ระบบป้องกันอัคคีภัย
ReadyPlanet.com
ระบบป้องกันอัคคีภัย

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

การเรียนการสอนที่ดี ทำให้ลูกหลานของท่านมีความรู้,ความสามารถ เป็นสิ่งที่สำคัญของการเรียนกวดวิชา แต่การรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคนภายในสถานที่เรียน ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกัน

ทางโรงเรียนกวดวิชา KDC ทุกสาขา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงเข้มงวดและปฎิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัดตลอดมา อาทิเช่น

 1. เปิดดำเนินการภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และมีใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน.
 2. อุปกรณ์ถังดับเพลิง แบบเคมีแห้ง (ดับไฟทุกประเภท A,B,C),แบบ CO2 (ดับไฟพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์)
  • ติดตั้งทุกชั้นเรียน ห้องคอมพิวเตอรื ห้องพักครู ห้องพักผู้ปกครองและชั้นล่าง พร้อมป้ายบ่งตำแหน่งที่ตั้งและวิธีการใช้งาน.
  • การตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานทุกๆ 6 เดือน โดยบริษัทผู้ขาย.
 3. กริ่งสัญญาน (Fire Alarm)เตือนเหตุฉุกเฉิน ทุกชั้นเรียน.
 4. อุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉินสำรอง (Emergency Light) ติดตั้งทุกชั้นเรียนและชั้นล่าง.
 5. ป้ายทางออกและทางออกฉุกเฉิน (Exit / Fire exit) ติดตั้งทุกชั้นเรียนและชั้นล่าง.
 6. บันไดหนีไฟ (Ladder) ติดตั้งภายนอกอาคาร.
 7. ระบบตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)
 8. ระบบน้ำดับเพลิง (Sprinker)
 9. การชี้แจงนักเรียนในวันแรกที่มาเรียนกวดวิชากับ KDC เรื่องกริ่งสัญญานเหตุฉุกเฉิน การอพยพออกจากอาคาร ให้นักเรียนทุกคนรับทราบ.

ทาง KDC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ได้เรียนกวดวิชากับ KDC ทุกสาขา จะมั่นใจในมาตรการต่างๆที่มีอยู่

ด้วยความรักและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน.

อาจารย์ ณัฐชัย ศิริทัศนกุล

ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหาร.

089-200-9489

085-917-8583

  

อุปกรณ์ถังดับเพลิง ทุกชั้น ทุกอาคาร

  

 

อุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉินสำรอง ติดตั้งทุกชั้น ทั่วทุกมุม

  

กริ่งสัญญาน ติดตั้งทุกชั้น เสียงดังทั่วทุกห้องเรียน

  

ป้ายทางออกและทางออกฉุกเฉิน

  

ระบบตรวจจับควันไฟ (สาขาลาดพร้าวและแฟชั่นไอส์แลนด์)

  

ระบบตรวจจับควันไฟ และระบบน้ำดับเพลิง (สาขาลาดพร้าวและแฟชั่นไอส์แลนด์)

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด