พล ศรีพลอย (น้องซีวิค) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.

18. สอบได้ที่12 ด.ช. ปัญญวัฒน์ การย์กมลโรจน์ (น้องเจ้นท์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.

19. ด.ช. ชวนากร สังขรัตน์ (น้องคิงส์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.

20. ด.ญ. ชนากานต์ เอกวณิชสกุลพร (น้องปลาย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.บริบูรณ์ศิลป์รังสิต.

21. ด.ช. ณัฐดนย์ สุวรรณวิไล (น้องเจ๊ะ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.นภสร.

22. ด.ช. นิติพงศ์ อัมพรไชยมงคล (น้องมิกซ์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.โชคชัยรังสิต.

23. ด.ช. พงศกร น้อยชุมแพ (น้องดอม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อุดมศึกษารังสิต.

24. ด.ช. พัสกร ฉายลักษณ์ (น้องสายฟ้า) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อุดมวิทยา.

25. ด.ญ. กชรัตน์ ผ่องใส (น้องเอิร์น) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.

26. ด.ญ. กมลชนก สีล้อม (น้องบีม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.เสริมมิตรวิทยา.

27. ด.ญ. กานต์กวิน อิศรางกูร ณ อยุธยา (น้องต้นข้าว) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.แย้มสอาดรังสิต.

28. ด.ญ. ปุณณดา สังพาลี (น้องหวาย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.วัดเขียนเขต.

29. ด.ญ. วิมลสิริ ทิพย์ประทุม (น้องแบม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.อุดมวิทยา.

30. ด.ญ. ศุภรา วงศ์ชัยสิน (น้องป่าน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ปี2555 สอบได้  11คน

หลักสูตร Gifted คณิต-วิทย์

1. สอบได้ที่ 2 ด.ญ. ปาณิศรา ปัญดิษฐ์ (น้องเปียโน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา.

2. สอบได้ที่ 9 ด.ช. อภิวิชญ์ บุษมาลี (น้องนาย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี.

3. สอบได้ที่ 12 ด.ญ. จิดาภา เจือจันทร์ (น้องบิ๊วต์) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ประชานิเวศน์.

4. สอบได้ที่ 15 ด.ช. ศุภวิชญ์ จินดาเวช (น้องโอ้ต) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พระหฤทัยนนทบุรี.

หลักสูตร Gifted อังกฤษ

5. สอบได้ที่ 10 ด.ญ. พันไมล์ ถาวรวงษ์ (น้องน่าน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา.

6. สอบได้ที่ 13 ด.ญ. ปริยาภัทร ศุภพัฒน์ (น้องโฟนนี่) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์.

7. ด.ญ. ญาณิศา หัสดีเทียนทอง (น้องจีน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา.

8. ด.ญ. ศิรภัสสร เย็นจิตต์ (น้องผักบุ้ง) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศีกษา.

หลักสูตร MEP

9. ด.ญ. สุวพัชร รัตนเดชาพิทักษ์ (น้องแจน) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์.

หลักสูตร สามัญ.

10. ด.ช. ณกรณ์ สีแตง (น้องโฟกัส) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.พิชญศึกษา.

11. ด.ช. ภีมภพ โตใหญ่ (น้องลีโอ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ปี 2555 สอบได้ 46คน.

หลักสูตร EP สอบผ่านข้อเขียน 5วิชา.

1. ด.ช. ชนกานต์ สันติมณีรัตน์ (น้องกานต์) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา

2. ด.ช. ชัยพัทธ์ มะลิวงษ์ (น้องพีซ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา

3. ด.ช. ธิบดี เรี่ยมทอง (น้องแทน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัย ลาดพร้าว

4. ด.ญ. เขมอัปสร แก่นขนุน (น้องเชอรี่) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อนุบาลสระบุรี

5. ด.ญ. ต้นข้าว เครือวรรณ (น้องเกิ้น) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

6. ด.ญ. ธรณ์ธันย์ พุ่มบางป่า (น้องปูนปั้น) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร. เอกบูรพาวิเทศศึกษา

7. ด.ญ. นภสร สิตตะหิรัญ (น้องแนต) (สาขา ลาดพร้าว) รร.โสมาภานุสสรณ์รามอินทรา.

8. ด.ญ. ปาณิสรา ภู่ระหงษ์ (น้องพิม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.

9. ด.ญ. ปิญชร แก้วโมรา (น้องแซนต์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย

10. ด.ญ. พิมพ์ชนก พุทธิปกรณ์ (น้องจีน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.

11. ด.ญ. รตา อภิรัชชัยกุล (น้องพลอย) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์.

12. ด.ญ. อรรถวดี ศรีบำรุง (น้องเอม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

13. ด.ญ. กัญญภา เดชคง (น้องบุ๊คกี้) (สาขาซีคอนสแควร์) รร.เซนต์โยเซฟบางนา.

หลักสูตรสามัญ.

14. สอบได้ที่11 ด.ญ. เขมอัปสร แก่นขนุน (น้องเชอรี่) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อนุบาลสระบุรี

15. ด.ช. ครองสิทธิ์ บุณยรัตน์วาณิช (น้องสตางค์) (สาขาลาดพร้าว) รร.โชคชัยครูเกียว.

16. ด.ช. นิพิฐพนธ์ เจริญฤทธิ์ (น้องจิมมี่) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัยครูเกียว.

17. ด.ช. พีรธร ทัตตะกิตติยา (น้องเกม) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา.

18. ด.ช. ภาสวัฒน์ จันทร์ไพแสง (น้องบอล) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา.

19. ด.ช. สิรวิชญ์ กมลศุภโภคิน (น้องม่อน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา4.

20. ด.ญ. ชวิศา งามวุฒิบาล (น้องมิ้นท์) (สาขาลาดพร้าว) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.

21. ด.ญ. ชาลีย์ แพรปราณีต (น้องหยก) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สายอักษร.

22. ด.ญ. ฐิติรัตน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล (น้องไอซ์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ประชานิเวศน์.

23. ด.ญ. ณิชกมล มีวุฒิสม (น้องปุยฝ้าย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.วัดลาดปลาเค้า.

24. ด.ญ. ทัศนกัลย์ รัศมี (น้องท๊อป) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา.

25. ด.ญ. นุชนาถ สุนทราสา (น้องนิว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา.

26. ด.ญ. เบญญาภา ศิวพรพิทักษ์ (น้องแบม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์

27. ด.ญ. ปาณิศา งามเลิศลี้ (น้องมายด์) (สาขาลาดพร้าว) รร.วัฒนาวิทยาลัย.

28. ด.ญ. ปาณิสรา ภู่ระหงษ์ (น้องพิม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.

29. ด.ญ. ปิยาพัชร เข็มกลัด (น้องมิว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.

30. ด.ญ. ปุญภา ยันตโกเศศ (น้องบีม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์.

31. ด.ญ. พิชญาดา วรวาท (น้องน้ำหวาน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.

32. ด.ญ. ภิญ์ณัชชา โอสถานนท์ (น้องมุก) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา4.

33. ด.ญ. ภิณญดา ไชยดี (น้องโกกิ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อรรถมิตร.

34. ด.ญ. วิณทิพย์ วิไลวัลย์ (น้องมายด์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัย ครูเกียว.

35. ด.ญ. ศิรประภา ผ่องผิว (น้ององุ่น) (สาขาลาดพร้าว) รร.โชคชัยลาดพร้าว.

36. ด.ญ. ศุภชา โอทาริก (น้องอิ่มอุ่น) (สาขาลาดพร้าว) รร.โชคชัยลาดพร้าว.

37. ด.ญ. สุชัญญา เปรมฤทัย (น้องนุ่น) (สาขาลาดพร้าว) รร.โชคชัยลาดพร้าว.

38. ด.ช.. สุชาครีย์ สุโกสิ (น้องเกน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พระหฤทัยดอนเมือง.

39. ด.ช. อมต หมวดทอง (น้องโอ้โห) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์.

40. ด.ญ. ณิชนันท์ภรณ์ จันทรสาร (น้องลูกตาล) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา2.

41. ด.ญ. ธนพร ศรีสหะ (น้องมีน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.

42. ด.ญ. นภสร สิตตะหิรัญ (น้องแนต) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภานุสสรณ์รามอินทรา.

43. ด.ญ. มัณยาภา ศรีภา (น้องป่าน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.

44. ด.ญ. ลัลน์ลลิต จิระพัฒนากุล (น้องน้ำ) (สาขาลาดพร้าว) รร.ปัญจทรัพย์.

45. ด.ญ. ญาสุมินทร์ อิ่มซะ (น้องโมสต์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ขุมทองวิทยา.

46. ดช.ธนกฤต สายธรรมธาร (น้องเทอร์โบ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัยครูเกียว.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา 1 ปี 2555 สอบได้ 28คน

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. ไชยพร แสงวิชัย (น้องออม) (สาขาลาดพร้าว) รร.บ้านภูทอง.

2. ด.ช. ธนวิชญ์ ไทรสมบูรณ์ (น้องอั้ม) (สาขาลาดพร้าว) รร.สองภาษาอังกฤษ.

3. ด.ช. นนทกร ประจำค่าย (น้องฟ้า) (สาขาลาดพร้าว) รร.พิบูลย์อุปถัมภ์.

4. ด.ช. ปาณัสม์ แซ่เล้า (น้องซานต้า) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.พิชญศึกษา.

5. ด.ช. พลดล สุวรรณธารา (น้องภูมิ) (สาขาซีคอนสแควร์) รร.พระหฤทัยคอนแวนต์.

6. ด.ช. พีรศิลป์ ศรีวชิรประดิษฐ์ (น้องคอปเตอร์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์).

7. ด.ช. ภีมพล ปุรณมณีวิวัฒน์ (น้องไกด์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.แย้มสอาด.

8. ด.ช. วงศธร วงศ์วิสารกุล (น้องหมิง) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา.

9. ด.ช. สาริศ ไกรนรา (น้องเมิร์จ) (สาขาลาดพร้าว) รร.อัสสัมชัญ.

10. ด.ญ. งามลักษณ์ บุญมี (น้องเก็ต) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เพชราวุธวิทยา.

11. ด.ญ. เจณิตา รังสิยะวงศ์ (น้องดาเวียร์) (สาขาลาดพร้าว) รร.บางกอกศึกษา.

12. ด.ญ. ชัชฌาณ ชูวงษ์ (น้องไบร์ท) (สาขาลาดพร้าว) รร.อนุบาลแจ้ห่ม ลำปาง.

13. ด.ญ. ณิชากานต์ ฐิติภูมิเดชา (น้องหลิง) (สาขาซีคอนสแควร์) รร.เซนต์โยเซฟ บางนา.

14. ด.ญ. ต้นข้าว เครือวรรณ (น้องเกิ้น) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า.

15. ด.ญ. ธัญญรัตน์ นกทอง (น้องยุ้ย) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา.

16. ด.ญ. ปาริชา เลาหะมณฑลกุล (น้องมิลค์) (สาขาลาดพร้าว) รร.วัฒนาวิทยาลัย.

17. ด.ช. ภาสวิชญ์ ศุนาลัย (น้องโอม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย.

18. ด.ช. สิริกานต์ ธนบุญสมบัติ (น้องกานต์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เซนต์ดอมินิก.

19. ด.ช. อัครวีร์ ศรีพงษ์ (น้องโดม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัยลาดพร้าว.

20. ด.ญ. ชมพูนุท สิทธิการุณ (น้องตะวัน) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.

21. ด.ญ. ณัฐลดา น้ำทิพย์ (น้องเนย) (สาขาลาดพร้าว) รร.แย้มสอาดลาดพร้าว.

22. ด.ญ. พรสวรรค์ เมืองจันทร์ (น้องปริม) (สาขาลาดพร้าว) รร.บางกอกศึกษา.

23. ด.ญ. ภาวรรณ ศุนาลัย (น้องเอมมี่) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.

24. ด.ญ. หนึ่งฤทัย ใจกันทะ (น้องนิล) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา.

25. ด.ช. ชนสรณ์  สุจริตประภากร (น้องเฟิสท์) (สาขาซีคอนสแควร์) รร.พระหฤทัยคอนแวนต์.

26. ด.ญ. ณัฐณิชา ทองชมพูนุช (น้องแน็ต) (สาขาลาดพร้าว) รร.ถนอมพิศวิทยา.

27. ด.ญ. บุษบา ช่วยรักษ์ (น้องบูม) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์.

28. ด.ช. กิตติวินท์ กลัดประเสริฐ (น้องแมมมอธ) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.โชคชัยรังสิต.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา 2 ปี 2555 สอบได้ 26คน 

หลักสูตร EP

1. สอบได้ที่9 ด.ญ. ปรียนันท์ บุญจา (น้องมาย) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.

2. ด.ช. วริทธิ์ โพธิ์วิเชียร (น้องภูมิ) (สาขาซีคอนสแควร์) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์

3. ด.ญ. ชมพูนุช จันทรา (น้องต้นหลิว) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

4. ด.ญ. ธนรัตน์ เดชวายุกุล (น้องไข่มุก) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ยุวฑูตศึกษา

หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์

5. สอบได้ที่4 ด.ญ. เขมจิรา วิภาสกุลพิทย์ (น้องเเจน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.โสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา

6. สอบได้ที่13 ด.ญ. สรัลชนา ประทุมมา (น้องอุ้ม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา

7. ด.ญ. ธนพร สุรอังกูร (น้องภัทร) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์

8. ด.ช. สมพล พิมพ์พิศคนึง (น้องไวซ์) (สาขาลาดพร้าว) รร.โสมาภา2

หลักสูตรสามัญ.

9. สอบได้ที่11 ด.ญ. เปมิกา เลิศวิลัย (น้องแพร) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.อมาตยกุล.

10. ด.ช. กันต์ เลิศธนอารีย์ (น้องกันต์) (สาขาลาดพร้าว) รร.อุดมศึกษา.

11. ด.ช. ปิยะวัฒน์ อัมพันศิริรัตน์ (น้องเอิร์ท) (สาขาซีคอนสแควร์) รร.ยุวฑูตศึกษา.

12. ด.ช. ภคพล มณีพันธ์ (น้องพัตเตอร์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.

13. ด.ญ. เจนนิสา ศรีมาพงษ์ (น้องเจนนี่) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สายอักษร.

14. ด.ญ. ณัฐชยา ลิ้มธนะกุล (น้องบีม) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์.

15. ด.ญ. นันทวรรณ สุขถาวรากร (น้องเจนนี่) (สาขาลาดพร้าว) รร.เซนต์โยเซฟ.

16. ด.ญ. ปวีณ์นุช จันทร์อุดม (น้องโซดา) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา.

17. ด.ญ. พรรษมน แซ่อึ้ง (น้องอันน์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โชคชัย ครูเกียว.

18. ด.ญ. วริษฐา เขียวรอด (น้องฟ้า) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ขุมทองวิทยา.

19. ด.ช. ณัฐชัย พจนาสัตยาเวโรจน์ (น้องปีเตอร์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เพชราวุธวิทยา.

20. ด.ช. ปีย์ พิทักษ์พงษ์สุธี (น้องปีย์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สุขฤทัย.

21. ด.ช. ภูรินทร์ เอกวรวัฒน์ (น้องพี) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.บ้านบางกะปิ.

22. ด.ญ. แคททริน ภิรมย์จิต (น้องอ้อน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.

23. ด.ญ. ชุติกาญจน์ สงพุ่ม (น้องโบว์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.

24. ด.ญ. ทิพยาภรณ์ พันธะไชย (น้องเพ้นท์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.

25. ด.ญ. ธัญวรัตน์ สุขสมกร (น้องนีน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.

26. ด.ญ. เบญญาพร พิจารณา (น้องแบม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.

27. ด.ญ. สัณห์สินี เฟื่องศิลป์ (น้องอิ้งค์) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.นีรชาศึกษา.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 3 ปี 2555 สอบได้ 8คน

หลักสูตร EEP

1. ด.ช. ธีรนัย คงธนารักษ์ (น้องบุ๊ค) (สาขาลาดพร้าว) รร.เศรษฐบุตร.

2. ด.ญ. โชษิตา คุณวิริยะ (น้องแอ๊นท์) (สาขาลาดพร้าว) รร.เศรษฐบุตร.

หลักสูตรสามัญ.

3. ด.ช. ธีรนัย คงธนารักษ์ (น้องบุ๊ค) (สาขาลาดพร้าว) รร.เศรษฐบุตร.

4. ด.ญ. ชิดชนก ซื่อสัตตบงกช (น้องเจน) (สาขาลาดพร้าว) รร.เลิศหล้า.

5. ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ธรรมปิลันธน์ (น้องปลายฟ้า) (สาขาลาดพร้าว) รร.สันติสุขวิทยา.

6. ด.ช. ธนกฤต รัมยธนากร (น้องเสือ) (สาขาลาดพร้าว) รร.พระราม9 กาญจนาภิเษก.

7. ด.ช. ธีรภัทร เมธีโชติเศรษฐ์ (น้องธี) (สาขาลาดพร้าว) รร.บางกอกศึกษา.

8. ด.ญ. นัทธ์ชนัน ธีระสาสน์ (น้องอาย) (สาขาลาดพร้าว) รร.โชคชัย ครูเกียว.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปี 2555

หลักสูตร Gifted

1. ด.ญ. พรรณนารา พิมพ์สกุล (น้องแก้ม) (สาขาซีคอนสแควร์) รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

หลักสูตร สามัญ.

2. ด.ช. จิรายุ สันสอาด (น้องมูบาร๊อก) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.อันวารุ้ลอิสลาม.

3. ด.ช. ธนภูมิ สังข์นาค (น้องต๊ะ) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.นวลวรรณศึกษา.

4. ด.ช. ภูมิรพี สาระเกษตริน (น้องอัพ) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.อโศกวิทย์อ่อนนุช.

5. ด.ญ. ชาลิสา สันสอาด (น้องซอฟียะห์) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.อันวารุ้ลอิสลาม.

6. ด.ญ. ธนัญญา อุทัยลาวัณย์ (น้องมายด์) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.ศรีวิทยาปากน้ำ.

7. ด.ญ. นริสสา คูหารัตนไชย (น้องเอิน เอิน) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.พระหฤทัยคอนแวนต์.

8. ด.ญ. รัชนีกร พูนเพิ่ม (น้องฝ้าย) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.กฤตศิลป์วิทยา.

9. ด.ญ. กัณญาวีร์ ชลมูสิก (น้องว่าน) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.โสมาภาพัฒนา.

10. ด.ช. ภาคภูมิ บุญกุศล (น้องภูมิ) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.พระแม่มารีพระโขนง.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  ปี 2555

1. ด.ช. กิตติวินท์ กลัดประเสริฐ (น้องแมมมอธ) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.โชคชัยรังสิต

2. ด.ช. จิณณวัตร ทับจันทร์ (น้องวิว) (สาขาสาขาซีคอนสแควร์) รร.ดาราคาม.

3. ด.ช. อภิวิชญ์ บุษมาลี (น้องนาย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.ธัญวิทย์.

4. ด.ญ. บุษบา ช่วยรักษ์ (น้องบูม) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์.

5. ด.ญ. สกาย วรรัตน์ (น้องสกาย) (สาขาหลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา ปี 2555

หลักสูตร MEP

1. ด.ช. จิตรเทพ คชพงษ์ (น้องฟิช) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สตรีวรนาถ

2. ด.ญ. จิรัชญา ค้าทางชล (น้องจีจี้) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม

3. ด.ญ. ชนากานต์ อรรถนุรักษ์ (น้องเจนนี่) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา

4. ด.ญ.ธัญชนก โกศิริ (น้องเเก้ว) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา.

5. ด.ญ. ปัทมพร ก่ำมอญ (น้องแตงกวา) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย

6. ด.ญ. พิชญาดา วรวาท (น้องน้ำหวาน) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ไผทอุดมศึกษา.

หลักสูตร Gifted คณิต/วิทย์

7. ด.ช. สันติภาพ ลำภา (น้องหลุยส์) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา

8. ด.ญ. มนสิชา เล็กตัว (น้องอาย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ภูมิไพโรจน์พิทยา.

9. ด.ญ. วรรณิดา ศิริโพธิ์ (น้องใบเตย) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.สายอักษร.

หลักสูตรสามัญ

10. ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เต้าทอง (น้องนู่น) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.กองทัพบกอุปถัมภ์.

11. ด.ญ. วริษฐา เขียวรอด (น้องฟ้า) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ขุมทองวิทยา

12. ด.ญ. สุวีรยา เกตุอ่วม (น้องไหม) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา

13. ด.ช. ปุณณาพัฒน์ มนูญพาณิชย์ (น้องเบส) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา

14. ด.ญ. พิชญ์สินี น้ำโมง (น้องชมพู่) (สาขาหลักสี่บางเขน) รร.เจริญผลวิทยา.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สามัญ ปี 2555

หลักสูตรสามัญ

1. สอบได้ที่12 ด.ช. รุ่งรุจ ทองอาญา (น้องอินดี้) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เทพอักษร.

2. ด.ญ. กวิสรา สารวิถี (น้องอิงฟ้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา.

3. ด.ญ. อนงค์ภัทร เสมาเงิน (น้องพริกหยวก) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ทรงวิทย์ศึกษา.

4. ด.ญ. นันทวรรณ สุขถาวรากร (น้องเจนนี่) (สาขาลาดพร้าว) รร.เซนต์โยเซฟ.

5. ด.ช. คามิน สมมาตย์ (น้องมีนส์) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.เด็กสากล.

6. ด.ญ. พิมพ์ชนก รัตนภาสกร (น้องพิม) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.สารสาสน์วิเทศมีนบุรี.

7. ด.ช. รัชพล เอี่ยนเล่ง (น้องพี พี) (สาขา ลาดพร้าว) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา

หลักสูตร Gifted/EP

8. ด.ญ. ปภาพิชญ์ นามคง (น้องแพรว) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า ปี 2555.

หลักสูตร Gifted/EP

1. ด.ช. ธนกฤต รัมยธนากร (น้องเสือ) (สาขา ลาดพร้าว) รร.พระราม9กาญจนาภิเษก

2. ด.ช. ธฤต ฉันธนะเลิศวิไล (น้องปอนด์) (สาขา ซีคอนสแควร์) รร.เด็กสากล.

3. ด.ญ. กวิสรา สารวิถี (น้องอิงฟ้า) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา.

4. ด.ญ. จามจุรี สืบวงศ์ (น้องนุก) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.

5. ด.ญ. ณัฐนรี พอลลีน กราเซียส คอค (น้องพอลลีน) (สาขา ลาดพร้าว) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.

6. ด.ญ. เปมิกา โพลงพันธ์ (น้องมุก) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่.

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สามัญ ปี 2555.

1. ด.ช. เกื้อกูล วสยางกูร (น้องเกื้อ) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.นิเวศน์วารินทร์.

2. ด.ช. ภาสวุฒิ บุญฉลวย (น้องฟลุ๊ค) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.

3. ด.ช. พลกฤต เกตุศิลป์ (น้องบอมบ์) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม.

4. ด.ช. สรรเสริญ กระจ่างพิศ (น้องเก้า) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย.

5. ด.ญ. วริษา พูสิทธิ์ (น้องจ๋า) (สาขา หลักสี่ บางเขน) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย.

6. ด.ช. ภคพล จารุศิริ (น้องตัวต่อ) (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) รร.ฤทธิยะวรรณาลัย.

ผลสอบ Pretest เข้า ม.1

ด.ญ.ธรณ์ธันย์ พุ่มบางป่า (น้องปูนปั้น) รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา

1. เหรียญทอง ภาษาอังกฤษ รร.สตรีวิทยา2

2. คะแนนอันดับ1 ภาษาอังกฤษ รร.บดินทรเดชา2

ผลงานเด่น KDC ปีการศึกษา 2554

(ข้อมูลจริงทุกประการ ตรวจสอบได้)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ปี2554

ห้องเรียนพิเศษ English Program สอบผ่านข้อเขียน 5วิชารอบแรก 15คน

1. ด.ช. กิตติภัค พูนจารุวัฒน์ รร.เลิศหล้าเกษตรนวมินทร์ (สาขาบางเขน)

2. ด.ช. ณภัทร ตั้งจิตเจริญ รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)

3. ด.ช. ธัชพล สิงห์วงศ์วัฒนะ รร.โชคชัยครูเกียว (สาขาลาดพร้าว)

4. ด.ช. ธีรภัทร ไกรศรีสิริกุล รร.โชคชัยครูเกียว (สาขาลาดพร้าว)

5. ด.ช. พัสสณ ติรณะประกิจ รร.เลิศหล้าเกษตรนวมินทร์ (สาขาซีคอนสเเควร์)

6. ด.ช. พีระพัฒน์ วิทูราภรณ์ รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาลาดพร้าว)

7. ด.ช. ลายสือ งามวุฒิพร รร.ปัญจทรัพย์ (สาขาลาดพร้าว)

8. ด.ญ. กัลย์สุดา หลิน รร.คริสต์ธรรมศึกษา (สาขาบางเขน)

9. ด.ญ. เกวลี ทัพมงคล รร.สตรีวรนารถบางเขน (สาขาบางเขน)

10. ด.ญ. จัณห์นิภา สุพรรณพงศ์ รร.อรรถมิตร (สาขาบางเขน)

11. ด.ญ. จิดาภา ชัยถาวรกิจ รร.สุขฤทัย (สาขาบางเขน)

12. ด.ญ. พรรณธร สุขกลัด รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ (สาขาบางเขน)

13. ด.ญ. สาริศา มานะบุญ รร.อรรถมิตร (สาขาลาดพร้าว)

14. ด.ญ. อาทิมา มีชัย รร.คริสต์ธรรมศึกษา (สาขาบางเขน)

15. ด.ญ. สุทัตตา คุณาสรณ์ (สาขาลาดพร้าว)

หลักสูตรสามัญ สอบได้ 27คน

16. สอบได้ที่ 6 ด.ญ. สาริศา มานะบุญ (รร.อรรถมิตร) (สาขาลาดพร้าว)

17. ด.ช. กิตติภัค พูนจารุวัฒน์ (รร.เลิศหล้าเกษตรนวมินทร์) (สาขาลาดพร้าว)

18. ด.ช. ชยุต ยงกิจเจริญ (รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์) (สาขาบางเขน)

19. ด.ช. ธัชพล สิงห์วงศ์วัฒนะ (รร.โชคชัยครูเกียว) (สาขาลาดพร้าว)

20. ด.ช. อรรถบดี อติรัตน์ (รร.ปัญจทรัพย์) (สาขาลาดพร้าว)

21. ด.ญ. กัลย์สุดา หลิน (รร.คริสต์ธรรมศึกษา) (สาขาซีคอนสเเควร์)

22. ด.ญ. เกวลี ทัพมงคล (รร.สตรีวรนารถบางเขน) (สาขาบางเขน)

23. ด.ญ. จิดาภา ชัยถาวรกิจ (รร.สุขฤทัย) (สาขาบางเขน)

24. ด.ญ. ชัญญาภัค ศรีสมาน (รร.โชคชัยลาดพร้าว) (สาขาบางเขน)

25. ด.ญ. ณัฐชยา ใยระย้า (รร.เซนต์โยเซฟ,ระยอง) (สาขาบางเขน)

26. ด.ญ. ธันยธร นิตินันทน์ (รร.ปัญจทรัพย์) (สาขาลาดพร้าว)

27. ด.ญ. นครียา ประไพตระกูล (รร.โชคชัยรังสิต) (สาขาบางเขน)

28. ด.ญ. บุญวิมล อุตตะลอง (รร.โชคชัยครูเกียว) (สาขาบางเขน)

29. ด.ญ. พรธิณี เจริญแพ่ง (รร.จินดานุกูล) (สาขาลาดพร้าว)

30. ด.ญ. พิชญา ฤดีนรเวท (รร.นีรชาศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

31. ด.ญ. มนสิการณ์ วัฒนพานิชวงษ์ (รร.เลิศหล้าเกษตรนวมินทร์) (สาขาลาดพร้าว)

32. ด.ญ. ศศิธร สินเวช (รร.พิบูลย์อุปถัมภ์) (สาขาลาดพร้าว)

33. ด.ญ. สิริภัทร โค้วบุญญะราศรี (รร.โสมาภา 2) (สาขาซีคอนสเเควร์)

34. ด.ญ. สุทัตตา คุณาสรณ์ (สาขาลาดพร้าว)

35. ด.ญ. อภิชญา แซ่จัง  (รร.โชคชัยลาดพร้าว) (สาขาลาดพร้าว)

36. ด.ญ. อรวรรณ ภู่สกุล (รร.พระหฤทัยนนทบุรี) (สาขาบางเขน)

37. ด.ช. วรธีร์ วรพิชญางกูร (รร.ราชวินิต) (สาขาลาดพร้าว)

38. ด.ช.ลายสือ งามวุฒิพร (รร.ปัญจทรัพย์) (สาขาลาดพร้าว)

39. ด.ญ.พิมพ์ลภัส  โพธิ์แก้ว (รร.ปัญจทรัพย์) (สาขาลาดพร้าว)

40. ด.ญ.ณัฐธิดา ธรรมหนองคัน (รร.เพชรถนอม) (สาขาลาดพร้าว)

41. ด.ช.ปุณณานันท์ ปุณโณปถัมภ์ (รร.อัญสัมชัญ แผนกประถม) (สาขาลาดพร้าว)

42. ด.ช.ณพวีร์ ศรีสุทราภรณ์ (รร.ยุวทูตศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว ปี2554 สามัญ สอบได้ 47คน 

1. สอบได้ที่ 6 ด.ญ. พิมพ์ชนก ขันตี (รร.สตรีวรนาถบางเขน) (สาขาบางเขน)

2. ด.ช. คมสันต์ เพ็ญจันทร์ (รร.แย้มสอาดลาดพร้าว) (สาขาบางเขน)

3. ด.ช. ชยธร เติมประทีป (รร.อรรถมิตร) (สาขาลาดพร้าว)

4. ด.ช. ชานน ธารวุฒิพงศ์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)

5. ด.ช. ฐิติพัฒน์ ชารี (รร.แย้มสอาด) (สาขาบางเขน)

6. ด.ช. ณภัทร ตั้งจิตเจริญ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

7. ด.ช. ณัชพล อังศพันธุ์ (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)

8. ด.ช. ณัฐกิตติ์ เลียงสุนทรสิทธิ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

9. ด.ช. ดรุฒ ศศิธนานุรักษ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

10. ด.ช. นฤเดช รุจาคม (รร.ถนอมพิศวิทยา) (สาขาลาดพร้าว)

11. ด.ช. ประติมากร ศุขกลิ่น (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

12. ด.ช. ภัทรพงษ์  อินทับทิม (รร.ฤทธิยะวรรณาลัย) (สาขาบางเขน)

13. ด.ช. ภูรินทร์ นุตคำแหง (รร.แย้มสอาด) (สาขาลาดพร้าว)

14. ด.ช. ไรวินท์ เชิดไชยกุล (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

15. ด.ช. วรินทร หอมสุคนธ์ (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)

16. ด.ช. สุชิโอะ พรพิรุณโรจน์ (รร.เซนต์โยเซพเมืองเอก) (สาขาบางเขน)

17. ด.ญ. กมลนัทธ์ พจนอารี (รร.อนุบาลนนทบุรี) (สาขาบางเขน)

18. ด.ญ. กวิตา เกียรติอร่ามกุล (รร.พิชัยศึกษา) (สาขาบางเขน)

19. ด.ญ. จอมสุรางค์ เกษมธนเสถียร (รร.ผ่องสุวรรณวิทยา) (สาขาบางเขน)

20. ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ชาติพุก (รร.แย้มสอาด) (สาขาลาดพร้าว)

21. ด.ญ. ณัชภัทรา จิตต์ธรรม (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) (สาขาบางเขน)

22. ด.ญ. ณัฐจิรา  สุขกำเนิด (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

23. ด.ญ. ณัฐญาดา จันทวงศ์ (รร.สตรีวรนาถบางเขน) (สาขาบางเขน)

24. ด.ญ. นฤสรณ์ เวทโอสถ (รร.พิชญศึกษา) (สาขาบางเขน)

25. ด.ญ. ภัคจิรา แก้วตาทิพย์ (รร.แย้มสอาด) (สาขาบางเขน)

26. ด.ญ. ภัทรภร เกตุสมบูรณ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

27. ด.ญ. ภูริชญา อากาศ (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) (สาขาบางเขน)

28. ด.ญ. สุนิตยา บัวมาศ (รร.ปัญจทรัพย์) (สาขาบางเขน)

29. ด.ญ. อรวรา วิศวะกุล (รร.ปัญจทรัพย์) (สาขาบางเขน)

30. ด.ญ.ศิริวดี แก้วโกเมน (รร.เทศบาลปลูกปัญญาในพระราชอุปถัมภ์,ภูเก็ต) (สาขาบางเขน)

31. ด.ช.วรรษพล อิศรางกูร ณ อยุธยา (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

32. ด.ญ.สิรารัตน์ ทวีวัฒน์มงคล (รร.แสงโสม) (สาขาบางเขน)

33. ด.ช.รณกฤต วงษ์อินทร์ (รร.กองทัพบกเพชรวุธวิทยา) (สาขาบางเขน)

34. ด.ช.ศิวกร ชื่นศิร (รร.อนุราชประสิทธิ์) (สาขาบางเขน)

35. ด.ญ.วริศรา ไชยชาย  (รร.เสนานิคม) (สาขาบางเขน)

36. ด.ช.ธนภัทร วิบูลโกศล (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) (สาขาบางเขน)

37. ด.ช.พงศ์ปวีร์ สัตระ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

38. ด.ช.ธนธร อินธาระ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)

39. ด.ช.อันดามัน แสนสุข (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

40. ด.ญ.สาธิดา  แก้วเพชร (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

41. ด.ช.ชวิน  วงค์วิลาศ (รร.เซนต์ดอมินิก) (สาขาบางเขน)

42. ด.ญ. อรฉัตร  อ่อนสำอาง (รร.เซนต์โยเซฟ,ระยอง) (สาขาบางเขน)

43. ด.ญ.ปาณิสรา ปุญญศรี (รร.บุญฤดี) (สาขาลาดพร้าว)

44. ด.ช.อนาวิล เชษฐ์ชุติธร (รร.ปัญจทรัพย์) (สาขาลาดพร้าว)

45. ด.ช. ตรีภูมิ ตันติเกตุ (รร.ปัญจทรัพย์) (สาขาลาดพร้าว)

46. ด.ญ. ธันยพร คูนลินทิพย์ (รร.อรรถมิตร) (สาขาลาดพร้าว)

47. ด.ช.เจตวัฑน์ สวัสดิ์มนัส (รร.เซนต์จอห์น) (สาขาลาดพร้าว)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สอบได้ 36คน

หลักสูตรสามัญ ปี 2554

1. สอบได้ที่ 8 ด.ญ.ศิรดา สุวรรณรัตน์ (รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม) (สาขาบางเขน)

2. ด.ช. กรธวัช กีระติจีระนันท์ (รร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก) (สาขาลาดพร้าว)

3. ด.ช. ก้าวหน้า เพ็ชรรัตน์ (รร.พิพัฒนา) (สาขาซีคอนสเเควร์)

4. ด.ช. กิจณพัฒน์ โชติกายวงศ์ (รร.พิบูลอุปถัมภ์) (สาขาลาดพร้าว)

5. ด.ช. ณวัฐปกรณ์ คุณัชญาศิรัณ (รร.พิชญศึกษา) (สาขาบางเขน)

6. ด.ช. ธนกฤต อินทะนิยม (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

7. ด.ช. ธีรัช จิตต์อารี (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

8. ด.ช. ปฐวี เจริญฉัตรชัย (รร.เทพเสนานุสรณ์) (สาขาลาดพร้าว)

9. ด.ช. พิชยาวุฒิ บำรุงสุข (รร.เทพเสนานุสรณ์) (สาขาลาดพร้าว)

10. ด.ช. ภูดิศ ประวีณเมธ (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) (สาขาซีคอนสเเควร์)

11. ด.ช. โภไคย ขวดไส (รร.กานดา) (สาขาลาดพร้าว)

12. ด.ช. ศรัณย์พฤกษ์ เคียงศิริ (รร.คริสต์ธรรมศึกษา) (สาขาซีคอนสเเควร์)

13. ด.ช. สิทธา วรรณขจีพิบูลย์ (รร.สารสาสวิเทศนิมิตรใหม่) (สาขาบางเขน)

14. ด.ช. อาณกร ปิตุทิพย์ (รร.เพ็ญสมิทธ์) (สาขาลาดพร้าว)

15. ด.ญ. กนกวรรณ สังกะเพศ (รร.เทพเสนานุสรณ์) (สาขาลาดพร้าว)

16. ด.ญ. จิราพัชร จริยคุณ (รร.แม่พระฟาติมา) (สาขาลาดพร้าว)

17. ด.ญ. ชุลีกร ลีหล้าน้อย (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

18. ด.ญ. ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

19. ด.ญ. ทักษิณา เตชะพิทักษ์กุล (รร.โสมาภา2) (สาขาลาดพร้าว)

20. ด.ญ. ปณิดา เมธียนต์พิริยะ (รร.เทพเสนานุสรณ์) (สาขาลาดพร้าว)

21. ด.ญ. ปราญชลี อุตตะระนาค (รร.พระยาประเสริฐ) (สาขาลาดพร้าว)

22. ด.ญ. ปิ่นประภา ปักเสติ (รร.เทพเสนานุสรณ์) (สาขาลาดพร้าว)

23. ด.ญ. พรปรียา ศักย์สิริภากร (รร.พระราม9 กาญจนาภิเษก) (สาขาลาดพร้าว)

24. ด.ญ. พิมพ์ลภัส นะวัฒนา (รร.กัลยวิทย์) (สาขาบางเขน)

25. ด.ญ. รวิภา  ไชยรบ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) (สาขาบางเขน)

26. ด.ญ. วิรัชฌา กีระติจีระนันท์ (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

27. ด.ญ. ศรสวรรค์ ศรีสุกใส (รร.ถนอมพิศวิทยา) (สาขาบางเขน)

28. ด.ญ. สราริน มูลสุวรรณ (รร.สองภาษาลาดพร้าว) (สาขาลาดพร้าว)

29. ด.ญ. ธัญกมล แซ่เบ๊ (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

30. ด.ช. วริศร ศรีสวัสดิ์ (รร.จิระศาสตร์วิทยา) (สาขาลาดพร้าว)

31. ด.ญ. ณัฐนิชา หวังวีรวงศ์ (รร.สารสาสน์เอกตรา) (สาขาลาดพร้าว)

32. ด.ช. ภัทรวรินทร์ บัวทองธนะการ (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

33. ด.ช. ศรุต ศิริอุดมทรัพย์ (รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์) (สาขาลาดพร้าว)

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (Gifted)  ปี 2554

34. สอบได้ที่ 4 Gifted วิทย์ ด.ช. ณัฐกมล อัคคีสุรียน (รร.เซนต์ดอมินิก) (สาขาบางเขน)

35. Gifted คณิต ด.ช. เตชิน เรืองเกรียงสิน (รร.คริสต์ธรรมศึกษา) (สาขาซีคอนสเเควร์)

36. Gifted วิทย์ ด.ญ. ณัฏฐธิดา อุทธวัง (รร.แย้มสอาด) (สาขาลาดพร้าว)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปี 2554 สอบได้ 17คน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (Gifted คณิต-วิทย์ /EP) 

1. Gifted ด.ช. ธนลภย์ จินดาเวช (รร.พระหฤทัยนนทบุรี) (สาขาบางเขน)

2. EP ด.ช. พีรพล ละอองศิริ (รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์) (สาขาบางเขน)

3. EP ด.ญ. ณัชชา ฉิมพลิกานนท์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)

4. EP ด.ญ. ปัณฑ์ชนิต วิไลวรรณ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

5. EP ด.ญ. มัชฌิมา คเชนทร์ (รร.พิชญศึกษา) (สาขาบางเขน)

6. EP ด.ช. พุฒินันท์ ฤทธิลา (สำรอง) (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)

7. EP ด.ญ. อิษฎา สุวรรณภัฏ (สำรอง) (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. ณัฐพล โชติวงษ์ (รร.พระหฤทัยนนทบุรี) (สาขาบางเขน)

2. ด.ช. นภัทร สบเสถียร (รร.เจริญผลวิทยา) (สาขาบางเขน)

3. ด.ช. พุฒินันท์ ฤทธิลา (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)

4. ด.ญ. ชาติกานท์ คงทอง (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) (สาขาบางเขน)

5. ด.ญ. ปฐวี ประเสริฐสังข์ (รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์) (สาขาบางเขน)

6. ด.ญ. ปวรา เวียงดินดำ (รร.ฤทธิยะวรรณาลัย) (สาขาบางเขน)

7. ด.ญ. สุพิชชา เชื้อวงษ์ (รร.พระหฤทัยนนทบุรี) (สาขาบางเขน)

8. ด.ช.วิสุทธิ์ จงมั่นจิตร (รร.พิชญศึกษา) (สาขาบางเขน)

9. ด.ช.พณรัฐ ชาทอง (รร.วัฒนพฤษา) (สาขาบางเขน)

10.     ด.ช. ณัฐพล เชิดชูชัย (รร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง) (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปี 2554

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. จตุรวิทย์ ศรีกอก (รร.สารสาสน์วิเทศน์รังสิต) (สาขาบางเขน)

2. ด.ช. ณัฐยศ วภักดิ์เพชร (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

3. ด.ช. พิริยากร สำราญใจ (รร.โชคชัยรังสิต) (สาขาบางเขน)

4. ด.ช. เมธัส ศรีมหาบรรณ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

5. ด.ญ.บุญสิตา จุมปาลี (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

6. ด.ญ.พิชญนุช  ฐิตวิริยะ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (EP)

7. EP ด.ช. กฤตเมธ ชัยเทียนทอง (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) (สาขาบางเขน)

8. EP ด.ช. จิรายุ คชวัฒน์ (รร.สารสาสน์วิเทศ รังสิต) (สาขาบางเขน)

9. EP ด.ช. ตนุภัทร สุทัศน์ ณ อยุธยา (รร.วนิษา) (สาขาบางเขน)

10. EP ด.ญ. เฌอณฎา วงศ์เครือศร (รร.สารสาสน์วิเทศ รังสิต) (สาขาบางเขน)

11. GEP ด.ช. วิศรุต ยงสืบชาติ (รร.บริบูรณ์รังสิต) (สาขาบางเขน)

12. GEP ด.ช. ศุภเสกข์ โกรัตนะ (รร.สารสาสน์วิเทศ รังสิต) (สาขาบางเขน)

13. GEP ด.ญ. ชวัลลักษณ์ พิมแพง (รร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์) (สาขาบางเขน)

14. GEP ด.ญ. ณัฐจิรา สุขกำเนิด (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

15. GEP ด.ญ. อัญชิสา สุขเกษม (รร.โชคชัย รังสิต) (สาขาบางเขน)

16. GEP ด.ช.อันดามัน แสนสุข (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี ปี 2554 สอบได้ 23คน

สอบทั่วไป ตัวจริง

1. สอบได้ที่ 1 ด.ญ.เพ็ญพิชญา โชติเสถียรธรรม (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

เรียนคอร์สป.6 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 5วิชา ชุด 3/5(ตค53), 4/5(เทอม2/53)

2. สอบได้ที่ 2 ด.ญ.ปานชนก ฤกษ์ปาณี (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

เรียนคอร์สป.6 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 5วิชา ชุด 1/5(เม.ย.53), 2/5(เทอม1/53), 3/5(ตค53), 4/5(เทอม2/53)

3. ด.ญ. สวิตตา ใจรักษา (รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์) (สาขาบางเขน)

4. ด.ญ. สิริกร  ภิญโญรัตนกิจ (รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา) (สาขาบางเขน)

5. ด.ญ. อัญชิสา สุขเกษม (รร.โชคชัย รังสิต) (สาขาบางเขน)

6. ด.ญ. อัณศยา  บุรีเทพ (รร.กองทัพบกเพชรวุธวิทยา) (สาขาบางเขน)

7. ด.ช. ก้องภพ บุญสรรค์ (รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม) (สาขาบางเขน)

8. ด.ช. ณภัทร ตั้งจิตเจริญ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

9. ด.ช. ณัฐชนน สกุลเจริญพร (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

10. ด.ช. ธมกร ศิริกมลเสถียร (รร.กองทัพบกเพชราวุธวิทยา) (สาขาบางเขน)

11. ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ตันสกุล (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)

12. ด.ช. ภัทรพงษ์  อินทับทิม (รร.ฤทธิยะวรรณาลัย) (สาขาบางเขน)

13. ด.ช. วิษณุ  เรืองกาญจนกิจ (รร.ฤทธิยะวรรณาลัย) (สาขาบางเขน)

14. ด.ญ. ณัชชา  ฉิมพลิกานนท์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)

15. ด.ญ. พัฒณิชา ขาวสง่า (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน) (สาขาบางเขน)

16. ด.ญ. วีรินทร์ ทองเข้ม (รร.ประสานมิตร) (สาขาบางเขน)

17. ด.ญ. มุกดา ศิวะโสภณพงศ์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) (สาขาบางเขน)

18. ด.ช. กฤษณ์ พนาพิทักษ์กุล (รร.ปิยะพงษ์วิทยา) (สาขาบางเขน)

19. ด.ญ. ภัคสิรี ทองตะโก

20. ด.ช. เขมทิน คำดี (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

โครงการพิเศษ ปี 2554 รับ 32 คน

21. สอบได้ที่ 11 ด.ญ. ณัฐวดี ทั่งจันทร์ (รร.เพชราวุธวิทยา)(สาขาบางเขน)

22. สอบได้ที่ 20 ด.ญ. สุชัญญา เหลาธนู (รร.ประสานมิตร)(สาขาบางเขน)

23. สอบได้ที่ 32 ด.ญ. เขมมิกา สังข์สิงห์ (รร.เจริญผลวิทยา)(สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปี2554 สอบได้ 18คน 

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ตันสกุล (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)

2. ด.ช. ภูริณัฐ หนักแน่น (รร.พันธะวัฒนา) (สาขาบางเขน)

3. ด.ช. มกรกรรณ เกษเพชรสุวรรณ (รร.รุจิเสรีวิทยา) (สาขาบางเขน)

4. ด.ช. รวิภาส วงศ์สุคนธ์ชาติ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

5. ด.ช. เสฏฐนันท์ วรรณวรเศรษฐ (รร.ฤทธิยะวรรณาลัย) (สาขาบางเขน)

6. ด.ญ. พริมา ปานบ้านแพ้ว (รร.พระหฤทัยนนทบุรี) (สาขาบางเขน)

7. ด.ญ. พัฒณิชา ขาวสง่า (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

8. ด.ญ. ไอรดา หานาคี (รร.พร้อมพรรณวิทยา) (สาขาบางเขน)

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (Gifted/EP)  ปี 2554

9. สอบได้ที่ 9 Gifted ด.ช. กวีวัฒน์ สีสด (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) (สาขาบางเขน)

10. สอบได้ที่ 7 EP ด.ช. เขมทิน คำดี (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

11. Gifted ด.ญ. ณัชภัทรา จิตต์ธรรม (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) (สาขาบางเขน)

12. Gifted ด.ญ. พัฒณิชา ขาวสง่า (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

13. EP ด.ช. ก้องภพ บุญสรรค์ (รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม) (สาขาบางเขน)

14. EP ด.ช. ฐิติพัฒน์ ชารี (รร.แย้มสอาด) (สาขาบางเขน)

15. EP ด.ช. พิชญุตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)

16. EP ด.ญ. ชื่นกมล สารมานิตย์ (รร.อนุบาลสามเสน) (สาขาบางเขน)

17. EP ด.ญ. ฌาณิศา นำหิรัญกุล (รร.แย้มสอาดรังสิต) (สาขาบางเขน)

18. EP ด.ญ. สิริกร  ภิญโญรัตนกิจ (รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา) (สาขาบางเขน)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. สุริยะ สุทธิชลสกุล (รร.เทพอักษร) (สาขาลาดพร้าว)

2. ด.ญ. นัฐกานต์ โพธิ์ฉิม (รร.คลองกุ่ม) (สาขาลาดพร้าว)

3. ด.ญ.รมิตา ลี้ตระกูล (รร.ปัญจทรัพย์มีนบุรี) (สาขาบางเขน)

4. ด.ญ. วนสนันท์ ณ สุวรรณ (รร.โสมาภานุสสรณ์รามอินทรา) (สาขาลาดพร้าว)

5. ด.ญ.นวพร วรวงศ์  (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)

6. ด.ญ.ธัญรัตม์ ทุมพันธ์ (รร.ศิริกุลพิทยา) (สาขาลาดพร้าว)

7. ด.ญ.ฐิติรัตน์ พัดเย็นใจ (รร.ถนอมพิศ) (สาขาลาดพร้าว)

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (Gifted)  ปี 2554

8. สอบได้ที่ 2 Gifted คณิต/วิทย์ ด.ญ.อันศยา บุรีเทพ (รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา) (สาขาบางเขน)

กวดวิชาตั้งแต่ คอร์ส ป.5, คอร์สป.6 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 5วิชา ชุด 1/5(เม.ย.53), 2/5(เทอม1/53), 3/5(ตค53), 4/5(เทอม2/53) 

9. Gifted คณิต/วิทย์ ด.ช. กัจจานะ บุญปาลิต (รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์) (สาขาบางเขน)

10. Gifted คณิต/วิทย์ด.ช. อนันดา อนันตศิริจินดา (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)

11. Gifted คณิต/วิทย์ สำรอง ด.ญ. ศรัจจันทร์ บ่อแตน (รร.เบญจมินทร์) (สาขาลาดพร้าว)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร  ปี 2554

 

1. ด.ช. ณัฐกมล อัคคีสุรียน (รร.เซนต์ดอมินิก) (สาขาบางเขน)

2. ด.ช. อริญชย์ สงวนสินธุ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

3. ด.ญ. ปาณิสรา แก้วศรี (รร.โชคชัย) (สาขาบางเขน)

4. ด.ช. พัสสณ ติรณะประกิจ (รร.เลิศหล้า) (สาขาซีคอนสเเควร์)

5. ด.ช. รุ่งโรจน์ พัศดารักษ์ (รร.สารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ) (สาขาซีคอนสเเควร์)

6. ด.ช. ศิวกร เกตุสวัสดิ์ชัยมงคล (รร.ปิยะจิต) (สาขาซีคอนสเเควร์)

7. ด.ช. อภินันท์ พงษ์รัตนโชติ (รร.อนุบาลพิบูลย์เวศม์) (สาขาซีคอนสเเควร์)

8. ด.ญ. กนกวรรณ กุลนาค (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) (สาขาซีคอนสเเควร์)

9. ด.ญ. ฐิตาภา ธรรมธนารักษ์ (รร.พระหฤทัยคอนแวนต์) (สาขาซีคอนสเเควร์)

10. ด.ญ. พิม ยศไกร (รร.วัฒนาวิทยาลัย) (สาขาซีคอนสเเควร์)

11. ด.ญ. สมิตา เฉียบแหลม (รร.ประถมสาธิตประสานมิตร) (สาขาซีคอนสเเควร์)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปี 2554 (ห้องเรียนพิเศษ)

1. สอบได้ที่ 1 EP ด.ช.ณัชพล อังศุพันธุ์ (รร.อรรถมิตร)(สาขาซีคอนสแควร์)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปี 2554

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. จิรภัทร เลิศประสิทธิ์วงศ์ (รร.เซนต์ดอมินิก) (สาขาซีคอนสแควร์)

2. ด.ช. ชานนท์ ลิมป์ศุภวาณิช (รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ) (สาขาซีคอนสแควร์)

3. ด.ช. ณัฏฐภัทร กลิ่นประชุม (รร.มาเรียลัย) (สาขาซีคอนสแควร์)

4. ด.ช. ธนทัต เกษมคุณารักษ์ (รร.ลาซาล) (สาขาซีคอนสแควร์)

5. ด.ญ.นภสร ผลพานิช (รร.พิพัฒนา) (สาขาซีคอนสแควร์)

6. ด.ญ.ปรีชญา ฤาชา (รร.ลาซาล) (สาขาซีคอนสแควร์)

7. ด.ญ.มานิตา เงินงอกงาม (รร.เซนต์โยเซฟทิพวัล) (สาขาซีคอนสแควร์)

8. ด.ญ.จิรัชญา ตั้งธีระสุนันท์ (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) (สาขาซีคอนสแควร์)

9. ด.ญ.นลินพรรณ คาวาชิม่า (รร.ลาซาล) (สาขาซีคอนสแควร์)

10. ด.ช. พัทธพล สุริยานำพาพงศ์ (รร.นราทร) (สาขาซีคอนสแควร์)

11. ด.ญ.ณัฐสินี หิรัญจิรวงศ์ (รร.ประภามนตรี) (สาขาซีคอนสแควร์)

12. ด.ญ.รวิสรา ร้อยแก้ว (รร.ดาราคาม) (สาขาซีคอนสแควร์)

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

13. Gifted ด.ช.ญาณกร อุ่นสุข (รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ) (สาขาซีคอนสแควร์)

14. Gifted ด.ญ.ฐิตาภา ธรรมธนารักษ์ (รร.พระหฤทัยคอนเเวนต์) (สาขาซีคอนสแควร์)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ปี 2554

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. พิชญุตม์ ปลื้มจิตต์ (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) (สาขาซีคอนสแควร์)

2. ด.ช. วรัชญ์ ไชยชำนาญ (รร.ปิยจิตวิทยา) (สาขาซีคอนสแควร์)

3. ด.ญ. ชยาภา ชัยอภิวัฒน์ (รร.จินดาพงษ์) (สาขาซีคอนสแควร์)

4. ด.ญ. ณัฐสุดา คำอุดม (รร.วัดธรรมมงคล) (สาขาซีคอนสแควร์)

5. ด.ญ. นีรชา สาเขตร์ (รร.ปาณยา พัฒนาการ) (สาขาซีคอนสแควร์)

6. ด.ญ. ณัฐณิชา เอี่ยมสุวรรณ (รร.ปิยะจิตวิทยา) (สาขาซีคอนสแควร์)

7. ด.ช. ประกาศิต ศรีเจริญ (รร.ปิยะจิตวิทยา) (สาขาซีคอนสแควร์)

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนราชวินิจ บางแก้ว ปี 2554

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. สอบได้ที่ 3 Gifted ด.ญ. ปรียาภรณ์ ชูสุวรรณ (รร.สุขเจริญผลแพรกษา) (สาขาซีคอนสแควร์)

2. Gifted ด.ญ. พิชชาพลอย ประภัทรจิตต์ (รร.ลาซาล) (สาขาซีคอนสแควร์)

3. MEP ด.ญ. ปัณณทัต พันธุ์วัฒนสกุล (รร.เซนต์โยเซฟทิพวัล) (สาขาซีคอนสแควร์)

4. MEP ด.ญ. ภิชญาภา เวศะนันต์ (รร.สุขเจริญผลแพรกษา) (สาขาซีคอนสแควร์)

5. MEP ด.ญ. ตรงศรณ์ ยั่งยืน (รร.เซนต์โยเซฟบางนา) (สาขาซีคอนสแควร์)

6. MEP ด.ช. รณกฤต พัชราวุฒิกุล (รร.กรุงเทพพิทยา) (สาขาซีคอนสแควร์)

หลักสูตรสามัญ

7. สอบได้ที่ 1(ทั่วไป) ด.ญ. ฟ้าใส หล้ามณี (รร.ประภามนตรีบางนา) (สาขาซีคอนสแควร์)

8. สอบได้ที่ 1(พื้นที่) ด.ญ. ศรัญภัสร์ องค์วงศ์สกุล (รร.ลาซาล) (สาขาซีคอนสแควร์)

9. ด.ช. พีรวิชญ์ กุลจิตติพิบูลย์ (รร.สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ) (สาขาซีคอนสแควร์)

10. ด.ญ. กวินรัตน์ กล้าหาญ (รร.ลาซาล) (สาขาซีคอนสแควร์)

11. ด.ช. ธีรภัทร ประยูรวิวัฒน์ (รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา) (สาขาซีคอนสแควร์)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนราชวินิจ บางเขน ปี 2554

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ญ. ภริดา ขู้สกุล (รร.ฤกษบุตรี สอิ้งอนุสรณ์) (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ปี 2554

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประสงค์ตันสกุล (รร.อรรถมิตร) (สาขาบางเขน)

2. ด.ญ. พิชญ์ศิรี วีรชัยเดชอุดม (รร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ) (สาขาลาดพร้าว)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  ปี 2554

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. ธรรม์ อุทุมมา (รร.วัดนวลจันทร์) (สาขาบางเขน)

2. ด.ช. อนพัทย์  ชะยะ (รร.วัดนวลจันทร์) (สาขาบางเขน)

3. ด.ญ. อริสรา  อดกลั้น (รร.วัดลาดปลาเค้า) (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปี 2554

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ญ. ภัคธิมา เฉลิมพันธ์ (รร.อุดมศึกษา)(สาขาซีคอนสแควร์)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา3 ปี 2554

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ญ. ณิชาภัทร สุทธิประภา (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้าว)

2. ด.ญ. ปวีณ์นุช ผกามาศ (รร.โชคชัย) (สาขาบางเขน)

3. ด.ญ. ศศมณฑ์ภร ชาลานฤมาน (รร.ถนอมพิศวิทยา) (สาขาลาดพร้าว)

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

4. สอบได้ที่ 8 EP ด.ช.ธิบดี ทิพย์พิทักษ์ (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้่าว)

5. EP ด.ญ.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้่าว)

6. EP ด.ญ.ศศมณฑ์ภร ชาลานฤมาน (รร.ถนอมพิศวิทยา) (สาขาลาดพร้่าว)

7. EP ด.ญ.ชุลีกร ลีหล้าน้อย (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้่าว)

8. EP ด.ญ.ณิชาภัทร สุทธิประภา (รร.อุดมศึกษา) (สาขาลาดพร้่าว)

9. EP ด.ญ.จิราพัชร จริยคุณ (รร.แม่พระฟาติมา) (สาขาลาดพร้่าว)

10. EP ด.ญ.จิราภา จริยคุณ (รร. แม่พระฟาติมา) (สาขาลาดพร้่าว)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปี 2554

หลักสูตรสามัญ

1. ด.ช. อรุณรัชช์ ลาภทรงสกุล (รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม)(สาขาบางเขน)

2. ด.ญ. ณัชนันท์ จาตุประยูร (รร.ไผทอุดมศึกษา)(สาขาบางเขน)

3. ด.ช. สุธิพงษ์ สุลาลัย (รร.ฤทธิยะวรรณาลัย)(สาขาบางเขน)

4. ด.ญ. พราวแพรว โพธิ์สุข (รร.ฤทธิยะวรรณาลัย)(สาขาบางเขน)

5. ด.ญ. ศิริขวัญ กางกรณ์ (รร.ฤทธิยะวรรณาลัย)(สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา  ปี 2554

ห้องเรียนพิเศษ Gifted คณิต/วิทย์ ไฟล์ประกาศ M1.pdf

1. ด.ช. ปภาวิน ศิริโพธิ์ รร.สายอักษร (สาขาบางเขน)

2. ด.ช. ปภาวิน หนูประสิทธิ์ รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)

3. ด.ช. อินทัช ประกายศักดิ์ รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา (สาขาบางเขน)

4. ด.ญ. นันท์นภัส ลิ้มพงศานุรักษ์ รร.ไผทอุดมศึกษา (สาขาบางเขน)

หลักสูตรสามัญ

5. ด.ช. ณัฐชนล ทุนอินทร์ (รร.ไผทอุดมศึกษา)(สาขาบางเขน)

6. ด.ช. ศิริวัช รัมมนต์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา)(สาขาบางเขน)

7. ด.ญ. กัญญ์ชิสา สู่ศิริ (รร.สตรีวรนาถบางเขน)(สาขาบางเขน)

8. ด.ญ. ณัฐธิดา ชุ่มกลาง (รร.นิเวศวารินทร์)(สาขาบางเขน)

9. ด.ญ. พรพิมล ตันติวิษณุโสภิต (รร.สตรีวรนาถบางเขน)(สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  ปี 2554 (โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) รับ 24 คน

1. ด.ช. ณัฐกมล อัคคีสุรียน รร.เซนต์ดอมินิก(สาขาบางเขน)

2. ด.ช. กวีวัฒน์ สีสด รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต(สาขาบางเขน)

3. ด.ช. ณวัฐปกรณ์ คุณัชญาศิรัณ รร.พิชญศึกษา(สาขาบางเขน)

4. ด.ช. ศุภเสกข์ โกรัตนะ รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต(สาขาบางเขน)

5. ด.ญ. ณัชภัทรา จิตต์ธรรม รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต(สาขาบางเขน)

ผลสอบ Pretest ป.6 สอบเข้า ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (ก.พ.2554)

1. สอบได้ที่ 1 คะแนนรวม 5วิชา 144/200 ด.ช. ณัฐกมล อัคคีสุรียน (รร.เซนต์ดอมินิก)(สาขาบางเขน)  

2. สอบได้ที่ 9 คะแนนรวม 5วิชา 136/200 ด.ญ.พิมพ์ลภัส นะวัฒนา (รร.กัลยวิทย์)(สาขาบางเขน)

3. สอบได้ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ 38/40 ด.ญ.พิมพ์ลภัส นะวัฒนา (รร.กัลยวิทย์) (สาขาบางเขน)  

4. สอบได้ที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ 28/40 ด.ช. ณัฐกมล อัคคีสุรียน (รร.เซนต์ดอมินิก)(สาขาบางเขน)  

5. สอบได้ที่ 6 วิชาภาษาไทย ด.ญ.พรรณธร สุขกลัด (รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์) (สาขาบางเขน)

6. สอบได้ที่ 7 วิชาสังคมศึกษา ด.ญ.พิมพ์ลภัส นะวัฒนา (รร.กัลยวิทย์) (สาขาบางเขน)

7. สอบได้ที่ 8 วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ญ.ณัฐชยา ใยระย้า (รร.เซนต์โยเซฟระยอง)(สาขาบางเขน)

8. สอบได้ที่ 9 วิชาคณิตศาสตร์ ด.ญ.อันศยา บุรีเทพ (รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา) (สาขาบางเขน)

9. เหรียญทองเเดง ด.ญ.รมิตา ลี้ตระกูล (รร.ปัญจทรัพย์มีนบุรี)(สาขาบางเขน)


ผลสอบ คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 11 (ต.ค 2553)

1. เหรียญทอง ด.ช. ณฐนนท์ อัครภาพ ป.6 (โรงเรียนสาธิต เเห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) คะแนน 28/30 (สาขาบางเขน)

ผลสอบ คณิตศาสตร์ สสวท (ก.พ 2554)

1. เหรียญทองแดง ด.ช. เตชิน เรืองเกรียงสิน (รร.คริสต์ธรรมศึกษา)(สาขาซีคอนสเเควร์)

ผลสอบ Pretest ป.6 สอบเข้า ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)(ธ.ค.2553)

1. ที่ 2 Gifted (ห้องเรียนพิเศษ) คะเเนนรวม 82.08% ด.ช. เตชิน เรืองเกรียงสิน (รร.คริสต์ธรรมศึกษา)(สาขาซีคอนสเเควร์) (นร.สอบทั้งหมด 1,329 คน)

ผลสอบ Pretest ป.6 สอบเข้า ม.1 รร.สารวิทยา (8-9 ธ.ค.2553) (นร.สอบทั้งหมด 710คน)

1. สอบได้ที่ 1 ด.ญ.อันศยา บุรีเทพ (รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา)(สาขาบางเขน)

ผลสอบ Pretest ป.6 สอบเข้า ม.1 รร.สตรีวิทยา2 (ธ.ค.2553) (นร.สอบทั้งหมด 2,112คน)

เหรียญทอง (มากกว่า 90%)

1. วิชาคณิตศาสตร์ 48/50 ด.ญ.อันศยา บุรีเทพ (รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา)(สาขาบางเขน)

เหรียญเงิน (85-89%)

1. วิชาคณิตศาสตร์ 44/50 ด.ญ.พิมพ์ลภัส นะวัฒนา (รร.กัลยวิทย์)(สาขาบางเขน)

2. วิชาคณิตศาสตร์ 44/50 ด.ช.อาณกร ปิตุทิพย์ (รร.เพ็ญสมิทธ์)(สาขาลาดพร้าว)

เหรียญทองเเดง(80-84%)

1. วิชาคณิตศาสตร์ ด.ช. ณัฐกมล อัคคีสุรียน (รร.เซนต์ดอมินิก)(สาขาบางเขน)

2. วิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ. รมิตา ลี้ตระกูล (รร.ปัญจทรัพย์มีนบุรี)(สาขาบางเขน)

3. วิชาภาษาสังคมศึกษา ด.ญ. รมิตา ลี้ตระกูล (รร.ปัญจทรัพย์มีนบุรี)(สาขาบางเขน)

4. วิชาภาษาอังกฤษ ด.ช.ธีรภัทร ไกรศรีสิริกุล (รร.โชคชัยครูเกียว)(สาขาลาดพร้าว)

5. วิชาภาษาอังกฤษ ด.ช.อาทิมา มีชัย (รร.คริสต์ธรรมศึกษา)(สาขาบางเขน)

6. วิชาสังคมศึกษา ด.ญ.อันศยา บุรีเทพ (รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา)(สาขาบางเขน)

สอบเเข่งขันครบรอบ 31 ปี รร.กวดวิชาเอี่ยมจิตร์ (กานดา)(ธ.ค.2553)

1. ด.ช. ณฐนนท์ อัครภาพ ป.6 (โรงเรียนสาธิต เเห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เรียนคอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted/EP (สาขาบางเขน)

1) ที่ 1 คะเเนนวิชาคณิตศาสตร์ 95/100

2) ที่ 2 คะเเนนรวม วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 147/200


 ผลงานเด่น KDC ระดับประถม ปี2553

1. ด.ช ศุภากร มั่งคั่ง (รร.ไผทอุดมศึกษา) ที่1 EP ม.1 รร.สวนกุหลาบ นนทบุรี

2. ด.ช.ชัยยา รักวิจัย (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) Gifted คณิตศาสตร์ ที่2 ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คะเเนน 65/70 (ที่1 คะเเนน 66/70)

3. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) ที่3 สามัญ ม.1 รร.สวนกุหลาบ นนทบุรี

4. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) ที่ 3 Gifted คณิต-วิทย์ รร.สายปัญญารังสิต

5. ดญ.สุขุมาล พงษ์พัฒนาศึกษา(รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่4 สามัญ ม.1 รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย.

6. ด.ช. ภูวิชญ รัชตวุฒิมงคล (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) ที่5 Gifted คณิต-วิทย์ ม.1 รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ

7. ดญ.สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่11 ม.1 รร.สาธิตวัดพระศรี

8. ดช.ชานน ทองธรรมชาติ (รร.อรรถมิตร) ที่12 ม.1 รร.สาธิตวัดพระศรี

9. ด.ญ.สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร. ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่1โครงการสอบ Pretest สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา2 ปี2552 "รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองคะเเนนรวม 5วิชา" ได้คะเเนน 89%

10. ด.ญ.สุภิดา อึ้งอร่าม (รร.เเสงโสม) ที่6 โครงการสอบ Pretest สอบเข้า ม.1รร.สาธิตประสานมิตร ปี2552 (คะเเนนความถนัดทางการเรียน 57/60คะเเนน)

11. ด.ญ.สิริวิภา ติระตระกูลวิชยา (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต.ค 2552

12. ด.ช.ภูวิชญ รัชตวุฒิมงคล (รร.สารสาทน์) 

1) เป็นตัวเเทนประเทศไทยปี2552 (สพฐ/สสวท) ที่ได้รับเหรียญเงินประเภทบุคคลเเละเหรียญเงินประเภททีม ที่ชนะการเเข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2009 (WIZMIC) ที่ประเทศอินเดีย 

2) ที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ คะเเนน 94/100 สอบชิงทุนครบรอบ30ปีของสถาบันกวดวิชาเอี่ยมจิตต์(กานดา) ปี2552

13. ด.ช.ชัยยา รักวิจัย (รร.พระยาประเสริฐ)

1) รางวัลชมเชย "เพชรยอดมงกุฏคณิตศาสตร์"ปี2552 เเละรางวัลชมเชยคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต.ค 2552

2) ที่2 วิชาคณิตศาสตร์ คะเเนน 95/100สอบชิงทุนครบรอบ30ปีของสถาบันกวดวิชาเอี่ยมจิตต์(กานดา) ปี2552

ผลสอบ Pretest ป.6 สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา2 ปี2552 รางวัลเกียรติบัตรวิชาภาษาอังกฤษ

1. ด.ช.ศุภากร มั่งคั่ง ชั้น ป.6 (สาขาบางเขน) เหรียญเงิน คะเเนน 44/50

2. ด.ญ.ฐิติณัชชา ธะนะวโรทัย ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญเงิน คะเเนน 43/50

3. ด.ญ.ชนิกานต์ จินตยานนท์ ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญทองเเดง คะเเนน 42/50

4. ด.ช.วรเดช จิตต์ผ่องใส ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50

5. ด.ญ.อิสรีย์ ประเสริฐภูมิดำรง ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญทองเเดง คะเเนน 41/50

6. ด.ญ.กฤตินี มุสิกะรังษี ชั้น ป.6 (สาขาลาดพร้าว) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50

7. ด.ช.ณัฐภาคย์ ภูมินิลรัตน์ ชั้น ป.6 (สาขาบางเขน) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50

8. ด.ญ.ชลธิศา คงสาหร่าย ชั้น ป.6 (สาขาบางเขน) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50

9. ด.ญ.อัณศยา บุรีเทพ ชั้น ป.5 (สาขาบางเขน) เหรียญทองเเดง คะเเนน 40/50


ผลงานเด่น KDC ระดับประถม ปี2552

1. ดญ. รุศวรรณ ชดช้อย (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) ที่2 สามัญ ม.1 รร.สามเสน

2. ด.ญ.ชรีนาฏ สิทธิการุณ (รร.อุดมศึกษา) ที่2 สามัญ ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

3. ดช. ภูริณัฐ สันติมณีรัตน์ (รร.อุดมศึกษา) ที่3 EP ม.1 รร.สตรีวิทยา2

4. ดช.กฤตภาส มีบำรุง (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่) ที่3 IEP ม.1 รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2

5. ดช. เกษมสันต์ ชุ่มชาติ (รร. เอ.ไอ.ที) ที่3 EP ม.1 รร.โยธินบูรณะ

6. ดญ. มยุรินทร์ กิจวิถี (รร.ถนอมพิศวิทยา) ที่4 EP ม.1 รร.บดินทรเดชา3

7. ด.ญ.เขมิกา คงเพ็ชร (รร.สายอักษร) ที่ 5 สามัญ ม.1 รร.สตรีวิทยา2

8. ด.ญ.นิสิตา สุขผล (รร.โชคชัย ครูเกียว) ที่5 สามัญ ม.1 รร.สตรีวิทยา2

9. ด.ช.เกษมสันต์ ชุ่มชาติ (รร.เอ.ไอ.ที) ที่6 สามัญ ม.1 รร.สตรีวิทยา2

10. ด.ญ.มนชรินทร์ มณีไพโรจน์ (รร.เซนฟรังฯ) ที่8 สามัญ ม.1 รร.สามเสน


ผลงานเด่น KDC ระดับประถม ปี2551

1. ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่1 สามัญ ม.1 รร.สามเสน

2. ดช. พสุรวิชญ์ ประสพสันต์ (รร.แสงโสม) ที่2 EP ม.1 รร.สาธิตสวนสุนันทา

3. ดญ. ชนกันต์ ศิลปบุตร (รร.พระเเม่สกลสงเคราะห์) ที่4 สามัญ ม.1 รร.ราชวินิต บางเขน

4. ดญ. ทอฝัน ทอเเสงทอง (รร.พระเเม่สกลสงเคราะห์) หลักสูตรสามัญ ที่6 สามัญ ม.1 รร.ราชวินิต

5. ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ที่9 ม.1 รร.สาธิตวัดพระศรี

6. ดช. จิรัสย์ สมัคราษฎร์ (รร.ปราโมช รามอินทรา) ที่11 ม.1 รร.สาธิตวัดพระศรี

7. ดช.จิรัสย์ สมัคราษฎร์ (รร.ปราโมช รามอินทรา) ที่11 Gifted คณิต ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

8. ดช. สมัชญ์ สกุลสุพิชญ์ (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่) ที่12 ม.1 รร.สาธิตประสานมิตร

9. ดช.สุพีรณัฐ โพธิ์ศรี (รร.ปราโมช รามอินทรา) ที่13 Gifted คณิต ม.1 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


Congratulation ผลการสอบเข้า มัธยม1 ปี 2553

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปี 2553

1. ด.ญ สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร.ธัญวิทย์) Gifted วิทย์-คณิต (สาขาบางเขน)

2. ด.ญ สุภิดา อึ้งอร่าม (รร.แสงโสม) Gifted วิทย์-คณิต (สาขาบางเขน)

3. ด.ช.จิรายุ ระมาศ (รร.ไผทอุดมศึกษา) Gifted วิทย์-คณิต (สาขาบางเขน)

4. ด.ญ เพชรรพี พิมลภัทรกุล (รร.แย้มสอาดรังสิต) EP (สาขาบางเขน)

5. ด.ญ.กุลภากร งามวิจิตร์ (รร.อนุราชประสิทธิ์) EP (สาขาลาดพร้าว)

6. ด.ช.สิทธิเขตต์ ขวัญสง (รร.อุดมศึกษา) EP (สาขาลาดพร้าว)

7. ดญ.อภิชญา อัมพะเศวต (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ ลำดับที่13 (สาขาบางเขน)

8. ด.ช.สุรวิชญ์ ลาภรัตนไตร (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

9. ด.ญ.ศุภิสรา สุพิเพชร (รร.พระแม่สกลสงเคราะห์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

10. ด.ช.จิรภัทร เสมสุวรรณ (รร.เรวดี) สามัญ (สาขาบางเขน)

11. ด.ช.จิรายุ ระมาศ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

12. ด.ช ชินพัฒน์ วีระวัฒน์ (รร.เพลินพัฒนา) สามัญ (สาขาบางเขน)

13. ด.ช ศิรวิชญ์ อัมพรศรีสุภาพ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

14. ด.ช. อาณกร ต้นสุริวงศ์ (รร.สอนบัว) สามัญ (สาขาบางเขน).

15. ด.ญ ฐิติญา กาญจนกังวาฬกุล (รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียส) สามัญ (สาขาบางเขน).


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ มศว.ประสานมิตร ปี 2553

1. ด.ช พัทธ  ทิพย์วงศ์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) (สาขาบางเขน)

2. ด.ช วีรสิทธิ์ เกียรติกิตติกุล (รร.ไผทอุดมศึกษา) (สาขาบางเขน)

3. ด.ญ ณภัทร อินทรทัต (รร.พิชญศึกษา) (สาขาบางเขน)

4. ด.ญ นันท์นภัส  เลาหพูนรังษี (รร.วัฒนาวิทยาลัย) (สาขาบางเขน)

5. ด.ญ สุภิดา อึ้งอร่าม (รร.แสงโสม) (สาขาบางเขน)

6. ด.ช ณฐพนธ์ โกสีย์สวัสดิ์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) (สาขาบางเขน)

7. ด.ช กิตติพันธ์ สินิทธ์วรากุล (รร.พิชญศึกษา) (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี ปี 2553

โครงการพิเศษ สอบเเข่งขัน 76โรงเรียน รับ 31คน Entrance_M1.pdf

1. ดช.ธรรมรัฐ มิ่งพันธุ์ (รร.เซนโยเซฟเมืองเอก) ลำดับที่9 (สาขาบางเขน)

2. ดญ.กุสุมล พฤกษ์พิริยะกุล (รร.โชคชัยลาดพร้าว) ลำดับที่10 (สาขาบางเขน)

3. ดญ.อภิชญา อัมพะเศวต (รร.ไผทอุดมศึกษา) ลำดับที่15 (สาขาบางเขน)

4. ดญ.เพชรรพี พิมลภัทรกุล (รร.เเย้มสอาดรังสิต) ลำดับที่18 (สาขาบางเขน)

สอบคัดเลือกตัวจริง

1. ดญ.สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ลำดับที่11 (สาขาบางเขน)

2. ดช.ชานน ทองธรรมชาติ (รร.อรรถมิตร) ลำดับที่12 (สาขาบางเขน)

3. ดญ.ณัฐมน มูลกิจ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ลำดับที่25 (สาขาบางเขน)

4. ดญ.สุภิดา อึ้งอร่าม (รร. เเสงโสม) ลำดับที่31 (สาขาบางเขน)

5. ดญ.สุขุมาล พงษ์พัฒนาศึกษา (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ลำดับที่37 (สาขาบางเขน)

6. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) ลำดับที่50 (สาขาบางเขน)

7. ด.ช.สุรวิชญ์ ลาภรัตนไตร (รร.ไผทอุดมศึกษา) ลำดับที่60 (สาขาบางเขน)

8. ดญ.ธัญชนก ชาวสวน (รร.ไผทอุดมศึกษา) ลำดับที่85 (สาขาบางเขน)

9. ดญ.สิริวิภา ตริตระกุลวิชยา (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) ลำดับที่103 (สาขาบางเขน)

10. ด.ญ.ศุภิสรา สุพิเพชร (รร.พระแม่สกลสงเคราะห์) ลำดับที่128 (สาขาลาดพร้าว)

11. ดญ.ณพรรษา ชละเอม (รร.เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เมืองทอง ) สำรองลำดับที่3 (สาขาบางเขน)

12. ดญ.ภัทรพล มูลเเก่น (รร.เเสงอรุณ) สำรองลำดับที่13 (สาขาบางเขน).

13. ด.ช ณัฐวิชช์  จิตจาตุรันต์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) (สาขาบางเขน).

14. ด.ช ศุภพัฒน์  จัตุฑะศรี (รร.อมาตยกุล) (สาขาบางเขน).

15. ด.ญ กมลรัชต์ สงวนหมู่ (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) (สาขาบางเขน).


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยรามคำเเหง ปี 2553

1. ด.ญ นงนภัส มาตรวิจิตร์ (รร.ศรีวิกรม์) (สาขาซีคอน)

2. ด.ญ เปมิกา ชมรัตน์ (รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) (สาขาซีคอน)

3. ด.ช.ปองณัฐ  ยั่งยืนตระกูล (รร.ปิยะจิตวิทยา) (สาขาซีคอน)

4. ด.ช ปฎิภาณ  แดงบุษผา (รร.ปิยะจิตวิทยา) (สาขาซีคอน)

5. ด.ช ธนวินท์  ปวีณพงษ์พัฒน์ (รร.เซนต์ดอมินิก) (สาขาซีคอน)

6. ด.ญ.ปลิดา  อุดมสิริมาศ (รร.พระแม่มารีพระโขนง) (สาขาซีคอน)

7. ด.ช.ชวกร ขอพึ่งกลาง (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) (ลาดพร้าว)

8. ด.ญ นนทินี แย้มศิริ (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) (สาขาบางเขน)

 

ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ มศว.ปทุมวัน ปี 2553

1. ดญ.สุธิดา บูรณตรีเวทย์ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว ปี 2553

2. ด.ญ.อิสรีย์ ประเสริฐภูมิดำรง (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ(สาขาลาดพร้าว)

3. ด.ช คณิศร จารุชาพงศ์ (รร.แย้มสะอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)

4. ด.ช ธัชพล นุกูลอุดมพานิชย์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)

5. ด.ญ.สิริวิภา ติระตระกูลวิชยา (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)

6. ด.ญ สุภิดา อึ้งอร่าม (รร.แสงโสม) สามัญ (สาขาบางเขน)

7. ด.ช.ปิยะวัฒน์ ฉัตรอนันทเวช (รร.การัญศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

8. ด.ช.ภัทรพล มูลแก่น (รร.แสงอรุณ) สามัญ (สาขาบางเขน)

9. ด.ญ.ทิชา วงศ์พิมลพร (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

10. ด.ช.วรรธนะ อดุลย์ศิริอังกูร (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

11. ด.ญ.ธนัชพร สินิทธ์วรากุล (รร.แย้มสอาดลาดพร้าว) สามัญ (สาขาบางเขน)

12. ด.ช.กฤติน ชวาลรติกุล (รร.ธัญวิทย์) สามัญ (สาขาบางเขน)

13. ด.ช ปุลวัชร  จิตรหวล (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)

14. ด.ช.พสุวงศ์ ไตรรัตน์ (รร.แย้มสอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)

15. ด.ช.พสุรัตน์ ไตรรัตน์ (รร.แย้มสอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)

16. ด.ช ศุภวิชญ์ ยาอินทร์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

17. ด.ช. อานนท์เดช จาวรุ่งฤทธิ์ (รร.แย้มสอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)

18. ด.ช อินทัช ชุมศรี (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

19. ด.ญ ผกามาศ มีแจ้ง (รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม) สามัญ (สาขาบางเขน)

20. ด.ญ พิชชาพร นนทกนก (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

21. ด.ช ณัฐธนากร รักชาติ (รร.สตรีวรนาถบางเขน) สามัญ (สาขาบางเขน)

22. ด.ญ ณัฐพร ชังเจริญ (รร.ประชาอุทิศ จันทรธามอนุศร) สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ปี 2553

1. ด.ช. ภูวิชญ รัชตวุฒิมงคล (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) Gifted คณิต-วิทย์ ลำดับที่5 (สาขาซีคอน)

2. ด.ญ.ปิยะธิดา กีรติไพบูลย์ (รร.ปิยะจิตวิทยา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาซีคอน)

3. ด.ญ ศิริวรรณ  แจ้งสว่าง บางพลีพัฒนศึกษาลัย EP (สาขาซีคอน)

4. ด.ช กฤษกรณ์ ก้องศักดิ์ศรี (รร.วัดวชิรธรรมสาธิต) สามัญ (สาขาซีคอน)

5. ด.ช พัชรพล  สุขผ่อง (รร.นราทร) สามัญ (สาขาซีคอน)

6. ด.ช รัชชานนท์  ตันติวัฒนกุล (รร.สารสาสน์พิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)

7. ด.ญ ชิดาศิลี อ่วมพิทยา (รร.จินดาพงศ์) สามัญ (สาขาซีคอน)

8. ด.ญ ณิชมน วาทยะกร (รร.อนุบาลพิบูลเวศม์) สามัญ (สาขาซีคอน)

9. ด.ญ.ปรานต์ปรินทร์  สุวรรณบาง (รร.ศรีวิกรม์) สามัญ (สาขาซีคอน)

10. ด.ช.ชญานนท์ สุวรรณเจดี (รร.ลาซาล) สามัญ (สาขาซีคอน)

11. ด.ญ นัทธมล ช่วยอ่อน (รร.มาเรียลัย) สามัญ (สาขาซีคอน)

12. ด.ญ.พิมพ์พร กาญจนพัชระ (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปี 2553

1. ด.ช.ชัยยา รักวิจัย (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) Gifted คณิตศาสตร์ ลำดับที่2 คะเเนน 65/70 (สาขาลาดพร้าว) (ที่1 คะเเนน 66/70)

2. ด.ญ.พิมพ์ระภัทร์ รุ่งโรจน์สารทิศ (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) Gifted วิทยาศาสตร์ ลำดับที่17 (สาขาซีคอน)

3. ด.ญ ชลธิศา  คงสาหร่าย (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ (สาขาบางเขน)

4. ด.ช พันธกานต์   ชุนหะวัฒนกิจ (รร.โชคชัยครูเกียว) สามัญ (สาขาบางเขน)

5. ด.ช.ณฐศรณ์ หุ่นโตภาพ (รร.สองภาษาลาดพร้าว) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

6. ด.ญ.นันทิชา สุวรรณสโรช (รร.โชคชัยครูเกียว) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

7. ด.ญ.สายธาร สุวรรณเรือง (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

8. ด.ญ กุลธิดา คมขำ (รร.พระยาประเสริฐ) สามัญ (สาขาซีคอน)

9. ด.ญ.ภูริชญา ไทรงาม (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

10. ด.ช.ชญานนท์ อ้นสุวรรณ (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

11. ด.ญ.คาเมร่า เจราหวัง (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

12. ด.ญ.ธนญา วีระวุฒิพล (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

13. ด.ช กฤติเมธ ศิริกูล (รร.วัดเขียวเขต) สามัญ (สาขาบางเขน)

14. ด.ช.สิทธิเขตต์ ขวัญสง (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

15. ด.ช.ณธกร ธนนทวีกุล (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

16. ด.ช.ชวกร ขอพึ่งกลาง (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) สามัญ (ลาดพร้าว)

17. ด.ช.ยศกร เบญจบรรยงกุล (รร.พระราม9) สามัญ (ลาดพร้าว)

18. ด.ญ.ชญานิศ ธัมกิตติคุณ (รร.ถนอมพิศวิทยา) สามัญ (ลาดพร้าว)

19. ด.ญ.วัชราภรณ์ วัชรพลางกูร (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (ลาดพร้าว)

20. ด.ญ.นฤภร พิริยะโภคสมบัติ (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (ลาดพร้าว)

21. ด.ช. สลัย เกษมสุข (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน).

22. ด.ญ สุปรียา เตจ๊ะ (รร.วัดลาดปลาเค้า) สามัญ (สาขาบางเขน).


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทร์เดชา2 ปี 2553

1. ด.ช ธัชพล นุกูลอุดมพานิชย์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)

2. ด.ญ.อภิสรา ลาภทวี (รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่) EP (สาขาบางเขน)

3. ด.ช ณัฐวิชช์  จิตจาตุรันต์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน).

4. ด.ญ พัทธนันท์ งามวาจา (รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์) สามัญ (สาขาบางเขน).

5. ด.ญ.ยศวดี ศักดาภภิพาณิชย์ (รร.ถนอมพิศวิทยา) สามัญ(สาขาลาดพร้าว)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทร์เดชา3 ปี 2553

1. ด.ช.พรหมพัฒน์ เอี่ยมสะอาด (รร.ถนอมพิศวิทยา) EP (สาขาลาดพร้าว)

2. ด.ช.นค เจียมธีรสกุล (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย กระจ่าง สิงหเสนี) EP (สาขาลาดพร้าว)

3. ด.ญ.กฤตินี มุสิกะรังษี (รร.สองภาษาลาดพร้าว) EP (สาขาลาดพร้าว)

4. ด.ช.วรเดช จิตต์ผ่องใสกุล (รร.โชคชัย) EP (สาขาลาดพร้าว)

5. ด.ช.นราเมธ เปล่งสาคร (รร.ศิริพรรณวิทยา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

6. ด.ญ.บุณฑริกา แสนฟูเฟื่อง (รร.ดลวิทยา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

7. ด.ญ.รังสิมา จันทร์แจ่มใส (รร.ถนอมพิศวิทยา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

8. ด.ช.พรหมพัฒน์ เอี่ยมสะอาด (รร.ถนอมพิศวิทยา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

9. ด.ญ.เขมิสรา นิลเหม (รร.ปัญจทรัพย์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว).

10. ด.ช.สุรเชรษฐ์ ทัยมณี (รร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก) สามัญ (สาขาลาดพร้าว).


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทย์2 ปี 2553

1. ด.ช.ณฐศรณ์ หุ่นโตภาพ (รร.สองภาษาลาดพร้าว) EP (สาขาลาดพร้าว)

2. ด.ญ.ฐิติณัชชา ธะระวโรทัย (รร.เลิศหล้า) EP (สาขาลาดพร้าว)

3. ด.ช. ณธกร ธนนทวีกุล (รร.อุดมศึกษา) EP (สาขาลาดพร้าว)

4. ด.ช ศุภากร มั่งคั่ง (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

5. ด.ญ ชบา  หวังศิริเลิศ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ (สาขาบางเขน)

6. ด.ญ ณิชาภัทร กิตตินิเวศน์กุล (รร.เลิศหล้า) สามัญ (สาขาบางเขน)

7. ด.ญ อิงพร ปูรณโชติ (รร.สันติสุขวิทยา) สามัญ (สาขาบางเขน)

8. ด.ญ.ณิชาภรณ์ กลันทานนท์ (รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

9. ด.ช กรณัฐ ประสงค์มณีรัตน์ (รร.อนุบาลวัดไตรรัตนาราม) สามัญ (สาขาซีคอน)

10. ด.ช.ภาสกร จันทร์ไพแสง (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

11. ด.ญ.สุพิชชา สิงหาเกษม (รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

12. ด.ช.นำวาที นวเดโช (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

13. ด.ช. ปพนพัชร์ พีระธำรงพัฒน์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)

14. ด.ช. ปวีณ์กร  ยิ้มสรวล (รร.อนุบาลสามเสน) สามัญ (สาขาบางเขน)

15. ด.ญ ธนัชพร  พึงประเสริฐ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)

16. ด.ญ ปัญฑารีย์ เสือวิเชียร (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ (สาขาบางเขน)

17. ด.ญ พิมพ์อร โสตผัน (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)

18. ด.ช อัครนันท์ ชื่นชมโชติวิทย์ (รร.โชคชัย ครูเกียว) สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปี 2553

1. ดญ.สุขุมาล พงษ์พัฒนาศึกษา (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) ลำดับที่4 (สาขาบางเขน)

2. ด.ญ โชติกา ชาติสมบูรณ์ชัย (รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่) (สาขาบางเขน)

3. ด.ช วรมัน นิมมานสมัย (รร.ระเบียบศึกษา) (สาขาบางเขน)

4. ด.ช กิตติภูมิ เมเยอร์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา ปี 2553

1. ด.ช กฤติเมธ ศิริกูล (รร.วัดเขียวเขต) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)

2. ด.ญ นภัชสรณ์ ผาวิภาคโยธิน (รร.ผ่องสุวรรณวิทยา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)

3. ด.ญ มุกตาภา ศศิขัณฑ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)

4. ด.ญ.สิริวิภา ติระตระกูลวิชยา (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)

5. ด.ช.ธนะพัฒน์ ตรีธรรมพินิจ (รร.ปัญจทรัพย์) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)

6. ด.ญ ธนัชพร  พึงประเสริฐ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)

7. ด.ช อมเรศ ดีคะสัมพันธ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) MEP (สาขาซีคอน)

8. ด.ญ ณัฐสุดา คามพิทักษ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

9. ด.ญ นภัชสรณ์ ผาวิภาคโยธิน (รร.ผ่องสุวรรณวิทยา) สามัญ (สาขาบางเขน)

10. ด.ช. พัลล  ภู่ระหงษ์ (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ (สาขาบางเขน)

11. ด.ช พิทยุตม์ จันทร์มา (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

12. ด.ช กรณัฐ ประสงค์มณีรัตน์ (รร.อนุบาลวัดไตรรัตนาราม) สามัญ (สาขาซีคอน)

13. ด.ช นรเชษฎฐ์  ไชยรินทร ปิยะพงษ์วิทย สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี 2553

1. ด.ช.ณภัทร  โสภารัตนาไพศาล (รร.เซนต์ฟรังค์) สามัญ (สาขาบางเขน)

2. ด.ช.พีระกฤตย์ ฉายเพิ่มศักดิ์ (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) สามัญ (สาขาซีคอน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปี 2553

1. ด.ช ศุภากร มั่งคั่ง (รร.ไผทอุดมศึกษา) EP ลำดับที่1 (สาขาบางเขน)

2. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) สามัญ ลำดับที่3 (สาขาบางเขน)

3. ด.ช คุณานนต์ ทองแช่ม (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

4. ด.ช พัชรภัทร โกศัลวัฒน์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

5. ด.ช. วริศ อุดมอารีวงษ์ (รร.พระหฤทัยนนทบุรี) สามัญ (สาขาบางเขน)

6. ด.ช สุวพิชญ์  ธรรมวิชิต (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

7. ด.ญ ณัฐมน มูลกิจ (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) สามัญ (สาขาบางเขน)

8. ด.ช.จิรภัทร กฤษณพุกก์ (รร.บ้านพลอย) สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปี 2553

1. ด.ช กิตติภัทร์  ตู้จินดา (รร.กองทัพบกอุปถัมภ์เพชรวุธวิทยา) สามัญ (สาขาบางเขน)

2. ด.ช วิศวะ กลพิสุทธิ์ (รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)

3. ด.ญ จันทร์จิรา เพี๊ยซซ่า (รร.แย้มสอาดรังสิต) สามัญ (สาขาบางเขน)

4. ด.ญ พิชฏา สมวี EP (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ปี 2553

1. ด.ญ นิราภร  กองนาแวง  (รร.นพคุณวิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)

2. ด.ญ อักษวา พิสิฐพิทยา (รร.อู่ทิพย์) สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ปี 2553

1. ด.ช กิตติภูมิ  อนุพงศ์ (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) MEP (สาขาซีคอน)

2. ด.ญ รวิดา ตั้งคำ (รร.นราทร) Gifted วิทย์ - คณิต (สาขาซีคอน)

3. ด.ช. ณัฐพนธ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร (รร.ทรงวิทยา) สามัญ (สาขาบางเขน)

4. ด.ช  กลวัชร  มินทร (รร.นราทร) สามัญ (สาขาซีคอน)

5. ด.ช.ณพดนัย คำสอาด (รร.จินดาพงศ์) สามัญ (สาขาซีคอน)

6. ด.ช ตรีสิน เหล่าพร (รร.ลาซาล) สามัญ (สาขาซีคอน)

7. ด.ช มณฑล ดิษฐี (รร.กรุงเทพพิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)

8. ด.ญ สิรีธร  กาญจนโกมล (รร.นราทร) สามัญ (สาขาซีคอน)

9. ด.ญ.ชนิญญา จงเจริญหิรัญ (รร.ศรีวิทยาปากน้ำ) สามัญ (สาขาซีคอน)

10. ด.ญ.กุลณัฏฐ์ อยู่สุวรรณ  (รร.เซ็นต์โยเซฟทิพวัล) สามัญ (สาขาซีคอน)

11. ด.ญ อนงค์พร  สนั่นทุ่ง (รร.นราทร) สามัญ (สาขาซีคอน)

12. ด.ญ.อนัญญา  พุกสุ่น (รร.กฤตศิลป์วิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)

13. ด.ช ฐิติพัฒน์ แป้นเจริญ (รร.สมถวิล) สามัญ (สาขาซีคอน)

14. ด.ญ ณัฐมล ใจชนะ (รร.กรุงเทพพิทยา) สามัญ (สาขาซีคอน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนราชวินิต บางเขน ปี 2553

1. ด.ช กิตติพันธ์ สินิทธ์วรากุล (รร.พิชญศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

2. ด.ช.ภานุพัทธ์ จุ้ยอินทร์ (รร.แสงโสม) สามัญ (สาขาลาดพร้าว)

3. ด.ช กิตติพันธ์ สินิทธ์วรากุล (รร.พิชญศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

4. ด.ช ชัปนา ไชยอนันต์ (รร.ชาลีสมุทร) สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า  ปี 2553

1. ด.ญ ญานิกา พึ่งทรัพย์ (รร.เทพอักษร) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาซีคอน)

2. ด.ช กาญจน์ภพ  เรืองศิริ (รร.ทรงวิทย์ศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)

3. ด.ช กาญจน์ภพ  เรืองศิริ (รร.ทรงวิทย์ศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า  ปี 2553

1. ด.ช.เปรมปรีติ์ เจริญ (รร.อุดมศึกษา) EP (สาขาซีคอน)

2. ด.ช พีรวัส พรบรรเจิด (รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) EP (สาขาซีคอน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทร์เบญจมราชาลัย  ปี 2553

1. ด.ช. พจน์เมธา แจ่มฟ้า (รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2  ปี 2553

1. ด.ช ปวีณ์กร ยิ้มสรวล (รร.อนุบาลสามเสน) สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปี 2553

1. ด.ญ นิรุชา ประศรีศิลป์สกุล (รร.กฤตศิลป์วิทยา) Gifted วิทย์- คณิต ลำดับที่ 8

2. ด.ช ณัฎฐ์ติวัช  เพ็งประเสริฐ (รร.มาเรียลัย) สามัญ (สาขาซีคอน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ปี 2553

1. ด.ช พศิน ทุมมานนท์ (รร.สายปัญญา) สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี 2553

1. ดญ.พรรษมน ชาตริยานุโยค (รร.เซนต์โยเซฟ เมืองเอก) ลำดับที่ 3 Gifted คณิต-วิทย์

2. ด.ญ วรมน สุภาจักร์ (รร.แย้มสอาดรังสิต) EP (สาขาบางเขน)

3. ด.ญ วรพรรณ ถาวรวงศ์ (รร.สารสาทน์วิเทศ บางบัวทอง) EP (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง นนทบุรี ปี 2553

ด.ญ สุพรรณิการ์   คันทะทรัพย์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ (สาขาบางเขน)


ผลสอบเข้า ม.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปี 2553

1. ด.ช ภาคย์  ชูประสิทธิ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) Gifted วิทย์- คณิต (สาขาบางเขน)

2. ด.ช นนทกร  มานนท์ (รร.ศรีจิตรา) สามัญ (สาขาบางเขน)

3. ด.ช ภัทร   พุทธารัตน์ (รร.สวนบัว)สามัญ (สาขาบางเขน)

4. ด.ช ภานุวัฒน์ ไกรแสงศรี (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ (สาขาบางเขน)

5. ด.ช ภูริณัฐ  จันทราสูงเนิน (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ (สาขาบางเขน)

6. ด.ช ชาติชาย  ขันโอฬาร สามัญ (สาขาบางเขน)


Congratulation ผลการสอบเข้า มัธยม1 ปี 2552

มัธยม1 ปี2552โรงเรียนสาธิตฯ มศว.ประสานมิตร

1. ดช. กันต์กวี ศรียุทธศักดิ์ (รร.อุดมศึกษา) 

2. ดญ. ประภาพิมพ์ กนิษฐานนท์ (รร.อมาตยกุล)

3. ดญ. พิชญา อารีกุล (รร.อรรถมิตร)

4. ดญ. เอมิภา สงวนสินธุ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา)

5. ดช. ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา (รร.ปราโมช รามอินทรา)

6. ดญ. อภิชญา เกษสุวรรณ (รร.ไผทอุดมศึกษา)

7. ดญ.เขมิกา คงเพ็ชร (รร.สายอักษร)


มัธยม1 ปี2552โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน

1. ด.ช.สหรัฐภูมิ ปรีกราน (รร.เซนต์คาเบรียล)

2. ดช. ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา (รร.ปราโมช รามอินทรา)

มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

1. ดญ. รุศวรรณ ชดช้อย (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สอบได้ที่ 2 สามัญ (ทั่วไป)

2. ด.ญ.มนชรินทร์ มณีไพโรจน์ (รร.เซนฟรังฯ) สอบได้ที่ 8 สามัญ (ในเขต)

3. ดญ. ณัฏฐนันท์ ฉันฑิธย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล (รร.วัฒนพฤกษา) สอบได้ที่ 19 สามัญ (ทั่วไป)

4. ด.ช.สุรทิน เกษมธรรมคุณ (รร.พญาไท) สอบได้ที่ 21สามัญ (ในเขต)

5. ดช. ชยิน ศรีสุข (รร.ธัญวิทย์) สามัญ สอบได้ที่ 46 สามัญ (ทั่วไป)

6. ดญ. พงศ์ฆฤณา พงศ์ทองนันท์ (รร.วัดพลับพลาไชย) สามัญ

7. ด.ช.เทวัญ วงศ์ประสิทธิ์ (รร.อนุบาลสามเสนฯ) สามัญ

8. ด.ช.ธนินทร์ บุญธนากร (รร.อุดมศึกษา) สามัญ

9. ด.ญ.โยทะกา วันยะนาพร (รร.สวนอักษร) สามัญ

10. ด.ช.ธนกร ต๊ะมูล (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ

11. ดญ.โยทะกา วันยะนาพร (รร.สวนอักษร) EP

12. ดญ.อดิภา นิลชาติ (รร.อรรถมิตร) EP


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

1. ดช.กันต์กวี  ศรียุทธศักดิ์ (รร. อุดมศึกษา) Gifted วิทยาศาสตร์

2. ดช. ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา (รร.ปราโมช รามอินทรา) Gifted คณิตศาสตร์

3. ด.ญ.ชรีนาฏ สิทธิการุณ (รร.อุดมศึกษา) สอบได้ที่ 2 สามัญ (ในเขต)

4. ด.ญ.ชลิตา ชมพูบุตร (รร.อุดมศึกษา) สามัญ (ในเขต)

5. ด.ช.ภูริณัฐ สันติมณีรัตน์ (รร.อุดมศึกษา) สอบได้ที่ 37 สามัญ (ทั่วไป)

6. ด.ช.ภูมิรพี ลือนาม (รร.เลิศหล้า) สามัญ (ทั่วไป)

7. ด.ช.นิธิกร เพ็ชรรัตน์ (รร.พิพัฒนา) สามัญ (ทั่วไป)


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา3

1. ดญ. มยุรินทร์ กิจวิถี (รร.ถนอมพิศวิทยา)  สอบได้ที่4 EP

2. ด.ช. ปวีณ วัชเตกูรามี (รร. เทพเสนานุสรณ์) สามัญ (ทั่วไป)

3. ด.ช. กฤษ   กลิ่นจันทร์ (รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์) สามัญ (ทั่วไป)

4. ด.ช. วีรศักดิ์   โอภากร (รร.วัดบึงทองหลาง) สามัญ (ทั่วไป)


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสตรีวิทยา2

1. ดช. ภูริณัฐ สันติมณีรัตน์ (รร.อุดมศึกษา) สอบได้ที่3 EP

2. ดญ. พิชญาณ์ อัครอมรธรรม (รร.เซนต์โยเซฟ ระยอง) EP

3. ดช. ภูมิรพี ลือนาม (รร. เลิศหล้า) EP

4. ดช. ปวริศ ทองถนอมกุล (รร.โชคชัยครูเกียว) EP

5. ดญ. กาญจนา เครือน้ำคำ (รร.อุดมศึกษา) EP

6. ด.ญ.เขมิกา คงเพ็ชร (รร.สายอักษร) สอบได้ที่ 5 สามัญ (ในเขต)

7. ด.ญ.นิสิตา สุขผล (รร.โชคชัย ครูเกียว) สอบได้ที่ 5 สามัญ (ในเขต)

8. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สาทสุทธิ (รร.เพชรถนอม) สอบได้ที่ 10 สามัญ (ในเขต)

9. ด.ช.เกษมสันต์ ชุ่มชาติ (รร.เอ.ไอ.ที) สอบได้ที่ 6 สามัญ (ทั่วไป)

10. ด.ญ.พิรญาณ์ อัครอมรธรรม (รร.เซนต์โยเซฟ ระยอง) สอบได้ที่  24 สามัญ (ทั่วไป)

11. ด.ญ.รุ้ง  ฤดีนรเวท (รร.นีรชาศึกษา) สอบได้ที่ 31 สามัญ (ทั่วไป)


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2

1. ดช.กฤตภาส มีบำรุง (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่) สามัญเเละ สอบได้ที่ 3 IEP


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว

1. ดญ.ขวัญจิรา ดวงสงค์ (รร.ทับทอง) สามัญ

2. ดญ.พชรพรรณ เดชสองชั้น (รร.วัดเสมียนนารี) สามัญ

3. ด.ช.ปกรณ์พงศ์ เลิศมณีพันธ์ (รร.สิริเทพ) สามัญ

4. ด.ญ.วรรณพรรธน์ รัตนสมิทธิ์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ

5. ด.ช.กฤตภาส ใจเย็น (รร.นิเวศวารินทร์) สามัญ (ห้อง King)

6. ด.ญ.ญาดา ศิริไชย (รร.อนุบาลยะลา) (ความสามารถพิเศษ)

7. ด.ญ.พรรษชล ขาวดี (รร.พรหฤทัยดอนเมือง) (ความสามารถพิเศษ)


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนหอวัง นนทบุรี

1. ดญ.บุณยนุช พัฒนะพันธุ์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ

2. ดญ. รพีพรรณ พุ่มจิตร (รร.กุมุทมาส จ.นนทบุรี) สามัญ


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสารวิทยา

1. ดช. ณัฏฐฤกษ์ เจียรสุมัย (รร.ปราโมช รามอินทรา) MEP

2. ดญ. เเพรวา จันทร์กระจ่าง (รร.อรรถมิตร) Gifted คณิต-วิทย์

3. ดญ. วรรณพรรธน์ รัตนสมิทธิ์ (รร.พระหฤทัยดอนเมือง)Gifted คณิต-วิทย์

4. ดญ. กัญญาณัฐ คงพรปรารถนา (รร.ไผทอุดมศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์

5. ดญ. กานพลู ยิ้มละมัย  (รร.มีนบุรีศึกษา) Gifted คณิต-วิทย์

6. ด.ช.ภูมิพชร ทวีศรี (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ

7. ด.ญ.พัทธนันท์ เข้มแข็ง (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา) สามัญ

8. ด.ญ.ปวันรัตน์ กิจลาภ (รร.นิเวศน์วารินทร์) สามัญ

9. ด.ญ.กัญญาณัฐ คงพรปรารถนา (รร.ไผทอุดมศึกษา) สามัญ

10. ด.ญ.กานพลู ยิ้มละมัย (รร.มีนบุรีศึกษา) สามัญ


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

1. ดช. ชยิน ศรีสุข (รร.ธัญวิทย์)

2. ดญ. กัณฑิรา เจนพาณิชย์ (รร.ไผทอุดมศึกษา)

3. ดญ. รุศวรรณ ชดช้อย (รร.พระหฤทัยดอนเมือง)

4. ดญ. ณัฏฐนันท์ ฉันฑิธย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล (รร.วัฒนพฤกษา)

5. ดช. เกษมสันต์ ชุ่มชาติ (รร. เอ.ไอ.ที)

6. ดญ.ธัญนันท์ ธีรพุทธิพันธุ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา)

7. ด.ญ.พราวเพ็ญ ชัยมงคล (รร.ศรีจิตรา)


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

1. ดญ. ปาณิสรา ศัลยนุบาล (รร.พระหฤทัยดอนเมือง)

2. ดญ.ธัญชนิต กิจรังสิกุล (รร.พระหฤทัยดอนเมือง)

3. ดญ. ณัฏฐนันท์ ฉันฑิธย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล (รร.วัฒนพฤกษา)


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต

1. ด.ช สุชัจจ์ ตั้งจิตนบ (รร.สารสาสน์วิเทศ รังสิต) สามัญ

2. ด.ญ.ปาณิสรา ศัลยานุบาล (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ

3. ด.ญ.ธัญชนิต กิจรังสิกุล (รร.พระหฤทัยดอนเมือง) สามัญ

4. ด.ช.ศุภวิชญ์ เรืองนาม (รร.ธัญวิทย์) สามัญ

5. ด.ช.ณัฐชนน อริมสัจจากูล (รร.สีวลี2) สามัญ


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี

1. ด.ช อัครวินท์ เกษวิเศษ (รร.พระหฤทัย นนทบุรี) สามัญ


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

1. ดญ. ภคมน ดังขุนทด (รร. เซนต์ปอลคอนเเวนต์ ศรีราชา) สอบได้ที่34 สามัญ


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

1. ดช.ปกรณ์พงศ์  เลิศมณีพันธ์ (รร.สิริเทพ) สามัญ


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

1. ดญ. พิชญาณ์ อัครอมรธรรม (รร.เซนต์โยเซฟ ระยอง)


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสตรีมหาพฤษฒาราม

1. ดญ.พงศ์ฆฤณา พงศ์ทองนันท์ (รร.วัดพลับพลาไชย) Gifted วิทย์


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนโยธินบูรณะ

1. เจนพาณิชย์(รร.ไผทอุดมศึกษา) สอบได้ที่ 26 EP


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต

1. ดญ. หัสต์กมล สุภาจักร์ (รร.เเย้มสอาด รังสิต) EP

2. ดช. ภัทรศัย คีรี (รร.เเย้มสอาด รังสิต) EP

3. ดญ. กฤตยพร สายประยงค์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) EP

4. ดช. ศุภวิชญ์ เรืองนาม Giftedคณิต-วิทย์ (รร.ธัญวิทย์)

5. ดญ. อนันตญา ปิยะตระกูล (รร.ไผทอุดมศึกษา)EP


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

1. ดช. ชยากร ยุกตะนันท์ (รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์) EP


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนประชานิเวศน์มัธยม

1. ดญ.พชรพรรณ เดชสองชั้น (รร.วัดเสมียนนารี)โครงการสู่ความเป็นเลิศ (วิทย์ คณิต อังกฤษ)


มัธยม1 ปี2552 โรงเรียนวัดสุทธิวนาราม

1. ดช. จิตวัต เเม้นด้วง (รร. สารสาสน์สุขสวัสดิ์) สามัญ


Congratulation ผลการสอบเข้า มหาวิทยาลัย ปี2551

1. นส. เต็มดวง วงศ์พินทุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เรียนฟิสิกส์ ม4-5)

2. นาย สิทธา พงษ์เย็น   วิศวกรรมการบิน ม.สุรนารี (เรียน คณิต อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ ม5)

3. นาย เชน ชูน้อย   Animation ม.เชียงใหม่ (เรียนฟิสิกส์ ม5)

4. นส. จิรภา นำเเก้ว  รัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (เรียน คณิต อังกฤษ ม5)

5. นาย ณัฐพร ขันทธรรม  เศรษฐศาสตร์ ม.เเม่ฟ้าหลวง (เรียน คณิต อังกฤษ ม5)


Congratulation ผลการสอบเข้า ม4 ปี2551

1. ดญ.ปุษยา พลานุภาพ (รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา) สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา เเละ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์. (เรียน คณิต ม2-3)


Congratulation ผลการสอบเข้า มัธยม1 ปี2551

นักเรียนทั้งหมดเรียนคอรส์ตะลุยโจทย์ ป6 สอบเข้า ม1 กวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์ อรภัย

มัธยม1 ปี2551โรงเรียนสาธิตฯ ประสานมิตร

1. ดช. สมัชญ์ สกุลสุพิชญ์ (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่) สอบติดที่ 12

2. ดญ.รวิสรา รุ่งเรืองศิลป์ (รร. ภักดีวิทยา) สอบติดที่ 39

3. ดช. ศุภสิทธิ์ สิทธิเสาวภาคย์ (รร.ไผทอุดมศึกษา) สอบติดที่ 49

4. ดช. สุพีรณัฐ โพธิ์ศรี (รร.ปราโมช รามอินทรา) สอบติดที่ 83

5. ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) สอบติดที่ 85

จากนักเรียนที่สอบประมาณ 4,000คน รับเพียง 100คน 


มัธยม1 ปี2551โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน

1. ดช.จิรัสย์ สมัคราษฎร์ (รร.ปราโมช รามอินทรา)


มัธยม1 ปี2551โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หลักสูตรสามัญ

1. ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) สอบได้ที่1ได้คะเเนน 97 จาก 120 (ปีที่เเล้ว ลำดับที่1 ได้ 96คะเเนน)

2. ดช. พสุรวิชญ์ ประสพสันต์ (รร.แสงโสม)

3. ดญ. ชญากาณฑ์ น้อยสวย (รร.พิมลวิทย์ กรุงเทพ)

4. ดญ. พิชญา โบอาชิ (รร.ปราโมช รามอินทรา)

5. ดญ. ณัฐวดี ศิรินนท์ธนเวช (รร.ศรีจิตรา ปทุมธานี)


มัธยม1 ปี2551โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว  หลักสูตรสามัญ

1. ดญ. ขวัญชนก ลิ้มสิทธิกูล (รร.ไผทอุดมศึกษา กทม) 

2. ดญ. ธนพร พละสรร (รร.ประชานิเวศน์ นนทบุรี)

3. ดช. ศิรวิชญ์ บำรุง (รร.ปานะพันธ์ พญาไท กทม )

4. ดญ. ภัณฑิรา วะนากลาง (รร.ประสานมิตร ปทุมธานี)

5. ดญ. ฉันชนก เลิศคชาธาร (รร.เเย้มสอาด รังสิต)

6. ดช. ปริพนธ์ อินนุพัฒน์ (รร.จิรดา นนทบุรี)

7. ดญ.ณัฐชยา เปรี่ยมปิยานุสรณ์ (รร.ไผทอุดมศึกษา กทม)


มัธยม1 ปี2551โรงเรียนหอวัง นนทบุรี  หลักสูตรสามัญ

1. ดญ. ชุติกาญจน์ ศุขเจริญ(รร.พระหฤทัยดอนเมือง)

2. ดญ. อารีนา วิมูลชาติ (รร.ประสานมิตร ปทุมธานี)


มัธยม1 ปี2551โรงเรียนสตรีวิทยา2

1. ดญ. อัศราพรรณ เหลืองชมภู (รร.ศรีจิตรา ปทุมธานี)


มัธยม1 ปี2551โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์)

1. ดญ.ณัฐชา ชาวดอนไชย (รร.สารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง) สอบติดที่ 15

2. ดญ.ชลธิชา จินดารัตชกุล (รร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี) สอบติดที่ 41


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ห้องเรียนพิเศษ(Gifted) คณิตศาสตร์

1. ดช.จิรัสย์ สมัคราษฎร์ (รร.ปราโมช รามอินทรา) สอบติดที่ 11

2. ดช.สุพีรณัฐ โพธิ์ศรี (รร.ปราโมช รามอินทรา) สอบติดที่ 13

ห้องเรียนพิเศษ(Gifted) วิทยาศาสตร์

1. ดช.สมัชญ์ สกุลสุพิชญ์ (รร.สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่)

หลักสูตรสามัญ

1. ดช.ภาสวุฒิ โกกิลกนิษฐ (รร.ประชานิเวศน์ กทม)


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

1. ดช. ปริพนธ์ อินนุพัฒน์ (รร.จิรดา นนทบุรี) หลักสูตรสามัญ

2. ดญ. ธนกร จันทร์เเจ่มใส (รร.ศรีจิตรา ปทุมธานี) หลักสูตรโครงการพิเศษ


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

1. ดญ. โชติกา ศรีสอ้าน (รร.ธัญวิทย์ ปทุมธานี) สอบติดที่ 9

2. ดช. จิรัสย์ สมัคราษฎร์ (รร.ปราโมช รามอินทรา) สอบติดที่ 11 ของนักเรียนที่ได้ 174 คน

3. ดช. พสุรวิชญ์ ประสพสันต์ (รร.แสงโสม)


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต

1. ดญ. ภัณฑิรา วะนากลาง (รร.ประสานมิตร ปทุมธานี) Gifted คณิต-วิทย์ สอบติดที่ 14

2. ดญ. ขวัญชนก ลิ้มสิทธิกูล (รร.ไผทอุดมศึกษา กทม) Gifted คณิต-วิทย์ สอบติดที่ 23

3. ดญ. อันดามัน ประเดิมวงศ์  (รร.ไผทอุดมศึกษา กทม) หลักสูตรสามัญ

4. ดญ. นันท์นภัส เก่งการเรือ (รร.ประชานิเวศน์) หลักสูตรสามัญ

5. ดญ. ธิติมา กลิ่นโชติ  (รร.ศรีจิตรา ปทุมธานี) หลักสูตรสามัญ


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี หลักสูตรสามัญ

1. ดญ. วิภาดา บุญเลิศ

2. ดญ. ชนมน บุญประเสริฐ (รร.บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)

3. ดญ. ชมพวรรณ พันธ์สนิท (รร.ไผทอุดมศึกษา กทม) 


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสารวิทยา

1. ดญ. ปิยากร เข้มเเข็ง (รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา กทม)

2. ดช. วีรธิป ปาลวิริยะโชติ (รร.เจริญผลวิทยา กทม)

3. ดช. จักรกฤษณ์ หล้าศิริ


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. ดช.ธรรมคุณ จิตรเเก้ว (รร.วัฒนพฤกษา นนทบุรี) สอบติดที่23 ของนักเรียนที่ได้ 108 คน


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต

1. ดญ. กิตติพร เลี่ยมรัตนวงศ์ (รร.ผ่องสุวรรณวิทยา ปทุมธานี) Gifted คณิต-วิทย์ สอบติดที่ 14ของนักเรียนที่ได้ 76 คน

2. ดช. ชนะพล ภาเจริญ (รร.เมืองเอกศึกษา ปทุมธานี) สอบติด MEP เเละหลักสูตรสามัญ

3. ดช. อภิวัฒน์ ฟักทอง (รร.เมืองเอกศึกษา ปทุมธานี) หลักสูตรสามัญ


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนมัธยมสาธิตสวนสุนันทา

1. ดช. พสุรวิชญ์ ประสพสันต์ (รร.แสงโสม) สอบติดที่ 2 EP


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนโยธินบูรณะ

1. ดญ. ศุทธิชา จันทร์อำนวยชัย (รร.ไผทอุดมศึกษา)


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนราชวินิตมัธยม

1. ดญ. ทอฝัน ทอเเสงทอง (รร.พระเเม่สกลสงเคราะห์) หลักสูตรสามัญ สอบติดที่ 6 ของนักเรียนที่ได้ 108 คน


มัธยม1 ปี2551 โรงเรียนราชวินิต บางเขน

1. ดญ. ชนกันต์ ศิลปบุตร (รร.พระเเม่สกลสงเคราะห์) สอบติดที่4ของนักเรียนที่ได้ 280 คน

ผลการสอบเข้า มัธยม1 ปี2550

1. ดญ. ขวัญหทัย รุ่งเรืองศิลป์  รร.สาธิตฯ ประสานมิตร

2. ดญ. ปาวีณา พลานุภาพ  รร. สาธิตฯ ประสานมิตร

3. ดญ. กนกนาฎ เหลาประดิษฐ์  รร.สามเสน(ห้อง King)

4. ดช.จิตติพงศ์ ปู่ประเสริฐ  รร.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย(ห้อง King)

5. ดช. อาทิตย์ กิตติวราษฏร์  รร.หอวัง (ห้อง King)

6. ดญ. นิภาธร กาญจนอภิรักษ์ รร.สวนกุหลาบ นนทบุรี เเละ รร. สตรี นนทบุรี (EP)

7. ดญ. จรรยา อรันยะนาค  รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

8. ดญ. รตนมน เลิศปรีชาภักดี  รร.สาธิตฯ วัดพระศรี

9. ดช. เนวิน ไกรฤกษ์ศิริ รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

10. ดช. รุจิภาส บุญประคอง  รร.สตรีวิทยา2

11. ดช. เนติ ดาระกะมาศ  รร.สารวิทยา

12. ดญ.สมาพร พุ่มตาลพงษ์ รร.สารวิทยา

13. ดช. ปาสคาล พงษ์จินดา  รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า

เเละ รร.อื่นๆ เช่น รร.บดินทร์เดชา รร.สุรศักดิ์มนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด