ข่าวการศึกษา สอบเข้า ม.1 ม.4
ReadyPlanet.com
ข่าวการศึกษา สอบเข้า ม.1 ม.4

ข่าวการศึกษา สอบเข้า ม.1 ม.4

ข่าวสอบพรีเทสต์ รร.ต่างๆ

ข่าวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 รร.ต่างๆ

1. โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี สอบพรีเทสต์

กำหนดการรับสมัครและการสอบ ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครการสอบทางเว็บไซต์ www.wpm.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (เงินสด) ที่ห้องวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่พักกลางวัน)

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนhttp://www.wpm.ac.th

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สอบ Pretest 5 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เวลา 09.00-12.00 น.ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนค

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศผลการสอบผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน  http://www.wpm.ac.th

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-10 เข้ารับมอบเกียรติบัตรและของรางวัลณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

รับสมัครสอบจำนวนจำกัดเพียง 1,000 คน เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 ในวันและเวลาราชการ

เบอร์ติดต่อ : 02-521-0690

website :  http://www.wpm.ac.th/

facebook : www.facebook.com/SATITPHRANAKHON